De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

Berichtdoor Johan100 » 16 nov 2017 18:54

Ik stuit op twee verschillende verhalen in de Bijbel over dezelfde discipelen.
Heeft iemand hier een verklaring voor?

Het ene verhaal staat in Johannes 1:35-43
35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.
36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.
38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:
39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.
41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.
43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.


Het andere verhaal staat in Mattheus 4:17-20
17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
schilderij van Simone Martini: Andreas
18 En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);
19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.
20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 16 nov 2017 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

coby5
Sergeant
Sergeant
Berichten: 339
Lid geworden op: 09 nov 2016 10:15

Re: De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

Berichtdoor coby5 » 16 nov 2017 21:28

Die roeping om Hem te volgen was waarschijnlijk nadat Hij ze had ontmoet. Waarom zouden ze Hem zomaar volgen als ze niet eens wisten wie Hij was? Moet toegeven dat het me nooit was opgevallen. Het lijkt of Hij ze daar voor het eerst ziet.

Bambi

Re: De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

Berichtdoor Bambi » 16 nov 2017 22:05

Ik denk dat Coby gelijk heeft
Dat ze eerst zelf naar Hem toekwamen, zoals zovelen en Hij tegen allemaal steeds zei om Hem te volgen en Hij later er 12 uitgekozen heeft.
want in Lukas zie je dat ze Hem toch al wel moeten kennen en Hij dan pas zegt de schepen achter te laten

Lukas 5:
1 En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.
2 En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten.
3 En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip.
4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen.
5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde.
7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.
8 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.
9 Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;
10 En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.
11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.

Gebruikersavatar
henkie
Beheerder
Berichten: 3476
Lid geworden op: 10 sep 2002 15:05

Re: De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

Berichtdoor henkie » 17 nov 2017 13:42


Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De eerste 2 discipelen van Jezus, twee verschillende verhalen

Berichtdoor Johan100 » 17 nov 2017 14:12

Bedankt! Ds. den Boer noemt niet dat Andreas en Petrus in Johannes 1 discipelen van Johannes de Doper genoemd worden. Blijkbaar zijn ze dan discipelen van Johannes de Doper en daarnaast vissers.

In Johannes 1 volgen ze Jezus en later worden ze dan dus tot het discipelschap van Jezus geroepen door Jezus als ze aan het vissen zijn. Wat we dus in Mattheus, Markus en Lukas kunnen lezen. (wat Coby ook al schreef).

Mooi om te lezen hoe verschillende verhalen elkaar aanvullen.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast