De inhoud van het Evangelie.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 15 mar 2018 16:55

.

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 15 mar 2018 16:55

.
Onderstaand schrijven van Gravo (13 maart 2018 21:11) is afkomstig uit het topic 'Het zwijgen van God': viewtopic.php?f=29&p=2078789#p2078789

gravo schreef:De Dwaler schreef: "(...) Men wil graag wat te bieden hebben en daarom komen ze met manieren en wegen waarlangs mensen de genade van God deelachtig kunnen worden. Het zijn valse wegen, omdat men het niet bij God zoekt, maar uit Zijn hand willen roven wat aan Hem is om te schenken uit genade.(...)"

Bovenstaand citaat vat denk ik goed je bezwaar samen tegen alle godsdienst en theologie die de zaligheid nog op enigerlei wijze in handen van de mens legt. Ik begrijp dat bezwaar en ik onderschrijf het ook.
De mens kan en wil niets bijdragen aan zijn eigen zaligheid. Hij ligt verloren. "ik heb niet, ik weet niet, ik kan niet, ik wil niet en ik deug niet". De bekende vijf 'nieten' uit Het Innige Christendom van Wilhelmus Schortinghuis. Overigens ontleend aan de laat Middeleeuwse mysticus Johann Tauler (ca. 1300-1361).

En toch, ondanks dat ik instem met deze waarheid die je steeds weer onder de aandacht brengt, voel ik een zeker ongemak.
Dat heeft te maken met het volgende:

Voor veel mensen is deze waarheid altijd moeilijk verteerbaar en zeer onbegrijpelijk geweest.

1. Moeilijk verteerbaar, omdat ze zich vaak hebben laten deprimeren door de verloren staat van de mens die hierin wordt uitgedrukt. De voor de hand liggende conclusie is getrokken: als het dan een verloren zaak is, dan zal het wel een verloren zaak zijn. Dat lijkt een logische conclusie, maar dat is het toch niet. Want onze verlorenheid doet niets af aan Gods soevereiniteit en genade. Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God.

2. Zeer onbegrijpelijk, omdat men zich bij deze waarheid vaak een mens heeft voorgesteld die volkomen willoos, apathisch, onmachtig en passief is als het gaat om de dingen van God (stokken en blokken). Dat strijdt vaak met de intense worstelingen in hun leven. Door de dwang van deze waarheid (je bent verloren) blijft het hart niet stil. Onrust, angst, schuldbesef, het zijn toch tekenen dat we alles behalve stokken en blokken zijn?
Dat het niet het ware werk is, dat kan zo zijn. Bedriegerijen voor de eeuwigheid, valse emoties of ongeestelijke inklimmingen van buiten, ok, maar dit ontdekken van de zonde in onszelf hoort er toch ook bij? Die opvoeding en die aangrijpende emotionele impact, ze zijn er toch?
Het onbegrijpelijke van de waarheid dat niemand God zoekt zit 'm er dan in, dat velen wel degelijk het gevoel hebben dat ze God zoeken.

Vanuit die moeilijke verteerbaarheid en die onbegrijpelijkheid gaan mensen ontsnappingen zoeken. En zo komen ze inderdaad uit bij mogelijke compromissen, waarbij het op gereformeerd erf al gauw gaat over "het aanbod van genade", over het pleiten op het verbond, over luisteren, antwoord geven, Jezus en Zijn genade aannemen, geloven dat je gelooft enzovoorts. Weg hier, naar een evangelische kerk toe...daar kun je wél zalig worden. Naïef, maar ik snap het wel.

Stel nu, dat al die ontsnappingen niet conform de waarheid zijn, zoals jij die met mijn instemming vrij streng en Kohlbruggiaans verwoordt. Dat zij dus inderdaad compromissen sluiten met de waarheid en afdwalen om maar aan de bitterheid daarvan te kunnen ontsnappen. Dat ze het makkelijker willen maken, dat ze toch zelf iets willen gaan doen, iets bijdragen aan hun eigen zaligheid, kortom, die waarheid niet kunnen en willen hanteren...

...hoe erg is dat eigenlijk?

Zou de zuivere acceptatie van de waarheid op zich noodzakelijk zijn om die waarheid te laten gelden?
Anders gezegd: is het om de een of andere reden voor een mens een voorwaarde om de waarheid recht te snijden (in gedachten, woord en werk)?
Doet het juiste begrip en de zuivere godzalige kennis over dit onderwerp iets toe of af aan Gods volstrekte soevereine besluit?
Welk nut heeft het voor ons, dat wij deze waarheid kennen, in al haar radicaliteit en afsnijdende karakter?
Loopt onze zaligheid daarmee gevaar? Is het niet recht snijden van het Woord op dit punt een breekpunt voor God?

Naar mijn gevoel is er met de waarheid waar we het nu over hebben wel iets bijzonders aan de hand. Het is namelijk een waarheid die pas gezien en beleden kan worden na vele ervaringen die er aan vooraf gaan. "Hij heeft ons eerst liefgehad" is een bekentenis, een belijdenis in retrospectief. Terugkijkend zien we opeens hoezeer het Gods vrije wil en soevereine besluit was om ons te zaligen.
Je kunt pas het geheimenis van vrije genade bespreken en begrijpen, wanneer die genade zich ook metterdaad vrij heeft betoond.

Oftewel: al Gods kinderen zijn onwetend, dwalend, misschien ook wel behept met verkeerde voorstellingen omtrent de waarheid van onze zondige staat op het moment dat God hen trekt. God heeft Zich echter niet laten gezeggen of beperken door het gehalte aan geestelijke waarachtige kennis van Zijn kinderen. Hij vergeeft hen ook de zonde van het lichtzinnig denken, van de dwaling dat we Jezus zelf kunnen aannemen, zelf in Hem menen te kunnen geloven. Hij kent onze diepste gedachten. Dat zijn vaak niet de heiligste gedachten.
Is het daarom wel kosher om eenvoudige, jonge, hyper-gemotiveerde springerige christenen van het eerste uur ergens van te betichten?
Is het een zonde om nog met melk gevoed te moeten worden en nog niet met de vaste spijze?
Hoe herderlijk is het om altijd maar om de diepte te vragen bij pasgeboren christenen, wanneer zij net in de ruimte zijn gesteld? Er is ook nog zoiets als een een gemeenschap die nog geheel en al aan het begin staat. Beloken Pasen, quasi modo geniti infantes, Thomaszondag wordt het in de Oosters Orthodoxe kerken genoemd! Ook Thomas was een christen, maar de diepgang was ver te zoeken.

Mijn pleidooi is dan ook om het geheimenis-karakter van deze waarheid (dat geen mens God zoekt en dat hij volkomen verloren is en aangewezen op vrije genade om Jezus wil) wat meer te benadrukken. Paulus bidt: "Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij". Dat wil zeggen dat onze kennis klein begint en nog moet groeien.

Daarom zie ik de soms wat lichtzinnige oproepen tot geloof, het enthousiaste voorstel om God te zoeken en te vinden of een ruime, verlokkende en gunnende prediking die mensen bijna beweegt een christen te worden niet als een verloochening van de waarheid. We moeten bovendien zo eerlijk zijn om ook dit open en uitnodigende aspect van de Evangelieverkondiging zoals we het in de Bijbel terugvinden te honoreren. Dat is niet het diepste woord, het is slechts het net waarmee gevist wordt, maar dit "dwingt ze om in te komen" heeft toch een plaats in de uitbreiding van het Koninkrijk.
We mogen een stok best krom noemen, maar we moeten niet verzuimen om die kromme stok tegelijkertijd een instrument in Gods hand te noemen, waarmee Hij een rechte slag kan slaan.

Dat betekent niet dat we dan achterwege moeten laten dat het in de kern Gods eenzijdige, trekkende liefde is geweest, Zijn soevereine wil, dat wij door Hem verlost werden. Dat is de diepere, achterliggende waarheid, die tegelijk ook onze totale onmacht vertelt.

Daarbij is Kohlbrugge wel zeer behulpzaam. Tegenover de onwil en onmacht van de zondige mens, waarmee de totale en uitzichtloze verlorenheid getekend is, stelt hij machtig en zegevierend Gods genade die de mens tot geloof beweegt, waarmee alle zegeningen van Gods heil in Christus ons volledig en volkomen deelachtig worden. Van totale armoede naar een overvloedig rijkdom.
Wanneer we alleen over het eerst aspect spreken, zonder ook het majestueuze van Gods doorbrekende genade te bezingen, dan is ons spreken niet compleet.

Want van één ding ben ik overtuigd: hoe groot onze zonden en verlorenheid ook is (en dat is ie) en hoe steildiep afhankelijk we ook zijn van God genade (want dat zijn we), beide waarheden zeggen helemaal niets over de vraag óf God Zich zal ontfermen of niet. Nooit mogen we de bitterheid van de waarheid over onszelf in mindering brengen op de wil van God dat niemand verloren zal gaan (2 Petrus 3,9).
Die perfide koppeling is in het bevindelijk gereformeerd protestantisme ook telkenmale gemaakt op grond van de logica: omdat wij onszelf nooit kunnen zaligen, zal het aantal gezaligden ook wel heel minimaal zijn.
Dat is een gedachte van de duivel. Want dan laten wij God niet vrij in al Zijn weg en werk.

Afsluitend dus een paar dingen:
- Ja, de waarheid omtrent onze verlorenheid wordt veel omzeild en is bij vele te hard en daarom ongewenst.
- Gods genade wordt daardoor echter niet minder, want Hij roept geen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
- De diepten en hoogten van Gods eeuwige liefde worden altijd pas naderhand bekend. Geen wonder dat we er naderhand anders en beter over spreken dan toen wij nog vreemdelingen van genade waren.
- Het spreken over deze diepe geheimenissen mag daarom best wat terughoudender ten behoeve van de kleinen in het geloof.

gravo


.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 15 mar 2018 17:05

.
Allereerst dank voor alle tijd die je steekt in het delen van je zorgen, Gravo! Ik zal proberen om je zorgen her en der te adresseren. Dat wordt geen eenvoudige taak, aangezien ik je niet alleen doe denken aan allerhande (oud-) theologen en schrijvers, maar ook aan de misstanden die je om je heen ziet gebeuren als gevolg van een onvolkomen prediking. Dat zorgt er namelijk voor dat ik voor mijn gevoel continue het beeld dat jij van mijn schrijven voor ogen hebt moet corrigeren.

Van dat euvel hebben we overigens allemaal last, want we zijn nu eenmaal geen ongeschreven boeken meer, maar zitten vol met informatie, Bijbelse terminologie en theologie, waardoor we snel geneigd zijn zaken in te vullen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.

Jouw zorg lijkt me grotendeels gebaseerd op alle misstanden en die zorg deel ik uiteraard. Op voorhand wil ik zeggen dat het niet gaat om mensen af te snijden, maar om hun werk (wet) af te snijden, zodat ze niet in zichzelf op zoek gaan naar het leven, maar dat ze het leven zoeken bij de Heere Jezus en Zijn Woord dat Hij spreekt.

gravo schreef:Bovenstaand citaat vat denk ik goed je bezwaar samen tegen alle godsdienst en theologie die de zaligheid nog op enigerlei wijze in handen van de mens legt. Ik begrijp dat bezwaar en ik onderschrijf het ook.
De mens kan en wil niets bijdragen aan zijn eigen zaligheid. Hij ligt verloren. "ik heb niet, ik weet niet, ik kan niet, ik wil niet en ik deug niet". De bekende vijf 'nieten' uit Het Innige Christendom van Wilhelmus Schortinghuis. Overigens ontleend aan de laat Middeleeuwse mysticus Johann Tauler (ca. 1300-1361).

En toch, ondanks dat ik instem met deze waarheid die je steeds weer onder de aandacht brengt, voel ik een zeker ongemak.


De bekende vijf 'nieten' onderschrijf ik niet, dus dat breng ik ook niet steeds weer onder de aandacht. De Bijbel vergelijkt de natuurlijke mens niet met een lijk (of stokken en blokken), dus dat doe ik ook niet. God stelt ons niet alleen verantwoordelijk voor onze zonden, maar ook voor ons ongeloof. Ongeloof is ons volledig aan te rekenen, omdat het een actief verwerpen van de waarheid is. We zien de ziekte namelijk maar al te goed, alleen zijn we blind voor het feit dat we zelf even ziek als de ander zijn.

Daarmee bedoel ik dat we de splinter in het oog van de ander wel zien, maar de balk in ons eigen oog niet. We veroordelen elkaar om de dingen die we zelf ook doen en erger nog, we maken God tot leugenaar. Kennis van de waarheid maakt verantwoordelijk. Kennen van de waarheid maakt vrij. We hebben als mens geen enkel excuus, ook niet dat we wel zouden willen, maar niet kunnen. We kunnen en willen niet, omdat we de waarheid over onszelf niet geloven.

gravo schreef:1. Moeilijk verteerbaar, omdat ze zich vaak hebben laten deprimeren door de verloren staat van de mens die hierin wordt uitgedrukt. De voor de hand liggende conclusie is getrokken: als het dan een verloren zaak is, dan zal het wel een verloren zaak zijn. Dat lijkt een logische conclusie, maar dat is het toch niet. Want onze verlorenheid doet niets af aan Gods soevereiniteit en genade. Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God.


Wanneer men die conclusie trekt, dan is dat gewoon een excuus om onder de eigen verantwoordelijkheid uit te komen en niets te hoeven doen en de strijd niet te hoeven voeren met het Woord en de eigen onwil. Men leeft gewoon maar door, want aan hen zal het niet liggen. Ze worden vanaf de kansel niet verantwoordelijk gesteld voor hun ongeloof en onwil (zoals de Heere Jezus dat uitdrukkelijk wel doet). Alleen om die reden gaat men er maar bij zitten, anders waren ze allang weggelopen of tot inkeer gekomen.

gravo schreef:2. Zeer onbegrijpelijk, omdat men zich bij deze waarheid vaak een mens heeft voorgesteld die volkomen willoos, apathisch, onmachtig en passief is als het gaat om de dingen van God (stokken en blokken). Dat strijdt vaak met de intense worstelingen in hun leven. Door de dwang van deze waarheid (je bent verloren) blijft het hart niet stil. Onrust, angst, schuldbesef, het zijn toch tekenen dat we alles behalve stokken en blokken zijn?


De mens is geen stok, blok, robot of marionet. De Bijbel schetst de mens niet als willoos, apathisch, onmachtig en passief, maar als onwillig, onrechtvaardig, ongehoorzaam en zondig. De mens is een zondaar op wie Gods toorn rust en dat maakt dat de mens verloren is. Om die reden is de Heere Jezus gekomen. Van al deze zaken moet de mens horen, zodat zijn ongeloof of geloof blijkt.

gravo schreef:Dat het niet het ware werk is, dat kan zo zijn. Bedriegerijen voor de eeuwigheid, valse emoties of ongeestelijke inklimmingen van buiten, ok, maar dit ontdekken van de zonde in onszelf hoort er toch ook bij? Die opvoeding en die aangrijpende emotionele impact, ze zijn er toch?
Het onbegrijpelijke van de waarheid dat niemand God zoekt zit 'm er dan in, dat velen wel degelijk het gevoel hebben dat ze God zoeken.


Van die terminologie alleen al zinkt de moed je toch in de schoenen beste Gravo? Het gaat om kennis van de eenvoudige waarheid. Als dat inhoudt dat de Heere je confronteert met je zonde(n), dan is dat kennis die Hij geeft. Die zondekennis kun je zelf niet opwekken, omdat het ten eerste geestelijke kennis is en ten tweede niet gaat om de diepte ervan, maar om de scheiding die het teweegbrengt tussen God en mens. Wat je nodig hebt is openbaring van God, waardoor je leert en ziet dat er een onoverkomelijke kloof is tussen jou en God en dat Hij je moet verlossen.

Ieder mens zoekt, maar de mens is zondig vlees en God is Geest en heilig. De mens zoekt een god overeenkomstig de eigen wil en verlangens. De ware God wordt niet gemist, niet gewild, niet geloofd en niet gezocht, maar gehaat. De natuurlijke mens onderdrukt Gods waarheid in zonden en ongerechtigheid. Om die reden spreekt de Bijbel in dergelijke termen en wie ben ik dan om dat achterwege te laten? Ik beaam wat er staat, omdat het de eenvoudige waarheid is.

Dat alles neemt ook niet weg dat je mensen moet oproepen om te zoeken en te strijden, maar je zegt niet alleen maar 'zoekt en gij zult vinden!', maar ook waarom, waarnaar gezocht moet worden en wat er te vinden is. Kortom, licht in de duisternis brengen. Dat is een strijd en moeilijk werk, waarbij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest volop meewerken, want zonder God beginnen we helemaal niets.

gravo schreef:Vanuit die moeilijke verteerbaarheid en die onbegrijpelijkheid gaan mensen ontsnappingen zoeken. En zo komen ze inderdaad uit bij mogelijke compromissen, waarbij het op gereformeerd erf al gauw gaat over "het aanbod van genade", over het pleiten op het verbond, over luisteren, antwoord geven, Jezus en Zijn genade aannemen, geloven dat je gelooft enzovoorts. Weg hier, naar een evangelische kerk toe...daar kun je wél zalig worden. Naïef, maar ik snap het wel.


Dat hele verhaal zou ik ook niet kunnen verteren. Men zoekt het in alles en nog wat, behalve bij God en Zijn Woord. Dat Woord wordt niet toegepast, niet persoonlijk gemaakt en niet onderwezen. Men blijft hangen in de wet. We willen werken, werken en nog eens werken. Wat moeten we doen? "Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft." (Johannes 6:29). Dit is het werk van God. Dit. De Heere Jezus, Zijn lichaam, Zijn bloed dat Hij geeft voor het leven van de wereld.

gravo schreef:Stel nu, dat al die ontsnappingen niet conform de waarheid zijn, zoals jij die met mijn instemming vrij streng en Kohlbruggiaans verwoordt. Dat zij dus inderdaad compromissen sluiten met de waarheid en afdwalen om maar aan de bitterheid daarvan te kunnen ontsnappen. Dat ze het makkelijker willen maken, dat ze toch zelf iets willen gaan doen, iets bijdragen aan hun eigen zaligheid, kortom, die waarheid niet kunnen en willen hanteren...

...hoe erg is dat eigenlijk?


Nogmaals Gravo, ik ben hier nu niet meer bezig om mijn eigen theologie te verdedigen, maar om de theologie van anderen te corrigeren, want wat je aan mij toeschrijft daar herken ik me totaal niet in. Dat maakt het bijzonder ingewikkeld allemaal, omdat ik de zorgen, bewegingen en ontsnappingen van die mensen volledig begrijp wanneer de waarheid op die wijze wordt verkondigd.

Het zou kunnen dat ik nog veel radicaler ben dan wie dan ook, maar zo radicaal ben ik al vanaf dag 1. Als God je de waarheid openbaart, dan kun je die niet meer ontkennen. Dat is onmogelijk. Die openbaring kan geleidelijker gaan, waardoor het wellicht wat lastig is om de menselijke weg te scheiden van het werk dat God doet, maar in mijn geval was het zo onwaarschijnlijk heftig dat er geen enkele twijfel was over Wie wat deed en waarom.

Aangezien ik een mens ben als ieder ander, weet ik dat het bij alle mensen op die manier werkt. Het is allemaal Gods werk. Dat staat ook zo in de Bijbel. Daarmee snij ik de mens niet af, want God doet het werk immers in het binnenste van de mens. De Heere Jezus kwam als mens, Hij verkondigde Zijn boodschap aan de mens. Hij onderwees de mens en Hij gaf Zijn discipelen (mensen) de opdracht om hetzelfde te doen bij alle andere mensen.

Het Evangelie werkt nu, omdat God nu werkt. Het is geen fatalisme, omdat God Zich ontfermt over wie Hij Zich ontfermt, maar het is genade. God is genadig.

gravo schreef:Want van één ding ben ik overtuigd: hoe groot onze zonden en verlorenheid ook is (en dat is ie) en hoe steildiep afhankelijk we ook zijn van God genade (want dat zijn we), beide waarheden zeggen helemaal niets over de vraag óf God Zich zal ontfermen of niet. Nooit mogen we de bitterheid van de waarheid over onszelf in mindering brengen op de wil van God dat niemand verloren zal gaan (2 Petrus 3,9).
Die perfide koppeling is in het bevindelijk gereformeerd protestantisme ook telkenmale gemaakt op grond van de logica: omdat wij onszelf nooit kunnen zaligen, zal het aantal gezaligden ook wel heel minimaal zijn.
Dat is een gedachte van de duivel. Want dan laten wij God niet vrij in al Zijn weg en werk.

Afsluitend dus een paar dingen:
- Ja, de waarheid omtrent onze verlorenheid wordt veel omzeild en is bij vele te hard en daarom ongewenst.
- Gods genade wordt daardoor echter niet minder, want Hij roept geen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
- De diepten en hoogten van Gods eeuwige liefde worden altijd pas naderhand bekend. Geen wonder dat we er naderhand anders en beter over spreken dan toen wij nog vreemdelingen van genade waren.
- Het spreken over deze diepe geheimenissen mag daarom best wat terughoudender ten behoeve van de kleinen in het geloof.


Vraag me niet om terughoudend te zijn met een boodschap die ik helemaal niet breng, lieve Gravo. Als het on-Bijbels is wat ik zeg, dan zou ik het zeer op prijs stellen dat je mij langs de meetlat van de Bijbel legt en corrigeert en niet langs de meetlat van allerlei leerstellingen van bepaalde gezindtes en theologen die ik niet ken noch onderschrijf.

.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 765
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor ben db bd » 15 mar 2018 23:22

o wat heerlijk dat ik het niet op kan brengen om alle vermoeiingen des geestes hierboven te gaan zitten lezen.
Hoho, mijn scherm is een A4tje hoog en zóveel las ik wel tot verzadiging van mijn belangstelling hoor.
Maar weten jullie, de inhoud van het Evangelie is voor ons (mij en heerlijk veel anderen) zo puur eenvoudig dat een kind, mijn kleindochter van 4 hier in huis bijvoorbeeld, het helemaal kan vatten:
Jezus Christus en Die voor ons gekruisigd.
Wie dat nou niet gewoon aanneemt, maar vroom of ongelovig op nog meer wonderen gaat zitten wachten tot z'n 80e, met of zonder baard bij het belijdenis doen :? (daar schijnen ze het ergens echt over gehad te hebben...) die mist het Koninkrijk der hemelen mogelijk, denk ik.

'ik denk dat de dorpel van de deur naar behoud niet hoger is dan 2 cm.' zei ik overdrachtelijk tegen onze voorganger. Hoger mocht die in mijn tijd in de bouw niet zijn t.b.v. rolstoelen (volgens het bouwkundig boekje Geboden Toegang).
Maar onze jonge zeer toegewijde dominee (de probleemgevallen hebben hem al weer weggekaapt ook) accepteert in het geloof geen dorpels van 2 cm voor zijn kerk. En ik vrees dat hij helemaal gelijk heeft.
En daarom lees ik wat hierboven klaargemaakt is allemaal niet. Bevrijdend hè?

Jezus Christus, ... gegeven is Hij al (3:16) dus stelen kunnen wij Hem niet meer. 'O neem Hem aan; Hij laat geen zondaar staan', liet Johannes de Heer ons vroeger reeds zingen, weten we nog?

Als ze ooit nog eens een topic openen inzake heiligmaking, opklimmen in de genade tot het niveau van Bruid, ja, dan wordt het voor mij en onze kleindochter van 4 ook anders hoor, dat doe je niet meer in één regeltje af, dat is een levenslang proces van afsterven en vernieuwen, toch?

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 16 mar 2018 01:11

.
ben db bd schreef:Jezus Christus, ... gegeven is Hij al (3:16) dus stelen kunnen wij Hem niet meer. 'O neem Hem aan; Hij laat geen zondaar staan', liet Johannes de Heer ons vroeger reeds zingen, weten we nog?


Ja, dat weet ik nog. Ik heb toen ik pas tot geloof gekomen was een paar maanden doorgebracht bij een Evangelische gemeente. Inmiddels ben ik er echter wel achter dat het Evangelie van Jezus Christus zich niet laat vatten in oneliners. Niet, omdat de waarheid niet eenvoudig zou zijn, want dat is zo, maar omdat mensen de waarheid niet geloven en Christus en Zijn getuigenis niet aannemen. Het is de Heere Zelf Die zegt: "Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?" (Lukas 18:8b). Mensen geloven namelijk veel liever in verzinsels (2 Timotheüs 4:1-5).

Als het volgens jou toch zo eenvoudig is, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw versie van het Evangelie. Met: "Jezus Christus en Die voor ons gekruisigd." kom je wanneer je evangeliseert niet erg ver, kan ik je mededelen. En na Johannes 3:16 komt 3:17, 18, 19, 20, 21 etc. Daar gaat het topic uiteindelijk over en daarvoor hoef je die enorme lappen tekst tussen Gravo en mij niet eens te lezen :wink:

.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor naamloos » 16 mar 2018 09:15

Beste @De Dwaler,

De inhoud van het evangelie (blijde boodschap) is Jezus Christus. Die boodschap is bestemd voor de hele wereld.
Onwil en ongeloof zijn negatieve reacties op het evangelie (die horen niet bij de boodschap), ze zijn de 'vader en moeder' van de onmacht.
Maar dat zegt helemaal niet dat iedereen met onwil en ongeloof reageert, vroeger (in de tijd van de Bijbel) niet en nu ook niet.
Er zijn mensen die het aannemen en er zijn mensen die het afwijzen.
Je zult dus eerst de reactie van de ontvangers van het evangelie moeten afwachten alvorens daar weer een gepaste reactie op te kunnen geven.
Dogmatiek hoort trouwens niet zo bij evangeliesatie, dat zijn dingen voor erna.
Van mensen die gewillig en gelovig op het evangelie reageren mag je aannemen dat God die positieve reactie in hen gewerkt heeft, ook al hebben ze dat in de praktijk niet zo ervaren.
Is er bij jou ook plaats voor hen die van kindsbeen af geloven, zoals het bij Timotheüs lijkt te zijn gegaan?


Je zegt ''ik ben hier nu niet meer bezig om mijn eigen theologie te verdedigen, maar om de theologie van anderen te corrigeren ...."
En ook "Als het on-Bijbels is wat ik zeg, dan zou ik het zeer op prijs stellen dat je mij langs de meetlat van de Bijbel legt en corrigeert .... "

Het is niet zozeer on-Bijbels wat je zegt, maar veeleer eenzijdig.
'Mijn theologie' -ook in de Bijbel tereug te vinden- zal dat ook wel zijn, ieder heeft zn eigen beleving. Dus Accentverschillen blijf je houden.
Het lijkt me niet de bedoeling om elkaars theologie te gaan corrigeren, dat impliceert dat jij de enige juiste interpretatie van de leer hebt.
Je zegt dat in jouw geval Gods openbaring van de waarheid zo onwaarschijnlijk heftig was dat ik veel eer moet denken aan een karikatuur, een uitvergroting van een onderdeel van de theologie, dan aan 'de waarheid'.

Jezus is de enige weg naar God, maar er zijn vele wegen die naar Jezus leiden; en zijn bloed reinigt van alle, bekende én onbekende, zonden. :!:
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 765
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor ben db bd » 16 mar 2018 12:31

Dwaler - (gooi die naam weg joh, wordt lid van de volgers !!) - ik erken dat het Geloof een gave Gods is, tot behoud en eeuwige zaligheid. Dat maakt het voor mij ook al weer simpel; de Heere doet het Zelf. In mijn eigen geval zie ik er de logica van in, van een God Die het goede met ons voor heeft en dat ook steeds bewees!

Nou leerde ik >50 jaar geleden al van wijlen ds. Jac. van Dijk op belijdeniscatechisatie dat mensen die niet uitverkoren zijn, zich daar ook niet druk om maken. Dat is m.i. ook logisch als we bedenken dat de Allerhoogste niet aan tijd is onderworpen, a.h.w. voor Hem geen tijd bestaat (was, is en zijn zal tegelijk), weshalve wat wij uitverkiezing noemen ook is uit te leggen als gewoon voorkennis, toch?

Dat mensen in verzinsels geloven, is m.i. hun eigen schuld. Dat komt omdat velen Gods onversneden heilig Woord niet gewoon eerbiedig aannemen. Binnen de theologische 'wetenschap' wordt Gods Woord ook gerust verdraaid, niet geloofd, of erbij-verzonnen (resp. 'geïnterpreteerd', ontkend of inlegkundig opgeleukt).
'Wel waar, maar niet gebeurd', zei wijlen ds. Nico dan mystiek filosofisch. Dat eerste is m.i. dan t.b.v. de continuïteit van 'wetenschappelijke' deelname aan de cultuur.

Als je mensen met redenen omkleed tot besef van mogelijke verlorenheid brengt, zou je m.i. een open oor voor het Evangelie kunnen verwachten. De Heere Jezus doet dat door het licht aan te steken over de zondige duisternis waarin boosdoeners zich schuil houden. Heerlijk eerlijk openlijk recht voor z'n raap, zonder zalvend, zonder temerig te zijn.
Maar ik geef toe dat ik mijzelf de slechtste verkoper vind die te vinden is.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2352
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor MoesTuin » 16 mar 2018 22:00

Het Evangelie is een kracht Gods, die in Geloof jou vrijheid brengt in Christus.
Volledig vrij omdat de Heer Jezus al de schuld voor jou vervuld heeft als je deze in waar geloof in Hem beleden hebt.
Zodat je je weg kan vervolgen in navolging aan Hem die ons allen liefheeft en we dit op die manier mogen uitdragen aan iedereen die op ons pad komt.
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17346
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Marnix » 18 mar 2018 13:07

DeDwaler schreef:.

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

.


Zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaatmaar eeuwig leven heeft
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 21 mar 2018 22:34

.
naamloos schreef:Onwil en ongeloof zijn negatieve reacties op het evangelie (die horen niet bij de boodschap), ze zijn de 'vader en moeder' van de onmacht.


De Heere Jezus zegt: "En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt." (Johannes 5:40) en "Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet." (Johannes 6:36). Onder andere daaruit blijkt al dat onwil en ongeloof volop deel uitmaken van het Evangelie.

De begrippen onwil en ongeloof maken ons niet onmachtig, maar verantwoorlijk. Uit onze onwil en ongeloof blijkt dat we zondaren zijn, maar als we niet beamen dat we onwillig en ongelovig zijn, zoals de Heere Jezus ons duidelijk maakt, wie liegt er dan? Het staat toch niet voor niets in de Bijbel?

naamloos schreef:Maar dat zegt helemaal niet dat iedereen met onwil en ongeloof reageert, vroeger (in de tijd van de Bijbel) niet en nu ook niet.
Er zijn mensen die het aannemen en er zijn mensen die het afwijzen.


Dat klopt, maar wat nemen ze aan en waarom nemen ze het aan? Waarom zegt de Heere Jezus bijvoorbeeld: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars." (Lukas 5:32)?

naamloos schreef:Je zult dus eerst de reactie van de ontvangers van het evangelie moeten afwachten alvorens daar weer een gepaste reactie op te kunnen geven.


Zeker, maar het gaat mij erom wat je mensen allemaal vertelt. Wat is het Evangelie? Het Evangelie heeft inhoud en het moet in ons hoofd een rond verhaal zijn, anders kunnen we een ander ook niet goed helpen. Daarbij gaat het niet om dat je bij ieder mens de riedel in dezelfde volgorde afdraait, want dat ligt er inderdaad maar aan wie je tegenover je hebt, maar wat je zegt moet wel overeenkomen met het Woord. De waarheid is hetzelfde voor ieder mens, ook al lever je maatwerk.

Paulus en Silas zeiden tegen de cipier: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis genoten." (Handelingen 16:31). Dat zeiden ze ook niet als een bliksemslag bij heldere hemel, want de cipier viel eerst voor hen neer en zei: "Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?" (Handelingen 16:30b). Uit die woorden blijkt dat de cipier besefte en beaamde dat hij een verloren mens was. Er was iets in zijn hart gebeurd, waardoor hij dat zei. Er kwam waarheid uit zijn mond en geen leugen.

Daarna: "En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren." (Handelingen 16:32). Wat is dat Woord van de Heere? Het Woord heeft inhoud en is een verhaal dat de waarheid bevat. Wat is de waarheid?

naamloos schreef:Dogmatiek hoort trouwens niet zo bij evangeliesatie, dat zijn dingen voor erna.


Wat valt volgens jou dan onder dogmatiek? Als de Heere Jezus erover spreekt, dan maakt het toch deel uit van het Evangelie?

naamloos schreef:Van mensen die gewillig en gelovig op het evangelie reageren mag je aannemen dat God die positieve reactie in hen gewerkt heeft, ook al hebben ze dat in de praktijk niet zo ervaren.


Dat ligt er maar aan welk Evangelie je vertelt. Als dat Evangelie vol met allerlei onwaarheden zit, dan vraag ik me af of de reactie van die mensen ook niet naar aanleiding van die onwaarheden is. De Bijbel waarschuwt ons daar ook voor. Neem bijvoorbeeld de gelijkenis van de Heere Jezus over de wijze en dwaze bouwer (Mattheüs 7:24-29).

naamloos schreef:Is er bij jou ook plaats voor hen die van kindsbeen af geloven, zoals het bij Timotheüs lijkt te zijn gegaan?


Dit schrijft Johannes: "Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft." (1 Johannes 3:10)

Het geloof blijkt vooral uit rechtvaardigheid doen en uit de liefde voor de naaste. De natuurlijke mens kan zijn ware aard niet verdoezelen. Men kan geestelijke taal spreken, maar het gaat uiteindelijk om de liefde voor de waarheid en de liefde voor de naaste. Het gaat om het doen van de wil van God. "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf." (Jakobus 1:22).

naamloos schreef:Je zegt ''ik ben hier nu niet meer bezig om mijn eigen theologie te verdedigen, maar om de theologie van anderen te corrigeren ...."
En ook "Als het on-Bijbels is wat ik zeg, dan zou ik het zeer op prijs stellen dat je mij langs de meetlat van de Bijbel legt en corrigeert .... "

Het is niet zozeer on-Bijbels wat je zegt, maar veeleer eenzijdig.


Ik beaam dat wat ik zeg eenzijdig is. Gods Woord is eenzijdig, want het is het Woord van God. Het is verkondigen en geen verkopen. Wat maakt de boodschap eenzijdig? Volgens mij, omdat het Evangelie niet tegemoet komt aan de wil en de verlangens van de vleselijke mens. Het is niet naar de mens, zoals Paulus schrijft (Galaten 1:11). Het is geen wet (rechtvaardigheid van mensen), maar geloof (rechtvaardigheid uit God).

naamloos schreef:'Mijn theologie' -ook in de Bijbel tereug te vinden- zal dat ook wel zijn, ieder heeft zn eigen beleving. Dus Accentverschillen blijf je houden.


Het gaat mijns inziens niet om accentverschillen, maar om een compleet andere boodschap.

naamloos schreef:Het lijkt me niet de bedoeling om elkaars theologie te gaan corrigeren, dat impliceert dat jij de enige juiste interpretatie van de leer hebt.


Dat doen we toch allemaal? Helemaal niets mis mee lijkt me en het is trouwens ook een Bijbelse opdracht. Zo leer ik ook heel erg veel van de dingen die jij zegt, Naamloos.

Ik impliceer volgens mij nergens dat ik de enige juiste interpretatie van de leer heb, maar ik impliceer wel dat er maar één juiste interpretatie van de Bijbelse leer is. Nog veel leren moeten we allemaal, maar als ik zelf al niet achter de boodschap sta, hoe zou ik dan ooit van een ander kunnen verlangen om er naar te luisteren? Dan kan ik net zo goed zeggen dat mensen het zelf maar moeten uitzoeken, omdat niemand het zeker kan weten. Dat is onzin.

God geeft Zijn kinderen Zijn Geest, door Wie Hij ze bekwaam maakt voor hun dienstwerk en één facet van dat dienstwerk is getuigen van de Bijbelse waarheid en het verkondigen van het Evangelie aan andere mensen, met dien verstande dat die diensknechten de enige waarheid niet alleen kunnen uitdragen, maar ook verstaan.

naamloos schreef:Je zegt dat in jouw geval Gods openbaring van de waarheid zo onwaarschijnlijk heftig was dat ik veel eer moet denken aan een karikatuur, een uitvergroting van een onderdeel van de theologie, dan aan 'de waarheid'.


Dat ik van mijn getuigenis een karikatuur maak mag je denken. Je kunt mijn hele getuigenis zo op mijn website lezen. Als jij dat een loopje met de waarheid vindt, dan verbaast me dat ook helemaal niet. Mijn eigen familie en vrienden begrijpen er al niets van, laat staan iemand die me niet persoonlijk kent.

Aan wat de Heere in mijn eigen leven heeft gedaan hang ik verder niets op en ik maak van die manier ook geen recept. God heeft mij door die weg inzicht gegeven in hoe Hij werkt en alleen om die reden had ik het erover. God werkt met iedereen inderdaad op Zijn Eigen schitterende manier, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat het allemaal Zijn werk is, waarvoor alleen Hem alle eer en glorie toekomt.

.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 22 mar 2018 07:35

DeDwaler schreef:.

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

.


Goede vraag! Ik las onderstaand citaat in topic Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Calvinist schreef:
Christus preken aan een dood mens, heeft geen enkel nut. Zolang hij geen kennis heeft aan zijn ellendige doodsstaat.


Iets wringt er in deze uitspraak. Wat vind jij van deze uitspraak, Dick?
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor naamloos » 22 mar 2018 12:02

DeDwaler schreef:De Heere Jezus zegt: "En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt." (Johannes 5:40) en "Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet." (Johannes 6:36). Onder andere daaruit blijkt al dat onwil en ongeloof volop deel uitmaken van het Evangelie.
Zoals ik zei: dat is geen deel van het evangelie, maar een reactie op het evangelie.
Op die reactie gaf Jezus een conclusie en een 'dogmatische' reactie "u wilt niet - u gelooft niet want ....''
DeDwaler schreef:De begrippen onwil en ongeloof maken ons niet onmachtig, maar verantwoorlijk. Uit onze onwil en ongeloof blijkt dat we zondaren zijn, maar als we niet beamen dat we onwillig en ongelovig zijn, zoals de Heere Jezus ons duidelijk maakt, wie liegt er dan? Het staat toch niet voor niets in de Bijbel?
We zijn zeker verantwoordelijk voor onwil en ongeloof, en daar volgt vanzelfsprekend uit dat we dan ook verantwoordelijk zijn voor onze onmacht. Daar zit geen tegenspraak in.
Verder ken ik geen onwillige en ongelovige mensen die dat niet ook gewoon beamen. Die zijn doorgaans ook niet met God en en de Bijbel bezig.
Soms zitten er wat jongeren in de kerk omdat ze moeten van thuis, maar die komen er rond voor uit dat ze gaan afhaken zodra ze de kans hebben.
DeDwaler schreef:Dat klopt, maar wat nemen ze aan en waarom nemen ze het aan? Waarom zegt de Heere Jezus bijvoorbeeld: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars." (Lukas 5:32)?
Omdat de Schriftgeleerden en de Farizeën zichzelf rechtvaardig vonden en Jezus niet nodig hadden. (dachten ze)
Maar daar volgt niet uit dat iedereen zo reageerde, er zijn genoeg andere voorbeelden in de Bijbel en daar buiten.
Uiteraard heb ik het over Jezus aannemen. En de reden waarom iemand Jezus aanneemt is niet van belang: wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen.
DeDwaler schreef:Zeker, maar het gaat mij erom wat je mensen allemaal vertelt. Wat is het Evangelie? Het Evangelie heeft inhoud en het moet in ons hoofd een rond verhaal zijn, anders kunnen we een ander ook niet goed helpen. Daarbij gaat het niet om dat je bij ieder mens de riedel in dezelfde volgorde afdraait, want dat ligt er inderdaad maar aan wie je tegenover je hebt, maar wat je zegt moet wel overeenkomen met het Woord. De waarheid is hetzelfde voor ieder mens, ook al lever je maatwerk.
Natuurlijk kun je alleen het evangelie vertellen als je dat zelf kent.
DeDwaler schreef:Paulus en Silas zeiden tegen de cipier: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis genoten." (Handelingen 16:31). Dat zeiden ze ook niet als een bliksemslag bij heldere hemel, want de cipier viel eerst voor hen neer en zei: "Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?" (Handelingen 16:30b). Uit die woorden blijkt dat de cipier besefte en beaamde dat hij een verloren mens was. Er was iets in zijn hart gebeurd, waardoor hij dat zei. Er kwam waarheid uit zijn mond en geen leugen.

Daarna: "En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren." (Handelingen 16:32). Wat is dat Woord van de Heere? Het Woord heeft inhoud en is een verhaal dat de waarheid bevat. Wat is de waarheid?
De cipier was bang voor zn hachje en vroeg wat hij moest doen om gered te worden.
Paulus en Silas namen de kans waar om de woorden van de Heer tot hem en zijn huis te spreken.
En het eerste wat ze zeiden was: Geloof in de ​Heer​ ​Jezus​ en u zult gered worden.
En ze vulden niet voor de cipier en zijn huisgenoten in dat ze 'onwillig en ongelovig' waren.
Het tegendeel gebeurde juist. De reactie op het evangelie was: En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.
DeDwaler schreef:Wat valt volgens jou dan onder dogmatiek? Als de Heere Jezus erover spreekt, dan maakt het toch deel uit van het Evangelie?
Jezus heeft zoveel gezegd. Vermaningen, troostwoorden, leerstukken ...
Onder het evangelie versta ik, heel beknopt, Johannes 3: 16.
DeDwaler schreef:Dat ligt er maar aan welk Evangelie je vertelt. Als dat Evangelie vol met allerlei onwaarheden zit, dan vraag ik me af of de reactie van die mensen ook niet naar aanleiding van die onwaarheden is. De Bijbel waarschuwt ons daar ook voor. Neem bijvoorbeeld de gelijkenis van de Heere Jezus over de wijze en dwaze bouwer (Mattheüs 7:24-29).
Ik heb het natuurlijk over het evangelie van Jezus Christus.
De Bijbel en de praktijk leert dat mensen verschillend reageren op één en dezelfde boodschap, preek.
Er waren mensen die het woord graag aannamen, anderen niet Handelingen 2. Later verwierpen de Joden het evangelie terwijl er heidenen zich verblijdden en tot geloof kwamen Handelingen 13. Ook nu komt de één tot geloof en de ander haalt zn schouders op, dat onder dezelde preek.
Op je voorbeeld over de wijze en dwaze bouwers had ik in het andere topic al gereageerd. (daar ben je niet op ingegaan)
DeDwaler schreef:Dit schrijft Johannes: "Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft." (1 Johannes 3:10)

Het geloof blijkt vooral uit rechtvaardigheid doen en uit de liefde voor de naaste. De natuurlijke mens kan zijn ware aard niet verdoezelen. Men kan geestelijke taal spreken, maar het gaat uiteindelijk om de liefde voor de waarheid en de liefde voor de naaste. Het gaat om het doen van de wil van God. "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf." (Jakobus 1:22).
Zeker, maar dat was mijn vraag niet. Je hebt het hier over levensheiliging, de vruchten van het geloof.
Maar het ging over hoe mensen door het evangelie tot geloof komen.
DeDwaler schreef:Ik beaam dat wat ik zeg eenzijdig is. Gods Woord is eenzijdig, want het is het Woord van God. Het is verkondigen en geen verkopen. Wat maakt de boodschap eenzijdig? Volgens mij, omdat het Evangelie niet tegemoet komt aan de wil en de verlangens van de vleselijke mens. Het is niet naar de mens, zoals Paulus schrijft (Galaten 1:11). Het is geen wet (rechtvaardigheid van mensen), maar geloof (rechtvaardigheid uit God).
O, ik doe zeker niets af van geloof of werken. Maar ook hier: daar ging het niet over.
DeDwaler schreef:Het gaat mijns inziens niet om accentverschillen, maar om een compleet andere boodschap.
Dat mag je uitleggen. Voor mij is Jezus de weg, de waarheid en het leven.

naamloos schreef:Het lijkt me niet de bedoeling om elkaars theologie te gaan corrigeren, dat impliceert dat jij de enige juiste interpretatie van de leer hebt.
DeDwaler schreef:Dat doen we toch allemaal? Helemaal niets mis mee lijkt me en het is trouwens ook een Bijbelse opdracht. Zo leer ik ook heel erg veel van de dingen die jij zegt, Naamloos.

Ik impliceer volgens mij nergens dat ik de enige juiste interpretatie van de leer heb, maar ik impliceer wel dat er maar één juiste interpretatie van de Bijbelse leer is. Nog veel leren moeten we allemaal, maar als ik zelf al niet achter de boodschap sta, hoe zou ik dan ooit van een ander kunnen verlangen om er naar te luisteren? Dan kan ik net zo goed zeggen dat mensen het zelf maar moeten uitzoeken, omdat niemand het zeker kan weten. Dat is onzin.

God geeft Zijn kinderen Zijn Geest, door Wie Hij ze bekwaam maakt voor hun dienstwerk en één facet van dat dienstwerk is getuigen van de Bijbelse waarheid en het verkondigen van het Evangelie aan andere mensen, met dien verstande dat die diensknechten de enige waarheid niet alleen kunnen uitdragen, maar ook verstaan.
Zolang het niet over hoofdzaken gaat lijkt het mij helemaal niet de bedoeling om elkaars theologie te gaan corrigeren.
Als je verschil van mening hebt over elkaars interpretatie, dan kun je er over praten.
Maar een houding van ''jij moet jouw overtuiging corrigeren want ik heb de enigste goede interpretatie'' daar komen kerkscheuringen vandaan.

Natuurlijk mag, nee hoort, iedereen achter zijn boodschap te staan. Ik geloof ook dat er maar één waarheid is, en één goede interpretatie.
En toch hebben gelovigen over veel dingen verschil van mening, ondanks dat iedere gelovige de H.G. heeft ontvangen.
Het is niet echt helpend als je bij andere gelovigen het licht van de Geest wat hij heeft in twijfel trekt alleen omdat zijn of haar overtuiging niet klopt met de jouwe. (zoals je bij mij deed door te zeggen ''dat weet ik nog zo net niet: viewtopic.php?f=29&t=30398&p=2078374&hilit=lieve+Naamloos#p2078374 o mar 07, 2018 3:06 pm)
Romeinen 14 over gelovigen: God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de ​Heer​ heeft de macht hem dat te laten doen.
DeDwaler schreef:Dat ik van mijn getuigenis een karikatuur maak mag je denken. Je kunt mijn hele getuigenis zo op mijn website lezen. Als jij dat een loopje met de waarheid vindt, dan verbaast me dat ook helemaal niet. Mijn eigen familie en vrienden begrijpen er al niets van, laat staan iemand die me niet persoonlijk kent.

Aan wat de Heere in mijn eigen leven heeft gedaan hang ik verder niets op en ik maak van die manier ook geen recept. God heeft mij door die weg inzicht gegeven in hoe Hij werkt en alleen om die reden had ik het erover. God werkt met iedereen inderdaad op Zijn Eigen schitterende manier, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat het allemaal Zijn werk is, waarvoor alleen Hem alle eer en glorie toekomt.
Wel, als God het nodig vindt iets van zijn waarheid heftig en uitvergroot bij iemand toe te passen is daar natuurlijk helemaal niets mis mee.
Ik zeg daarmee helemaal niet dat ik dat ''een loopje met de waarheid'' vind.
Ik vind wel dat je daar niet uit moet laten volgen dat 'jouw weg' in elke preek verwerkt zou moeten zijn.
Je mist dingen in de preken zeg je. Je weet dus blijkbaar al precies wat je wilt horen, toch?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor naamloos » 22 mar 2018 15:57

DeDwaler schreef:Het gaat mijns inziens niet om accentverschillen, maar om een compleet andere boodschap.
Naar mijn mening is de hoofdboodschap van de Bijbel "liefde." Het wandelen in Gods wegen, het volgen van Jezus.
De eerste prioriteit is geloof in Jezus Christus waardoor een mens wedergeboren wordt, een kind van God wordt: "Ieder die gelooft dat ​Jezus​ de ​christus​ is, is uit God geboren."
Een baby hoort te groeien. Hij krijgt, als het goed is, eerst melk en daarna de vaste spijs.
Het is voor het bestaan van een mens niet noodzakelijk dat ie biologisch weet hoe dat hij er gekomen is.
Net zo min is zijn bestaan afhankelijk van de omstandigheden, gevoelens, kennis ... rondom zijn verwekking en geboorte.
Zo is het voor het bestaan van een kind van God ook niet noodzakelijk dat ie weet hoe ie er theologisch gekomen is.
Het leven van de mens draait niet om zijn verwekking en geboorte. Van belang is hoe hij zijn leven gaat invullen.
Het leven van een gelovige draait net zo min om het hoe en wat van zijn wedergeboorte.
Van belang is dat hij Jezus gaat volgen en aan zijn beeld gelijkvormig wordt.

Je hoeft je niet te richten op zondenkennis of waar je van nature allemaal toe in staat zou zijn.
Wie Jezus gaat volgen verlaat daarmee automatisch de zonden. (struikelen en vallen buiten beschouwing gelaten)
Geloven dat je tot alle kwaad in staat bent lijkt mij niet meer dan een 'voor-waar-houden-geloof'. (dat soort geloof noemt Jakobus dood)
Het geloof wat God van ons vraagt is verwant aan vertrouwen. In iets of iemand geloven is heel wat anders dan iets voor waar houden.
Als je ergens in gelooft dan ga je ervoor. Ik geloof bijvoorbeeld in gelijke rechten voor man-vrouw, blank-zwart ...
En de mensen die mij kennen merken dat aan mij, want dat is zeker niet alleen een dood voor-waar-houden-geloof.
Je kunt ook in iemand geloven, bijvoorbeeld zoals in dat liedje van André Hazes 'want zij gelooft in mij'.
Als ik lees over Jezus' ontferming, mededogen, liefde, vergeving, trouw ... ect. dan kan ik niet anders dan in hem geloven.
Aan iemand die zo is durf ik mijzelf toe te vertrouwen.
Ik geloof in liefde, trouw, vergeving, eerlijkheid, respect, opkomen voor de zwakken ... ect.
Ik wil Jezus daarin volgen, en ik probeer, met vallen en opstaan, me in te zetten voor mijn medemens.

Een-voor-waar-houden-geloof is op zich natuurlijk niet verkeerd (mits het klopt uiteraard) maar dat komt wel van buitenaf.
Wat je werkelijk vanuit je hart gelooft vindt je alleen maar in jezelf, dat leer je niet uit een boek.
"Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?"
Dus beste @Dwaler, als ik mij niet kan voorstellen dat ik mijn kind in de brandende armen van Moloch zal offeren, dan matig ik mij geen valse overvrome nederigheid aan door iets te belijden wat ik niet werkelijk vanuit mijn hart geloof.
Dat zou niets anders zijn dan een dood voor-waar-houden-geloof waar niemand iets mee kan. We doen er ook niets mee. (mag ik hopen)
Wat God over arglistige mensenharten zegt kan ik voor waar houden, maar waarom zou ik me daarmee bezig moeten houden?
Beter lijkt het mij het oude achter te laten en je uit te strekken naar wat voor is. Het doel waartoe God ons, in Christus Jezus, roept.
Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben.

Ik heb geen on-Bijbelse boodschap, Mijn boodschap is Jezus, en hem volgen.
Ik ben geen biblisist en heb geen 'papieren-geloof'. Ik ben meer van de geest dan van de letter, meer van de hermeneutiek dan van het wettische.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5292
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Chaya » 22 mar 2018 15:58

ben db bd schreef:Nou leerde ik >50 jaar geleden al van wijlen ds. Jac. van Dijk op belijdeniscatechisatie dat mensen die niet uitverkoren zijn, zich daar ook niet druk om maken.

Wat een goede geestelijke leerschool had jij dan.

DeDwaler schreef:Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

Zonder de Wet is er geen Evangelie, dus dat zijn de 2 componenten.
Je moet de mensen vertellen - en dat kan in alle eenvoudigheid - dat zij zondaar voor God zijn en daarom moet je de noodzaak van de rechtvaardigmaking en heiligmaking in Christus hen niet onthouden.

Johan100 schreef:Christus preken aan een dood mens, heeft geen enkel nut. Zolang hij geen kennis heeft aan zijn ellendige doodsstaat.

Johan100 schreef:Iets wringt er in deze uitspraak.

Wat zou er dan wringen?
Volgens mij heet dit separeren.
DeDwaler schreef:Dat zeiden ze ook niet als een bliksemslag bij heldere hemel, want de cipier viel eerst voor hen neer en zei: "Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?" (Handelingen 16:30b). Uit die woorden blijkt dat de cipier besefte en beaamde dat hij een verloren mens was. Er was iets in zijn hart gebeurd, waardoor hij dat zei. Er kwam waarheid uit zijn mond en geen leugen.

Juist!
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2601
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Yoshi » 22 mar 2018 16:02

DeDwaler schreef:.

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

.

Het evangelie bestaat uit mondelinge en schriftelijke overlevering.
Dat breng je over door een goed christelijk leven te leven.
Johan100 komt wel met een interessant citaat. Als ik zo benaderd zou worden door een 'evangelist' dan zou de deur gelijk dichtvliegen.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron