Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor Jesaja40 » 02 jan 2018 14:15

ereunao citeert:

Waar niet mis mee is, maar de primaire, letterlijke betekenis nooit aan opgeofferd mag worden zoals bij vergeestelijken wel gebeurt gr: ereunao


Dan zitten wij op een lijn, het benoemen van de letterlijke betekenis mag nimmer opgeofferd worden voor iets anders.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor ereunao » 02 jan 2018 19:25

GDK:
Een beroemd voorbeeld van een bijbeltekst die alleen allegorisch of geestelijk mag worden uitgelegd is het laatste vers van Psalm 137.


Dat is voor mij de vraag nog. Er zijn veel meer psalmen die Gods wraak inroepen over de vijanden. Zie bv. Ps 139:19 en Ps 69:24-29 en ps.109. Maar dat zijn geen uitingen van persoonlijke wraakzucht, maar ijver over de smaad waarmee de vijanden van Israël de God van Israël smaden en een profetische vooruitblik op de dag van Zijn wraak. Maar ons past dit idd. niet, christenmartelaren roepen niet om wraak zie Hand. 7:60 en Rom.12:14-21.gr: ereunao

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor benefietdiner » 04 jan 2018 22:10

Jesaja40 schreef:het benoemen van de letterlijke betekenis mag nimmer opgeofferd worden voor iets anders.

Hier hebben we toch wel een voorbeeld hoe het niet moet.

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/255 ... boek-ruth/

Ds. W. Pieters (HHK) geeft een voorbeeld hoe het Bijbelboek Ruth vergeestelijk wordt:

Ds. W. Pieters schreef:Ten aanzien van het boek Ruth gaat het nu over het volgende:

a. Mag de gang van zaken tussen Ruth en Boaz worden gezien als een voorbeeld van de geestelijke omgang tussen Christus en ons?

b. Is de gang van zaken die Ruth met Boaz heeft beleefd een geestelijke ervaring voor haar geweest?

Ten aanzien van het eerste zeggen we: de geschiedenis van Ruth leent zich ertoe om geestelijke lessen te trekken of geestelijke vergelijkingen te maken. We kunnen het omschrijven met de woorden "zoals ... zo ook": zoals Ruth iets in het natuurlijke meemaakte, zo ook beleeft onze ziel het in het geestelijke. Voorbeeld: zoals Ruth door haar huwelijk met Boaz gelost werd, zo ook worden wij door de geloofsvereniging, de huwelijksband met de meerdere Boaz, Jezus Christus, verlost uit onze ellende en schuld.

In dit verband kan ook de uitdrukking "zien is geen hebben" een plaats krijgen. Deze uitdrukking wordt soms verkeerd gebruikt. Dan bedoelt men met "zien is geen hebben" dat het geloofszien wezenlijk ongelijk is aan het geloofsomhelzen. Wanneer deze uitdrukking goed gebruikt wordt, bedoelen we: het zien/inzicht in de waarheid van Gods Woord door een algemene verlichting van de Geest is niet gelijk aan de geloofstoe-eigening van die waarheid. Voorbeeld: zoals Ruth nog niet met Boaz was getrouwd, toen zij op zijn akker aren raapte, zo ook is de mens die onder het Woord van God indrukken heeft van Gods goedheid, ervaringen opdoet van de rijkdom van het genadeverbond, gemoedsstemmingen meemaakt met betrekking tot het heil in Christus, nog niet door het ware geloof aan Christus, de Meerdere Boaz, verbonden/getrouwd. Dan kan het zijn dat zo iemand heel wat verstandelijk inzicht en algemene geesteswerkingen heeft (= zien), maar toch niet in geloof de voorgestelde Christus te omhelzen, zich toe te eigenen (=hebben).


Dit onderwerp heeft zelfs in de jaren 1980 een kerkscheuring veroorzaakt bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland en ontstond de Geformeerde Gemeente in Nederland buiten verband.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor Johan100 » 04 jan 2018 23:21

benefietdiner schreef:Hier hebben we toch wel een voorbeeld hoe het niet moet.


Zeg dat wel! Ik heb me ook verbaasd over dit antwoord, terwijl er mooie antwoorden staan van de heer van Dooijeweert en ds. C.Harink. Vraagsteller had de zoekfunctie kunnen gebruiken en de redactie had er beter/goed aan gedaan te linken naar deze antwoorden i.p.v. de vraag voor te leggen aan wie ze hem nu voorgelegd hebben.

Wat me verder opvalt is dat er onder het antwoord geen reacties gegeven mogen worden die in tegenspraak zijn met het antwoord van het panellid (wel begrijpelijk overigens) , maar dat predikanten elkaar ook tegenspreken in dezelfde vragenrubriek. En de vraagsteller en allen die het lezen worden zodoende met een kluitje het riet ingestuurd.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor Jesaja40 » 06 jan 2018 20:50

Johan100 citeert:
Zeg dat wel! Ik heb me ook verbaasd over dit antwoord, terwijl er mooie antwoorden staan van de heer van Dooijeweert en ds. C.Harink. Vraagsteller had de zoekfunctie kunnen gebruiken en de redactie had er beter/goed aan gedaan te linken naar deze antwoorden i.p.v. de vraag voor te leggen aan wie ze hem nu voorgelegd hebben.

Wat me verder opvalt is dat er onder het antwoord geen reacties gegeven mogen worden die in tegenspraak zijn met het antwoord van het panellid (wel begrijpelijk overigens) , maar dat predikanten elkaar ook tegenspreken in dezelfde vragenrubriek. En de vraagsteller en allen die het lezen worden zodoende met een kluitje het riet ingestuurd.


Ook ik heb mij ten zeerste verbaasd over de vraagsteller en het antwoord daarop.

Wat is in het boek Ruth aan de hand is de eerste vraag die wij moeten stellen. Waarom zend de Eeuwige een hongersnood nota bene in Bethlehem (letterlijk broodhuis)? Is dat niet vanwege de overtreding die mijn volksgenoten begaan. Een ieder doet wat goed is in zijn/haar ogen. Dan komt de corrigerende Hand van de Eeuwige ons land bezoeken. Evimelech onttrekt zich van de hand van de Eeuwige en trekt naar het buurland Moab. Dat land, waarvan de Eeuwige heeft gezegd dat tot de 10e generatie geen Moabiet mag toetreden tot Israël. De betweter Evimelech trekt zich niets aan van dit gebod en vindt brood in het buurland.

De honger gaat gewoon door en het leven van Evimelech ook. Zijn twee zonen krijgen de jongvolwassen leeftijd en zij komen in contact met huwbare vrouwen uit Moab, Orpa en Ruth. Hun huwelijk is van zeer korte duur. Ik laat het volkomen in het midden of dit een straf van de Eeuwige is. Deze twee zonen nemen niet hun verantwoordelijkheid om met hun huwelijk richting Israël te gaan. Zij zijn immers uit het ouderlijke huis uitgevlogen en dragen voor de volle 100% verantwoordelijkheid.

Na geruime tijd zien we dat de Eeuwige Zijn straffende Hand over Israël terugtrekt. Het Huis van Israël komt weer op adem als er weer een vruchtbare periode aanbreekt. Wat de reden daarvan is zegt de Bijbel niet, dus moet er iets anders zijn. Naomi is weduwe geworden en heeft geen enkel erfdeel in Moab. Daar in Israël ligt haar erfdeel op haar te wachten. Zij kan daar wel gaan wonen maar er is niemand die haar erfdeel zal overnemen. Ook de beide schoondochters hangen aan haar en willen haar tot steun zijn. Naomi wijst beiden af, u kent haar worden. Er is meer aan de hand, dat is de rode lijn die doorbroken is. De lijn van de Messias heeft een zware knauw gekregen. Hier is het de Eeuwige die deze rode lijn voortzet. Er is niets aan te vergeestelijken, sterker nog, hier klinkt uit de mond van een heidense vrouw een sterk getuigenis als zij de woorden uitspreekt: uw volk is mijn volk en uw G'd is mijn G'd. Wat heeft zij in haar korte huwelijksleven van haar echtgenoot meegekregen? Zou aan het huis van Evimelech toch nog iets positiefs zijn meegegeven? Allemaal vragen die wij mogen stellen en die geen antwoord geven. Dan moeten we ook niet daar naar lopen zoeken. Overigens: in de Eeuwigheid zou een ieder van ons die vraag aan Ruth kunnen stellen en zij zal het antwoord geven.

Het antwoord van Ruth is zo belangrijk, dat de Eeuwige dit wil zegenen. Waar gaat Naomi wonen? Nabij haar erfdeel, waar zij neerstrijkt. Ruth is de enigste die meegaat. Moeten wij het perse weten of Ruth een gelovige vrouw is? Ik kijk naar haar handelen en zie daarin de trekkende en sturende Hand van de Eeuwige in haar leven. Elke vrijdagavond wordt in ieder jong Joods gezin haar naam genoemd, als de jonge meisjes worden gezegend door de vader in het gezin. Niet dat Ruth een heilige is, zij krijgt de toenaam: de Moabitische. Nee, zij is op grond van haar persoonlijke geloofsbelijdenis toegetreden tot het Huis van Israël.

Naomi, haar schoonmoeder, zegt exact wat zij moet doen. Zij volgt die raad zeer nauwkeurig op. Boaz is zeer verrast als zij hem een huwelijksaanzoek doet door de woorden te bezigen: breidt uw vleugels over mij uit. Dat houdt in: laat mij schuilen bij u en wil mijn losser zijn. Natuurlijk lopen daar geweldige lijnen doorheen, die in eerste instantie gericht zijn als een troost voor Israël, dat de Eeuwige mensen inschakelt als de lijn doorbroken is. Daarmee laat Hij zien dat Hij het is die de macht heeft en dat de duisternis het niet zal winnen.

Ineens kijken we op een heel andere manier naar het boek Ruth. Er is nog zoveel meer over te zeggen. De techniek is stel jezelf eerst vragen en kijk of er een antwoord uit af te leiden is. Zo niet, dan zijn die vragen niet nutteloos geweest, zij hebben een functie van: die kant moet het dus niet op gaan. Dan ineens ziet men de rode lijn en dat is nu juist wat de schrijver er mee heeft bedoeld.

Nog een treffend voorbeeld is dat op grond van een oprecht uitgesproken geloofsbelijdenis de deur open staat voor de heiden. De Eeuwige heeft die voorwaardelijk dicht gedaan voor Moab tot de 10e generatie. Of Ruth al tot de 11e generatie behoorde is mijns inziens niet zo belangrijk. Zij klopt op de deur van genade met haar geloofsbelijdenis. Het is haar ernst en zie de Eeuwige opent voor haar die poort en zij mag binnen gaan. Zij weet niet, dat juist uit haal moederschoot de latere Messias wordt geboren. Dit is het wonder van de Eeuwige waarover wij ons mogen verheugen.

En Boaz: hij was niet de directe losser, dat was een nog nader familielid, wiens naam niet meer genoemd mag worden in Israël omdat deze zijn losserschap aan zich voorbij liet gaan. Boaz, moet een man op leeftijd, die Ruth huwt. Wij zien hem niet meer terug als de naam wordt gegeven op de dag van de besnijdenis en waar Obed zijn naam krijgt van de buurvrouwen.

Wat leert ons dit alles? Als eerste kunnen wij heel veel vragen met een bepaalde vooronderstelling. Iedere vraag is goed, maar ik proef daar een zekere nieuwsgierigheid in van was Ruth al behouden. Die vraag is gewoon te kort door de bocht en doet afbreuk aan de essentie van het boek Ruth. Ook hierin zien we een treffend voorbeeld in: verschil in betekenis van de teksten en de toepassing. Mogen we dan geen vragen meer stellen? Jazeker, vragen leren ons om na te denken over bepaalde zaken. Als eerste moeten wij altijd uitgaan van de letterlijke betekenis van de tekstwoorden. Vervolgens kijken we naar de hint, en de daaronder liggende diepere lagen. Je moet er als het ware bij staan alsof je een ooggetuige bent, die ook nog de cultuur en gebruiken verstaat. Dan gaan de woorden voor je leven en krijg je een heerlijk gevoel, van wat mooi dat dit ook voor ons bewaard gebleven is. Net zoals het in een bekende Psalm staat: uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn (levens)pad.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor Jesaja40 » 06 jan 2018 20:50

Johan100 citeert:
Zeg dat wel! Ik heb me ook verbaasd over dit antwoord, terwijl er mooie antwoorden staan van de heer van Dooijeweert en ds. C.Harink. Vraagsteller had de zoekfunctie kunnen gebruiken en de redactie had er beter/goed aan gedaan te linken naar deze antwoorden i.p.v. de vraag voor te leggen aan wie ze hem nu voorgelegd hebben.

Wat me verder opvalt is dat er onder het antwoord geen reacties gegeven mogen worden die in tegenspraak zijn met het antwoord van het panellid (wel begrijpelijk overigens) , maar dat predikanten elkaar ook tegenspreken in dezelfde vragenrubriek. En de vraagsteller en allen die het lezen worden zodoende met een kluitje het riet ingestuurd.


Ook ik heb mij ten zeerste verbaasd over de vraagsteller en het antwoord daarop.

Wat is in het boek Ruth aan de hand is de eerste vraag die wij moeten stellen. Waarom zend de Eeuwige een hongersnood nota bene in Bethlehem (letterlijk broodhuis)? Is dat niet vanwege de overtreding die mijn volksgenoten begaan. Een ieder doet wat goed is in zijn/haar ogen. Dan komt de corrigerende Hand van de Eeuwige ons land bezoeken. Evimelech onttrekt zich van de hand van de Eeuwige en trekt naar het buurland Moab. Dat land, waarvan de Eeuwige heeft gezegd dat tot de 10e generatie geen Moabiet mag toetreden tot Israël. De betweter Evimelech trekt zich niets aan van dit gebod en vindt brood in het buurland.

De honger gaat gewoon door en het leven van Evimelech ook. Zijn twee zonen krijgen de jongvolwassen leeftijd en zij komen in contact met huwbare vrouwen uit Moab, Orpa en Ruth. Hun huwelijk is van zeer korte duur. Ik laat het volkomen in het midden of dit een straf van de Eeuwige is. Deze twee zonen nemen niet hun verantwoordelijkheid om met hun huwelijk richting Israël te gaan. Zij zijn immers uit het ouderlijke huis uitgevlogen en dragen voor de volle 100% verantwoordelijkheid.

Na geruime tijd zien we dat de Eeuwige Zijn straffende Hand over Israël terugtrekt. Het Huis van Israël komt weer op adem als er weer een vruchtbare periode aanbreekt. Wat de reden daarvan is zegt de Bijbel niet, dus moet er iets anders zijn. Naomi is weduwe geworden en heeft geen enkel erfdeel in Moab. Daar in Israël ligt haar erfdeel op haar te wachten. Zij kan daar wel gaan wonen maar er is niemand die haar erfdeel zal overnemen. Ook de beide schoondochters hangen aan haar en willen haar tot steun zijn. Naomi wijst beiden af, u kent haar worden. Er is meer aan de hand, dat is de rode lijn die doorbroken is. De lijn van de Messias heeft een zware knauw gekregen. Hier is het de Eeuwige die deze rode lijn voortzet. Er is niets aan te vergeestelijken, sterker nog, hier klinkt uit de mond van een heidense vrouw een sterk getuigenis als zij de woorden uitspreekt: uw volk is mijn volk en uw G'd is mijn G'd. Wat heeft zij in haar korte huwelijksleven van haar echtgenoot meegekregen? Zou aan het huis van Evimelech toch nog iets positiefs zijn meegegeven? Allemaal vragen die wij mogen stellen en die geen antwoord geven. Dan moeten we ook niet daar naar lopen zoeken. Overigens: in de Eeuwigheid zou een ieder van ons die vraag aan Ruth kunnen stellen en zij zal het antwoord geven.

Het antwoord van Ruth is zo belangrijk, dat de Eeuwige dit wil zegenen. Waar gaat Naomi wonen? Nabij haar erfdeel, waar zij neerstrijkt. Ruth is de enigste die meegaat. Moeten wij het perse weten of Ruth een gelovige vrouw is? Ik kijk naar haar handelen en zie daarin de trekkende en sturende Hand van de Eeuwige in haar leven. Elke vrijdagavond wordt in ieder jong Joods gezin haar naam genoemd, als de jonge meisjes worden gezegend door de vader in het gezin. Niet dat Ruth een heilige is, zij krijgt de toenaam: de Moabitische. Nee, zij is op grond van haar persoonlijke geloofsbelijdenis toegetreden tot het Huis van Israël.

Naomi, haar schoonmoeder, zegt exact wat zij moet doen. Zij volgt die raad zeer nauwkeurig op. Boaz is zeer verrast als zij hem een huwelijksaanzoek doet door de woorden te bezigen: breidt uw vleugels over mij uit. Dat houdt in: laat mij schuilen bij u en wil mijn losser zijn. Natuurlijk lopen daar geweldige lijnen doorheen, die in eerste instantie gericht zijn als een troost voor Israël, dat de Eeuwige mensen inschakelt als de lijn doorbroken is. Daarmee laat Hij zien dat Hij het is die de macht heeft en dat de duisternis het niet zal winnen.

Ineens kijken we op een heel andere manier naar het boek Ruth. Er is nog zoveel meer over te zeggen. De techniek is stel jezelf eerst vragen en kijk of er een antwoord uit af te leiden is. Zo niet, dan zijn die vragen niet nutteloos geweest, zij hebben een functie van: die kant moet het dus niet op gaan. Dan ineens ziet men de rode lijn en dat is nu juist wat de schrijver er mee heeft bedoeld.

Nog een treffend voorbeeld is dat op grond van een oprecht uitgesproken geloofsbelijdenis de deur open staat voor de heiden. De Eeuwige heeft die voorwaardelijk dicht gedaan voor Moab tot de 10e generatie. Of Ruth al tot de 11e generatie behoorde is mijns inziens niet zo belangrijk. Zij klopt op de deur van genade met haar geloofsbelijdenis. Het is haar ernst en zie de Eeuwige opent voor haar die poort en zij mag binnen gaan. Zij weet niet, dat juist uit haar moederschoot de latere Messias wordt geboren. Dit is het wonder van de Eeuwige waarover wij ons mogen verheugen.

En Boaz: hij was niet de directe losser, dat was een nog nader familielid, wiens naam niet meer genoemd mag worden in Israël omdat deze zijn losserschap aan zich voorbij liet gaan. Boaz, moet een man op leeftijd, die Ruth huwt. Wij zien hem niet meer terug als de naam wordt gegeven op de dag van de besnijdenis en waar Obed zijn naam krijgt van de buurvrouwen.

Wat leert ons dit alles? Als eerste kunnen wij heel veel vragen met een bepaalde vooronderstelling. Iedere vraag is goed, maar ik proef daar een zekere nieuwsgierigheid in van was Ruth al behouden. Die vraag is gewoon te kort door de bocht en doet afbreuk aan de essentie van het boek Ruth. Ook hierin zien we een treffend voorbeeld in: verschil in betekenis van de teksten en de toepassing. Mogen we dan geen vragen meer stellen? Jazeker, vragen leren ons om na te denken over bepaalde zaken. Als eerste moeten wij altijd uitgaan van de letterlijke betekenis van de tekstwoorden. Vervolgens kijken we naar de hint, en de daaronder liggende diepere lagen. Je moet er als het ware bij staan alsof je een ooggetuige bent, die ook nog de cultuur en gebruiken verstaat. Dan gaan de woorden voor je leven en krijg je een heerlijk gevoel, van wat mooi dat dit ook voor ons bewaard gebleven is. Net zoals het in een bekende Psalm staat: uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn (levens)pad.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Verschil in de betekenis van de teksten en de toepassing

Berichtdoor Arco » 11 jan 2018 10:26

Mooi stuk!

Eerder had ik al over Ruth geschreven:
Arco schreef:Laatst kwam ik ‘misser’ tegen die in de Herziene Statenvertaling niet gecorrigeerd is. Dat is in mijn ogen een gemiste kans en niet zo concordant.

Het gaat om Ruth 1:1-5:
1 In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was; daarom toog een man van Bethlehem-Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen.
2 De naam nu van dezen man was Elimélech, en de naam zijner huisvrouw Naómi en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-Juda; en zij kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar.
3 En Elimélech, de man van Naómi, stierf; maar zij werd overgelaten, met haar twee zonen.
4 Die namen zich Moabitische vrouwen; de naam der ene was Orpa en de naam der andere Ruth; en zij bleven aldaar omtrent tien jaren.
5 En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook; alzo werd deze vrouw overgelaten, na haar twee zonen en na haar man.

Het woord “zonen” heb ik onderstreept, in de grondtekst staat daar een vervoeging van het woord “ben” (בֵּן). Dit woord wordt soms vertaald met “kinderen”, zoals in de zin “bene Jisraël”: kinderen van Israël. Maar in deze context is de vertaling met “zonen” juist. In de grondtekst van het vetgemaakte woord “zonen” in vers 5 staat een vervoeging van “jeled” (יֶלֶד). Dit woord kan het beste vertaald worden met ‘kind’.

In mijn ogen maakt het uit in deze tekst of je vertaald met “zonen” of “kinderen”, omdat de grondtekst ineens een ander woord gebruikt. Dat verschil kan je makkelijk in de vertaling weergeven.

Een verklaring voor dit verschillend woordgebruik zou kunnen liggen in het volgende:
Het Hebreeuws werkt met stamwoorden, dat wil zeggen dat elk zelfstandig naamwoord terug te voeren is naar een werkwoord. Het woord “ben” is terug te voeren op het werkwoord “bouwen” (בָּנָה). Het idee is dat je met zonen en dochters je (familie)huis bouwt. Het woord “jeled” is terug te voeren op “voortbrengen” (יָלַד).

In de context van Ruth 1 zou je kunnen stellen dat Machlon en Chiljon de bouwstenen zijn, zonen waarmee je een (familie)huis bouwt, totdat zij kinderloos sterven. Dan zijn zij geen bouwstenen, maar slechts voorgebracht.


Daarnaast nog wat leuke dingen over het boek Ruth:
- Het boekje begint met te melden dat er een hongersnood was in de tijd van de rechters/richters. Maar in het boek rechters/richters, komt geen hongersnood voor. Waarom? Zou het boekje daardoor tijdloos zijn?
- De losser die nader was dan Boaz wordt niet bij name genoemd, een vreemde omschrijving dat je zou kunnen weergeven als "hé, jij daar, dinges of hoe jij ook heet".
- Ruth was getrouwd met Machlon (4:10), zijn naam betekent "ziek". En trouwt later met Boaz, zijn naam betekent "in hem is kracht".
- Het boekje wordt gelezen op Sjavoe'ot (pinksteren).
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast