theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 05 dec 2016 16:32

Johan: Zijn dat niet de fabeltjes waar Paulus het over had in zijn brieven?Johan.

Ereunao: Augustinus was voor zijn bekering een groot bewonderaar van de Griekse wijsgeer Plato. In dit heidense denken was het stoffelijke, het aardse iets minderwaardig, iets van voorlopige aard, iets dat er eigenlijk niet bij hoorde. Het geestelijke, het bovennatuurlijke, daar gaat het eigenlijk om. Vandaar die heidense uitdrukking “stoffelijke overschot” in rouwadvertenties die tot in onze tijd in zwang is. Het zal intussen wel duidelijk zijn dat in deze denkwijze het bijbels evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke volkomen zoek is! Want in de Schrift hoort het aardse, het stoffelijke er wel degelijk bij. Immers, ook het stof is dienstbaar aan God wanneer het door de Geest doorademd wordt! God schiep de mens uit het stof der aarde, blies er de levensadem in en alzo werd de mens tot een levende ziel (Gen.2:7; 1Kor.15:45: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.Alles wat adem heeft love de Heere! (Ps.150:6). Origenes is drie eeuwen na zijn dood als ketter veroordeeld, maar zijn filosofische Schriftuitlegging niet. Col. 2:8: ‘Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus’. Want die was inmiddels door Augustinus overgenomen. gr: ereumao

Johan:Dat ben ik op zich wel met je eens, maar het meervoud 'gronden' roept heel veel verwarring op. Dat heeft hier niets mee te maken verder. Je kunt niet zeggen dat je schuld een rechtsgrond is.
Ik heb ook nog wel wat kritische kanttekeningen; Je kunt geen bekeringsweg voorschrijven, God bekeert hoe Hij wil. Niet iedereen heeft even diepe ellendekennis. Het is geen voorwaarde. Bij sommige mensen zal de blijdschap overheersen. Jezus is de Enige grond. Het gaat om wedergeboorte.Johan

Ereunao:Grond of gronden, ik ga niet twisten over een woord. Er zijn in het werk van de Middelaar meerdere rechtsgronden aan te wijzen. Want door Zijn dood en bloedstorting verzoende Hij de zonde. Maar als mijn schuld betaald is ben ik nog niet verder dan Adam voor de val, dan heb ik nog geen cent om van te leven. En daarom wordt Zijn opstanding ons zo dierbaar. Hier ontvangt Gods volk niet alleen de kwitantie ’de schuld Uws volks hebt G’uit Uw boek gedaan’, Maar krijgt ook deel aan Zijn opstandingsleven. En dat is eeuwig leven dat niet meer sterven kan.( Luk.20:36) En zo is er nog veel meer aan te wijzen. De schuld is dus idd. geen rechtsgrond, dat heb ik ook niet gezegd, maar Zijn dood en opstanding. En dat God niet iedereen langs dezelfde weg bekeerd weet ik ook wel, dat heb ik hierboven met andere woorden ook aangeduid. Maar er is nog nooit een kind lachende geboren, wel schreiend. ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Johan100 » 05 dec 2016 16:57

ereunao schreef: Maar er is nog nooit een kind lachende geboren, wel schreiend. ereunao


Hoe weet je dat?
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 05 dec 2016 17:36

Johan:
Hoe weet je dat?


Dat is een algemeen bekende waarheid die geen moeder of verloskundige mij zal betwisten! En Jezus gebruikt de voorbeelden uit de natuur vaak voor het geestelijke zie Joh. 16:21,22.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Johan100 » 05 dec 2016 17:45

ereunao schreef:
Dat is een algemeen bekende waarheid die geen moeder of verloskundige mij zal betwisten! En Jezus gebruikt de voorbeelden uit de natuur vaak voor het geestelijke zie Joh. 16:21,22.


19 Jezus dan bekende dat zij Hem wilden vragen, en zeide tot hen: Vraagt gij daarvan onder elkander, dat Ik gezegd heb: Een kleinen tijd en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleinen tijd en gij zult Mij zien?
20 Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat gij zult schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is.
22 En gij dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.


Ik heb de teksten erbij gepakt, maar het gaat hier niet over de wedergeboorte, dus vind ik ook niet dat je deze vergelijking kan maken.
Jezus richt zich hier tot de discipelen voor Zijn hemelvaart.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 05 dec 2016 19:05

Johan:
heb de teksten erbij gepakt, maar het gaat hier niet over de wedergeboorte, dus vind ik ook niet dat je deze vergelijking kan maken.
Jezus richt zich hier tot de discipelen voor Zijn hemelvaart. Johan.


Ik bedoel dat ook niet star-letterlijk; het gaat om het principe. En ik lees in dit verband ook dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. 2 Kor.7:10.Maar ik stem graag toe dat er in deze droefheid een zoete vreugde ligt die de wereld niet kent.. Kortom, wie nooit zijn zonden beweend heeft die kan praten over de lieve Jezus en over de vergeving, maar heeft ze zichzelf vergeven en een bekering waar niets van God bij is.
.gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Johan100 » 05 dec 2016 19:41

ereunao schreef:

Ik bedoel dat ook niet star-letterlijk; het gaat om het principe. En ik lees in dit verband ook dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. 2 Kor.7:10.Maar ik stem graag toe dat er in deze droefheid een zoete vreugde ligt die de wereld niet kent..
.gr: ereunao


Dan doe je in wezen hetzelfde als de allegorische Schriftuitlegging. Je gebruikt een tekst en geeft er een bepaalde betekenis aan toegepast op de wedergeboorte, terwijl het hier geen betrekking op de wedergeboorte heeft.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 05 dec 2016 21:01

Johan:
Dan doe je in wezen hetzelfde als de allegorische Schriftuitlegging. Je gebruikt een tekst en geeft er een bepaalde betekenis aan toegepast op de wedergeboorte, terwijl het hier geen betrekking op de wedergeboorte heeft.


Nee, een geestelijke toepassing mutatis mutandis van hetzelfde principe in een andere context is Schriftuurlijk legaal. Dat doen de apostelen ook in hun brieven vgl. Hos.2:12 met 1 Petr 2:10 en Rom.9:24,25 ; 1 Kor.9:9 met Deut.25:4 etc.
De brieven staan vol met zulke voorbeelden. Het gaat hier over dezelfde droefheid in een ander stadium van de bekeringsweg. Gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Johan100 » 05 dec 2016 21:50

ereunao schreef:

Nee, een geestelijke toepassing mutatis mutandis van hetzelfde principe in een andere context is Schriftuurlijk legaal. Dat doen de apostelen ook in hun brieven vgl. Hos.2:12 met 1 Petr 2:10 en Rom.9:24,25 ; 1 Kor.9:9 met Deut.25:4 etc.
De brieven staan vol met zulke voorbeelden.


De apostelen zijn geïnspireerd en de brieven van de apostelen maken deel uit van de Bijbel, dat wil niet zeggen dat wij ook nog eens een keer ergens zomaar een betekenis aan kunnen geven.

In Joh. 16:21,22 gaat het niet over de wedergeboorte.

Ook niet in een context.

Het gaat hier over dezelfde droefheid in een ander stadium van de bekeringsweg. Gr: ereunao


Klopt niet. De discipelen waren bedroefd dat Jezus van hen wegging en eerder had je het over zondekennis/zondedroefheid en schuld. Dat lijkt me toch wel een verschil.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 05 dec 2016 23:15

Johan:
De apostelen zijn geïnspireerd en de brieven van de apostelen maken deel uit van de Bijbel, dat wil niet zeggen dat wij ook nog eens een keer ergens zomaar een betekenis aan kunnen geven.

In Joh. 16:21,22 gaat het niet over de wedergeboorte. Ook niet in een context.

Klopt niet. De discipelen waren bedroefd dat Jezus van hen wegging en eerder had je het over zondekennis/zondedroefheid en schuld. Dat lijkt me toch wel een verschil.


Nee, maar de apostelen geven ons wel een voorbeeld van gezonde schriftuitleg ter navolging. Je moet nooit in de letterlijke tekst blijven hangen, het gaat hier om de diepere geestelijke betekenis. En de discipelen waren idd. bedroefd omdat Jezus wegging. Maar dat heeft ook weer alles te maken met diepere zondekennis. Want ze hadden er geen flauw idee van waarom Hij moest lijden en sterven ( Matt.16:22,23 ) Zo kan het ook nu gebeuren dat door de liefde getrokken zielen veel genoten hebben van Zijn liefde. Maar de liefde leidt vroeg of laat in het recht Gods. En dan staat zo’n ziel weer met lege handen, al die aangename gestalten en genietingen zijn opgedroogd en de schuld staat nog open. Want die de Zoon niet heeft heeft het leven niet. (1 Joh.5:12) En dan is het noodzakelijk dat wij een gestorven en opgestane Christus als Borg leren kennen. En dan krijgt de ziel met Hem ook al het vorige weer terug, Maar dan gefundeerd in Zijn dood en opstanding. Daar krijgen wij geen ander geloof, maar het komt wel anders, veel vaster te liggen. Maar dat kan ik je niet uitleggen, dat valt alleen te beleven. Ik heb wel mensen ontmoet die ook nog voor deze zaken stonden. En dan vroegen ze mij altijd of ze hier nog mee verloren konden gaan. En dan zei ik: ‘Daar moet je nog mee verloren gaan, maar daar ligt nu juist je behoud in’. Dat begrepen ze toen niet. Maar toen ik ze jaren later weer ontmoette nadat de Heere met hen doorgewerkt had zeiden ze: ‘Je had gelijk, ik heb vaak aan je woorden teruggedacht, maar ik begreep daar toen niets van’.mvrgr: ereunao

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5351
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Chaya » 06 dec 2016 09:43

ereunao schreef:Nee, maar de apostelen geven ons wel een voorbeeld van gezonde schriftuitleg ter navolging. Je moet nooit in de letterlijke tekst blijven hangen, het gaat hier om de diepere geestelijke betekenis. En de discipelen waren idd. bedroefd omdat Jezus wegging. Maar dat heeft ook weer alles te maken met diepere zondekennis. Want ze hadden er geen flauw idee van waarom Hij moest lijden en sterven ( Matt.16:22,23 ) Zo kan het ook nu gebeuren dat door de liefde getrokken zielen veel genoten hebben van Zijn liefde. Maar de liefde leidt vroeg of laat in het recht Gods. En dan staat zo’n ziel weer met lege handen, al die aangename gestalten en genietingen zijn opgedroogd en de schuld staat nog open. Want die de Zoon niet heeft heeft het leven niet. (1 Joh.5:12) En dan is het noodzakelijk dat wij een gestorven en opgestane Christus als Borg leren kennen. En dan krijgt de ziel met Hem ook al het vorige weer terug, Maar dan gefundeerd in Zijn dood en opstanding. Daar krijgen wij geen ander geloof, maar het komt wel anders, veel vaster te liggen. Maar dat kan ik je niet uitleggen, dat valt alleen te beleven. Ik heb wel mensen ontmoet die ook nog voor deze zaken stonden. En dan vroegen ze mij altijd of ze hier nog mee verloren konden gaan. En dan zei ik: ‘Daar moet je nog mee verloren gaan, maar daar ligt nu juist je behoud in’. Dat begrepen ze toen niet. Maar toen ik ze jaren later weer ontmoette nadat de Heere met hen doorgewerkt had zeiden ze: ‘Je had gelijk, ik heb vaak aan je woorden teruggedacht, maar ik begreep daar toen niets van’.mvrgr: ereunao

Dank je wel ereunao, heel mooi en duidelijk verwoord.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor naamloos » 06 dec 2016 10:31

Heel duidelijk theologisch geïnterpreteerd:

34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.

30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen.
34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Hier lezen we van vreugde direct na geloof en wedergeboorte.
Wat een mens ervaart voor, tijdens en na bekering, geloof en wedergeboorte is subjectief, en niet geschikt voor een schema.
God noch mens kun je niet in de bijbel opsluiten.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 06 dec 2016 11:39

naamloos:
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Hier lezen we van vreugde direct na geloof en wedergeboorte.
Wat een mens ervaart voor, tijdens en na bekering, geloof en wedergeboorte is subjectief, en niet geschikt voor een schema.
God noch mens kun je niet in de bijbel opsluiten. Naamloos.


Jawel, maar ik ben er nooit in geslaagd in mijn geloof te geloven. Wat nu die wedergeboorte en dat geloof aangaat, daar ligt idd. alles in opgesloten. Maar als ik jou een kerstpakket stuur met een touwtje erom heen dat jij niet los kunt krijgen heb je wel alles in huis, maar je hebt er niets aan, knopen moeten niet doorgehakt maar ontbonden worden. Zo is het ook hier, , Gods volk kan bij conclusie niet leven en het is door de H.Geest dat wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1Kor.2:12. En hoe de Heere dat bij ieder invult, dat is idd. geen schema, daar heb je gelijk in. . Zo was Jozef in zijn vernedering en verhoging een duidelijk type van Christus. En toen hij zijn broeders op een maaltijd onthaalde hebben ze het goed gehad, daar niet van. Maar ze werden wel gevoed, maar waren niet verzoend, want hij kende hen wel, maar zij hem niet als hun broeder! Die het vatten kan die vatte het.
Mvrgr: ereunao

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor naamloos » 06 dec 2016 13:15

ereunao schreef:Jawel, maar ik ben er nooit in geslaagd in mijn geloof te geloven. Wat nu die wedergeboorte en dat geloof aangaat, daar ligt idd. alles in opgesloten. Maar als ik jou een kerstpakket stuur met een touwtje erom heen dat jij niet los kunt krijgen heb je wel alles in huis, maar je hebt er niets aan, knopen moeten niet doorgehakt maar ontbonden worden. Zo is het ook hier, , Gods volk kan bij conclusie niet leven en het is door de H.Geest dat wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1Kor.2:12. En hoe de Heere dat bij ieder invult, dat is idd. geen schema, daar heb je gelijk in. . Zo was Jozef in zijn vernedering en verhoging een duidelijk type van Christus. En toen hij zijn broeders op een maaltijd onthaalde hebben ze het goed gehad, daar niet van. Maar ze werden wel gevoed, maar waren niet verzoend, want hij kende hen wel, maar zij hem niet als hun broeder! Die het vatten kan die vatte het.
Mvrgr: ereunao
In je eigen geloof geloven? Waar haal je dat ineens vandaan?
Er staat niet meer dan dat de stokbewaarder en de eunuch in Jezus geloofden, en dat hij de zoon van God is.
Nergens wordt vermeld dat zij (en anderen) later weer met ''lege handen staan, de schuld nog open staat, de zoon niet hebben en dus het leven niet. Dat het dus noodzakelijk is dat ze (wederom) een gestorven en opgestane Christus als borg leren kennen.
Dat is theologisch interpreteren van de hoogste plank.

Ik ben het geheel met je eens dat niet alles op één dag wordt geleerd, maar dat is toch heus iets anders dan wat jij allemaal beweerd.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Jeremiah
Verkenner
Verkenner
Berichten: 15
Lid geworden op: 11 nov 2015 12:54

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jeremiah » 06 dec 2016 13:37

ereunao schreef:Nee, maar de apostelen geven ons wel een voorbeeld van gezonde schriftuitleg ter navolging. Je moet nooit in de letterlijke tekst blijven hangen, het gaat hier om de diepere geestelijke betekenis. En de discipelen waren idd. bedroefd omdat Jezus wegging. Maar dat heeft ook weer alles te maken met diepere zondekennis. Want ze hadden er geen flauw idee van waarom Hij moest lijden en sterven ( Matt.16:22,23 ) Zo kan het ook nu gebeuren dat door de liefde getrokken zielen veel genoten hebben van Zijn liefde. Maar de liefde leidt vroeg of laat in het recht Gods. En dan staat zo’n ziel weer met lege handen, al die aangename gestalten en genietingen zijn opgedroogd en de schuld staat nog open. Want die de Zoon niet heeft heeft het leven niet. (1 Joh.5:12) En dan is het noodzakelijk dat wij een gestorven en opgestane Christus als Borg leren kennen. En dan krijgt de ziel met Hem ook al het vorige weer terug, Maar dan gefundeerd in Zijn dood en opstanding. Daar krijgen wij geen ander geloof, maar het komt wel anders, veel vaster te liggen. Maar dat kan ik je niet uitleggen, dat valt alleen te beleven. Ik heb wel mensen ontmoet die ook nog voor deze zaken stonden. En dan vroegen ze mij altijd of ze hier nog mee verloren konden gaan. En dan zei ik: ‘Daar moet je nog mee verloren gaan, maar daar ligt nu juist je behoud in’. Dat begrepen ze toen niet. Maar toen ik ze jaren later weer ontmoette nadat de Heere met hen doorgewerkt had zeiden ze: ‘Je had gelijk, ik heb vaak aan je woorden teruggedacht, maar ik begreep daar toen niets van’.mvrgr: ereunao


Mooi verwoord. Van harte mee eens.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ereunao » 06 dec 2016 13:40

naamloos:
In je eigen geloof geloven? Waar haal je dat ineens vandaan?
Er staat niet meer dan dat de stokbewaarder en de eunuch in Jezus geloofden, en dat hij de zoon van God is.
Nergens wordt vermeld dat zij (en anderen) later weer met ''lege handen staan, de schuld nog open staat, de zoon niet hebben en dus het leven niet. Dat het dus noodzakelijk is dat ze (wederom) een gestorven en opgestane Christus als borg leren kennen.
Dat is theologisch interpreteren van de hoogste plank.

Ik ben het geheel met je eens dat niet alles op één dag wordt geleerd, maar dat is toch heus iets anders dan wat jij allemaal beweerd.Ik wil het hier maar bij laten ;overtuigen kan ik niemand , dat is Gods werk. De oppervlakkige godsdienst van onze tijd wil van geen Geesteswerk in de ziel meer weten. Het is een zelfbediening geworden, helpt uzelf zo helpt u God! Je moet Jezus aannemen, dan ben je gered! En het is nog waar ook! Maar dat gebeurt wel met afgekapte handen! ereunao.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast