het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Johan100 » 18 dec 2017 22:08

schaapje schreef:Een vraag aan ereuano of Jesaja40

Als Jezus bidt "Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen" is dat een gebed voor het Joodse volk?
En mag ik dan aannemen dat de Heere God dat gebed heeft verhoord?


Bij het kruis staan de Romeinse soldaten. Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën.
Daar staan de meelopers en ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen.
En in onze gedachten staan ook wij daar!

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; Rom. 3:23.

Jezus bidt hier voor iedereen!

R.M. Mc Cheyne verwoordt zijn bekering als volgt in zijn bekende gedicht (let met name op het 3e couplet):

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer,
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor schaapje » 18 dec 2017 22:22

Mooi Johan.
Mee eens, helemaal mee eens, ook ik ben schuldig aan Zijn dood.
Ook voor mij was Zijn lijden nodig.

Misschien mag ik er toevoegen als we het over ervaringen moeten hebben, dat dit gegeven het eerste was wat in mij opkwam op het moment van de aanraking/bekering van God.
Ik heb wanhopig moeten huilen, maar niet lang want daarna kwam de Trooster.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 19 dec 2017 10:45

Johan100 merkt op:
Bij het kruis staan de Romeinse soldaten. Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën.
Daar staan de meelopers en ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen.
En in onze gedachten staan ook wij daar!


De bede is gericht aan de Romeinen.

Ik begrijp heel goed dat u dit dit breder wil stellen, die traditie is er ook bij het Huis van Israël als wij Pesach vieren dan is dat met de tintentie dat iedereen daar persoonlijk bij betrokken is. Dat inlevingsvermogen verbindt ons met onze voorvaderen die mochten schuilen achter het bloed van het lam wat aan de deurpost zat. Dan begrijpt u ook wat het betekend als Yeshua zegt: Ik ben de deur, Ik heb Mijn bloed ook voor u gegeven.
Dan blijft de bede die Yeshua richt aan hen die dit niet konden weten staan zoals die is uitgesproken.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 19 dec 2017 12:05

Speedy:
Ik vind deze posting (zie viewtopic.php?p=2072694#p2072694 ) nog steeds heel intrigerend. Terwijl keer op keer de 'zogenaamde' theologie van de kerken aan gort wordt geschreven, wordt hier in deze posting een complete nieuwe theologie neergezet (zie het vertrekpunt in punt a). Een complete nieuwe benaming als 'het basale verbond' wordt hier geïntroduceerd, met een onderbouwing die verzonnen wordt. Ereunao doe je nu niet precies hetzelfde wat je de gereformeerde theologie verwijt.


Hier wordt ik dus geroepen mijn ‘proefschrift’ te verdedigen:
Allereerst die onder de maatse critiek op die term ‘basale verbond’. Waarom zou ik gebonden zijn aan eeuwenoude versleten dogmatische termen die het allang niet meer doen? Ik leg immers duidelijk uit wat ik hiermee bedoel? En het moet toch zo langzamerhand wel duidelijk zijn dat de huidige verbondstheologie de oorzaak is van veel problemen en blinde vlekken in de theologie? Denk hier alleen maar aan de wijze waarop in het klassieke doopformulier de doop een op een naast de besnijdenis gezet wordt. Er heeft zeer recent nog een art. in ‘De Waarheidsvriend’over gestaan waaruit duidelijk blijkt dat steeds meer predikanten hier moeite mee krijgen. Er worden nu allerlei aanpassingen ingevoerd, maar ook daarin blijft de suggestie dat de doop ook een sacrament van het verbond met Abraham zou zijn recht overeind. Maar nu de wettige erfgenaam van de beloften van het verbond met Abraham als een fenix uit de as verrezen is is Leiden in last en moet de kerk op zoek naar haar eigen identiteit . Want nu zij niet ‘geestelijk Israël’ blijkt te zijn, wie is zij dan wel? De schrik en de verdwazing is onder die geref. ‘theologen van naam’ zo groot dat prof.dr.W.Verboom ooit in de ‘Waarheidsvriend’ een fictieve brief aan de ‘eerwaarde vader Calvijn’ schreef waarin hij deze smeekt om meer licht in deze duistere zaken. Men wendt zich blijkbaar liever tot de dode Calvijn dan tot het woord van de levende God! Want men heeft heel de Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond gebracht. En dan is er natuurlijk geen ruimte voor een Israël als Godsvolk met een eigen identiteit! Maar God is niet aan de kerk gebonden om het heil te bemiddelen en uit te delen, Israël is een heilsorgaan met een eigen van de kerk onderscheiden identiteit. Hier zit de cruciale denkfout in de traditionele theologien

En nu bied ik hier een alternatief waarin alles op zijn plaats valt en heel de Schrift tot zijn recht komt en krijg ik het verwijt dat ik het niet onderbouw en alles verzonnen zou hebben! Maar als je afstand gaat nemen van de vervangingsleer, raak je aan iets dat de klassieke theologie tot in de haarvaten heeft gekleurd. Je bent er dus niet door te stellen dat je als kerk de vervangingstheologie als zijnde niet bijbels afwijst. Of dichter bij huis: ’Dat je als kerk onopgeefbaar verbonden bent met het volk Israël’. Dat is een cruciale stap, maar tegelijk een stap die onvermijdelijk een nieuwe bezinning op het geheel van de klassieke theologie vraagt. Het valt te begrijpen dat velen voor deze stap terugschrikken. Maar sinds het duidelijke, zij het indirecte, verband tussen de vervangingstheologie en de Shoah door een scala aan theologen, historici en filosofen onweerlegbaar aan het licht is gebracht, is er voor kerk en theologie in feite geen weg meer terug. Theologiseren zonder de Shoah in rekening te brengen is net zo iets als astronomie bedrijven en tegelijk Copernicus negeren.gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Johan100 » 19 dec 2017 13:21

Jesaja40 schreef:De bede is gericht aan de Romeinen.

Ik begrijp heel goed dat u dit dit breder wil stellen, die traditie is er ook bij het Huis van Israël als wij Pesach vieren dan is dat met de intentie dat iedereen daar persoonlijk bij betrokken is. Dat inlevingsvermogen verbindt ons met onze voorvaderen die mochten schuilen achter het bloed van het lam wat aan de deurpost zat. Dan begrijpt u ook wat het betekend als Yeshua zegt: Ik ben de deur, Ik heb Mijn bloed ook voor u gegeven.
Dan blijft de bede die Yeshua richt aan hen die dit niet konden weten staan zoals die is uitgesproken.

Verschil van inzicht, Jesaja40. Laten we het verder maar rusten. Voor dit topic.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 19 dec 2017 14:41

jesaja40:
Ik begrijp heel goed dat u dit dit breder wil stellen, die traditie is er ook bij het Huis van Israël als wij Pesach vieren dan is dat met de tintentie dat iedereen daar persoonlijk bij betrokken is. Dat inlevingsvermogen verbindt ons met onze voorvaderen die mochten schuilen achter het bloed van het lam wat aan de deurpost zat. Dan begrijpt u ook wat het betekend als Yeshua zegt: Ik ben de deur, Ik heb Mijn bloed ook voor u gegeven.
Dan blijft de bede die Yeshua richt aan hen die dit niet konden weten staan zoals die is uitgesproken.


Maar de Joden wisten toch ook niet wat ze deden? Zie Hand.3:
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.17

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 19 dec 2017 15:27

ereunao schreef:Er heeft zeer recent nog een art. in ‘De Waarheidsvriend’over gestaan waaruit duidelijk blijkt dat steeds meer predikanten hier moeite mee krijgen. Er worden nu allerlei aanpassingen ingevoerd, maar ook daarin blijft de suggestie dat de doop ook een sacrament van het verbond met Abraham zou zijn recht overeind.
Heb het artikel idd ook gelezen. Aan de ene kant blij dat ze (zij het schoorvoetend) eindelijk een wat minder onduidelijke bijzin toevoegen. Overigens heeft dat kennelijk nog wel wat voeten in aarde gehad: Een toevoeging van zes woorden waar zes theologen/predikanten zich over hebben moeten buigen. Hoe moeilijk kan het zijn...
V.w.b. de 'verbondsleer' en het over de besnijdenis schrijven in de verleden tijd, is dan wel weer een tenenkrommend artikel.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 19 dec 2017 16:23

ereunao citeert:
Maar de Joden wisten toch ook niet wat ze deden? Zie Hand.3:17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.


Natuurlijk wisten de Joden niet wat zij deden. Daar heb ik geen enkele twijfel over. In mijn antwoord gaf ik duidelijk aan dat er sprake is van Romeinen, de echt nergens vanaf wisten en het ook nergens hadden kunnen nalezen.

Daar staat tegenover dat het Huis van Israël dit wel kenbaar was gemaakt. Echter door de leerstellingen van hun oversten werd het gewone volk onkundig gehouden. Het verschil is heel subtiel maar heeft verstrekkende gevolgen gehad voor het Huis van Israël.

Dan komt de uitgestoken hand van de Eeuwige naar voren in Handelingen 3 wordt het gewone volk aangesproken. Enkele verzen later lezen we dat de priesters en de Sadduceeën daarbij komen staan. Zij tonen zich zeer verbolgen omdat in hun ogen gewone mannen hen het Evangelie uitleggen en de schriften openen. De onderwijzende taak was immers voorbehouden aan de stam van Levi.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 19 dec 2017 16:23

ereunao citeert:
Maar de Joden wisten toch ook niet wat ze deden? Zie Hand.3:17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.


Natuurlijk wisten de Joden niet wat zij deden. Daar heb ik geen enkele twijfel over. In mijn antwoord gaf ik duidelijk aan dat er sprake is van Romeinen, de echt nergens vanaf wisten en het ook nergens hadden kunnen nalezen.

Daar staat tegenover dat het Huis van Israël dit wel kenbaar was gemaakt. Echter door de leerstellingen van hun oversten werd het gewone volk onkundig gehouden. Het verschil is heel subtiel maar heeft verstrekkende gevolgen gehad voor het Huis van Israël.

Dan komt de uitgestoken hand van de Eeuwige naar voren in Handelingen 3 wordt het gewone volk aangesproken. Enkele verzen later lezen we dat de priesters en de Sadduceeën daarbij komen staan. Zij tonen zich zeer verbolgen omdat in hun ogen gewone mannen hen het Evangelie uitleggen en de schriften openen. De onderwijzende taak was immers voorbehouden aan de stam van Levi.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor MoesTuin » 21 dec 2017 10:23

Johan100 schreef:Bij het kruis staan de Romeinse soldaten. Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën.
Daar staan de meelopers en ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen.
En in onze gedachten staan ook wij daar!

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; Rom. 3:23.

Jezus bidt hier voor iedereen!

R.M. Mc Cheyne verwoordt zijn bekering als volgt in zijn bekende gedicht (let met name op het 3e couplet):

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer,
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.


Mooi mooi Johan

Daarmee kom je bij het Evangelie uit....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast