het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 02 sep 2017 20:30

dalethvav schreef:Wat is de (on)zin van het plaatsen van je laatste post?

Kun je niet eens gewoon ophouden met over Israël te schrijven zoals jij dat doet?

AM YISRAEL CHAI!


Nee dat doe ik niet dalethav , we verschillen van inzicht en de consequenties daarvan, Ik preek Jezus Hij gekruisigd en in Christus is er een NIEUWE SCHEPPING, een nieuwe hemel en aarde, een nieuw verbond, een nieuwe hemelse realiteit, we worden opnieuw geboren door de Geest. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.
Jezus Christus is de vervulling van al Gods beloften aan Israel. Hij is de volheid van God. Hij is het begin en het einde. Hij is de JA EN AMEN. Alles draait nu om JEZUS CHRISTUS. In Hem ontvangen we alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Over Hem getuigen de Geest van God en de geest van profetie. Over Hem getuigden alle apostelen en profeten.

Alles draait om Jezus Christus. In Hem is er nu het ware volk van God.
Christenen die terugkeren naar het oude Israel, begrijpen niets van wat Jezus gedaan heeft, wie Jezus echt is en het nieuwe verbond. Zij willen terugkeren naar het oude verwond, naar een aards Jeruzalem en een aardse tempel, waar de Toraonderwezen zal worden. Het is een geest van afgoderij die ontkent wie Jezus werkelijk is en die alle aandacht wil richten op het oude. Maar in Christus is alles nieuw geworden.

Nu wordt elk mens wereldwijd, of ze nu Jood zijn of Amerikaan of Belg of Nederlander, deel van Gods ware volk IN JEZUS CHRISTUS. Het is altijd al Jezus Christus geweest waarover de oude profeten profeteerden. In HEM worden we allemaal gebouwd tot het ware Jeruzalem, de woning van God in de Geest, Gods heilige tempel.

Gods verlangen is vervuld: Hij woont niet langer in een aardse stad van stof en steen, HIJ WOONT IN ONS!
Wij Zijn Gods verblijfplaatsen. Hij bouwt Zijn heerlijkheid IN ONS. En door ons heen openbaart Hij Zichzelf aan de hele mensheid.

en sluit af met : rom 16 v 25 Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie, dat eeuwenlang verzwegen bleef 26 maar nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van profetische geschriften is meegedeeld aan alle heidenvolken om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof 27 aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1234
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 04 sep 2017 07:14

Radical schreef:Nee dat doe ik niet dalethav , we verschillen van inzicht en de consequenties daarvan,
Dan lijkt het me beter dat ik stop met deze discussie, om zo het risico te vermijden dat je, naar aanleiding van mijn posts, dingen over Israël te moeten opschrijven waarmee je mensen kwetst en die m.i. niet Bijbels zijn.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor bernard 3 » 04 sep 2017 12:05

Radical schreef:Nee dat doe ik niet dalethav , we verschillen van inzicht en de consequenties daarvan, Ik preek Jezus Hij gekruisigd en in Christus is er een NIEUWE SCHEPPING, een nieuwe hemel en aarde, een nieuw verbond, een nieuwe hemelse realiteit, we worden opnieuw geboren door de Geest. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.
Jezus Christus is de vervulling van al Gods beloften aan Israel. Hij is de volheid van God. Hij is het begin en het einde. Hij is de JA EN AMEN. Alles draait nu om JEZUS CHRISTUS. In Hem ontvangen we alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Over Hem getuigen de Geest van God en de geest van profetie. Over Hem getuigden alle apostelen en profeten.

Alles draait om Jezus Christus. In Hem is er nu het ware volk van God.
Christenen die terugkeren naar het oude Israel, begrijpen niets van wat Jezus gedaan heeft, wie Jezus echt is en het nieuwe verbond. Zij willen terugkeren naar het oude verwond, naar een aards Jeruzalem en een aardse tempel, waar de Toraonderwezen zal worden. Het is een geest van afgoderij die ontkent wie Jezus werkelijk is en die alle aandacht wil richten op het oude. Maar in Christus is alles nieuw geworden.

Nu wordt elk mens wereldwijd, of ze nu Jood zijn of Amerikaan of Belg of Nederlander, deel van Gods ware volk IN JEZUS CHRISTUS. Het is altijd al Jezus Christus geweest waarover de oude profeten profeteerden. In HEM worden we allemaal gebouwd tot het ware Jeruzalem, de woning van God in de Geest, Gods heilige tempel.

Gods verlangen is vervuld: Hij woont niet langer in een aardse stad van stof en steen, HIJ WOONT IN ONS!
Wij Zijn Gods verblijfplaatsen. Hij bouwt Zijn heerlijkheid IN ONS. En door ons heen openbaart Hij Zichzelf aan de hele mensheid.

en sluit af met : rom 16 v 25 Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie, dat eeuwenlang verzwegen bleef 26 maar nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van profetische geschriften is meegedeeld aan alle heidenvolken om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof 27 aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen.Ik vind dat nogal veel eenvoudige Bijbelse principes onnodig ingewikkeld worden gemaakt ; in dit geval Gods “Verbond “met de mensen. Dit dan meestal om de eigen theorieën of het afwijken van Gods wil goed te praten.
Want in feite heeft God maar één Basisverbond met de mens gemaakt en dit bij de val van de mens. Namelijk het verbond waartoe Hij zich verbindt om de mens te redden door de komst van de Verlosser. Waarbij van de kant van de mens wordt gevraagd (vereist) om deze onverdiende genade aan te nemen door deze gave zowel in de geest als in de praktijk te aanvaarden. Wat in de praktijk betekent dat hij naast het aanvaarden van het feit dat hij zelf niets kan doen of toevoegen aan zijn eigen redding hij toch ook getrouw moet zijn aan God en zijn systeem.

Alle verdere verbondsbeloften ( aan Noach, aan het volk in ballingschap, aan Abraham, aan David , aan de apostolische gemeente) waren gericht op zowel de eerste als op de tweede komst van de Verlosser en het uiteindelijk (bij zijn tweede komst) herstel door Hem van de toestand van vóór de zondeval.
Van Gods zijde werd dit basisverbond noch veranderd noch gebroken maar het was en is steeds de mens geweest die het basisverbond niet heeft aangenomen en zijn eigen wil heeft doorgedrukt.
De eersten ,en daardoor zij die model staan voor de twee “soorten” mensen, zijn Kaïn en Abel geweest. Kaïn hield zich oppervlakkig aan het verbond door een offer te brengen. Maar bepaalde zelf hoe dit zou gebeuren door de vruchten van zijn eigen werk als zoenmiddel (zoenoffer) te gebruiken. Abel daarentegen hield zich totaal aan het verbond door zowel een offer te brengen als in gehoorzaamheid het lam als zoenmiddel (zoenoffer) te gebruiken.

Vervolgens kunnen we vaststellen dat doorheen gans de heilsgeschiedenis heen vanuit de mens keer voor keer en op allerlei manieren dit verbond verbroken werd en wordt. Waarop God steeds opnieuw tot het volbrengen van dit basisverbond (dus zonder principieel dit verbond te wijzigen of af te breken) , aanvullende verbondsbeloften uitspreekt.

De zogenaamde Christenheid van vandaag verschilt dan ook in niets van het Oude Israël want net als zij handelen ze zoals Kaïn deed. En verbreken zij door het vasthouden aan eigengerechtigheid in leer en werken het basisverbond van God. Dit uit zich nu niet meer door het aanbidden van steen en hout maar door ongehoorzaamheid aan het basisverbond in het negeren en verwerpen van Gods Systeem vervat in zijn Tien Basisgeboden.

Zodoende beste Radical moet het huidig zogenaamd Christendom zich niet méér achten dan het Jodendom. want beide zijn in feite verworden tot volgelingen van Kaïn. Waarbij de ene zich houdt ,zoals Paulus zegt, aan zelfgerechtigheid door de werken der wet en de andere beweert gered te zijn door genade maar in de praktijk zich liefdeloos tegenover God gedraagt door net als Kaïn eigengereid ongehoorzaam te zijn aan de basisvoorschriften van zijn systeem.
Alle geloofshelden zonder onderscheid, zowel in de tijd vóór al ná de eerste komst van de Verlosser worden net als Abel gekenmerkt door “geloof”. Wat betekent dat ze trouw en gehoorzaam waren aan God en zijn systeem.
En daarom worden ware kinderen van Abraham (en dus volgelingen van Christus) dan ook door de Bijbel gekenmerkt als zij die beide; Het geloof van (in) Christus én de geboden Gods bewaken en bewaren.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2219
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 04 sep 2017 13:51

bernard 3 schreef:Ik vind dat nogal veel eenvoudige Bijbelse principes onnodig ingewikkeld worden gemaakt ; in dit geval Gods “Verbond “met de mensen.
Jou Bijbel is wel erg dun, je ziet één ding gruwelijk over het hoofd namelijk de landsbelofte.

In de Bijbel wordt menigmaal gesproken over de beloften die God aan de aartsvaders en aan Israël gegeven heeft met betrekking tot het land Kanaän/Israël/Palestina. De eerste keer is dat in Gn12:7: 'Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven".'

Deze belofte wordt meermalen herhaald (13:15; 15:18 21; 17:8; vgl. 24:7; Ne9:8), ook tegenover Isaak (Gn26:3) en Jakob (28:3,13; 35:12; vgl. 50:24; Ex6:7; Jz1:6; Ps105:8 11; Jr32:22).

Eenmaal wordt in Gn verteld wat de omvang van dat 'beloofde land' zou zijn: 'Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Perizziet, de Refaieten, de Arnoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet"' (15:18 21).

Dit heeft voor jou dus helemaal geen waarde!!! ](*,)

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor bernard 3 » 04 sep 2017 19:20

benefietdiner schreef:Jou Bijbel is wel erg dun, je ziet één ding gruwelijk over het hoofd namelijk de landsbelofte.

In de Bijbel wordt menigmaal gesproken over de beloften die God aan de aartsvaders en aan Israël gegeven heeft met betrekking tot het land Kanaän/Israël/Palestina. De eerste keer is dat in Gn12:7: 'Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven".'

Deze belofte wordt meermalen herhaald (13:15; 15:18 21; 17:8; vgl. 24:7; Ne9:8), ook tegenover Isaak (Gn26:3) en Jakob (28:3,13; 35:12; vgl. 50:24; Ex6:7; Jz1:6; Ps105:8 11; Jr32:22).

Eenmaal wordt in Gn verteld wat de omvang van dat 'beloofde land' zou zijn: 'Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Perizziet, de Refaieten, de Arnoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet"' (15:18 21).

Dit heeft voor jou dus helemaal geen waarde!!! ](*,)


Zoals ik reeds schreef is het basisverbond dat God met de mens maakte de onveranderlijke en onverbrekelijke belofte van Gods kant dat Hij een Verlosser zou zenden die alles zou herstellen wat verloren gegaan is door de zonde. Doch het verbond hield ook in dat als de mens deze Verlosser en zijn systeem zou aanvaarden door Hem te trouw en gehoorzaam te zijn hij zegen zou ontvangen. indien hij dit echter niet zou doen, dan zou hij een vloek over zich brengen.

Men stelt dan ook vast dat God bij het hernieuwen of herhalen van het basisverbond van herstel en verlossing bepaalde individuen of een volk (o.a. de aartsvaders en Israël ) voorbereidt tot de eerste komst van de Messias en hen daarom specifieke beloftes en privileges geeft om hun taak als priesterlijk volk en heilige voorbeeldnatie te volbrengen. Maar net zoals bij het basisverbond wordt dit alles pas volledig werkelijkheid als het individu of het volk ook van zijn kant trouw is en blijft aan God.

Bijvoorbeeld bij het ontstaan van de Joodse natie liet God dit duidelijk weten aan het Joodse volk (zie Deuteronomium 28 t.e.m. 29) En daar God steeds getrouw is aan zijn verbond en dit zowel in de beloofde zegen als in de beloofde vloek. Kunnen wij dan ook op vandaag vaststellen dat, omdat het Joodse volk zich steeds weer opstandig en afvallig gedragen heeft, het dan ook zijn status als geprivilegieerde theocratische natie volledig verloren heeft. Daardoor ook alle landsbeloften voor dit volk van geen tel meer zijn en het op vandaag noch vrede noch rust kent.

Wat echter niet betekent dat Gods basisverbondsbelofte van verlossing en herstel niet blijft of niet zal volbracht worden. Want de belofte van het volledig herstel van de hemel en de aarde waar geen pijn , leed en dood meer zal bestaan geldt nog steeds voor ieder individu en elk volk die de aangeboden verlossing zowel in de geest als in de praktijk aanvaardt.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2219
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 04 sep 2017 21:01

bernard 3 schreef: Daardoor ook alle landsbeloften voor dit volk van geen tel meer zijn en het op vandaag noch vrede noch rust kent.
dit is overeenkomstig de Bijbel niet te onderbouwen dan moet je er echt een stukje uithalen.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1234
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 04 sep 2017 21:04

bernard 3 schreef:Bijvoorbeeld bij het ontstaan van de Joodse natie liet God dit duidelijk weten aan het Joodse volk (zie Deuteronomium 28 t.e.m. 29) En daar God steeds getrouw is aan zijn verbond en dit zowel in de beloofde zegen als in de beloofde vloek. Kunnen wij dan ook op vandaag vaststellen dat, omdat het Joodse volk zich steeds weer opstandig en afvallig gedragen heeft, het dan ook zijn status als geprivilegieerde theocratische natie volledig verloren heeft. Daardoor ook alle landsbeloften voor dit volk van geen tel meer zijn en het op vandaag noch vrede noch rust kent.
Wat hiet nieergeschreven wordt is werkelijk ten hemel schreiend. Kennelijk heb je nog niet heel erg veel geleerd van 2000 jaar kerkgeschiedenis. Eigenlijk zou het boekje "Bloed aan onze handen" van M. Brown verplichte kost voor je moeten zijn. Meer woorden zal ik niet vuil maken aan deze theologische prietpraat (Wel prietpraat die ondertussen miljoenen Joodse slachtoffers tot gevolg heeft gehad. Maar ja, eigen schuld dikke bult he?)

P.S. dan staat ons, de kerk, ook nog heel wat te wachten. Zo trouw zijn wij ook niet geweest de eeuwen door. Toch?
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2219
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 04 sep 2017 21:10

dalethvav schreef:Wat hiet nieergeschreven wordt is werkelijk ten hemel schreiend. Kennelijk heb je nog niet heel erg veel geleerd van 2000 jaar kerkgeschiedenis.
Johannes de Heer schreef al in 1933:
"We zijn zóó gewoon geraakt aan de verkeerde gedachte, dat Israël voor God heeft opgehouden te bestaan. en we hebben ons zóó verzoend met het denkbeeld, dat sedert den kruisdood van Christus alle beloften voor Israël op de Gemeente zijn overgedragen, dat we er bijna toe zouden komen, in dit opzicht God tot een meineedíge te maken.
Laat ons niet vergeten, dat met betrekking tot het nationaal en geestelijk herstel van Israël en diens terugkeer naar Palestina, God bijzondere eeden heeft gezworen, die ons ten dezen opzichte toch wel even tot nadenken moeten stemmen. Een eed maakte een einde aan alle tegenspreken (Heb. 6 : 16). God heeft steeds dan gezworen als menschelijke tegenspraak kon verwacht worden."

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor bernard 3 » 04 sep 2017 21:47

dalethvav schreef:Wat hiet nieergeschreven wordt is werkelijk ten hemel schreiend. Kennelijk heb je nog niet heel erg veel geleerd van 2000 jaar kerkgeschiedenis. Eigenlijk zou het boekje "Bloed aan onze handen" van M. Brown verplichte kost voor je moeten zijn. Meer woorden zal ik niet vuil maken aan deze theologische prietpraat (Wel prietpraat die ondertussen miljoenen Joodse slachtoffers tot gevolg heeft gehad. Maar ja, eigen schuld dikke bult he?)

P.S. dan staat ons, de kerk, ook nog heel wat te wachten. Zo trouw zijn wij ook niet geweest de eeuwen door. Toch?


Beste dalethvav

Ik heb ( de volgens u prietpraat) in Deuteronomium 28 tot en met 29 niet geschreven hoor; dat Heeft Mozes op Gods bevel gedaan toen hij de voorwaarden van het verbondsbesluit mededeelde aan het Joodse volk.
En ik stel enkel de toestand van het Joodse volk vast waarin het verkeert sinds de dood van Christus. Het moment waarvan Christus had gezegd dat hun taak van hen zou weggenomen worden en aan anderen gegeven. En deze toestand stemt wonderwel overeen met hetgeen God had voorzegt indien zij niet getrouw zouden zijn.
Heb ik dan bloed aan mijn handen of ben ik daardoor iemand die de Joden geen goed hart toedraag omdat ik nuchtere en feitelijke historische vaststellingen doe?
Of heeft volgens u het Joodse volk sindsdien ooit momenten gekend dat ze niet door de een of ander volk , (kerk)leiders, of machthebbers verstrooid of verdrukt werden , of zoals op vandaag in oorlog leefden? En stemt dit dan volgens u niet overeen met Gods uitspraak in Deuteronomium 28-29 ?

En wat uw Ps betreft. Als je wil weten wat hen te wachten staat die beweren God te volgen maar net als het Joodse volk vroeger in hun praktisch beleven Gods systeem en geboden verwaarlozen. Lees dan ook de Profetiën in het boek Openbaring

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1234
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 05 sep 2017 07:27

bernard 3 schreef:Beste dalethvav

Ik heb ( de volgens u prietpraat) in Deuteronomium 28 tot en met 29 niet geschreven hoor; dat Heeft Mozes op Gods bevel gedaan toen hij de voorwaarden van het verbondsbesluit mededeelde aan het Joodse volk.
Niet Deut. 28-29 is prietpraat, maar jouw manier van omgaan ermee. Je moet nl. even verder doorlezen in Deut. 30. Doordat je dat niet doet krijg je dat verwrongen beeld dat jij schetst.

Deut 30:1-10:
1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.
9 De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,
10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

De vorm waarin dit geschreven staat, is die van iets, die bekering, die zeker komen gaat. Daarom kan er, om maar eens wat te noemen, ook in Amos 9:15 staan: "Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God." Dat is heel andere taal dan jij bezigt:
bernard 3 schreef:Daardoor ook alle landsbeloften voor dit volk van geen tel meer zijn
En, ik hecht meer waarde aan de woorden van Amos dan van ene bernard3. Dat dan weer wel.

Let er trouwens op, om nog maar eens wat te noemen, dat we Deut. 10:6 weer tegenkomen in b.v. Jer. 31, een hoofdstuk vol verbondsbeloften voor Israël.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor bernard 3 » 05 sep 2017 08:37

dalethvav schreef:Niet Deut. 28-29 is prietpraat, maar jouw manier van omgaan ermee. Je moet nl. even verder doorlezen in Deut. 30. Doordat je dat niet doet krijg je dat verwrongen beeld dat jij schetst.

Deut 30:1-10:
1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.
9 De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,
10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

De vorm waarin dit geschreven staat, is die van iets, die bekering, die zeker komen gaat. Daarom kan er, om maar eens wat te noemen, ook in Amos 9:15 staan: "Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God." Dat is heel andere taal dan jij bezigt: En, ik hecht meer waarde aan de woorden van Amos dan van ene bernard3. Dat dan weer wel.

Let er trouwens op, om nog maar eens wat te noemen, dat we Deut. 10:6 weer tegenkomen in b.v. Jer. 31, een hoofdstuk vol verbondsbeloften voor Israël.


Ik lees weldegelijk verder dan Deut 29 en 30, zelfs verder tot de eerste komst van de Verlosser. Die dan zegt dat omwille van haar ongehoorzaamheid het Joodse volk de wijngaard zal ontnomen worden en die aan anderen zal gegeven worden. Zodat omwille van haar ongehoorzaamheid haar taak als voorbereider van de komst van de Verlosser beëindigd wordt, de zegen weggenomen en logischer wijze de vloek in werking treedt.
Waarbij dan volgens Pet.2: 9-10 blijkt dat aan iedereen zowel Jood, Griek Romein Nederlander, Belg ,…. Het koninklijk priesterschap aangeboden wordt. Doch ook onder dezelfde verbondsvoorwaarden met de zegen om nu voor eeuwig de aarde te beërven of met de vloek om voor eeuwig niet meer te bestaan

Ik lees dan zelfs nog verder tot en met het boek openbaring en de tweede komst van de Verlosser waarbij de afsluiting van het verlossingsplan een feit zal zijn .En de verbondsbeloften met betrekking tot het heersen als een koninklijk volk over de aarde nu werkelijkheid zullen worden en dan niet meer beperkt tot één volk of natie maar voor iedereen die God gehoorzaam is.

De Joodse Natie heeft haar kans als voorbereider verspeelt, in haar toegewezen functie als priesterlijk volk en heilige theocratische natie voor de eerste komst naar de aarde van de Verlosser ,Jezus de Christus,
Daar de Verlosser gekomen is kan die kans met de aan haar verbonden zegen zich dan ook nooit meer herhalen. Zich dan verder vasthouden aan deze beloften is dan ook op zich een ingaan tegen hetgeen de Verlosser zelf heeft medegedeeld

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1234
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 05 sep 2017 09:19

bernard 3 schreef:De Joodse Natie heeft haar kans als voorbereider verspeelt,
Gelukkig blijkt God genadiger dan jij:
Rom. 11:
26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
32 Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
Aanbidding
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Lees ook even een paar verzen terug: "beroem u (bernard3) dan niet tegenover de takken (Israël). En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u." (Rom. 11:18)
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 05 sep 2017 15:07

Hoe duidelijk kan het er staan Het gaat nu om een verbond tussen de vader en de Zoon niet meer tussen God en de Mens, dit betereverbond kan niet Falen

En degene die door geloof in CHristus geborgen zijn, leven niet langer want zij zijn met Christus gestorven ''2000 jaar geleden'' en met Hem opgestaan daarom zijn we dood voor de zonde ...

Gij uitzinnige Galaten wie heeft u betoverd Jullie waren zo goed op weg todat die Judaisten kwamen en jullie vertelde dat Jezus zijn werk niet compleet volbracht is ... nee hoor we gaan weer terug, Pfff de belofte zijn vervuld in Christus en de zegen is gekomen zowel voor de Joden die gaan geloven zowel voor de Heidenen in diezelfde wortel in dezelfde stam, er is geen onderscheid meer zonen en dochter van de allerhoogste, die leven in een koninkrijk om te heersen met Christus op aarde >>

1Heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben zelf een Israëliet, van het geslacht van Abraham, uit de stam Benjamin. 2Nee, God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten. Gij weet toch wat de Schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God: 3Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. Ik ben alleen overgebleven, en mij staan ze naar het leven. 4Maar wat geeft de godsspraak hem ten antwoord? Zevenduizend man heb Ik overgehouden, die de knie niet hebben gebogen voor Baal. 5Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven, dank zij een genadige uitverkiezing. 6Is het echter uit genade, dan niet om verdienstelijke werken; anders zou de genade geen genade meer zijn.

in het oude testament en het nieuwe is er altijd een overblijfsel van de joden geweest die God hebben gevolgd, zelfs wanneer de overgrote meerderheid, , God de rug had toegekeerd, God heeft altijd een een overblijfsel van getrouwen gehad ( ecclesia of de geroepenen )

7 Bijgevolg, wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt, 8volgens het woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. 9En David zegt: Laat hun tafel voor hen een valstrik worden, een struikelblok, een bestraffing. 10Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden.

in reactie op diegene die God niet najaagden door geloof, verblindde Hij hun ogen, en verhardde hen in hun beslissing.

11Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet, maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden worden. 12Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen! 13Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, 14omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden. 15Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? 16Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken. 17Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken. 18Wilt gij snoeven, bedenkt, dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. 19Gij zult zeggen: “Er zijn dan toch maar takken weggebroken, opdat ik zou worden geënt.” 20Heel juist, zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. Maar neemt u in acht, weest niet overmoedig. 21Als God de takken die aan de boom thuishoorden, niet heeft ontzien, zal Hij ook u niet sparen.

De joden zijn de natuurlijke rank, en de heidenen zijn de wilde rank.
Zoals wij eerder zagen, betekent van joodse afkomst zijn, maar niet wandelend in geloof, niets voor God, zoals we zien in rom h 11 v 20
""zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof""
Wij zijn geent op het israel van God, het ware israel, het israel dat God kent, door geloof, het israel waar God altijd zijn verbond mee sloot en onderhield.
Dit is waar we op geënt zijn door genade door geloof


22Houdt daarom Gods goedertierenheid voor ogen, maar ook zijn gestrengheid: zijn gestrengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedertierenheid jegens u, indien gij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook gij weggekapt. 23En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24Gij zijt van de wilde olijfboom, waartoe gij krachtens uw oorsprong behoort, afgebroken, en tegen uw aard in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen weer op hun eigen stam worden geënt!

God is streng ten opzichte van degenen die wandelen in ongeloof, terwijl hij vriendelijk is voor de degenen die wandelen in geloof.
Als Joden zich gaan afkeren van vertrouwen in dode werken, en nin plaats daarvan met God wandelen door geloof in de messias, dan zullen zij terug geent worden het israel van God en weer zijn volk zijn. Joden mogen dan wel bij het nationale israel horen maar als zij geen geloof hebben, dan zijn ze onder de toorn van God.
Als een individuele Jood of heiden wandelt in geloof, dan behaagt deze persoon god en geniet hij van God's vriendelijkheid.

25Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. 26En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.

Zoals we eerder zagen, heeft God degene die hem verwierpen genomen en ze verhard in hun besluit, dit stelt de heidenen in staat binnen te komen en zich te voegen bij het israël van God door te wandelen in geloof.
het resterende deel joden die God volgt door geloof en de heidenen die volgen door geloof, vormen samen zoals dat heet het israel van God ( zie galaten h 6 v16

God sloot altijd zijn verbonden en relateerde aan het ware israël, degene die met hem wandelen door geloof.

Wie is Israel ??
In het verleden het restand bleef een meerderheid van Joden over die de naam israel droegen terwijl ze niet wandelde met God.
Bijv. rom h 9 v 6 Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël, het ware Israel is altijd gedefinieerd als degenen die wandelen in geloof, terwijl op hetzelfde moment er velen andere waren onder de naam israel die de bloed lijn deelde maar niet echt het israël waren volgens God.
Nu God zijn Zoon gegeven heeft,h schets Hij duidelijk jk dat alleen degene die hun geloof in jezus stellen, deel zijn van het israel van God . Daarom staat er Rom 11 v 26 En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, Hoe ?? wat paulus zegt dat heel israël , het ware israël van God het israel wat blijkbaar bestaat in god's denken is samengesteld uit joden en heidenen die hun geloof op jezus hebben gevestigd.

Daar op die manier zal iedereen die deel is van israel worden gered.

Dit is de nieuwe scheidslijn beter dan de oudtestamentische scheiding tussen ongelovige joden en het gelovige overblijfsel, dus vanaf nu "geheel israël" wordt gevormd door degenen die zijn gered door geloof in jezus
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor bernard 3 » 06 sep 2017 07:39

Radical schreef:Hoe duidelijk kan het er staan Het gaat nu om een verbond tussen de vader en de Zoon niet meer tussen God en de Mens, dit betereverbond kan niet Falen

En degene die door geloof in CHristus geborgen zijn, leven niet langer want zij zijn met Christus gestorven ''2000 jaar geleden'' en met Hem opgestaan daarom zijn we dood voor de zonde ...

Gij uitzinnige Galaten wie heeft u betoverd Jullie waren zo goed op weg todat die Judaisten kwamen en jullie vertelde dat Jezus zijn werk niet compleet volbracht is ... nee hoor we gaan weer terug, Pfff de belofte zijn vervuld in Christus en de zegen is gekomen zowel voor de Joden die gaan geloven zowel voor de Heidenen in diezelfde wortel in dezelfde stam, er is geen onderscheid meer zonen en dochter van de allerhoogste, die leven in een koninkrijk om te heersen met Christus op aarde >>

1Heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben zelf een Israëliet, van het geslacht van Abraham, uit de stam Benjamin. 2Nee, God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten. Gij weet toch wat de Schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God: 3Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. Ik ben alleen overgebleven, en mij staan ze naar het leven. 4Maar wat geeft de godsspraak hem ten antwoord? Zevenduizend man heb Ik overgehouden, die de knie niet hebben gebogen voor Baal. 5Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven, dank zij een genadige uitverkiezing. 6Is het echter uit genade, dan niet om verdienstelijke werken; anders zou de genade geen genade meer zijn.

in het oude testament en het nieuwe is er altijd een overblijfsel van de joden geweest die God hebben gevolgd, zelfs wanneer de overgrote meerderheid, , God de rug had toegekeerd, God heeft altijd een een overblijfsel van getrouwen gehad ( ecclesia of de geroepenen )

7 Bijgevolg, wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt, 8volgens het woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. 9En David zegt: Laat hun tafel voor hen een valstrik worden, een struikelblok, een bestraffing. 10Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden.

in reactie op diegene die God niet najaagden door geloof, verblindde Hij hun ogen, en verhardde hen in hun beslissing.

11Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet, maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden worden. 12Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen! 13Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, 14omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden. 15Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? 16Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken. 17Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken. 18Wilt gij snoeven, bedenkt, dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. 19Gij zult zeggen: “Er zijn dan toch maar takken weggebroken, opdat ik zou worden geënt.” 20Heel juist, zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. Maar neemt u in acht, weest niet overmoedig. 21Als God de takken die aan de boom thuishoorden, niet heeft ontzien, zal Hij ook u niet sparen.

De joden zijn de natuurlijke rank, en de heidenen zijn de wilde rank.
Zoals wij eerder zagen, betekent van joodse afkomst zijn, maar niet wandelend in geloof, niets voor God, zoals we zien in rom h 11 v 20
""zij zijn weggebroken om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof""
Wij zijn geent op het israel van God, het ware israel, het israel dat God kent, door geloof, het israel waar God altijd zijn verbond mee sloot en onderhield.
Dit is waar we op geënt zijn door genade door geloof


22Houdt daarom Gods goedertierenheid voor ogen, maar ook zijn gestrengheid: zijn gestrengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedertierenheid jegens u, indien gij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook gij weggekapt. 23En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24Gij zijt van de wilde olijfboom, waartoe gij krachtens uw oorsprong behoort, afgebroken, en tegen uw aard in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen weer op hun eigen stam worden geënt!

God is streng ten opzichte van degenen die wandelen in ongeloof, terwijl hij vriendelijk is voor de degenen die wandelen in geloof.
Als Joden zich gaan afkeren van vertrouwen in dode werken, en nin plaats daarvan met God wandelen door geloof in de messias, dan zullen zij terug geent worden het israel van God en weer zijn volk zijn. Joden mogen dan wel bij het nationale israel horen maar als zij geen geloof hebben, dan zijn ze onder de toorn van God.
Als een individuele Jood of heiden wandelt in geloof, dan behaagt deze persoon god en geniet hij van God's vriendelijkheid.

25Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. 26En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.

Zoals we eerder zagen, heeft God degene die hem verwierpen genomen en ze verhard in hun besluit, dit stelt de heidenen in staat binnen te komen en zich te voegen bij het israël van God door te wandelen in geloof.
het resterende deel joden die God volgt door geloof en de heidenen die volgen door geloof, vormen samen zoals dat heet het israel van God ( zie galaten h 6 v16

God sloot altijd zijn verbonden en relateerde aan het ware israël, degene die met hem wandelen door geloof.

Wie is Israel ??
In het verleden het restand bleef een meerderheid van Joden over die de naam israel droegen terwijl ze niet wandelde met God.
Bijv. rom h 9 v 6 Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël, het ware Israel is altijd gedefinieerd als degenen die wandelen in geloof, terwijl op hetzelfde moment er velen andere waren onder de naam israel die de bloed lijn deelde maar niet echt het israël waren volgens God.
Nu God zijn Zoon gegeven heeft,h schets Hij duidelijk jk dat alleen degene die hun geloof in jezus stellen, deel zijn van het israel van God . Daarom staat er Rom 11 v 26 En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, Hoe ?? wat paulus zegt dat heel israël , het ware israël van God het israel wat blijkbaar bestaat in god's denken is samengesteld uit joden en heidenen die hun geloof op jezus hebben gevestigd.

Daar op die manier zal iedereen die deel is van israel worden gered.

Dit is de nieuwe scheidslijn beter dan de oudtestamentische scheiding tussen ongelovige joden en het gelovige overblijfsel, dus vanaf nu "geheel israël" wordt gevormd door degenen die zijn gered door geloof in jezus


Dank je Radical voor de consistente en Bijbelgetrouwe uitleg .

Waaruit nogmaals blijkt dat Gods verbondsbelofte onveranderlijk was en is voor alle Israëlieten. En dat zijn zij die zowel vóór als ná de eerste komst van de Verlosser ,Jezus de Christus, trouw en gehoorzaam aan God zijn geweest door zowel de Verlosser als zijn geboden te hebben aanvaardt en bewaard en uitgeleefd. Zodat voor hen allen (gans Israël) dan uiteindelijk de belofte van het beërven van een nieuwe hemel en aarde bewaarheid wordt.
Hiermede bevestig je ook het feit dat de ‘Joden’ hun functie als uitverkoren volk in feite hebben verloren. En dit sinds het moment dat Christus de tempel verliet hen zeggende:

Jeruzalem, Jeruzalem, dat profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu af aan niet meer zien, totdat gij zegt. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. . Mattheus 23:36-39

Waarbij de vloek uit Deuteronomium 28-29 die al eerder verschillende malen, doch tijdelijk en in mindere mate, was toegepast nu een definitieve vorm aannam. Waarbij de stad zou verwoest worden en het volk over de aarde verstrooid en nooit meer in rust en vrede zou leven. Wat men in de voorbije 2200 jaar tot en met vandaag dan ook jammer genoeg duidelijk en feitelijk kan vaststellen

Dat alles heeft dan ook als gevolg had dat alle beloften in verband met een herstel als functioneel priesterlijk volk die landen en steden toegewezen kreeg om die functie te kunnen uitoefenen nu definitief tot het verleden behoorde.

Een aanspraak maken op deze voorwaardelijke beloften is dan ook in feite, net zoals vele malen in het verleden, terug een tegengaan of opstand van een volk tegen Gods besluiten. Zodoende het bewijs leverend dat men als volk niet het Bijbels Israël is maar een verstokte en opstandige natie, wel besneden naar het vlees maar totaal onbesneden naar het hart.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 06 sep 2017 19:12

Amen en dit is een Pittige conclusie maar wel de waarheid, Paulus die de brieven schreef in de overgang periode van de ""eeuw "" Mozaïsche verbond die volledig ten einde kwam in 70 na Chr zoals Jezus duidelijk had aangegeven naar zijn leerlingen in bijv. mat 24, het komende oordeel over dit verbond waar herhaaldelijk in velen brieven in Het nieuwe testament op gewezen wordt, in hebr nog eens (vlak voor 70 na Chr geschreven) weldra op het punt stond te verdwijnen Hebr 8 :
Christus Hogepriester van een beter verbond
1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.
3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren.
4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren.
5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. en dit is gebeurt in 70 na Chr

En daar mogen wij nu in leven Glorie Halleluja emmanuel God is met ons .

4Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding. 6En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, 7om de naderbij komende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. 8Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; 9niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. 10Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. 11Beseft dus goed, dat gij, vroeger ‘de heidenen’ geheten, ‘de onbesnedenen’, zo genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep ‘de besnedenen’ noemen, 12bedenkt dat gij indertijd van Christus gescheiden waart, uitgesloten van de gemeenschap van Israël en van de verbonden waaraan de belofte verbonden was, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. 14Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, 15de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen, 16en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. 17En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. 18Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 19Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, 21die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. 22In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.

en zo worden de beloftes (verbonden) met Abraham en david volledig vervult door Jezus en is er geen onderscheid meer "" Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, 15de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen,""

Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, 21die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. 22In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.


en zijn wij op aarde de kerk met Jezus als Hoofd een zegen voor de Hele wereld, de deuren staan wijd open "" Jezus is Heer""
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 1 gast