Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 30 sep 2018 22:27

Vele denken alleen aan God. Het interesseert hun klaarblijkelijk niet hoe het met de mens zit. Maar als u enkel kijkt naar wat God wilt, en geen begrip hebt voor Zijn schepsel, dan kan u God niet liefhebben. Ik heb hier een stuk over geschreven en zal het hier delen:

Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief


In mijn ogen staat de liefde boven de wet van Mozes. Wanneer de wet van Mozes de liefde voor een ander in gedrang brengt, zou de liefde dus moeten overheersen. Ik zie velen afkomen met wetten van Mozes, terwijl wij nu eigenlijk onder de wet van Christus, als ik het goed begrijp althans, zijn. Dat wil zeggen dat wij bovenal een andere moeten liefhebben. Ik ga een voorbeeld geven: de sabbat is een oud testamentische wet, het is goed deze te houden maar niet verplicht in mijn ogen. Wanneer wij andere gaan veroordelen, wat ik vaak zie, op basis ervan, dan hebben wij hen niet lief. Een mens moet bv werken zaterdags, of moet thuis het werk doen dat anders niet gedaan geraakt. Wij leggen deze mens dan lasten op. Nochtans is Paulus duidelijk hoe men de wet van Christus vervult, niet door lasten op iemand te leggen maar net door elkaars lasten te dragen! De wet van Christus staat in mijn ogen boven de wet van Mozes. De liefde staat het hoogst, daarom is ook de wet van Mozes in de eerste plaats gemaakt. Zodat wij elkander goed en liefdevol zouden behandelen. Maar wanneer deze wetten gebruikt worden om andere neer te halen, lasten op te leggen, te straffen of zelfs te veroordelen dan houdt men zich, in mijn ogen, niet meer aan de Wet van Christus die ons duidelijk maakt om ieder lief te hebben. De wet van Christus is in mijn ogen: Heb God lief en heb elkaar lief. Als de wet van Mozes dat in gedrang laat komen, het elkaar liefhebben, dan hebben wij gezondigd tegen de wet van Christus, althans in mijn ogen. Hoe kunnen wij God liefhebben? In mijn opinie kunnen wij dat door elkaar lief te hebben. Paulus, denk ik, zegt dit duidelijk wanneer Hij zegt: alles komt samen in dit gebod: dat gij elkaar moet liefhebben. Velen zeggen dan dat Christus ook zei om God lief te hebben om de deur naar de wet van Mozes weer open te zetten. Maar Paulus zegt duidelijk: alles komt samen in dit ene gebod:

Romeinen 13:9 (HSV)
Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.


Dit maakt duidelijk dat ook als wij andere liefhebben wij God daarmee eren. Christus maakt dit, in mijn opinie, ook zeer duidelijk wanneer Hij zegt: Diegene die Mijn geboden onderhouden zijn zij die Mij liefhebben. Vele wijzen dan weeral naar de wet van Mozes, maar ik geloof dat Christus hier Zijn wet mee bedoeld: heb God lief en heb elkaar lief. Als wij het zo bekijken dan is het zeer duidelijk wat wij moeten doen om God lief te hebben en dan is het net zoals Paulus schrijft dat alle geboden samen komen in dit ene gebod: hebt elkaar lief. Want als wij elkaar liefhebben, dan onderhouden wij Christus zijn gebod, en Christus zegt: al wie mij liefheeft, onderhoud Mijn geboden. Door het gebod: hebt elkaar lief, onderhouden wij dus zijn geboden en zoals Christus zegt, hebben wij Hem dan ook lief waardoor wij het eerste gebod, heb God lief, ook onderhouden.

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor sjaqi » 01 okt 2018 09:58

Matheus 5 komt volgens mij niet overeen met wat je stelt.

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.


De liefde stellen boven de wet leid tot wetteloosheid.
Als ik uit liefde iemand dood ben ik volgens jou redenering niet schuldig?

Aaron had zelfs bij het uitvoeren van de allerheiligste verrichtingen verzoening nodig:

Exodus 28:
36 Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN!

37 En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn.

38 En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken.


Als er zelfs in de allerheiligste verrichtingen ongerechtigheid is en verzoening nodig is zou de liefde dit dan anders kunnen maken?
David noemt de tempeldienst een liefdedienst en toch was er voortdurend verzoening nodig.

God is niet alleen liefde!

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 655
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor Veendam » 01 okt 2018 10:13

JimBeta schreef:Vele denken alleen aan God. Het interesseert hun klaarblijkelijk niet hoe het met de mens zit. Maar als u enkel kijkt naar wat God wilt, en geen begrip hebt voor Zijn schepsel, dan kan u God niet liefhebben. Ik heb hier een stuk over geschreven en zal het hier delen:

Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief


In mijn ogen staat de liefde boven de wet van Mozes. Wanneer de wet van Mozes de liefde voor een ander in gedrang brengt, zou de liefde dus moeten overheersen. Ik zie velen afkomen met wetten van Mozes, terwijl wij nu eigenlijk onder de wet van Christus, als ik het goed begrijp althans, zijn. Dat wil zeggen dat wij bovenal een andere moeten liefhebben. Ik ga een voorbeeld geven: de sabbat is een oud testamentische wet, het is goed deze te houden maar niet verplicht in mijn ogen. Wanneer wij andere gaan veroordelen, wat ik vaak zie, op basis ervan, dan hebben wij hen niet lief. Een mens moet bv werken zaterdags, of moet thuis het werk doen dat anders niet gedaan geraakt. Wij leggen deze mens dan lasten op. Nochtans is Paulus duidelijk hoe men de wet van Christus vervult, niet door lasten op iemand te leggen maar net door elkaars lasten te dragen! De wet van Christus staat in mijn ogen boven de wet van Mozes. De liefde staat het hoogst, daarom is ook de wet van Mozes in de eerste plaats gemaakt. Zodat wij elkander goed en liefdevol zouden behandelen. Maar wanneer deze wetten gebruikt worden om andere neer te halen, lasten op te leggen, te straffen of zelfs te veroordelen dan houdt men zich, in mijn ogen, niet meer aan de Wet van Christus die ons duidelijk maakt om ieder lief te hebben. De wet van Christus is in mijn ogen: Heb God lief en heb elkaar lief. Als de wet van Mozes dat in gedrang laat komen, het elkaar liefhebben, dan hebben wij gezondigd tegen de wet van Christus, althans in mijn ogen. Hoe kunnen wij God liefhebben? In mijn opinie kunnen wij dat door elkaar lief te hebben. Paulus, denk ik, zegt dit duidelijk wanneer Hij zegt: alles komt samen in dit gebod: dat gij elkaar moet liefhebben. Velen zeggen dan dat Christus ook zei om God lief te hebben om de deur naar de wet van Mozes weer open te zetten. Maar Paulus zegt duidelijk: alles komt samen in dit ene gebod:

Romeinen 13:9 (HSV)
Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.


Dit maakt duidelijk dat ook als wij andere liefhebben wij God daarmee eren. Christus maakt dit, in mijn opinie, ook zeer duidelijk wanneer Hij zegt: Diegene die Mijn geboden onderhouden zijn zij die Mij liefhebben. Vele wijzen dan weeral naar de wet van Mozes, maar ik geloof dat Christus hier Zijn wet mee bedoeld: heb God lief en heb elkaar lief. Als wij het zo bekijken dan is het zeer duidelijk wat wij moeten doen om God lief te hebben en dan is het net zoals Paulus schrijft dat alle geboden samen komen in dit ene gebod: hebt elkaar lief. Want als wij elkaar liefhebben, dan onderhouden wij Christus zijn gebod, en Christus zegt: al wie mij liefheeft, onderhoud Mijn geboden. Door het gebod: hebt elkaar lief, onderhouden wij dus zijn geboden en zoals Christus zegt, hebben wij Hem dan ook lief waardoor wij het eerste gebod, heb God lief, ook onderhouden.


Helaas, je draait de boel volledig om en dan krijg je rare uitleggingen.
De mens is van nature (in de gevallen staat) niet goed en doet zijn naaste kwaad en respecteert alleen zich zelf en niet de ander.
Echte liefde daartoe is de mens niet in staat. De mens is wel in staat om een beetje lief te hebben maar ook daarin is vaak een deel eigenbelang ingesloten. Door dan te gaan zeggen dat de mensen elkaar lief moeten hebben dan zeg je iets wat de mens dus in feite niet kan.
Je kunt het als gebod opleggen maar als ik jou verplicht om van mij te houden dan weet je, dat gaat niet werken.

Wanneer je God gaat liefhebben dan veranderd er iets in je heel diep van binnen.
God heeft je hart veranderd van een hart van steen naar een hart van vlees en de uitwerking daarvan is dat je steeds meer in staat blijkt te zijn om andere mensen ook lief te hebben.
Het uitgangspunt daarvan is het liefhebben van God, en het liefhebben van je naaste is een uiting van het feit dat je God liefhebt.

Op de manier zoals jij het zegt, is het omgekeerd, namelijk de mensen om je heen liefhebben en dan heb je daarmee automatisch God lief, terwijl je van binnen nog niks veranderd bent. Nog steeds een hart van steen dus, geestelijk dood. Dat kan dus absoluut niet.

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 11:07

Ik kan toch een ander liefhebben hoor.

krid
Sergeant
Sergeant
Berichten: 273
Lid geworden op: 26 jun 2015 10:06

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor krid » 01 okt 2018 11:39

JimBeta schreef:Ik kan toch een ander liefhebben hoor.


Jij kan uit jezelf niet een ander onvoorwaardelijk lief hebben. Ik weet zeker dat er omstandigheden genoeg zijn waarin jij een ander niet lief hebt, en zeker niet zoals God de mens lief heeft. Het gaat in eerste instantie om de liefde die God voor ons heeft. Zonder Hem kan jij niet eens lief hebben, JimBeta!
Wij verkondigen het evangelie, en Christus bevestigt het Woord door tekenen, genezingen en wonderen!

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 655
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor Veendam » 01 okt 2018 11:54

JimBeta schreef:Ik kan toch een ander liefhebben hoor.


Niet met die soort liefde zoals die van God uit gaat.

Waarom kan jij iemand liefhebben ?
Omdat die persoon jou goed behandeld ?
Omdat die dingen voor jou doet ?

Maar als ik nu langs kom en ik schop je in elkaar ?
Kan je dan ook van mij houden ?

Kijk, dan wordt het ineens stiller ......
Jezus zegt heb je vijanden lief..........

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 11:57

Nee toch niet. Ik heb lief uit liefde voor de ander

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 11:58

Ik doe vele liefdevolle zaken waar ik zelf niks aan heb. Ik vergeef diegene die misdoen aan mij ALS zij berouw tonen. Wanneer zij geen berouw tonen duurt dat een beetje langer maar ik heb dan wel begrip voor het feit dat ze niet beter weten.
Ik vind persoonlijk dat u zelf misschien beter wat meer leert over de liefde van God. Want ik vind niet dat u mij goed behandeld.

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 12:00

Ik doe veel dingen tegen mijn eigen wil, om andere mee lief te hebben. Ik luister bv elke dag tussen de 2-4 uur naar andere mensen, naar hun zorgen. Ik ben er voor hen. Ook al heb ik daar sommige dagen geen zin in, toch doe ik het. Om eerlijk te zijn heb ik daar bijna nooit zin in, maar toch doe ik het. Dat is de liefde van God. Dingen tegen u zin doen om een ander mee lief te hebben. Uw eigen wil opzij zetten en een ander dienen.

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 12:03

Misschien moeten jullie zelf eens leren wat de liefde van God is want echt waar, jullie behandelen mij bar slecht. Zeggen dat ik geen liefde heb voor andere, terwijl jullie mij nog geen eens kennen. Dat ik de liefde van God niet ken, dat ik een stenen hart heb. Jullie hebben niks anders gedaan dan mij beledigd en vernederd, mij uitgemaakt voor leugenaar en dan willen jullie mij leren over de liefde van God?
Geen eenmaal heb ik iemand van u slecht behandeld, geen eenmaal ben ik onbeleefd geweest, ik heb geen leugen over u uitgesproken. Ik ben rustig en kalm.
Ik kan begrijpen dat u niet akkoord gaat met wat ik zeg, maar de manier waarop u beide een ander behandeld, daar kan nog goed aan gewerkt worden.

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 12:05

En wanneer jij me in elkaar komt schoppen dan zal ik de andere wang toekeren. Mensen hebben al vaak op men gezicht geslagen maar ik heb nooit terug geslagen.
Aan het oordeel over een andere kan je de mens die het oordeel velt beter leren kennen.

coby6
Kapitein
Kapitein
Berichten: 823
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor coby6 » 01 okt 2018 12:15

Alles komt samen in dit ene gebod: God liefhebben en je naaste als jezelf. Als je God niet liefhebt, kun je je naaste niet liefhebben. En als je je naaste haat ben je in de duisternis en heb je God niet lief.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor naamloos » 01 okt 2018 13:39

JimBeta schreef:Ik doe veel dingen tegen mijn eigen wil, om andere mee lief te hebben. Ik luister bv elke dag tussen de 2-4 uur naar andere mensen, naar hun zorgen. Ik ben er voor hen. Ook al heb ik daar sommige dagen geen zin in, toch doe ik het. Om eerlijk te zijn heb ik daar bijna nooit zin in, maar toch doe ik het. Dat is de liefde van God. Dingen tegen u zin doen om een ander mee lief te hebben. Uw eigen wil opzij zetten en een ander dienen.
Grrtt, een verplichte liefde? Ik moet er niet aan denken om iemands plicht te zijn.
Een afspraak/aandacht met of van een 'vriend' of 'vriendin' omdat ie zich verplicht voelt ... geef mijn portie maar aan fikkie.
Ik heb liever iemand die werkelijk in me geïnteresseerd is.
Ik vind het niet verkeerd om tegen de eigen zin in goede dingen te doen, maar stel dat dan ajb niet gelijk aan de liefde van God.
God ziet nou juist het hart aan! En Gods hart klopt voor zijn vijanden ...
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 14:23

Nochtans vraagt Paulus ons ons om dingen tegen onze zin te doen.

Maar misschien heeft Christus dan ook niet het goede gedaan. Hij wilde liever niet aan het Kruis hangen, vroeg zelfs nog voor een andere oplossing aan God. Maar niet Zijn wil maar de Vaders Wil moest geschiedde. Blijkbaar heeft dat dan allemaal niks met liefde te maken.

JimBeta
Verkenner
Verkenner
Berichten: 13
Lid geworden op: 30 sep 2018 22:11

Re: Alles komt samen in dit ene gebod: Heb elkaar Lief

Berichtdoor JimBeta » 01 okt 2018 14:32

Als u enkel uw eigen zin doet dan bent u in het vlees. Want het vlees is egoistisch. Als u enkel u eigen zin doet, dan kan u God niet behagen.

Romeinen 8 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.
6Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.
7Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
8En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast