het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1577
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 06 sep 2017 20:13

Mooi zo. bernard3 en Radical zijn het dus roerend met elkaar eens in hun 1800 jr oude anti-judaïstische exegese en dogmatiek. En ik ben het ook met hen eens dat Israël op grond van het voorwaardelijke Sinaïverbond geen enkel recht op het land en zijn positie als uitverkoren natie kan laten gelden. Dat recht hadden zij trouwens al verspeeld met de zonde van het gouden kalf. Maar is er dan voor de kerk wel hoop als God naar recht met haar zou handelen? ‘Ja maar, zullen ze dan zeggen: ‘Wij hebben het evangelie geloofd en daarom zijn wij nu het ware Israël’. Nu zal ik de laatste zijn om te beweren dat Israël zonder het geloof in zijn Messias behouden kan worden. Maar is dat geloof voorwaarde voor de verkiezing of gaat de verkiezing aan het geloof vooraf? En als het voor de kerk geldt dat zij uit genade en door het geloof zalig wordt, waarom dan niet voor Israël ? Als Israëls geloof de maatstaf was voor het al of niet Gods verbondsvolk zijn, dan is Israël nooit Gods volk geweest, want het is nooit een bekeerd en gelovig volk geweest. Het is wel waar dat de kerk het N.T.-ische volk van God is, maar daarmee is het nog niet het N.T –ische Israël. Israëls verkiezing is een in Gods woord geopenbaarde waarheid, ook al zijn zij tot op de huidigen dag vijanden aangaande het Evangelie,( om uwentwil ) aangaande de verkiezing zijn zij de beminden om der vaderen wil. Wij krijgen door het geloof in Christus deel aan het nieuwe verbond, maar de Jood is van nature een kind des verbonds ( (Hand.3:25 ), en komt krachtens Gods verbond met Abraham tot het geloof in Christus, Luk.19:9”. En ik lees in Hebr.7:22 dat Jezus van zoveel beter verbond borg geworden is dan dat van de Sinaï zie ook Jer.31:32. En waar ook voor Israël de hoofdsom betaald is op Golgotha vervalt de borgtocht en is Hij nu alleen bij Israël borg dat God al Zijn beloften aan hen vervullen zal.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 07 sep 2017 07:03

ereunao schreef:Mooi zo. bernard3 en Radical zijn het dus roerend met elkaar eens in hun 1800 jr oude anti-judaïstische exegese en dogmatiek. .


Weet je ''ereunao'' wij als de volgelingen van jezus, zijn gaan beseffen, dat het betere verbond alles overstijgd, en op deze manier ""het verbond tussen de vader en de zoon en het huwelijk met zijn bruid (de kerk), alles overstijgd.

ieder mens belg , duitser , pygmee, eskimo , palestijn, of jood, welke afkomst dan ook en wat ze ook gedaan hebben (ook de afgebroken takken) kunnen ingeënt worden en deelgenoot worden van de zegening die Jezus de Vader en de heilige Geest voor ons in petto hebben en de belofte vervuld zien worden die God al aan Abraham en andere aan david beloofd had.

""‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

In dit verbond noemt God dus ons zijn oa. '' vrienden, zijn vrouw, zijn lichaam, koningen, priesters, profeten , zonen en dochters,"" het is de de geopenbaarde waarheid die (bolwerken) leugens zullen slechten, en onder de heerschappij van Christus gesteld moeten worden, om te zien (geestelijk) wie we zijn , en besef je dat je koninklijk bent , dan zul je je er naar gaan gedragen ,

Koninklijke Hoogheid ereunao , afgezant van de Allerhoogste..

Ps. en dan zul je begrijpen dat we niet anti zijn naar wie dan ook, maar willen dat iedereen gered wordt..
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2219
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 07 sep 2017 09:45

Radical schreef:Weet je ''ereunao'' wij als de volgelingen van jezus, zijn gaan beseffen, dat het betere verbond alles overstijgd, en op deze manier ""het verbond tussen de vader en de zoon en het huwelijk met zijn bruid (de kerk), alles overstijgd.

ieder mens belg , duitser , pygmee, eskimo , palestijn, of jood, welke afkomst dan ook en wat ze ook gedaan hebben (ook de afgebroken takken) kunnen ingeënt worden en deelgenoot worden van de zegening die Jezus de Vader en de heilige Geest voor ons in petto hebben en de belofte vervuld zien worden die God al aan Abraham en andere aan david beloofd had.

""‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

In dit verbond noemt God dus ons zijn oa. '' vrienden, zijn vrouw, zijn lichaam, koningen, priesters, profeten , zonen en dochters,"" het is de de geopenbaarde waarheid die (bolwerken) leugens zullen slechten, en onder de heerschappij van Christus gesteld moeten worden, om te zien (geestelijk) wie we zijn , en besef je dat je koninklijk bent , dan zul je je er naar gaan gedragen ,

Koninklijke Hoogheid ereunao , afgezant van de Allerhoogste..

Ps. en dan zul je begrijpen dat we niet anti zijn naar wie dan ook, maar willen dat iedereen gered wordt..

Aha…. Eindelijk, eindelijk dan toch één keer een persoonlijk antwoord van Radical en geen gekopieerd stuk van een internetsite.

Hoewel je een antwoord geeft aan ereunao mag ik jou ook een persoonlijk antwoord vragen (dus niet gekopieerd van een site).

(1) Hoe denk jij over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, wanneer, waar, hoe en in welke globale tijd zal dat gebeuren. Ik verwacht natuurlijk niet een jaartal of iets dergelijks. (2) Zijn de mensen die nu niet meer leven in de hemel of die vreselijk plaats hel, dus worden de mensen direct na hun overlijden (dood) geoordeeld? (3) Of zijn de doden in een toestand van onwetendheid (graf) en zullen ze bij de wederkomst van Christus geoordeeld worden? (4) krijgen wij nog in de toekomst een duizendjarig vrederijk of leven wij daar al in? Hoe ziet het einde van alle tijden er uit, ik bedoel zullen wij de levende hier op deze hernieuwede aarde leven of is er in de hemel een plaats waar we in een geestelijk toestand zullen zijn?

Het is mij al duidelijk hoe je over Israël denk maar hoe zal de 4 hierboven staande vragen zijn, zijn die ook niet in een belofte weergegeven?

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 13 sep 2017 12:58

Er zijn duidelijke antwoorden gegeven, maar allemaal weer verwijderd, er ligt nu een vraag of deze antwoorden misschien niet in overeenstemming zijn met de algemene refo leer, (al ben ik er zelf nog niet precies achter wat dit is )
want anders is quotes plaatsen zinloos !!
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 13 sep 2017 13:00

copy mod ""
bedankt @StillAwake, plakken en knippen of bron vermelding was dus niet de oorzaak.

waar ik begrip voor zou hebben, is dat mijn uitleg (interpretatie) van de bijbel anders is dan, de hier geldende ""refo"" regels tegelijkertijd probeer ik erachter te komen, wat dit precies inhoud:

wat verwijderd is mijn uitleg over de
""vrouwen in het ambt""
"" of vandaag de dag de oproep van Jezus , om in zijn Naam, doden op te wekken, demonen uit te drijven, en zieken te genezen""nog steeds geldt
"" het dilemma van de teksten over de wederkomst""
"" en onderwerpen over de ""Heilige geest""
"" en de verbonden van Abraham, David en die van Mozes, en de vervulling hiervan wat weer consequenties heeft voor het huidige israel, of voor de Joden in het algemeen""

Ik heb eerlijk aangegeven een Geestvervulde in Tongentaal biddende wedergeboren christen te zijn ""Pinkster gelovige"" toen ik me aanmelde op dit Forum ( dit was geen probleem ), en mijn excuses voor als ik iemand voor het hoofd gestoten heb hiermee ""sorry""

maar is het niet handiger om dit aan te geven in de privé box, dat deze onderwerpen hier gevoelig zijn, dan had ik er gelijk mee gestopt..
Wie ben ik om jullie prachtige webforum te frustreren !!

alleen nu deze onderwerpen verwijderen zonder reden (plakken en knippen en bron vermelden geen geldige) is niet handig denk ik.

Nou ik hoor het wel,
Groet en zegen,
Radical.""
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1577
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 12 dec 2017 13:24

Ziende dat er nu al sinds lang niet meer op deze topic gepost is sluit ik mijn bijdrage af met een slotverklaring:
De in de traditionele kerken vigerende verbondstheologie is sinds lang de bron van veel problemen en blinde vlekken in de geref. theologie. Daarom heb ik een concept geschreven voor een alternatief:

a.De verzoening door het bloed van het Lam loopt als een rode draad door heel de Schrift van Gen-Openb. en geldt voor alle gelovigen van Adam tot de voleinding. Daarom noem ik dat het basale verbond.

b.Maar zo is het niet met het verbond met Abraham en al de binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden. Dat zijn sub-verbonden die dienstbaar zijn aan de uitwerking van heilshistorie. Want niet Israël en niet de kerk, maar de Messias is het middelpunt van Gods gedachten. En omdat Hij uit het geslacht van Abraham geboren moest worden en naar Zijn mensheid als de zoon van David nog steeds een bijzondere relatie met dat volk heeft sloot God een verbond met Abraham en zijn fysieke nageslacht. Dit verbond en al de later binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden rust dus wel op het basale verbond, maar is slechts daaraan dienstbaar en betreft dus niet alle gelovigen maar alleen het fysieke zaad van Abraham.Daarom heeft het basale verbond eeuwenlang door de bedding van het verbond met Abraham gestroomd; de beloften vielen toen althans voor het oog, praktisch samen. Maar sinds de komst van de Messias heeft zich dat uitgekristalliseerd en hebben alleen die uit het geloof zijn deel aan de basale beloften van het N.V.

c.De rechtvaardiging uit het geloof en de belofte van de besnijdenis van het hart door de H.Geest hebben wij dus wel gemeenschappelijk met de Joden. Want die berusten op het basale verbond dat sinds de Messias het door Zijn dood en bloedstorting bevestigd heeft nu het N.V. in Zijn bloed heet. Maar dat geldt dus niet voor de specifieke beloften uit het verbond met Abraham m.b.t. het beloofde land, Jeruzalem en de troon van David etc. Daarom noemt Paulus in Hebr.8 en 10 wel de basale beloften van het N.V. maar laat de context waarin deze belofte in Jer.31 en bij al de profeten staat weg. Maar daarmee is het verbond met Abraham niet uitgewerkt. Want als de Gemeente ‘vol’ is (Rom.11:25)KEERT DE STROOM VAN GODS GENADE IN HET .N.V. WEER TERUG IN DE BEDDING VAN HET VERBOND MET ABRAHAM en zullen ook al de beloften van het N.V. in de context waarin deze bij de profeten staat vervuld worden. En zo en zo alleen komt heel de Schrift tot zijn recht. Zo is het ook niet langer nodig om wat niet bij de kerk, maar alleen bij Israël past te vergeestelijken, dan kunnen wij het gewoon laten staan. Het verbond met Abraham rust dus wel op hetzelfde basale verbond der genade en der verzoening in de Messias, maar is nooit op de kerk overgegaan; daar is geen enkel Schriftbewijs voor te vinden.

d. En dat de hele Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond samenvatten heeft natuurlijk ook zijn desastreuze gevolgen voor lezen van het hele O.T. Want zo is er natuurlijk ook geen ruimte voor de geheel eigen en van de Gemeente v.Chr. onderscheiden identiteit en positie van Israël als heilsorgaan in het eschaton van het Koninkrijk..En daarom zitten we nu al bija70jr tegen het fenomeen Israël aan te hikken en weten het theologisch geen plaats te geven. Wat ik dus in die geref.verbondsleer mis is het inzicht in deze bredere relaties van de Schrift. Ik heb het hier zo kort en bondig mogelijk samengevat en meen hier een bijbels alternatief te bieden voor die geref. verbondstheologie en breng dit in alle bescheidenheid onder aller aandacht.

nb: Ik ben er dus van overtuigd dat God in een stappenplan dat wij niet kennen reeds werkt aan het herstel van Israël. Maar niet als voorbereiding op een inlijving in de chr. kerk, maar op het herstel van de theocratie onder de dynastie van de Zoon van David. gr: ereunao

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 350
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 12 dec 2017 15:29

eruano citeert:
nb: Ik ben er dus van overtuigd dat God in een stappenplan dat wij niet kennen reeds werkt aan het herstel van Israël. Maar niet als voorbereiding op een inlijving in de chr. kerk, maar op het herstel van de theocratie onder de dynastie van de Zoon van David. gr: ereunao


Het verbond met onze voorvader Avraham gaat op alle natuurlijke nazaten van hem over. De gelovigen uit de volkeren mogen schuilen bij hen en zich met de natuurlijke nakomelingen van Avraham verheugen op het feit dat de Eeuwige denkt aan dit verbond.

Hij zal dit verbond dan ook nooit opzeggen door de ontruw van de natuurlijke nazaten van Avraham. Dat is de kracht van dit verbond. Eens zullen onse ogen de schhonheid van dit verbond ontdekken. Voor ons als natuurlijke kinderen van Avraham en voor de gelovigen uit de volkeren zal het zo zijn: heeft de Eeuwige dat zo altijd voor ogen gehad. Dan zal de sluier weggenomen worden en zal de wereld zie wat dit werkelijk inhoud.

Het is inderdaad een stappenplan, in die zin dat wij het als stappen zien, maar in wezen een groeiproces is totdat alles tot een volheid zal komen. En Israël zal en zeer belangrijke rol spelen in dit stappenplan van de Eeuwige. De glans zal een licht zijn voor de gelovigen en de warmte daarvan zal neerdalen in ieders hart. Moge die dag spoedig aanbreken en in vervulling gaan. De christelijke kerk zal dan haar bestaansrecht verliezen en zich voegen naar wat er al lang was en wat men buiten de deur heeft gewerkt. Het gaat niet om het gelijk krijgen, het gaat om de leer die bijna verloren is gegaan. Die restauratie zal plaats vinden onder de strakke leiding vanuit Jeruzalem.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4609
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor rotterdam » 12 dec 2017 17:07

Jesaja40 schreef:Het verbond met onze voorvader Avraham gaat op alle natuurlijke nazaten van hem over. De gelovigen uit de volkeren mogen schuilen bij hen en zich met de natuurlijke nakomelingen van Avraham verheugen op het feit dat de Eeuwige denkt aan dit verbond.Alle natuurlijke nazaten ?
Ook Ismaël, Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jishbak en Soeach ?

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3166
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Johan100 » 12 dec 2017 17:17

Via de lijn Izak uiteraard!

Wat ik alleen lastig vind is het volgende; de Israëliërs/ volk van Israël zijn allen door de Rode Zee getrokken, maar in de meeste heeft God geen welgevallen gehad, omdat zij murmureerden. Kunnen we lezen in de Bijbel.

Op welke wijze delen zij in het verbond?
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 350
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 12 dec 2017 18:01

rotterdam citeert:
Alle natuurlijke nazaten ?
Ook Ismaël, Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jishbak en Soeach ?


Uitstekende opmerking, dit zijn eveneens de natuurlijke nazaten van Avraham. Echter allen zijn weggezonden door Avraham, het merendeel kreeg geschenken mee. De Eeuwige had met het sluiten van Zijn verbond met Avraham ook een lijn op het oog en die lijn liep via Saraï.
De intentie van het verbond wordt door de Eeuwige bevestigd aan Yitshak en Jaacov.

Yitschak en Ismaël, twee halfbroers van elkaar, komen samen om hun vader Avraham te begraven. Ismaël weet dat de lijn van het verbond overgegaan is naar Yitschak. Ismaël weet ook heel goed hoe hij zijn halfbroer heeft bespot en daarmee een grens heeft overschreden en niet meer zo welkom is. Ook de Eeuwige maakt aan Avraham bekend dat Yitschak de lijn van het verbond zal voortzetten.

Dat maakt de vraag alle natuurlijke nazaten wat gecompliceerder. Niet hoe red ik mij daaruit, maar meer kijkend naar het verloop van die nakomelingen. Hoe hebben zij zich ontwikkeld en met welk perspectief kijk ik dan naar de belofte van de Eeuwige van zeer veel nakomelingen. Natuurlijke aanwas is een zegen en wanneer zij zich geestelijk ook verwant weten is dat een dubbele zegen. Kijken we achteraf, dan zien wij dat de weerstand tegen de voortgezette lijn via Yitshak en Jaacov wrevel opwerpt tegen de overige nakomelingen van Avraham. Als ik spreek van het schuilen bij de natuurlijke nakomelingen, dan had ik dat wat breder neer moeten zetten. Dat zijn zij die naast natuurlijke nakomelingen zich ook geestelijk verwant voelen, de dubbele zegen. Een van de nazaten van Midjan is Jetro, de schoonvader van Mosje. Hij sluit zich aan bij Israël in de woestijnreis.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1577
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 12 dec 2017 19:25

jesaja40:
Het is inderdaad een stappenplan, in die zin dat wij het als stappen zien, maar in wezen een groeiproces is totdat alles tot een volheid zal komen. En Israël zal en zeer belangrijke rol spelen in dit stappenplan van de Eeuwige. De glans zal een licht zijn voor de gelovigen en de warmte daarvan zal neerdalen in ieders hart. Moge die dag spoedig aanbreken en in vervulling gaan. De christelijke kerk zal dan haar bestaansrecht verliezen en zich voegen naar wat er al lang was en wat men buiten de deur heeft gewerkt. Het gaat niet om het gelijk krijgen, het gaat om de leer die bijna verloren is gegaan. Die restauratie zal plaats vinden onder de strakke leiding vanuit Jeruzalem.


Ja, het is voor iedereen die de Schrift kent en gelooft duidelijk dat God werkt aan Zijn plan met Israël. Denk alleen maar aan de huidige beroering over het besluit van Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen zie Zach.12.Maar over dat bestaansrecht van de kerk denk ik wat genuanceerder dan jij. Want je moet de indivdueele heidenen die nu op voet van gelijkheid met de gelovige Joden in de Gemeente worden ingelijfd niet verwarren met de heidenvolken die straks nationaal zich tot de God van Israël zullen bekeren en met het bekeerde Israël de Heere zullen dienen in het Messiaanse rijk op aarde. Want voor die tijd is het afvallige christendom reeds in de grote hoer geoordeeld en teniet gedaan.Openb.17:16,17. Maar de Gemeente als de ware bruid v.Chr.regeert dan met Hem vanuit het hemelse Jeruzalem. Zie Hos.2:17-22 en Openb.21:10-27.

Want hoewel de dan manifest wedergekomen Christus door alle volken als koning erkend zal worden (Ps.2), zal Hij geen volkomen aards bestaan aannemen, zoals bij Zijn eerste komst. Want de Schrift leert duidelijk dat Zijn regering menselijk bemiddeld zal worden Jes.1:26 En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden.

In Ezech.45 en 46 lezen wij van de vorst die als één der groten in Israël regeren zal, waarschijnlijk uit het geslacht van David Jer.33:17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.

Sommige uitleggers denken hier aan David zelf, maar dat geloof ik niet. Want wij geloven niet in reïncarnatie dus dan zou het in een opstandingslichaam moeten zijn. En dat is een nieuwe schepping die niets met zonde en offerande te doen heeft. Met deze vorst kan onmogelijk de Messias bedoeld zijn want wij lezen hier ook van hem dat hij zonen heeft en offers voor zijn zonden brengt En zoals in Israël zal het zeker bij de andere volken zijn Ps.72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

Dit Jeruzalem is dus het hemelse regeringscentrum van Christus, terwijl Zijn Gouverneur (Ezech.45:7, 46:2; 1Kron. 29:23) op de troon van David in Jeruzalem zit (Jer.3:17). Vandaar de nadruk op de poorten (vs.12,13), want in veel steden werden de poorten genoemd naar de steden waar ze naar toe leiden. Ook spreekt het van de regering, de poort was de plaats waar recht gesproken werd Ruth 4:1: En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een! En hij week derwaarts, en zette zich.
Amos 5:10: Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn.
Zo zullen de zegeningen van deze hemelse stad in de eerste plaats uitgaan naar Israël .Hos.2:,21,22:
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
22 : En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren.

vandaar de namen van de 12 stammen op de poorten. En de poorten waren 12 parels (vs.21).
Dit zijn zo de grote lijnen van de profetie, al weten wij daarmee natuurlijk niet hoe de Heere dat in gaat vullen

gr: ereunao

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4609
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor rotterdam » 13 dec 2017 01:23

Jesaja40 schreef:Uitstekende opmerking, dit zijn eveneens de natuurlijke nazaten van Avraham. Echter allen zijn weggezonden door Avraham, het merendeel kreeg geschenken mee. De Eeuwige had met het sluiten van Zijn verbond met Avraham ook een lijn op het oog en die lijn liep via Saraï.
De intentie van het verbond wordt door de Eeuwige bevestigd aan Yitshak en Jaacov.


Blijft uiteraard de vraag waarom Ismael besneden moest worden ?

En Abraham was oud negen en negentig jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
En Ismaël, zijn zoon, was dertien jaren oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismaël, zijn zoon.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1577
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 13 dec 2017 10:53

rotterdam:
Blijft uiteraard de vraag waarom Ismael besneden moest worden ?

En Abraham was oud negen en negentig jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
En Ismaël, zijn zoon, was dertien jaren oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismaël, zijn zoon.


Hier zeg ik aarzelend: Misschien omdat God met de verkiezing van Abraham-Israël uiteindelijk alle volken op het oog had?.Het geslacht van de 1e Adam mondde uit in 70 volken. Van daaruit vernauwde de heilsstroom als bij een zandloper zich via Israël tot de Messias. Daarna zien wij die stroom weer steeds wijder worden en worden ook de heidenen er bij betrokken. Nu nog individueel als eerstelingen . Maar als God straks Israël weer gezegend en aangenomen zal hebben zien wij dat dat het leven uit de doden voor alle volken zal zijn:
Jes.27:6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.
Jes 2:1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.
3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

Zach.8: 20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de inwoners van vele steden komen zullen;
21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan.
22 ¶ Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken.
23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. Etc.etc…de profeten staan er vol van! Gr: ereunao

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 350
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 13 dec 2017 12:10

ereunao citeert:
Hier zeg ik aarzelend: Misschien omdat God met de verkiezing van Abraham-Israël uiteindelijk alle volken op het oog had?.Het geslacht van de 1e Adam mondde uit in 70 volken. Van daaruit vernauwde de heilsstroom als bij een zandloper zich via Israël tot de Messias. Daarna zien wij die stroom weer steeds wijder worden en worden ook de heidenen er bij betrokken. Nu nog individueel als eerstelingen . Maar als God straks Israël weer gezegend en aangenomen zal hebben zien wij dat dat het leven uit de doden voor alle volken zal zijn:
Jes.27:6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.


Wat een verhelderend voorbeeld haalt u hier aan. Het is duidelijk dat slechts een volk representatief staat waar de Eeuwige Zich aan verbindt en hen volledig verantwoordelijk houdt voor hun daden.
Laatst gewijzigd door Jesaja40 op 13 dec 2017 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1577
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 13 dec 2017 14:44

jesaja40:
Wat een verhelderend voorbeeld haalt u u hier aan. Het is duidelijk dat slechts een volk representatief staat waar de Eeuwige Zich aan verbindt en hen volledig verantwoordelijk houdt voor hun daden.


Ja dat is ook mijn gevoelen, zo denk ik er ook over. Maar het punt is dat de evangelieën buiten hun Joodse context gelezen worden. Men stelt dat het O.T. gelezen moet worden in het licht van het N.T. En dat is wel waar, maar het omgekeerde is ook waar. Want Jezus is als Jood geboren in een Joods gezin. Groeide op in de Joodse cultuur en in het Joodse land. En Zijn geest ademde in de Tora die de God van Israël aan Zijn volk gegeven heeft. Maar de Kerk heeft zich reeds kort na de dood van de apostelen beijverd om zich te ontdoen van alles wat Joods was. Dat had natuurlijk ook zijn politieke redenen. Want het was bij de Romeinen verdacht en gevaarlijk om een Joodse religie aan te hangen en te belijden. Formeel is Marcion als ketter veroordeeld, maar zijn geest bleef springlevend. Want de gedachte dat het ook in de Kerk over de God en de Messias van Israël gaat verdween naar de achtergrond van de theologie.

Toch valt hier idd. in de Schrift wel een zekere discontinuïteit aan te wijzen. Want al gaat het in oud-en n.testament over dezelfde God, dezelfde Messias en dezelfde verzoening, de Gemeente van Chr. is door de inwonende Geest organisch aan Hem verbonden in Zijn opstandingsleven . En dat is een nieuwe schepping. Zij wordt daarom bij de komst van de Messias met Hem geopenbaard in een verheerlijkt opstandings lichaam. ( Fill.3:21, Koll.3:4.) Zij behoort dan ook niet tot de volken die met Israël gezegend worden in het messiaanse rijk op aarde. Want dat is nog een binnen-historisch rijk waar nog getrouwd wordt en kinderen geboren. Maar de Gemeente en al de heiligen uit de 1e opstanding behoort tot de kinderen der opstanding (Luk.20: 34-36 )Dat is dus de transcendente, bovenaardse sfeer van het Koninkrijk. Hier laat ik het maar weer even bij, veel reformatorische christenen zijn de melk deelachtig en verdragen nog geen vaste spijs. Gr: ereunao


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast