het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 28 aug 2017 10:37

ereunao schreef:De spagaat zit hierin dat volgens Radical het er allemaal al is, de wederkomst, de opstanding het ligt allemaal achter ons en is in het jr.70 vervuld !!


Dan heb je me boodschap niet goed begrepen, ereunao!
Waar we het over eens zijn:

1 Is de komst van Jezus ( God die redt, redder van de wereld is gekomen )
2 Hij leed en stierf om verzoening te brengen, voor de hele mensheid, en een ieder die in hem gelooft zal gered worden.
3 Hij opstond uit de dood..
3 zijn Geest (Heilige geest kwam om ons niet als wezen achter te laten) met pinksteren.

Waar denken we anders over.

1 Jezus het verbond met Abraham en met david tot zijn volste recht liet komen, en de hele wereld er mee zegende (Jood en Griek)
2 Hij voorspelde (profeteerde) dat er in zijn generatie (40 jaar) een einde zal komen aan het verbond met mozes, en dit is gebeurt in 70 na Chr zijn geboorte dus 40 jaar later precies zoals Hij gezegd had (lees mat 23-24) de tempel werd verwoest alle geslachtsregisters alles, de koppige joden die jezus niet aanvaarde werden vreselijk omgebracht, dit is geschiedenis !!!
3 alle teksten die jij aanhaalt zijn geschiedenis

70 na Chr is een hele belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis !!!

Het nieuwe verbond en het oude verbond (mozaïsche ) hebben dus een korte periode, samen bestaan maar het oude is nu geëindigd, in Hebr 8 v 13 staat kort voor deze beeindiging geschreven (ongeveer 60-65 ) na Chr waar staat..
13 Door te spreken van een nieuw verbond heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard, en alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen.
Dit is geschiedenis !! het is nu verdwenen.. (verbond met mozes en al zijn voorschriften en bepalingen en veroordelingen.)

heel veel teksten interpreteer jij dus anders in het nieuwe testament omdat jij 70 na Chr over het hoofd zie..
Jezus is nu koning, en is zijn koninkrijk nu aan het vestigen, dit gebeurt precies zoals Hij voorspelt had met dat mosterd zaadje en dat voorbeeld van dat zuurdesem, niet plotsklaps maar geleidelijk wordt zijn koninkrijk uitgebreidt, vele rebelleren nog maar dat neemt niet weg dat Hij nu al koning is !!

En Hij gaat komen voor een schitterende bruid zonder vlek of rimpel, maar is dus een duidelijk ander scenario als dat van jou !!

Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden Jezus is Heer :D
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 28 aug 2017 10:43

Laten wij nu niet gaan zwartepieten mensen, wij zijn als christenen collectief verantwoordelijk voor de eeuwenlange jodenvervolgingen met de holocaust als dieptepunt. Luther is echt niet de 1e geweest, reeds de vroege kerkvaders als Chrysostomus en zijn tijdgenoten hebben de Jodenhaat gepredikt. En wie de erfenis aanvaard is ook automatisch aan sprakelijk voor de schulden die de erflater nalaat. Maar dat neemt niet weg dat er veel zowel R.K. als protestantse christenen geweest zijn die hun leven gewaagd hebben om de Joden te redden. Ook veel kloosters hebben Jodenkinderen verborgen. Maar het ergste is dat wij er blijkbaar niets van geleerd hebben. Overal in Europa, ook in ons land, laait de Jodenhaat weer op. Ook de hedendaagse theologen hebben geen flauw idee van Gods bedoeling met Israël. Men denkt algemeen dat de Jood alleen gered kan worden als hij het christendom aanneemt en zich bij de alleen-zaligmakende kerk voegt. Maar ik ben er op grond van Gods Woord van overtuigd dat God in een stappenplan dat wij niet kennen reeds werkt aan het herstel van Israël. Maar niet als voorbereiding op een inlijving in de chr. kerk, maar op het herstel van de theocratie onder de dynastie van de Zoon van David.zie o.m. Hos.3:5. Want God is helemaal niet aan de kerk gebonden om het heil te bemiddelen en uit de delen, die kan alleen de eerstelingen binnenhalen. Maar Israël zal straks de volle oogst binnenhalen, hun aanneming zal het leven uit de doden zijn. zie Jes.27:6

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 28 aug 2017 11:45

Wat een verwarring, ik kom er niet onderuit om een uitgebreidere uitleg te geven over het verbond met david, ik hoop dat deze uitleg veel helderheid gaat geven,
Mattheus 1:1 begint het Nieuwe Testament met deze woorden Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham". Dit is het begin van de canon van het Nieuwe Testament en begint met een verwijzing naar David en Abraham, deze twee ontvangers van een gunstverbond in het Oude Testament.

De inauguratie van het nieuwe verbond vond plaats rond het laatste avondmaal en Jezus kruis dood, maar Mat 1:1 is het begin van het verhaal van het nieuwe verbond.
En hier wordt heel specifiek de verbinding gelegd met het Abrahamitische- en het Davidische verbond, door te zeggen dat Jezus, de Messias, de zoon van David en de zoon van Abraham is. Met andere woorden, Hij is de vervulling van de beloften die aan Abraham en David gedaan waren. Mattheus geeft dan het geslachtsregister van David tot en met Jezus, om te bewijzen dat Hij letterlijk een natuurlijke zoon van David was.
Hij was niet een symbolische zoon van David, maar een zoon van vlees en bloed. Ook Lukas laat dit in zijn geslachtsregister zien Jezus is de voorzegde en beloofde zoon van David In Lukas 1, toen de engel Gabriël Maria bezocht, noemde hij in zijn aankondiging specifiek het Davidische verbond. Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen (Lukas 1:30

2 Samuel 7 bevat vier specifieke beloften,. Toen Gabriel op het toneel verscheen, verkondigde hij de vervulling van alle deze beloften die aan David gedaan waren. Geen wonder dat zijn woorden Maria verbijsterden. Hij zei niet alleen dat zij als maagd een kind zou krijgen- wat al schokkend genoeg is- maar ook dat dit kind de vervulling zou zijn van het Davidisch verbond waar heel Israël op had gewacht.
Hier is de originele lijst met beloften en hun beloofde vervulling in Jezus: Beloften van het Davidische Verbond:
1 Ik zal jouw naam groot maken.
2. Ik zal zijn vader zijn, en hij zal Mijn zoon zijn.
3 Ik zal een huis voor jou bouwen.
4. Jouw huis, koninkrijk en troon zal eeuwig bestaan

De vervulling in Jezus in Lukas 1:32-33:
1. Hij zal groot zijn
2. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3. God zal hem de troon van zijn vader David geven.
4. Hij zal voor eeuwig regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.

Hier worden, in het Nieuwe Testament, dezelfde vier beloften van het Davidisch verbond herhaald, maar veel christenen hebben dit volkomen over het hoofd gezien.

Door heel het Nieuwe Testament heen wordt Jezus de Zoon van God genoemt
Dit verwijst natuurlijk naar Zijn identiteit als gelijke binnen de Drie-eenheid. Het is echter meer dan dat. Over Jezus spreken als de Zoon van God verwijst terug naar de belofte die David ontving toe God zei: "Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn (2 Sam. 7:14’ Wanneer mensen Jezus de Zoon van God noemden refereerden ze het Davidische verbond en zeiden in feite: Jezus is de
zoon van God die aan David was beloofd.

Hij is de zoon van God en de zoon van David. Beide termen werden gebruikt om naar dit denkbeeld verwijzen'. Zo riep Bartimeus uit: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!" (Marcus 10:47). Hij riep naar Jezus door Hem te identificeren als degene die de verbondsbelofte aan David vervulde.
Dit wil dus zeggen dat als we zoon van God lezen, we dit in de juiste context moeten plaatsen door de verwijzing naar het Davidisch verbond in ons achterhoofd te houden
Als mensen naar Jezus verwezen als de Zoon van David of de Zoon van God, bedoelden zij dit dan ook in de context van de beloofde zoon die de troon van David zou bestijgen en een koninkrijk zonder einde zou hebben. Naar Jezus verwijzen als de Zoon van God of de Zoon van David was hetzelfde als naar Hem verwijzen als de Koning. Wanneer Jezus dus over het Koninkrijk sprak, sprak Hij over het hervatten van het verbond met David, als de koning die op de troon zat en regeerde over het Koninkrijk dat geen einde zou hebben.
Het verschil was natuurlijk dat datgene wat aan David was beloofd in het natuurlijke, door Jezus vervuld werd in het koninkrijk van de Geest. Dit verklaart iets van de verwarring waar de volgelingen van Jezus aan ten prooi waren gevallen Zij wisten dat Hij de vervulling was van het Davidische verbond, maar ze begrepen niet dat het Koninkrijk geestelijk zou zijn.
Ze dachten dat Hij op de aardse troon in Jeruzalem zou zitten en Israël zou regeren Jezus probeerde hun denken te herschikken door beweringen als: "Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze zie, het Koninkrijk van God is binnen in u" (Lukas 17: 20-21 HSV)
Het is niet moeilijk om te zien waarom ze een beetje in de war waren, omdat zelfs Jezus Zichzelf en Zijn discipelen vergeleek met David en zijn metgezellen: Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele farizeeën zeiden echter: 'Waarom doet u iets dat op sabbat niet mag?'Jezus antwoordde: Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan
zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?

En hij voegde eraan toe: "De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat (Lukas 6:1-5) zolang ze met Jezus optrokken, plaatsten de discipelen Jezus en zijn Koninkrijk helemaal in het natuurlijke.
Pas na de dood en opstanding van Jezus realiseerden zij zich, dat het Koninkrijk in werkelijkheid een geestelijk koninkrijk is dat ook het natuurlijke beinvloedt.Voor ons is het belangrijk om ons te realiseren dat, iedere keer wanneer Jezus sprak over het Koninkrijk van God of wanneer Hij de Zoon van God of de Zoon van David werd genoemd, het Davidische verbond in zicht was. Zo af en toe werd er ook naar Hem verwezen als de Zoon van Abraham.
Hierin zien we duidelijk dat Jezus kwam als vervulling van zowel het Abrahamitische als het Davidische verbond. Hij kwam echter niet om het Mozaische (oude) verbond te vervullen maar om het te vervangen. Het Mozaische verbond had geen beloften om vervuld te worden in de toekomst, zoals het Abrahamitische en Davidische verbond. In plaats daarvan was het een tijdelijk systeem met beloften van zegen voor gehoorzaamheid en vloek voor ongehoorzaamheid.
Zoals wij in Deuteronomium zagen vertelde God de Israëlieten al dat ze zouden falen en in ballingschap zouden gaan, maar dat Hij hen uit ballingschap terug zou halen en hun hart zou besnijden. Met andere woorden, Het nieuwe verbond initiëren.
Het punt is, dat terwijl het nieuwe verbond de vervulling is van het Abrahamitische en het Davidische verbond, het ook de vernietiging is van het Mozaische verbond.
Voor heel veel mensen is dit een totale verandering van denken, omdat men deze verbonden als hetzelfde en met elkaar verbonden beschouwd.
In werkelijkheid volkomen op zichzelf en zijn ze volkomen verschillend.

Het Abrahamitische- het Davidische verbond werden in Jezus vervult en continueren door middel van zijn eeuwige Koninkrijk. Maar het verbond Van Mozes duurt niet voort. Het was een tijdelijke overeenkomst en is nu voor Het was nooit de bedoeling dat het zou voortduren

Een volgende connectie tussen het Davidische verbond en het nieuwe verbond zien we in het boek Handelingen, dat verder gaat met het verhaal over Jezus en Zijn discipelen na zijn dood en opstanding. Het boek begint met de verwijzing naar het verhaal van Jezus zoals het in Lukas beschreven staat. Dan vertelt het ons, dat Jezus na Zijn opstandin veertig dagen lang aan Zijn discipelen verscheen en hun onderwees over het Koninkrijk van God (zie Hand. 1:1-3). Voordat Jezus de aarde verliet was zijn enige onderwerp het Koninkrijk. Gedurende deze tijd gaf Hij de leerlingen deze opdracht Ga niet weg uit Jeruzalem maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest (Hand. 1:4 De volgorde is hier belangrijk. Eerst leerde Hij hun over het Koninkrijk; daarna droeg Hij hun op om te wachten op de Heilige Geest die door de Vader beloofd was. De eerste reactie van de discipelen was om te vragen of dit dan eindelijk de tijd was waarop Jezus de belofte aan David zou vervullen door Israëls aardse koninkrijk te herstellen. Het is duidelijk dat ze nog niet begrepen wat het Koninkrijk was. Ze hadden al het onderwijs over het Koninkrijk gehoord en wanneer Jezus sprak over de belofte van de Vader, interpreteerden ze dat binnen de context van een natuurlijk koninkrijk. Ze dachten nog steeds dat Jezus op een aardse troon zou zitten. Jezus antwoordde hun en zei: "Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden" 1:7). Met (Hand. andere woorden, Hij zei dat Hij hun niet zou vertellen wanneer het zou gebeuren. Daarna voegde Hij er aan toe: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde" (Hand 1:8) Onmiddellijk daarna "werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen" (Hand. 1:9)
wat de discipelen zich toen niet realiseerden, was dat de belofte de Heilige Geest in feite Jezus' antwoord was op hun vraag over het herstel van het Koninkrijk. Hij vertelde hun :'Ik ga jullie het wanneer niet vertellen, maar wel het hoe: jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt. Dit wordt zelfs nog duidelijker als we naar et Grieks kijken. Wanneer de discipelen in vers 6 vragen "Heere, zult U in deze tijd voor Israel het Koninkrijk weer herstellen?" (HSV), komt het woord koninkrijk van het Griekse woord basileia, wat autoriteit betekent (koningschap/heerschappij)". Ze vroegen Hem wanneer hij de autoriteit weer terug zou geven aan Israël. Maar Hij antwoordde: "Het is niet jullie om weten wat de Vader in zijn macht [basileial heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht [dunamis 47] Hier gebruikte Hij een ander woord om het contrast te ontvangen benadrukken tussen wat de discipelen verwachtten en de realiteit van Zijn Koninkrijk. Hij vertelde hun:'Ik ga niet een structuur voor autoriteit herstellen. Ik ga jullie de kracht geven om mijn getuigen oftewel mijn afgezanten te zijn

Een geleerde schreef hierover: Wanneer Hij de vraag van de discipelen over het herstel, de tijd en het ogenblik van de heerschappij van Israël beantwoordt, verklaart Jezus onmiddellijk: Dit is een belangrijke sleutel voor hun vraag. Hun vraag gaat over herstel van autoriteit en heerschappij en Jezus antwoordt dat zij autoriteit of kracht zullen ontvangen wanneer : Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." de Heilige Geest over hen komt.

Wanneer Jezus in zijn Koninkrijk heerst, het ware Israël in de Hemel, zendt Hij zijn autoriteit en kracht om het Israël van God op aarde te laten regeren door de Heilige Geest door middel van gelovigen. Zo begon het herstel van het Koninkrijk.

Dit drukt ten dele uit, de verandering uit waarin Jezus hen aan het leiden was. Hij was en aan het uitdagen om niet meer aan een natuurlijk koninkrijk te denken maar te gaan inzien dat in zijn Koninkrijk bovennatuurlijke kracht moest werken en regeren Een andere invalshoek hierop wordt duidelijk in Lukas 20, net iets eerder in het verhaal Hij zei tegen hen: 'Hoe kan men beweren dat de messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: "De Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.' David noemt hem dus Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?' (Lucas 20:41-44) De farizeeën hadden Jezus zojuist een vijandige vraag gesteld en Hij gaf hun een geweldig antwoord dat hun het zwijgen oplegde.

Daarna stelde Hij hun deze vraag, waar ze geen antwoord op hadden. Hij beweerde: 'als Messias zal ik gaan zitten aan de rechterhand van de Vader met al Mijn vijanden als voetenbank. De farizeeën stonden perplex en voelden zich misschien zelfs wat bedreigd door het antwoord van Jezus Twee hoofdstukken later herintroduceerde Jezus dit denkbeeld bij het laatste avondmaal, toen Hij zei: Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël (Lucas 22:29 –30)

Er zijn vertalingen die het woord verbond gebruiken in plaats van het woord koninkrijk. Het kan op beide manieren vertaald worden, afhankelijk van de context. In werkelijkheid ging het over allebei; Hij bestemde hen voor een Verbondskoninkrijk, of een Koninkrijk dat aan David verbonden was. De Vader had Jezus zijn zoon genoemd en Hem een Koninkrijk gegeven als erfgenaam van de beloften aan David. Nu aan het einde van Zijn bediening, liet Jezus zijn volgelingen delen in het Koninkrijk. Hij stelde hen aan als het nieuwe leiderschap op aarde, net zoals de Vader Hem de eerste leider op aarde had gemaakt. De discipelen begrepen niet wat Hij bedoelde, maar dit is de reden waarom Hij, voordat
de hemel ging, veertig dagen lang onderwijs over het Koninkrijk gaf Hij gaf hun de heerschappij van het Koninkrijk op aarde
In Lucas 24 legde Jezus de verbondsbeloften uit aan de twee leerlingen op de weg naar Emmaus. Toen Jezus zich bij hen voegde en met hen me begon te lopen, herkenden ze Hem niet. Toen Hij vroeg waarom ze zo teleurgesteld waren, gaven ze Hem hun visie op alles wat er was gebeurd rond de dood van Jezus en zeiden onder andere: "Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is"(Lucas 24:21) Dit was hun beeld van Jezus: Hij was een groot profeet, machtig in woord en daad in de ogen van heel het volk, maar de hogepriester leverde Hem uit en Hij werd gekruisigd. Ze hadden juist gehoopt dat Hij het Davidische verbond in het natuurlijke zou vervullen en Israël zou verlossen. Het was duidelijk dat ze er geen idee van hadden wat er werkelijk aan de hand was. Daarna vertelden ze Hem wat de vrouwen hadden beweerd over zijn opstanding. Toen ze uitgepraat waren, verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten" (Lucas 24:27). Ze begrepen het niet en daarom nam Jezus de schrift met hen door en liet hun zien hoe alles naar Schrift naar Hem verweest naar zijn dood en opstanding, waarna Hij verheerlijkt zou verwees- worden.

Jezus legde hun uit waarom de opstanding belangrijk was, iets wat we vandaag de dag ook nog moeten begrijpen. Onder het Mozaisch systeem moest er een lam sterven om de zonden van de mensen te bedekken. Omdat er bloed werd vergoten zou Israël weer voor een jaar vergeven zijn. Toen kwam Jezus als het volmaakte zondeloze lam, met volmaakt bloed en stierf voor onze zonden zo bracht zijn dood vergeving voort, als Hij gestorven was maar niet opgestaan zou iedereen nog steeds vergeven zijn.
Geen enkel lam in het OudeTestament is uit de dood opgestaan, dus had Hij de voorafbeelding al vervult, wat is dan het belang van de opstanding Het antwoord is eenvoudig. Door zijn dood zorgde Hij voor vergeving ,door zijn opstanding creëerde Hij een nieuwe schepping.

Dit is de reden waarom Jezus eersteling wordt genoemd; Hij was de eerste die uit de dood verrees. En door zijn dood en opstanding sterft nu onze oude ik en worden we opgewekt als nieuwe schepping die de kracht ontvangt om rechtvaardig te leven door genade. Zo komen we onze oude levens uit van dood en zonde, waar Hij ons van heeft gereinigd en vergeving voor heeft geschonken, en stappen we het nieuwe leven binnen. Met andere woorden, als Jezus alleen maar was gestorven zouden we wel vergeven zijn, maar niet de kracht hebben ontvangen om anders te leven. Dit is een heel belangrijk maar vaak over het hoofd gezien aspect van de evangelie boodschap.

In heel Handelingen leggen de apostelen grote nadruk op Jezus' opstanding en hemelvaart en op het feit dat Hij op de troon zit aan de rechterhand van de Vader. was een belangrijk onderdeel van hun reddingsboodschap.
Als dit ontbrak zou de belofte aan David niet volledig vervuld kunnen worden
Dit wordt zichtbaar in de toespraak van Petrus in Handelingen 2 tijdens het Pinksterfeest, vijftig dagen na de opstanding van Jezus. Toen de Heilige Geest op de gelovigen werd uitgestort, waren de omstanders verbijsterd en dachten ze dat de gelovigen dronken waren. Daarom stond Petrus op om uit te leggen dat hetgeen er gebeurde een vervulling was van de profetie in Joël 2 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden (Hand. 2:17-21 HSV) Daarna bracht Petrus de eerste evangelisatieboodschap, en werden drieduizend mensen gered. Zijn preek begon met wat achtergrondinformatie over Jezus

Israelieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden (Hand. 2:22-24)

Hier zien we de Christus Victor leerstelling- Jezus nam niet de toorn van de Vader op zich, maar de Vader en de Zoon hadden samen bedacht om Jezus naar de aarde te sturen om te sterven, om de macht over de dood terug te krijgen. Dat laat de uitspraak: "Het was niet mogelijk dat de dood hem vast zou houden" duidelijk zien. Christus kwam en nam de macht over. Na dit fundament gelegd te hebben, begon Petrus uit Psalm 16 te prediken, die geschreven is door David

Want David zegt over hem: Ik heb de Heer altijd voor ogen; hij is aan u zijde, mij zal niets overkomen. Daarom ben ik verheugd, daarom juich ik; ook al moet ik sterven, ik heb nog hoop. Want u levert mij niet over aan het dodenrijk, u laat me niet vergaan, ik ben u toegewijd. nabijheid zal mij vervullen met U wijst mij de weg naar het leven, u vreugde (Handelingen 2:25-28)
Vanaf vers 25 krijgt de preek een heel Davidisch geluid, wanneer Petrus in feite Jezus met David begint te vergelijken, en laat zien hoe Jezus de Davidische verbondsbeloften vervulde.
Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartvader David zeg dat hij gestorven en begraven is, zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en deze dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan (Hand. 2:29-31)

de hoe besteeg Jezus de troon van David?
Volgens Petrus werd de belofte dat David een nakomeling op de troon zou hebben vervuld door opstanding van Jezus. De toespraak gaat verder: toen hij zei dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en zijn lichaam niet zou vergaan. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten [Psalm 110] Laat dan heel het huis van Israel zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gekruisigd hebt (Hand. 2:31-36 HSV).

Jezus was, met andere woorden, niet alleen de Messias maar ook de koning- de koning op wie ze hadden gewacht, die op de troon van David zou zitten en diens koninkrijk zou herstellen. Hij was de vervulling van de profetie uit Psalm 110, omdat Hij opsteeg naar de hemel en aan de rechterhand van de Vader zat. Jezus' hemelvaart vervulde de belofte aan David- de belofte dat hij een nakomeling zou hebben die op de troon zou zitten en een veilig en eeuwigdurend Koninkrijk zou besturen. Toen de mensen deze waarheid hoorden- dat zij hun langverwachte koning hadden gekruisigd- waren ze diep geschokt. Als reactie daarop zei Petrus dat ze zich moesten bekeren en zich laten dopen in de naam van Jezus voor de vergeving van zonden. Dan zouden ze de Heilige Geest ontvangen en ook binnen de belofte leven. Petrus' evangelieboodschap was de vervulling van het Davidische verbond. Dat is wat het nieuwe verbond is. de vervulling van de beloften aan David en Abraham In deze twee verbonden zien we de twee kanten van het nieuwe verbond- Jezus als koning en als Messias. In de vervulling van het Davidische verbond is Jezus nu de koning die regeert over alles en moeten wij onder zijn Koningschap komen.

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader (Filippenzen 2:10-11) Als vervulling van het Abrahamitische verbond is Jezus ook Messias- de vervulling van het beeld uit het verhaal van Abraham Isaak over een zoon die geofferd wordt. Op deze manier predikten de eerste gelovigen het evangelie; de Joden uit die tijd en begrepen het binnen die context.

Veel hedendaagse christenen hebben dit niet door omdat ze het Davidische en Abrahamitische verbond niet begrijpen, maar de toehoorders op de eerste Pinksterdag begrepen precies wat Petrus bedoelde.
Het resultaat was dat drieduizend mensen reageerden op eerste preek over het nieuwe verbond na de hemelvaart van Jezus tegenstelling tot de drieduizend die stierven bij de instelling van het oude verbond.

Werkelijk, de letter van de wet doodt, maar de Geest brengt leven (zie 2 Kor. 3:6)

Omdat veel hedendaagse christenen niet zien dat Jezus het Davidische verbond al heeft vervuld door zijn hemelvaart en door aan rechterhand van Vader God te zitten, geloven velen helaas dat Jezus in de toekomst naar het fysieke Jeruzalem zal komen en op de troon van David zal zitten om Zijn koninkrijk te vestigen.
Dat is niet wat de bijbel leert. E bestaat enorm veel verwarring rond de kwestie van het duizendjarig rijk in Openbaring 20. Dit tekstgedeelte duidt op geen enkele manier op een fysieke regering op aarde in Jeruzalem. Dat denkbeeld is er ingebrach door mensen die zich niet realiseerden dat Jezus al op de troon van David is gaan zitten. Zij hebben Handelingen 2 niet goed begrepen en hebben daardoor enkele zeer onjuiste denkbeelden over de toekomst en Jezus koningschap gecreëerd. Ironisch genoeg verwachtten ook de discipelen dat Jezus zou komen en op een fysieke troon in Jeruzalem zou zitten en ook zij zaten er volledig naast. Pas op de eerste Pinksterdag begrepen zij hoe Jezus de beloften aan David had vervuld. Omdat deze realiteit de kern was van de eerste evangelieboodschap na Jezus' hemelvaart, kunnen we het ons niet permitteren om dat over het hoofd te zien
Het komt hier op neer: het Davidische verbond is voltooid. Het werd volkomen vervuld in Christus en nu leven we binnen het Koninkrijk van Koning Jezus als ambassadeurs op aarde. Het Davidisch verbond maakte Jezus koning en zijn Koninkrijk is op ons, Zijn vertegenwoordigers, overgegaan. Eén van de manieren waarop we zijn Koninkrijk kunnen laten zien is door middel van het bovennatuurlijke, omdat zijn Koninkrijk geen aards koninkrijk is maar een geestelijk koninkrijk dat de aarde beïnvloedt.
Laatst gewijzigd door Radical op 28 aug 2017 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 28 aug 2017 14:45

radical, Ik haal even een paar belangrijke punten (zeg maar de pijlers) uit je betoog die sowieso niet kloppen. De rest laat ik maar even voor wat het is:

Een geleerde schreef hierover: Wanneer Hij de vraag van de discipelen over het herstel, de tijd en het ogenblik van de heerschappij van Israël beantwoordt, verklaart Jezus onmiddellijk: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde'. Dit is een belangrijke sleutel voor hun vraag. Hun vraag gaat over herstel van autoriteit en heerschappij en Jezus antwoordt dat zij autoriteit of kracht zullen ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen komt.
Die geleerde, wie dat dan ook moge zijn, verdraait hier Gods woord door de belangrijkste zin weg te laten: In Hand. 1:6-8 staat namelijk:

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

Die geleerde laat nagenoeg geheel vs 7 weg. Hét vers waarin inpliciet door Jezus zelf duidelijk gemaakt wordt dát het komt, alleen zegt Hij niet wannéér. Als je een heel vers weg moet laten om je eigen gelijk te krijgen ben je m.i. wel erg verkeerd bezig.

jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël (Lucas 22:29 –30)

Er zijn vertalingen die het woord verbond gebruiken in plaats van het woord koninkrijk. Het kan op beide manieren vertaald worden, afhankelijk van de context.

Nee hoor, in Luk. 22:29-30 staat voor "koninkrijk" "basileia" en voor "verbond" een vorm van "diatheke". Dat laatste woord kan wel op twee manieren vertaald worden, namelijk met testament of verbond.

Over de troon van David: Je moet onderscheid maken tussen de twee tronen van de Messias. In (o.a.) Lukas 1:32 is sprake van de troon van "Zijn vader David", de troon in Jeruzalem (de troon van David heeft nooit in de hemel gestaan).
In Openb. 3:21 heeft Jezus het Zelf óók weer over twee tronen: Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Er is hier, nota bene in één vers, duidelijk sprake van Zíjn en Míjn troon
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 30 aug 2017 09:40

dalethvav schreef:
Die geleerde laat nagenoeg geheel vs 7 weg. Hét vers waarin inpliciet door Jezus zelf duidelijk gemaakt wordt dát het komt, alleen zegt Hij niet wannéér. Als je een heel vers weg moet laten om je eigen gelijk te krijgen ben je m.i. wel erg verkeerd bezig.


Nee hoor, in Luk. 22:29-30 staat voor "koninkrijk" "basileia" en voor "verbond" een vorm van "diatheke". Dat laatste woord kan wel op twee manieren vertaald worden, namelijk met testament of verbond.

Over de troon van David: Je moet onderscheid maken tussen de twee tronen van de Messias. In (o.a.) Lukas 1:32 is sprake van de troon van "Zijn vader David", de troon in Jeruzalem (de troon van David heeft nooit in de hemel gestaan).
In Openb. 3:21 heeft Jezus het Zelf óók weer over twee tronen: Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Er is hier, nota bene in één vers, duidelijk sprake van Zíjn en Míjn troon


regel is aangepast maar maakt voor het hele verhaal totaal geen verschil !!

Er is nu een Troon..
Een volgende connectie tussen het Davidische verbond en het nieuwe verbond zien we in het boek Handelingen, dat verder gaat met het verhaal over Jezus en Zijn discipelen na zijn dood en opstanding. Het boek begint met de verwijzing naar het verhaal van Jezus zoals het in Lukas beschreven staat. Dan vertelt het ons, dat Jezus na Zijn opstandin veertig dagen lang aan Zijn discipelen verscheen en hun onderwees over het Koninkrijk van God (zie Hand. 1:1-3). Voordat Jezus de aarde verliet was zijn enige onderwerp het Koninkrijk. Gedurende deze tijd gaf Hij de leerlingen deze opdracht Ga niet weg uit Jeruzalem maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest (Hand. 1:4 De volgorde is hier belangrijk. Eerst leerde Hij hun over het Koninkrijk; daarna droeg Hij hun op om te wachten op de Heilige Geest die door de Vader beloofd was. De eerste reactie van de discipelen was om te vragen of dit dan eindelijk de tijd was waarop Jezus de belofte aan David zou vervullen door Israëls aardse koninkrijk te herstellen. Het is duidelijk dat ze nog niet begrepen wat het Koninkrijk was. Ze hadden al het onderwijs over het Koninkrijk gehoord en wanneer Jezus sprak over de belofte van de Vader, interpreteerden ze dat binnen de context van een natuurlijk koninkrijk. Ze dachten nog steeds dat Jezus op een aardse troon zou zitten. Jezus antwoordde hun en zei: "Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden" 1:7). Met (Hand. andere woorden, Hij zei dat Hij hun niet zou vertellen wanneer het zou gebeuren. Daarna voegde Hij er aan toe: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde" (Hand 1:8) Onmiddellijk daarna "werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen" (Hand. 1:9)
wat de discipelen zich toen niet realiseerden, was dat de belofte de Heilige Geest in feite Jezus' antwoord was op hun vraag over het herstel van het Koninkrijk. Hij vertelde hun :'Ik ga jullie het wanneer niet vertellen, maar wel het hoe: jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt. Dit wordt zelfs nog duidelijker als we naar et Grieks kijken. Wanneer de discipelen in vers 6 vragen "Heere, zult U in deze tijd voor Israel het Koninkrijk weer herstellen?" (HSV), komt het woord koninkrijk van het Griekse woord basileia, wat autoriteit betekent (koningschap/heerschappij)". Ze vroegen Hem wanneer hij de autoriteit weer terug zou geven aan Israël. Maar Hij antwoordde: "Het is niet jullie om weten wat de Vader in zijn macht [basileial heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht [dunamis 47] Hier gebruikte Hij een ander woord om het contrast te ontvangen benadrukken tussen wat de discipelen verwachtten en de realiteit van Zijn Koninkrijk. Hij vertelde hun:'Ik ga niet een structuur voor autoriteit herstellen. Ik ga jullie de kracht geven om mijn getuigen oftewel mijn afgezanten te zijn
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 30 aug 2017 10:24

Een van de belangrijkste onderdelen in de Bijbel vind ik wel de verbondsleer.
Maar die verbondsleer is wel moeilijk, ook al omdat er zo verschrikkelijk veel over geschreven is.
Dit topic gaat over Abrahamitiesche verbond en we hebben de uitleg vernomen van Radical
Radical zegt met een verklaring de verwarring over de verbondsleer weg te nemen en komt met een verklaring / uitleg niet over het Abrahamitiesche verbond maar over het Davidische verbond.
Wij begrijpen het niet, zien het niet en hebben het niet door wat Radical allemaal wel door heeft ziet en begrijpt namelijk dat al de verbonden in de Bijbel vervult zijn in Christus.
Gods Koningkrijk is in de hemel gevestigd en dat zien wij niet ook de discipelen van Jezus hadden dat niet door, zo blind waren zei en ook wij. Maar gelukkig hadden de discipelen op de pinksterdag het wel door gekregen dat zei de ambassadeurs de vertegenwoordigers waren van Gods Koninkrijk. Jezus in de hemel en zei op de aarde.
Kortweg: al de verbonden beschreven in de Bijbel, inclusief de interpretaties (hoeveel zijn er wel niet?) zijn vervult in het Nieuwe Verbond namelijk Jezus Christus in de hemel en de christenen op de aarde.
Tja… als die domme Joden daar in Israël dat nou ook even door krijgen hoeven ze niet naar Israël te verkassen en kunnen zei hun land wel prijs geven aan de Palestijnen, einde alles.
Maar zo eenvoudig als Radical het voorstelt is het niet.
Ereunao en dalethvav hebben al verschilde verklaringen geschreven hoe de verbondstheologie in elkaar steekt en dat er toch verschillende verbond nog zeker niet vervult zijn ik Christus.
Ereunao gaat in zijn verklaring over de verbonden: die je hier kan vinden viewtopic.php?f=29&t=29378#p2041406
niet in op het Davidische verbond, waarom niet?
Vraagje aan ereunao is het ‘Palestijnse verbond’ niet expliciet de landsbelofte waar het eigenlijk in dit topic steeds over gaat?
Het Palestijnse verbond gaat toch over:
-Het volk zal verstrooid worden ten gevolge van hun ongehoorzaamheid
-Hun harten zullen besneden worden
-In de toekomst zal het volk volledig tot inkeer komen
-God zal alle Joden terugbrengen naar het Beloofde Land van Israël
-Hij zal het land herstellen en voor iedereen welvaart brengen
-God zal Israëls vijanden vervloeken en zij zullen geoordeeld worden
-Het land zal altijd en onvoorwaardelijk aan de Joden toebehoren

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 30 aug 2017 10:52

Radical schreef:wat de discipelen zich toen niet realiseerden, was dat de belofte de Heilige Geest in feite Jezus' antwoord was op hun vraag over het herstel van het Koninkrijk.

Hier wordt toch een grote verwarring gemaakt (terwijl je zegt verwarring weg te willen nemen) met het herstel van Gods Koninkrijk en het ontvangen van de Heilige Geest.

Efeziërs 1:13-14 leert ons dat de Heilige Geest het zegel van de verlossing is voor alle gelovigen: ‘In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.’

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 30 aug 2017 13:09

benefietdiner schreef:Hier wordt toch een grote verwarring gemaakt (terwijl je zegt verwarring weg te willen nemen) met het herstel van Gods Koninkrijk en het ontvangen van de Heilige Geest.

Efeziërs 1:13-14 leert ons dat de Heilige Geest het zegel van de verlossing is voor alle gelovigen: ‘In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.’

Petrus begint toen Hij de Heilige Geest ontvangen had, uit Psalm 16 te prediken, die geschreven is door David

Want David zegt over hem: Ik heb de Heer altijd voor ogen; hij is aan u zijde, mij zal niets overkomen. Daarom ben ik verheugd, daarom juich ik; ook al moet ik sterven, ik heb nog hoop. Want u levert mij niet over aan het dodenrijk, u laat me niet vergaan, ik ben u toegewijd. nabijheid zal mij vervullen met U wijst mij de weg naar het leven, u vreugde (Handelingen 2:25-28)
Vanaf vers 25 krijgt de preek een heel Davidisch geluid, wanneer Petrus in feite Jezus met David begint te vergelijken, en laat zien hoe Jezus de Davidische verbondsbeloften vervulde.
Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartvader David zeg dat hij gestorven en begraven is, zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en deze dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan (Hand. 2:29-31)

de hoe besteeg Jezus de troon van David?
Volgens Petrus werd de belofte dat David een nakomeling op de troon zou hebben vervuld door opstanding van Jezus. De toespraak gaat verder: toen hij zei dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en zijn lichaam niet zou vergaan. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten [Psalm 110] Laat dan heel het huis van Israel zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gekruisigd hebt (Hand. 2:31-36 HSV).

Jezus was, met andere woorden, niet alleen de Messias maar ook de koning- de koning op wie ze hadden gewacht, die op de troon van David zou zitten en diens koninkrijk zou herstellen. Hij was de vervulling van de profetie uit Psalm 110, omdat Hij opsteeg naar de hemel en aan de rechterhand van de Vader zat. Jezus' hemelvaart vervulde de belofte aan David- de belofte dat hij een nakomeling zou hebben die op de troon zou zitten en een veilig en eeuwigdurend Koninkrijk zou besturen. Toen de mensen deze waarheid hoorden- dat zij hun langverwachte koning hadden gekruisigd- waren ze diep geschokt. Als reactie daarop zei Petrus dat ze zich moesten bekeren en zich laten dopen in de naam van Jezus voor de vergeving van zonden. Dan zouden ze de Heilige Geest ontvangen en ook binnen de belofte leven. Petrus' evangelieboodschap was de vervulling van het Davidische verbond. Dat is wat het nieuwe verbond is. de vervulling van de beloften aan David en Abraham In deze twee verbonden zien we de twee kanten van het nieuwe verbond- Jezus als koning en als Messias. In de vervulling van het Davidische verbond is Jezus nu de koning die regeert over alles en moeten wij onder zijn Koningschap komen.

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader (Filippenzen 2:10-11) Als vervulling van het Abrahamitische verbond is Jezus ook Messias- de vervulling van het beeld uit het verhaal van Abraham Isaak over een zoon die geofferd wordt. Op deze manier predikten de eerste gelovigen het evangelie; de Joden uit die tijd en begrepen het binnen die context.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 30 aug 2017 18:09

En nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 30 aug 2017 18:45

benefietdiner schreef:En nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.


klopt alleen de komst in 70 na Chr zie je over het hoofd.

Jezus zei, “Ik moet het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden” (Lucas 4:43); en Jezus vond dat heel belangrijk en vertelde de mensen daarom ook, “zoek eerst het Koninkrijk van God…” (Matthëus 6:33a).
Jezus zond zijn apostelen erop uit om te verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij (dichtbij dus) was (Lucas 10:1-20 & Handelingen 1:1-80), en dat deden ze dan ook (Handelingen 8:12, 19:8, 20:25, 28:23,31) en waarom? Omdat….
Jezus en zijn apostelen de mensen duidelijk maakten, dat zelfs door veel verdrukking, zij deel moesten worden van Zijn Koninkrijk als zij gered wilden worden (Handelingen 14:22 & Openbaring 12:10); tenslotte lezen we zulke tekstgedeeltes als “het goede nieuws van het Koninkrijk” (Lucas 8:1 & Matthëus 24:14).
Het verkondigen van het Koninkrijk was zelfs zo belangrijk dat, dat een man die wou wachten totdat hij zijn vader had begraven, Jezus hem vertelde dat het verkondigen van het Koninkrijk belangrijker was (Lucas 9:60), want, zoals staat geschreven in Lucas 14:15, “Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods”. Dus……
Laten we nu eerst kijken wat de Bijbel zegt over het Koninkrijk door de volgende vragen te beantwoorden….Wat?, Waar?, Wanneer?, Waarom? & Wie? We hebben al de vraag beantwoord, “Waarom is het Koninkrijk zo belangrijk,” dus laten we nu verder gaan naar….

Wat is het Koninkrijk?

Er zijn verschillende uitdrukkingen in het nieuwe testament voor het woord “Koninkrijk” (het wordt meer dan 160 keer in verschillende vormen genoemd),

“Het Koninkrijk”, Het Koninkrijk van …..David”, “Het Koninkrijk van de mensen”, “Het Koninkrijk der hemelen”, Het Koninkrijk van Christus”, “Het Koninkrijk van God”, en verder nog uitdrukkingen zoals, “Uw Koninkrijk”, Mijn Koninkrijk”, Zijn Koninkrijk” “Het Koninkrijk van de Vader”, “Het Koninkrijk van onze God”.

Het is duidelijk dat al deze uitdrukkingen betrekking hebben op hetzelfde instituut.

“Het Koninkrijk der hemelen” en “Het koninkrijk van God” hebben betrekking op hetzelfde instituut zoals we ook eenvoudig zien wanneer we Matthëus, Marcus en Lucas met elkaar gaan vergelijken.

In Mattheus 13:11 lezen van Jezus die tot zijn discipelen zegt, “Omdat het aan u is gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen,” terwijl we in Marcus 4:11 lezen dat Hij tot hun zegt, “U is gegeven het geheimenis te kennen van het Koninkrijk Gods,”.
In Matthëus 13:33 lezen we dat Jezus zegt, “Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed,” terwijl we in Lucas 13:20-21 lezen dat Jezus zegt, “Waarmede zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed,”
Kijk ook naar Matthëus 19: 23-24 waar dezelfde twee synoniemen gebruikt worden.
“Het Koninkrijk van God” en “het Koninkrijk van Christus” betekenen dan ook allebei hetzelfde: Efeziërs 5:5 spreekt van “het Koninkrijk van Christus en God.”

Wat is het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God, is eenvoudig het domein van Gods autoriteit over het hart en leven van de mensen. En dan nu…..

Waar is dit Koninkrijk gesitueerd?

Toen ze Jezus vroegen over de komst van het Koninkrijk zei Hij dat het niet zou komen zo dat het te berekenen ofwel te zien is; en Hij ging verder met uitleggen en zei dat men ook niet zal zeggen, “zie is hier is het of daar” (Lucas 17:20-21). Tussen haakjes…..

Jezus sprak tegen zijn discipelen over Zijn komst te Jeruzalem op dezelfde manier: “Indien dan iemand tegen u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier (is de Christus), gelooft het niet.” (Matthëus 24:23) Waarom? Omdat Zijn komst onzichtbaar zou zijn, als een dief in de nacht (vers 43), indirect door de Romeinse legers. Bovendien….
In Matthëus 16:28 associeerde Jezus zijn komende Koninkrijk met Zijn eigen komst toen Hij zei, “Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk”, dat zoveel betekent dat beide (de Zoon des mensen en Zijn Koninkrijk) onzichtbaar zouden zijn. Dus…..
Eigenlijk moeten we om de vraag “Waar is het Koninkrijk gesitueerd?” te beantwoorden, eerst de vraag stellen “Waar bestaat het Koninkrijk uit?”. Het punt is….
De definitieve komst van het Koninkrijk in al zijn volheid waarover Jezus en de apostelen spraken, was niet van fysieke of tastbare aard (in ieder geval niet anders dan de komst van Jezus naar Jeruzalem), wat zoveel betekent dat het Koninkrijk een geestelijk of hemels Koninkrijk is, van een niet tastbare aard is. Om dit verder te onderbouwen….
Jezus zei eens, “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36). En ….
Paulus schreef dat, anders dan het koninkrijk van het oude Israël, “vlees en bloed zullen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korinthiërs 15:50), en “het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken” (Romeinen 14:17a). Nu kunnen onze vraag beantwoorden…..
Waar is het Koninkrijk gesitueerd? Omdat het Koninkrijk geestelijk van aard is, is het daar waar ook rechtvaardigen zijn.

Nadat er gezegd is dat het Koninkrijk niet zou komen zo dat het te berekenen of te zien is in Lucas 17:20, vervolgde Jezus met te zeggen dat, “Want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (vers 21), vergelijkbaar met wat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei in Johannes 4:21 & 24 dat, “de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden…. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”
De geestelijke en universele aard van dit Koninkrijk werd al aangegeven in profetieën zoals Daniël 2:44 waar het zegt dat ”het zal al die Koninkrijken (van mensen) verbrijzelen en daaraan een einde maken”; en verder in Openbaring 11:15 waarin we de vervulling van zulke profetieën zien, die zegt dat “Het Koningschap over deze wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden”, waarmee bedoeld wordt dat Hij “Koning der koningen en Here der heren” is (Openbaring 19:16).
Schijnbaar profetisch gesproken schreef David al in Psalm 103:19 dat “De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn Koningschap heerst over alles.” Dus omdat het Koninkrijk geestelijk van aard is, infiltreert het – door evangelisatie – in ieder aards koninkrijk (Openbaring 21:24-22:2).
Waar is dus het Koninkrijk van God gesitueerd? In het leven en het hart van de mensen. Tenslotte….

Wanneer kwam het Koninkrijk?

Om deze vraag te beantwoorden op een manier dat het relevant is voor ons vandaag, moeten we eerst de voorstelling van het Koninkrijk van God, die op veel verschillende manieren in de Bijbel wordt weergegeven begrijpen ; laten we eens kort naar een paar van die voorstellingen kijken.

Sinds God alles schiep (de aarde en de mensheid), is natuurlijk alles Zijn Koninkrijk waarin Hij tenslotte regeert (Handelingen 17:24-29). Vervolgens….

Daar hebben we eerst Zijn Koningschap in de Judeese en Israelitische betekenis: het “koningschap van Israël” en het “koningschap van Juda” (1 Samuel 15:28, 24:21, & 2 Kronieken 11:17).

Dit is ook gedeeltelijk waar naar gerefereerd werd in Marcus 11:9-10a toen de mensen in Jeruzalem voor Jezus uitgingen en riepen, ”Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; gezegend het komende rijk van onze vader David”; Er zijn drie dingen die hier opvallen….
Men zegt dat Davids’ Koninkrijk komt, maar….
dat Koninkrijk is van God.
De komst van Jezus gaat samen met de komst van het Koninkrijk. Je ziet….
Het was het koninkrijk van Israël & de troon van David waardoor “Christus de Koning” & het “Koninkrijk van Christus” kwam, want “het heil (dat via het Koninkrijk kwam) is uit de Joden” (Johannes 4:22).
Lees 2 Kronieken 13:4-8 en let dan op de relatie van de koninkrijken van Israël, David, & God.
We lezen nu in Jesaja 9:6 (bevestigd door Lucas) over Koning Jezus, “en aan zijn Koningschap zal geen einde zijn” (Lucas 1:33), “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn (Christus) koninkrijk (deze twee zijn een en dezelfde in Gods ogen), doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.”
In Handelingen 2:29-30 vinden we Petrus die tegen de Joden uit zijn tijd sprak en zei, “zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist, dat God……Christus heeft op gewekt om op de troon te zitten.” Met andere woorden….
Het Koninkrijk was dus al aanwezig en werkte zijn weg door de tijd (tenslotte had Jezus gezegd toen Hij nog leefde “het koninkrijk van God is in u” Lucas 17:21b), maar het moest schoongewassen worden zoals Jezus aangaf in Matthëus 13:41, toen Hij zei, “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen alles wat tot zonde verleidt.”, dus “dingen” en “mensen”. En natuurlijk….
Ten tweede is daar het Koninkrijk in de “gemeentelijke” betekenis (velen geloven dat tenminste): en dit wordt ondersteund door Matthëus 16 waar staat dat Jezus de gemeente van vers 18 vergeleek met “het Koninkrijk der hemelen” in vers 19 “en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen……Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen” (wat best zou kunnen); persoonlijk geloof ik niet dat er een onrechtmatigheid in deze tekst zit om dit zo te kunnen geloven, sinds de gemeente duidelijk het aardse deel is van het volgende en laatste Koninkrijk waarover we discussiëren. Terug naar het primaire Koninkrijk….

En ten derde is er een definitief Koninkrijk dat al was geprofeteerd door de profeten, Jezus en de apostelen, dat voor eens en altijd gevestigd zou worden – het Koninkrijk dat elke geredde ziel sinds Adam & Eva zou bevatten (Inclusief de Patriarchische en Mozaische eeuwen, de Christelijke eeuwen, de zieken, de kinderen etc…) Dus….

Tussen haakjes, tussendoor hebben we hier de vraag al beantwoord. “Wie zijn de onderwerpen van het Koninkrijk?”
Het enigste wat ik wil toevoegen in het antwoord van de Wie vraag voordat we doorgaan met de Wanneer vraag, is om te onderstrepen dat alleen de rechtvaardigen (de geredden) als burgers van het Koninkrijk kunnen binnengaan en er ook in blijven (1 Korinthiërs 6:9-10 & Openbaring 21:7-8) ( Meer teksten over de vraag van Wie zullen we tegenkomen wanneer we straks naar Daniel hoofdstuk 7 gaan.) Laten we nu teruggaan….
Wanneer arriveerde dat Koninkrijk op het toneel in al zijn glorie? In het jaar 70 na Christus.

Zoals we al eerder hebben opgemerkt om deze vraag te beantwoorden, dit Koninkrijk werkt al sinds het begin, en zelfs voor het begin: in Matthëus 25:34 zei Jezus, “Komt….., beërft het Koninkrijk, dat u bereid van de grondlegging der wereld af.” En….
Dit Koninkrijk vond zijn vervulling toen alle dingen waar God iets mee van doen had met betrekking tot de wet van Mozes (de stad Jeruzalem en zijn Tempel) uiteindelijk waren verwijderd en de overgangsperiode van genade voor een generatie Joden tot een eind was gekomen (de periode die begon met Johannes de Doper, Lucas 16:16).
Om de heiligen van het oude verbond te rechtvaardigen (Matthëus 23:29-36), en zo ook de apostelen van Jezus, en Zijn kerk…. en terwijl Jezus over de beëindiging van het Judaïsme vertelde, zei Hij, “want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat” (Lucas 21:22), en dat was vlak voordat Hij verder ging met te zeggen, “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voor dat alles (alle dingen) geschiedt” (Lucas 21:32). Wat wordt bedoeld met alles? Alle dingen die te maken hadden met het totale beëindigen van het Judaïsme en dat het Christendom alles zou zijn wat over zou blijven uit het oude testament systeem van God.
Dat zie je ook weer terug in de opmerking van Jezus tegen de Joden in Matthëus 21:43 waarin Hij definitief afscheid nam, “het koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt”, wat zoveel betekende dat de vruchten die zij droegen niet in overeenstemming waren met de vruchten die God voor ogen had in Zijn Koninkrijk.
Alle dingen zouden worden omgegooid tijdens het leven van die betreffende generatie, waarin God in de laatste fase was van het veranderingsproces van Zijn Koninkrijk, van wat je in eerste instantie fysiek zou kunnen noemen naar wat nu….zonder twijfel……. geestelijk is; en dit is ook waarom Jezus tegen hun zei, “Boos en overspelig geslacht, ….het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het tekenen van de tijden niet?”. Met ander woorden….
De Messias had de noodzaak voor een fysiek Koninkrijk vervuld om geboren te worden uit een Joodse vrouw, en daarom is wat voorheen geen mensen kon redden vervangen door iets wat wel mensen kon redden. En verder….
We sluiten af met nog wat meer bewijsvoering, hoofdzakelijk uit Daniël hoofdstuk 2 & 7.

Na profetische verwijzing naar de tijd dat Rome de wereld zou regeren in Daniël 2:40, vervolgde Daniël met te zeggen in vers 44, “Maar in de dagen van die koningen (de Caesars zoals Nero), zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan…..”. Wanneer? Gedurende de overheersing van Rome, het bewind die tijdens de eerste eeuw de scepter zwaaide.
Als we opnieuw spreken over deze zelfde tijdsperiode in Daniël 7:13-22, Daniël zei daar, “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen (de Wie) dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is (vers 13-14)……… daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden (vers 18)……… Ik zag, dat die hoorn (vermoedelijk Nero) strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen (vers 21-22)” Hoe kunnen nu al deze dingen niet wijzen naar de verschrikkelijke tijden die leiden naar het jaar 70 na Christus? Bovendien……..
Laten we beseffen dat dit Koninkrijk komen moest tijdens het leven van de mensen in Matthëus 16:28 (binnen een tijdsbestek van ongeveer 40 jaar), maar ook.… en let op…. na het midden van de jaren 60 NC, toen Paulus sprak van Jezus’ komst in Zijn Koninkrijk in 2 Timotheüs 4:1 “ Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, in Zijn verschijning in Zijn koningschap”, en daarbij de komst van het Koninkrijk in het jaar 70 na Christus als enige logische keus overblijft.
Conclusie

Het Koninkrijk van God is een geestelijk Koninkrijk dat in al zijn volheid arriveerde in het jaar 70 na Christus en is het domein van Gods autoriteit over het hart en het leven van de mensen. Het Koninkrijk is hier en nu, en het is hier reeds 2000 jaar en het groeit en het zal blijven doorgroeien.


bron http://preterisme.nl/het-koninkrijk/
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 30 aug 2017 20:26

Radical schreef:klopt alleen de komst in 70 na Chr zie je over het hoofd.

Juist niet
:-({|= \:D/
Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Laat de woorden van Zacharias nog maar eens tot je doordringen Radical.
God ziet om naar Zijn volk. Hij richt een hoorn van heil op in het huis van David: de Messias komt uit het huis van David, en hij zal het rijk van David herstellen. En als Hij dat doet, dan wordt het volk Israël bevrijd uit de hand van zijn vijanden en uit de hand van allen die hen haten. Nu, die waren en die zijn er genoeg: vijanden en haters van het Joodse volk. Maar zo blijkt het dus een belangrijke taak te zijn van de Messias om de Verlosser te zijn van het steeds weer opduikende kwaad van het antisemitisme.

En dat is dan het heil waar de priester/profeet van zingt: de Messias op de troon van David, bevrijding van alle concrete vijanden, vergeving van zonden, God dienen in gerechtigheid en heiligheid in een leven bij de Thora. Daar gaat het om! Dat is het Messiaanse rijk, het rijk van recht en vrede. Zo vat Zacharias de Messiasverwachting samen, en zo ziet hij de taak van de Messias.

Bron: christenen voor Israël https://christenenvoorisrael.nl/2015/12 ... zacharias/

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 30 aug 2017 22:12

Radical schreef:klopt alleen de komst in 70 na Chr zie je over het hoofd.
Nee hoor, in Openbaring 1:7 staat: "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde (of van het land DV) zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen."
Ik en velen met mij (en dat bedoel ik niet spottend maar bloedserieus) hebben Hem nog niet zien komen met de wolken en geloof vast en zeker dat dit nog komen gaat.

En, om nog maar eens een punt te noemen:
In Jes. 11, waar het gaat over de Messias en zijn vrederijk (vs 1-10) en over het herstel van Israël wat daarmee verband houdt (vs 11-16) lees ik in vs 9 b.v.:
"want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE,zoals het water de bodem van de zee bedekt."
Ik weet niet hoor, maar wat je ook van de tijd vanaf hemelvaart tot nu kunt beweren, heel veel, maar in ieder geval niet dat wat in Jes. 11:9 staat. Trouwens, heel, heel veel wat in Jes. 11 staat over Israël en haar Messias is nog niet vervuld. Daar zien we echter wel met verlangen naar uit.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 31 aug 2017 10:11

benefiet:
Ereunao gaat in zijn verklaring over de verbonden: die je hier kan vinden viewtopic.php?f=29&t=29378#p2041406
niet in op het Davidische verbond, waarom niet?
Vraagje aan ereunao is het ‘Palestijnse verbond’ niet expliciet de landsbelofte waar het eigenlijk in dit topic steeds over gaat?
Het Palestijnse verbond gaat toch over:
-Het volk zal verstrooid worden ten gevolge van hun ongehoorzaamheid
-Hun harten zullen besneden worden
-In de toekomst zal het volk volledig tot inkeer komen
-God zal alle Joden terugbrengen naar het Beloofde Land van Israël
-Hij zal het land herstellen en voor iedereen welvaart brengen
-God zal Israëls vijanden vervloeken en zij zullen geoordeeld worden
-Het land zal altijd en onvoorwaardelijk aan de Joden toebehoren


1.Ik weid daar niet verder over uit omdat het in zijn profetische dimensie nog steeds niet vervuld is, het ging mij daar slechts om een overzicht van de verbonden. Zo is het ook met de beloften het N.V. voor Israël. Want de gelovigen uit de heidenen delen alleen in de wortel en de vettigheid van de olijfboom. En dat zijn in dit beeld de beloften van het basale verbond der genade en der verzoening in de Messias, dus de vergeving van de zonden en de belofte van de H.Geest.

2.Ja zeker, de landbelofte speelt in dit verbond een cruciale rol. Maar het gaat ook hier om een profetische voorzegging van de weg die God met Israël zal gaan naar het uiteindelijke en definitieve bezit van het land. Zie Amos9:15

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 31 aug 2017 17:59

Sommigen denken dat Gods oordeel los staat van de wederkomst, maar dat druist volkomen in tegen alles wat zowel de profeten, de apostelen als Jezus zelf zeiden over de komst van de Heer. Telkens ze spraken over Zijn komst, zeiden ze dat Hij zou komen om te oordelen. Dat blijkt eens te meer uit de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden. Toen Hij het oordeel over Israel aankondigde, vroegen ze Hem in een adem wanneer deze dingen zouden gebeuren en wat het teken zou zijn van Zijn komst:

‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van dit tijdperk?’ (Mattheus 24:3)​
Jezus voorspelde het einde van Israel

Jezus Christus, de profeten en de apostelen zeiden dus unaniem dat de komst van de Heer betekende dat Gods toorn zou worden uitgestort over Israel, omdat ze altijd Gods profeten vervolgd hadden. Jezus zou komen op de wolken om te vergelden, om wraak te nemen, om Zijn volk te oordelen, de maat van hun zonde was volgemaakt, de toorn was over hen gekomen tot het einde, ze zouden het oordeel niet kunnen ontlopen, Hij zou komen met vuur om te vernietigen, Jeruzalem en de tempel zouden volkomen verwoest worden.

De totale vernietiging van Jeruzalem en de tempel zou het einde betekenen van Israel zelf. Want heel Israel was gecentraliseerd rond Jeruzalem en de tempel. Deze twee elementen waren de identiteit van Israel: de heilige stad en de heilige tempel. Jezus' aankondiging dat ze allebei zouden verwoest worden, betekende niets minder dan het einde van het toenmalige Israel.

Daarom spraken Jezus en de apostelen altijd over het einde en de voltooing van het tijdperk. Zijn komst zou het einde betekenen van het oude Israel.
Sommige westerse bijbelvertalingen hebben zijn woorden foutief vertaald alsof het einde van de 'wereld' zou komen. Maar dat is absoluut niet wat Jezus zei. Telkens Jezus sprak over het einde of de voltooiing, gebruikte Hij het Griekse woord 'AION' wat niet wereld betekent, maar 'TIJDPERK'. De leerlingen vroegen Hem niet wanneer het einde van de 'wereld' zou komen, zoals verkeerde bijbelvertalingen ons wijsmaken, ze vroegen Jezus wanneer het einde zou komen van hun tijdperk. Jezus kondigde immers niet de verwoesting aan van alle steden ter wereld, Hij voorspelde de verwoesting van slechts deze ene stad: Jeruzalem!


Als we de Griekse grondtekst lezen, zien we dat Jezus nooit sprak over het einde van de wereld, maar over het einde van een tijdperk.

Zoals we intussen begrijpen, kwam het tijdperk van het oude Israel ten einde. De tijd was vervuld, de maat van hun zonden was vol, ze konden er niet aan ontkomen, Gods oordeel zou over hen komen, Jezus zou als Koning verschijnen op de wolken om te vergelden en wraak te nemen. Het einde was in zicht. Dat waren de 'laatste dagen' en 'de eindtijd'.

bron https://www.ontdekgod.nl/wederkomst/
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 01 sep 2017 09:46

Wat is de (on)zin van het plaatsen van je laatste post?

Kun je niet eens gewoon ophouden met over Israël te schrijven zoals jij dat doet?
Je zou je tijd nuttiger kunnen besteden door de bijbel te bestuderen en na te gaan wat de God van Israël Zélf schrijft over Israël.

En ja, Israël heeft straf ontvangen voor de zonden die ze begaan hebben. Maar daarbij is het goed om niet bóven maar náást Israël te gaan staan (roem niet tegen de takken radical (Rom. 11:18). Hoe hebben wíj het er af gebracht? Misschien nog wel een stuk slechter. Wat ik daarmee zeggen wil? Je kunt wel van alles over Israël roeptoeteren, maar dat haal je dan ook over jezelf heen. Want waarom zou God anders met onze slechte daden omgaan dan met die van Zijn uitverkoren volk?
Bovendien wat heeft de kerk Israël al 2000 jaar lang aangedaan? Daarop terugziend lijkt me het raadzaam de volgende woorden ter harte te nemen:

Gen 12:3:
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
(In de grondtekst staat dit trouwens nog veel sterker: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u (slechts!!) minacht, zal Ik vervloeken")

Zach. 1:14-16:
14 (...) Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion.
15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken.
16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten,

We kunnen ons beter bezig houden met de opdracht zoals die te vinden is in Jes. 40:1-2
1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.

Wat je met heel je preterisme vergeet is wat b.v. de profeet Hosea zegt in 6:2:
2 Na twee dagen zal Hij ons (Israël) levend maken, op de derde dag zal Hij ons (Israël) doen opstaan en zullen wij (Israël) voor Zijn aangezicht leven.
Als je hierbij bedenkt dat in profetie een dag symbool kan staan voor zo'n duizend jaar, (2 Pet. 3:8, "Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.") en er sinds het begin van de Romeinse ballingschap inderdaad zo'n 2000 jaar verstreken zijn, en Israël inmiddels weer letterlijk "op de kaart staat", dan zou het wel eens heel goed mogelijk kunnen zijn dat Israël zich nu op de grens van die 2e en de 3e dag staan.

En zo kan ik nog tientallen, zo niet honderden tekstsen doorgaan. teksten die stuk voor stuk getuigen tegen jou en je preteristische ideeën.

AM YISRAEL CHAI!
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast