het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 17 aug 2017 18:32

dalethvav schreef:"Als Israëls verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken dan zo vaak een andere genetische structuur te hebben?" (http://www.messiasleren.nl).

Dank voor de link. Ik ben het aan het onderzoeken.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1847
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor mona » 17 aug 2017 18:51

ereunao schreef:ik heb een concept voor een alternatieve verbondsleer geplaatst en het staat ieder vrij om hier vragen over te stellen en ik ben graag bereid om daar antw. op te geven


Ik heb het doorgelezen, en vind het goed te begrijpen. Toch heb ik een vraag bij deze zin uit punt D:
Want zo is er natuurlijk ook geen ruimte voor de geheel eigen en van de Gemeente v.Chr. onderscheiden identiteit en positie van Israël als heilsorgaan in het eschaton van het Koninkrijk..En daarom zitten we nu al bija70jr tegen het fenomeen Israël aan te hikken en weten het theologisch geen plaats te geven.

1 wat betekent heilsorgaan in het eschaton van het koninkijk?
2 Heb jij deze verbondsvisie ook aan predikanten voorgelegd en wat was hun reactie?
3 Een tijd terug hoorde ik van een predikant dat er best wat dominees zijn die in hun hart vraagtekens hebben bij (sommige onderdelen) van de gereformeerde theologie, met name mbt de doop->besnijdenis. In sommige kerken wordt deze zin weggelaten of anders geformuleerd. De predikanten die dat niet vrijuit kunnen doen, spreken deze zin met kromme tenen uit. Er is dus wel enige beweging daarin te zien. Ook in het verleden al wel, maar ook toen werden de hoofden afgemaaid, van diegenen die het boven het maaiveld uit durfde steken. Dat is uiteraard nu nog zo. Dat was met Luther ook zo in Worms.

ereunao schreef:Mijns inziens heeft de gereformeerde theologie goud in handen gekregen met de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen, maar de gereformeerde verbondstheologie is de bron van vele problemen en blinde vlekken in de gereformeerde theologie. Gereformeerden zijn eraan verknocht zoals Rome aan zijn eigen leer, maar het moet toch echt op de helling als je een juist zicht op Israel en de doop wil krijgen.


Van harte mee eens. Woensdag plaatste ik in het topic over de reformatie de volgende uitspraak van de Messiaanse Jood Elhanan ben Abraham:
“We zijn met de trein op weg van Rome naar Jeruzalem. U bent in Worms allemaal uitgestapt,
maar ik hoop dat u uw treinkaartje niet weggegooid hebt, want Worms (de Reformatie) is niet de eindbestemming.
We moeten nog verder met de trein, naar Jeruzalem.”

De reformatie moet verdergaan! Net zoals Luther inzicht van God kreeg, is er nu ook inzicht nodig in een verdere reformatie.
Er zijn nog velen die denken dat dit de volkomen leer van de reformatie is.

Radical schreef: ik heb boeken gelezen van een joodse geschiedschrijver, ik moest steeds stoppen met lezen, zo erg .. wat een vreselijke verdrukking !!

Zo verging het mij ook... Joden, en ook allen die (onder Rome) de gezonde Bijbelse leer wilden blijven belijden, werden vervolgd en afgeslacht. Ontzettend, wat een bloed heeft er gevloeid... en nog.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 17 aug 2017 19:36

Een van de teksten waarvan de dispensationalisten zeggen dat die in 1948 bij de formatie van de staat Israël vervuld is vinden we in Ezechiël 36-37. Deze profetie was gegeven aan Ezechiël gedurende de Babylonische ballingschap (Ezechiël 1:1-2) en voorspelde de uiteindelijke terugkeer van Israël naar hun land. In deze profetie werd ook de komst van de Messias aangekondigd (Ezechiël 37:24) en de inwijding van het Nieuwe Verbond (Ezechiël 37:26-28). En zoals we weten uit zowel de geschiedenis als uit het Nieuwe Testament: het volk keerde terug naar het land en de Messias is gekomen en heeft het Nieuwe Verbond opgericht (Matt 26:28). Ondanks dit gegeven ontkennen de dispensationalisten de vervulling van deze profetieën, ze zien alleen maar een gedeeltelijk vervulling in de terugkeer van Israël en Christus eerste komst. Ze beweren dat het terugbrengen van de Joden naar de huidige staat Israël onderdeel is van de uiteindelijke vervulling. Zij zeggen dat de zegeningen van het “Palestijnse Verbond” nu pas tot uiting komen. De beloften van zulke tekstgedeelten als Deut 30 worden gebruikt als “Schriftuurlijke basis” voor de terugkeer van de Israël. Hoe moeten we hier op antwoorden?

In Deut 30:1-8 staat dat “bekering” een noodzakelijke voorwaarde is voor de terugkeer van Israël naar Palestina:

“en wanneer gij u dan tot de Here, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel – dan zal de Here, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verstrooid heeft.” (vers 2-3)

Gebaseerd op deze niet mis te verstane tekstpassage kunnen we nu definitief vaststellen dat de huidige staat Israël niet ontstaan is als resultaat van de zegeningen van dit verbond (het “Palestijnse Verbond” van de Scofield bijbel).

In 1948 bekeerden de Joden zich niet tot de Here (behalve misschien een paar individuele Joden). En de oprichting van de staat Israël, gebaseerd op hun zogenaamd “trouw zijn” aan het Judaïsme, is het fundamenteel verdraaien van wat het Judaïsme eigenlijk betekent. Sommigen denken dat de Joden van vandaag een speciaal voordeel hebben, misschien zelfs redding zonder Christus (het zijn toch onze broeders), omdat ze geloven in de God en de religie van het Oude Testament. Ze zien hierbij over het hoofd dat de religie van het Oude Testament was gebaseerd op brengen van offers voor de zonde (Lev 17:11). Het negeert ook de verklaringen in het Nieuwe Testament dat er absoluut geen redding is buiten Christus (Joh 14:6; Hand 4:10-12) en dat de religie van het Oude Testament niet langer meer van toepassing is (Hebr 7-10). Deze openbaring laat zien wie de Here van het Nieuwe Testament is: de Here Jezus. Petrus bijvoorbeeld haalt Joël 2:32 aan als zijnde vervult in Jezus, “Al wie de naam van de Here aanroept zal gered worden.” (Hand 2:21)

Is de huidige staat Israël het “bewijs “ is van Gods verbondszegeningen voor hen? Met behulp van duidelijke bijbelteksten die niets aan het toeval overlaten kunnen we rustig zeggen, “NEE!”. We kunnen ze verwijzen naar Deut 30:1-8 als bewijs dat het Israël van vandaag, niet het Israël van de bijbel is! Maar wat m.b.t. de landbeloften aan Abraham?

Paulus, met verwijzing naar de beloften van Abraham, beperkte niet het grondgebied tot het land Palestina:

“Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs.” (Rom 4:13)

Dit is een herhaling van de verklaring van Jezus in Mattheüs 5:5 waarin de zachtmoedigen niet alleen Palestina, maar “de aarde” zullen beërven. Zoals je ziet, is de erfenis voor “Abraham en zijn afstammelingen”. De dispensationalist gelooft dat het Joodse volk recht heeft op de erfenis gebaseerd op hun raciale afkomst of etnische erfdeel. Maar Paulus bestrijdt dit idee in Galaten 3:7,29,

“Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn…….Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.”

Alsof hij dat nog niet duidelijk genoeg had uitgelegd, herhaalde Paulus dit nog een keer voor hen die een speciale voordeel verwachten van hun fysieke afkomst van Abraham,

“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.” (Galaten 3:16)

De enigste manier om ook maar iets te erven, is het “in Christus” zijn! De Joodse leiders die naar Johannes kwamen dachten dat het Koninkrijk hun automatisch toebehoorde op grond van hun erfgoed,

“en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.” (Matt 3:9)

De apostel Paulus verklaarde het wezen van het ware Jood zijn, “Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.” (Rom 3:28,29; en ook Rom 9:6-8; 11:2-7)

De volledige reikwijdte van de profeten van Israël was niet nationalistisch, maar een universeel, met een toenemende kosmisch dimensie voorgesteld door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (een Hebreeuwse metafoor voor het Nieuwe Verbondssysteem) zie Jes 65:17; 66:21-23. De schrijver van Hebreeën vertelde hen dat Abraham niet alleen naar Palestina keek voor de vervulling van de beloften. Hij keek zowel fysiek als geestelijk uit naar “een beter vaderland”, en naar een stad “waarvan God de ontwerper en bouwmeester is” (Hebr 11:10, 16). De continuïteit van de OT uitdrukkingen en type beelden uit het Midden Oosten in Hebreeën verzekert de gemeente dat Gods beloften niet gefaald hebben en ook niet uitgesteld zijn maar nu worden ervaren “in Christus” (Hebr 6:5)… En de landbeloften gemaakt aan Abraham zijn vervuld in het universele koninkrijk van God.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 17 aug 2017 19:57

benefiet:
Je schreef over dogmatische constructies die nergens expliciet in de Schrift vermeld worden.
Over het werkverbond kan ik met je omschrijving vinden. Het wordt geen werkverbond genoemd in de Bijbel maar dogmatisch zo gesteld in de gereformeerde leer, maar 'verbond' is niet juist.
Maar 'de raad des vredes' wordt door Hellenbroek inderdaad dogmatisch maar wel terecht ook het 'verbond der verlossing' genoemd als je de schrift verwijzingen bekijkt.


'Zach.6:13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen'.

Aan deze tekst is die benaming raad des vredes ontleend. Maar het gaat hier over de beide ambten van Koning en priester die in de Messias verenigd zijn, wat onder de wet strikt verboden was. Dit ‘bewijs 'is dus duidelijk uit de context gelicht.
Wat nu dat verbond der verlossing aangaat. Het is geredeneerd vanuit de driemensionale beperkingen van beweging plaats en tijd van ons mensen. Maar God is de Eeuwige en woont in de eeuwigheid, voor Hem zijn verleden, heden en toekomst in een ogenblik tegenwoordig. Die teksten in Johannes bewijzen wel de verkiezing van eeuwigheid maar zeggen ook niets over een verbond der verlossing . Dat is ook weer geredeneerd volgens menselijke logica. Op dezelfde wijze tracht men te bewijzen dat ook de verwerping als logische tegenhanger van de verkiezing van eeuwigheid moet zijn. En wat ps.2 betreft, dat bewijst wel dat de Zoon van eeuwigheid is, maar zegt ook niets over een verbond der verlossing. Daarom blijf ik erbij dat het een op menselijke logica gegronde dogmatische constructie is.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 17 aug 2017 20:56

benefiet:
We hoeven denk ik niet bang te zijn dat de mots dit wissen, we hebben het toch nog steeds over het Abrahamitische verbond waar jezelf de topic mee begon.


Dat is natuurlijk zo. maar ik zei dit met het oog op mijn reactie op jouw opmerkingen over geloofszekerheid

mona:
1 wat betekent heilsorgaan in het eschaton van het koninkijk?
2 Heb jij deze verbondsvisie ook aan predikanten voorgelegd en wat was hun reactie?


Daar bedoel ik mee dat God niet aan de kerk gebonden is om Zijn genade in de Messias uit te delen, die kan alleen de eerstelingen binnenhalen. Maar als de stroom van Gods genade weer terugkeert in de bedding van verbond met Abraham zal Israël het heilsorgaan zijn waarvan Hij zich bedient om de volle oogst binnen te halen zie Jes.27:6, hun aanneming zal het leven uit de doden zijn Rom.11:15.

2. Jazeker heb ik dat, maar tot nog toe geen reacties ontv. Behalve dan van onze vorige predikant die thans emeritus is. Hij berichtte mij dat hij het in grote trekken met mij eens is en het alleen bevestigt wat hij altijd al gedacht en gevonden heeft. En dan moet je weten dat hij mij juist op dit punt altijd te vuur en te zwaard bestreden heeft! Ik heb mij de ogen uitgewreven!

3 Een tijd terug hoorde ik van een predikant dat er best wat dominees zijn die in hun hart vraagtekens hebben bij (sommige onderdelen) van de gereformeerde theologie, met name mbt de doop->besnijdenis. In sommige kerken wordt deze zin weggelaten of anders geformuleerd. De predikanten die dat niet vrijuit kunnen doen, spreken deze zin met kromme tenen uit. Er is dus wel enige beweging daarin te zien. Ook in het verleden al wel, maar ook toen werden de hoofden afgemaaid, van diegenen die het boven het maaiveld uit durfde steken. Dat is uiteraard nu nog zo. Dat was met Luther ook zo in Worms.

I
k zie ook wel enige beweging , maar het komt maar niet tot een doorbraak ,daarom heb ik dit concept geschreven.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 17 aug 2017 21:04

Radical schreef:Een van de teksten waarvan de dispensationalisten zeggen dat die in 1948 bij de formatie van de staat Israël vervuld is vinden we in Ezechiël 36-37. Deze profetie was gegeven aan Ezechiël gedurende de Babylonische ballingschap (Ezechiël 1:1-2) en voorspelde de uiteindelijke terugkeer van Israël naar hun land.
Nee, dat zeggen dispensationalisten niet. Zij zeggen met veel rabbijnen: "1948 is begin van het ontluiken van de verlossing". Ez. 37 wordt (ook door het dispensationalisme) kort gezegd zo uitgelegd dat Ez. 37 hoogstens tot vs 7 vervuld is, maar wat daarna komt nog in vervulling moet gaan.

Radical schreef:In deze profetie werd ook de komst van de Messias aangekondigd (Ezechiël 37:24) en de inwijding van het Nieuwe Verbond (Ezechiël 37:26-28). En zoals we weten uit zowel de geschiedenis als uit het Nieuwe Testament:het volk keerde terug naar het land en de Messias is gekomen en heeft het Nieuwe Verbond opgericht (Matt 26:28). Ondanks dit gegeven ontkennen de dispensationalisten de vervulling van deze profetieën, ze zien alleen maar een gedeeltelijk vervulling in de terugkeer van Israël en Christus eerste komst. Ze beweren dat het terugbrengen van de Joden naar de huidige staat Israël onderdeel is van de uiteindelijke vervulling.
Inderdaad: In Ez. 37 wordt uiteindlijk de Messias Koning over Israël. Wanneer is Hij Koning over Israël geweest?
In Ez. 37 is er sprake van de vereniging van het tweestammenrijk (huis van Juda) en het tienstammenrijk (Jozef/Efraïm/stammen van Israël). Wanneer is dat gebeurd (tot op de dag van vandaag is het merendeel van het tienstammenrijk nog steeds "verdwenen").

Dat de profetie verder reikt dan de terugkeer uit Babel (dat ten OOSTEN, aan één kant van Israël ligt/lag), is op te maken uit b.v. de volgende teksten:
Jes. 11:12, waar sprake is van bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde (dus niet alleen uit de hoek waar Babel lag).
Jes. 43:5-6, waar sprake is van halen en bijenbrengen vanwaar de zon opkomt (oosten) en vanwaar hij ondergaat (westen) en het noorden en het zuiden (dus niet alleen uit de windrichting waar Babel lag)
Jes. 49:12, waar sprake is van noorden en westen (hier wordt Babel niet eens genoemd).
Jer. 23:3; 32:37, waar sprake is van bijeenbrengen uit ál de landen (niet alleen uit Babel).
Wanneer is dat gebeurd? (En nu heb ik pas twee profeten gehad).

Radical schreef:Maar wat m.b.t. de landbeloften aan Abraham?p
Amos 9:15: "Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God."
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2929
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Johan100 » 17 aug 2017 21:23

Jesaja40 schreef:Johan100 citeert:



Ik wil hier een kanttekening bij plaatsen:

In Matth. 3 richt Johannes zich op de natuurlijke nakomelingen van Avraham aan, dat is de bloedlijn.

In Galaten richt Paulus zich aan een deel Joodse en een deel gelovigen uit de volkeren aan. Hier is dus sprake van enerzijds de bloedlijn en anderzijds de geestelijke nakomelingen van Avraham.

Let goed op de context en trek geen dingen samen als zijnde een geheel. Dan komt er een spraakverwarring.


Je moet het wel in de juiste context zien.

Gal 3: 6 e.v. daar richt Paulus zich tot de christenen in Galatie!
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovige Abraham.

Punt. :)
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 18 aug 2017 07:47

dalethvav schreef:
Dat de profetie verder reikt dan de terugkeer uit Babel (dat ten OOSTEN, aan één kant van Israël ligt/lag), is op te maken uit b.v. de volgende teksten:
Jes. 11:12, waar sprake is van bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde (dus niet alleen uit de hoek waar Babel lag).
Jes. 43:5-6, waar sprake is van halen en bijenbrengen vanwaar de zon opkomt (oosten) en vanwaar hij ondergaat (westen) en het noorden en het zuiden (dus niet alleen uit de windrichting waar Babel lag)
Jes. 49:12, waar sprake is van noorden en westen (hier wordt Babel niet eens genoemd).
Jer. 23:3; 32:37, waar sprake is van bijeenbrengen uit ál de landen (niet alleen uit Babel).
Wanneer is dat gebeurd? (En nu heb ik pas twee profeten gehad).

."


Bij deze jou antwoord: het was destijds gebruikelijk om overwonnen volkeren te verspreiden over landen in je koninkrijk, dat was toen de hele bewoonde beschaafde wereld, (wereldrijk)
De reden was en om zo hun identiteit te laten verliezen . en hun macht te breken.
Een heel klein groepje mannen wat werd geselecteerd, op een aantal kenmerken, werd gecastreerd en werkte aan het hof, waaronder oa.Daniël en zijn vrienden..
maar de rest wordt verspreidt, vandaar zijn al deze profetieën vervult..

https://www.google.nl/search?q=babylonische+rijk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixj9OUluDVAhVCmbQKHVj0AccQ_AUICigB&biw=1440&bih=794#imgrc=ggDVmEChsV2nZM:
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 18 aug 2017 09:56

Die theorie en dat kaartje gaan helaas niet echt op:

In Jesaja 11 is ook sprake van (Naardense vertaling) de "eilanden in de zee" en van "Israëls verstotenen" (tienstammenrijk) en "Juda's verstrooiden" (tweestammenrijk).

Als je verder leest in Ezechiël, een profeet die je zelf aanhaalt, kun je in H. 39: 9-16 het volgende lezen:
"9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken,
10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog.
12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE.
14 Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan.
15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog.
16 (En Hamona is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen."

Wanneer is dit gebeurd?

Overigens heb je er wel de vraag eruit gepikt die je dacht te kunnen beantwoorden. je bent er nog wel een paar vergeten te beantwoorden die ook gesteld heb:

In Ez. 37 wordt uiteindelijk de Messias Koning over Israël. Wanneer is Hij Koning over Israël geweest?
Deze vraag staat overigen in verband met mijn eerder gemaakte opmerking "Bovendien is de Messias al wel als lijdende Knecht gekomen, maar nog geen Koning over Israël geweest, zoals door de engel Gabriël is voorzegd aan Maria (Luk 1:32-33)."

2. In Ez. 37 is er sprake van de vereniging van het tweestammenrijk (huis van Juda) en het tienstammenrijk (Jozef/Efraïm/stammen van Israël). Wanneer is dat gebeurd (tot op de dag van vandaag is het merendeel van het tienstammenrijk nog steeds "verdwenen").

En, om nog maar eens een profetie van de heidense magiër Bileam te noemen:

14 Nu dan, zie, ik ga terug naar mijn volk. Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk in later tijd (in het Hebreeuws be'acharith hajomim, het laatste der dagen, in de HSV wegvertaald) uw volk zal aandoen.
15 Toen hief hij zijn spreuk aan, en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt,
16 hij die de woorden van God hoort, spreekt en die de kennis van de Allerhoogste weet; die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen.
17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.
18 Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen.
19 Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Je ziet, tegenover één (soort) profetie waarvan je, vanuit het preterisme, zou kunnen denken dat die al vervuld is, staan er velen die beslist nog niet vervuld zijn.

Ik raad je aan de profeten eens vers voor vers te lezen en je per vers, vanuit de context, oprecht af te vragen: Is dit al vervuld of nog niet?
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 18 aug 2017 10:00

ereunao schreef:benefiet:


'Zach.6:13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen'.

Aan deze tekst is die benaming raad des vredes ontleend. Maar het gaat hier over de beide ambten van Koning en priester die in de Messias verenigd zijn, wat onder de wet strikt verboden was. Dit ‘bewijs 'is dus duidelijk uit de context gelicht.
Ik snap er nog helemaal niets van wat je bedoeld, sorry.

Wat is er uit de context gelicht???

De Raad des Vredes of Vrederaad is toch een Bijbels benaming ook uit Zach.6:13

Ik haal Hellebroek nog eens aan die weliswaar andere tekstgedeelte gebruikt en zegt: De raad des Vredes is de wil des Vaders van eeuwigheid om de uitverkorenen door Christus' lijden te verlossen, en de wil des Zoons om Zichzelven tot een Borg te stellen voor de uitverkorenen Ps. 2 : 7, 8 en Luk. 22 : 29.

De raad des Vredes of Vrederaad wordt in Zacharia in de beeldspraak 'Spruite' genoemd.

Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen. Dat is Christus.

Het is een overleg tussen God de Vader en de Zoon Christus.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 18 aug 2017 10:32

benefiet:
haal Hellebroek nog eens aan die weliswaar andere tekstgedeelte gebruikt en zegt: De raad des Vredes is de wil des Vaders van eeuwigheid om de uitverkorenen door Christus' lijden te verlossen, en de wil des Zoons om Zichzelven tot een Borg te stellen voor de uitverkorenen Ps. 2 : 7, 8 en Luk. 22 : 29.

De raad des Vredes of Vrederaad wordt in Zacharia in de beeldspraak 'Spruite' genoemd.

Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen. Dat is Christus.

Het is een overleg tussen God de Vader en de Zoon Christus.


Het is idd.een bijbelse benaming, maar met een andere lading.
Want in Zach ziet het op de ambten Priester en Koning van de Messias. Want de tempel bouwen was het werk van Salomo als type van de Vredevorst En het sieraad ziet op de gouden voorhoofdplaat met het opschrift ‘De HEILIGHEID DES HEREN van de hogeprieter. Daarom staat hier ook 'Hij zal priester zijn op Zijn troon
Maar in deze uitleg is het ,zoals je hier zelf zegt, een verbond tussen de Vader en de Zoon. Dat is toch heel wat anders?

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 18 aug 2017 12:06

Johan:
Gal 3: 6 e.v. daar richt Paulus zich tot de christenen in Galatie!
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovige Abraham.Punt.


Als je met dat Punt bedoelt dat hiermee het laatste woord gezegd is vergis je je lelijk!
Want dat neemt volstrekt niet weg dat het verbond met het natuurlijk zaad van Abraham hiermee niet uitgewerkt is.
Want in deze bedeling worden Jood en heiden idd. op voet van gelijkheid tot een lichaam samengevoegd. Maar zoals ik hierboven schreef:
'als de stroom van Gods genade weer terugkeert in de bedding van verbond met Abraham zal Israël het heilsorgaan zijn waarvan Hij zich bedient om de volle oogst binnen te halen zie Jes.27:6, hun aanneming zal het leven uit de doden zijn Rom.11:15. Dan zal het onderscheid tussen Israël en de heidenen die d.m.v. een gezegend en hersteld Israël gezegend worden weer duidelijk gezien worde als 10 mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen'.Zach.8:23

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 18 aug 2017 13:52

ereunao citeert:
Dan zal het onderscheid tussen Israël en de heidenen die d.m.v. een gezegend en hersteld Israël gezegend worden weer duidelijk gezien worden als 10 mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen'. Zach.8:23


In het Hebreeuws staat 10 mannen uit de 70 volkeren. Omgerekend is dat 700 mannen bij de 4 schouwdraden aan mijn gebedsmantel.

Dat wordt dringen bij hen die onderwijs gaan ontvangen van de Joodse man.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 18 aug 2017 14:53

Jesaja 40:
In het Hebreeuws staat 10 mannen uit de 70 volkeren. Omgerekend is dat 700 mannen bij de 4 schouwdraden aan mijn gebedsmantel.
Dat wordt dringen bij hen die onderwijs gaan ontvangen van de Joodse man.


Bedankt voor deze correctie, ik meen trouwens dat in andere vert. hier Judese man staat; het laat intussen mijn stelling dat dan het onderscheid tussen Joden en heidenen weer duidelijk gezien zal worden onverlet

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 24 aug 2017 10:52

ereunao schreef:Johan: hun aanneming zal het leven uit de doden zijn Rom.11:15. Dan zal het onderscheid tussen Israël en de heidenen die d.m.v. een gezegend en hersteld Israël gezegend worden weer duidelijk gezien worde als 10 mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen'.Zach.8:23


ik begrijp dat er wat verwarring is over de tekst dat gans israël gered zal worden in Rom 11 :D

1Heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben zelf een Israëliet, van het geslacht van Abraham, uit de stam Benjamin. 2Nee, God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten. Gij weet toch wat de Schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God: 3Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. Ik ben alleen overgebleven, en mij staan ze naar het leven. 4Maar wat geeft de godsspraak hem ten antwoord? Zevenduizend man heb Ik overgehouden, die de knie niet hebben gebogen voor Baal. 5Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven, dank zij een genadige uitverkiezing. 6Is het echter uit genade, dan niet om verdienstelijke werken; anders zou de genade geen genade meer zijn.

in het oude testament en het nieuwe is er altijd een overblijfsel van de joden geweest die God hebben gevolgd, zelfs wanneer de overgrote meerderheid, , God de rug had toegekeerd, God heeft altijd een een overblijfsel van getrouwen gehad ( ecclesia of de geroepenen )

7 Bijgevolg, wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt, 8volgens het woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. 9En David zegt: Laat hun tafel voor hen een valstrik worden, een struikelblok, een bestraffing. 10Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden.

in reactie op diegene die God niet najaagden door geloof, verblindde Hij hun ogen, en verhardde hen in hun beslissing.

11Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet, maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden worden. 12Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen! 13Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, 14omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden. 15Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? 16Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken. 17Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken. 18Wilt gij snoeven, bedenkt, dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. 19Gij zult zeggen: “Er zijn dan toch maar takken weggebroken, opdat ik zou worden geënt.” 20Heel juist, zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. Maar neemt u in acht, weest niet overmoedig. 21Als God de takken die aan de boom thuishoorden, niet heeft ontzien, zal Hij ook u niet sparen.

De joden zijn de natuurlijke rank, en de heidenen zijn de wilde rank.
Zoals wij eerder zagen, betekent van joodse afkomst zijn, maar niet wandelend in geloof, niets voor God, zoals we zien in rom h 11 v 20
""zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof""
Wij zijn geent op het israel van God, het ware israel, het israel dat God kent, door geloof, het israel waar God altijd zijn verbond mee sloot en onderhield.
Dit is waar we op geënt zijn door genade door geloof


22Houdt daarom Gods goedertierenheid voor ogen, maar ook zijn gestrengheid: zijn gestrengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedertierenheid jegens u, indien gij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook gij weggekapt. 23En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24Gij zijt van de wilde olijfboom, waartoe gij krachtens uw oorsprong behoort, afgebroken, en tegen uw aard in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen weer op hun eigen stam worden geënt!

God is streng ten opzichte van degenen die wandelen in ongeloof, terwijl hij vriendelijk is voor de degenen die wandelen in geloof.
Als Joden zich gaan afkeren van vertrouwen in dode werken, en nin plaats daarvan met God wandelen door geloof in de messias, dan zullen zij terug geent worden het israel van God en weer zijn volk zijn. Joden mogen dan wel bij het nationale israel horen maar als zij geen geloof hebben, dan zijn ze onder de toorn van God.
Als een individuele Jood of heiden wandelt in geloof, dan behaagt deze persoon god en geniet hij van God's vriendelijkheid.

25Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. 26En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.

Zoals we eerder zagen, heeft God degene die hem verwierpen genomen en ze verhard in hun besluit, dit stelt de heidenen in staat binnen te komen en zich te voegen bij het israël van God door te wandelen in geloof.
het resterende deel joden die God volgt door geloof en de heidenen die volgen door geloof, vormen samen zoals dat heet het israel van God ( zie galaten h 6 v16

God sloot altijd zijn verbonden en relateerde aan het ware israël, degene die met hem wandelen door geloof.

Wie is Israel ??
In het verleden het restand bleef een meerderheid van Joden over die de naam israel droegen terwijl ze niet wandelde met God.
Bijv. rom h 9 v 6 Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël, het ware Israel is altijd gedefinieerd als degenen die wandelen in geloof, terwijl op hetzelfde moment er velen andere waren onder de naam israel die de bloed lijn deelde maar niet echt het israël waren volgens God.
Nu God zijn Zoon gegeven heeft,h schets Hij duidelijk jk dat alleen degene die hun geloof in jezus stellen, deel zijn van het israel van God . Daarom staat er Rom 11 v 26 En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, Hoe ?? wat paulus zegt dat heel israël , het ware israël van God het israel wat blijkbaar bestaat in god's denken is samengesteld uit joden en heidenen die hun geloof op jezus hebben gevestigd.

Daar op die manier zal iedereen die deel is van israel worden gered. ::))

Dit is de nieuwe scheidslijn beter dan de oudtestamentische scheiding tussen ongelovige joden en het gelovige overblijfsel, dus vanaf nu "geheel israël" wordt gevormd door degenen die zijn gered door geloof in jezus
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron