Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor MoesTuin » 13 aug 2018 11:24

In een ander topic las ik nog de vraag van Jesaja40 als volgt;
Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Die vraag is daar verwijderd vanwege off topic....
Maar ik ben heel benieuwd naar reacties op deze vraag en vandaar in een nieuw topic met onderstaande toelichting hierop ook.


Wie heeft het ambt zo hoog en heilig gemaakt?


Het is hoog tijd dat er bezinning komt op de tradities rond het ambt van predikant.
Een hbo’er kan ook een goede pastor zijn, naast de academicus.

Iets wat eeuwenlang bestaat krijgt soms een heilige sfeer, haast onaantastbaar, alsof het door God zelf ingesteld is.
Dit lijkt het geval te zijn bij de rechterflank van de PKN die het toelaten van hbo’ers als predikant een verkwanseling vindt van het hoogheilig ambt.
Zij huldigen het oude idee van Calvijn, van een dominee die namens Christus tot de gemeente spreekt.

Het is echter gevaarlijk, en vreemd, om een koppeling te maken tussen Christus, predikant en ambt.
Niet alleen omdat het mogelijk is dat een predikant slecht functioneert en fouten maakt, ook is het moeilijk vol te houden dat door een predikant Christus tot de gemeente spreekt.
Het kan toch niet zo zijn dat Christus verschillende en tegenstrijdige visies heeft, of exclusief via sommige kerkelijke stromingen spreekt?
Eveneens is voor het spreken namens Christus geen academische scholing of ambt nodig.

Een predikant heeft theologie gestudeerd, een vak dat zich bezighoudt met vragen ontstaan binnen, door en rondom religie.
Dat maakt de predikant een deskundige om de Bijbel te interpreteren, en te vertalen naar onze tijd.

Bij angst voor verkwanseling van het hoogheilig ambt is het verstandig de vraag te stellen wie het ambt zo hoog en heilig heeft gemaakt.
Alle gewoontes en afspraken in de kerk zijn door mensen bedacht en ingevoerd.
Die afspraken kunnen ook door mensen veranderd worden als het daar de tijd voor is.
Dat geldt voor de kerkelijke leerstelligheden die eeuwenlang hun nut gehad hebben, maar voor velen hun waarde beginnen te verliezen.
Eenzelfde bezinning kan op gang komen ten aanzien van de kerkelijke ambtsleer.
Die sluit niet meer aan bij de tijd en de situatie van mondige mensen van nu.

Het blijkt overigens dat de rechterflank van de PKN, de hbo’ers óók wil weren om van de problematische thematiek met vrouwelijke kerkelijk werkers verlost te zijn.
Maar Jezus zelf gaf destijds een ander voorbeeld.
Hij verscheen na zijn opstanding het eerst aan Maria Magdalena.

Het commentaar van Trouw stelt dat een traditie van eeuwen niet achteloos opzij geschoven mag worden. Maar een traditie van eeuwen achteloos in stand houden, mag evenmin.
Eerlijke bezinning op de traditie is zinvol.

Het probleem dat dreigt om dat nog weinig mensen kiezen voor een academische theologische studie, lost zich misschien vanzelf op.
De kerkverlating zal de komende jaren vermoedelijk veel groter zijn dan de kerk nu denkt.
Er zijn in de toekomst veel minder predikanten nodig dan nu gedacht wordt.

Maar ook juist dan is het van belang dat er in de protestantse kerken een bezinning komt op de traditie. Misschien speelt de eeuwenoude traditie van de kerk, waar de ambtsleer een onderdeel van is, een rol bij zowel het predikantstekort als de kerkverlating.
Misschien zijn deze beide fenomenen te beschouwen als een signaal van de kloof tussen deze eeuwenoude traditie en mensen van deze tijd.

bron: Trouw

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor benefietdiner » 13 aug 2018 20:24

Gebaseert op Efeziërs 4

Nederlandse Geloofsbelijdenis


ARTIKEL 30
De regering van de kerk
Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Here ons in zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen, ook opzieners en diakenen, om met de herders een raad van de kerk te vormen. Op die manier moeten zij de ware godsdienst onderhouden en zorgen dat de ware leer voortgang heeft, dat de overtreders op geestelijke wijze gestraft en in toom gehouden worden, en dat de armen en zij die in moeite verkeren, geholpen en getroost worden naarmate zij het nodig hebben.

Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn, overeenkomstig de regel die de apostel Paulus daarvoor geeft in de brief aan Timoteüs.

ARTIKEL 31
De ambten in de kerk
Wij geloven dat de dienaren van Gods Woord, de ouderlingen en de diakenen tot hun ambt behoren gekozen te worden in de weg van wettige verkiezing door de kerk, onder aanroeping van Gods naam en in goede orde, zoals Gods Woord leert.

Daarom moet ieder zich er terdege voor wachten, zich met ongeoorloofde middelen in te dringen, maar hij moet de tijd afwachten dat hij door God geroepen wordt, om daarin het overtuigend bewijs te hebben dat zijn roeping van de Here komt.

Wat de dienaren des Woords betreft, zij hebben, waar zij ook staan, gelijke macht en gelijk gezag, omdat zij allen dienaren van Jezus Christus zijn, de enige algemene Bisschop en het enige Hoofd van de kerk.

Bovendien, de heilige verordening van God mag niet geschonden worden of in verachting raken; daarom zeggen wij dat ieder voor de dienaren des Woords en de ouderlingen van de kerk bijzondere achting moet hebben om het werk dat zij doen. Ieder moet zonder morren, twist of tweedracht, zoveel mogelijk in vrede met hen leven.

ARTIKEL 32
De orde en de tucht in de kerk
Wij geloven dat, hoewel het nuttig en goed is dat de regeerders van de kerk onderling een vaste orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk in stand te houden, zij zich er toch voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft.

Daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor het geweten te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat kan dienen om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, en allen te doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God.

Hiervoor is vereist de uitsluiting uit de gemeenschap van de kerk overeenkomstig Gods Woord, en wat daarmee verbonden is.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor ereunao » 14 aug 2018 11:09

In de tijd van de apostelen en hun directe opvolgers werden ouderlingen door hen aangesteld en diakenen door de Gemeente gekozen. zie Tit.1:5 en Hand.6;5. Maar de Gemeente leefde toen als een kleine minderheid onder de heidenen. Maar als de context verandert zijn er ook andere regels nodig. God regeert zijn Gemeente niet volgens de wet van de Meden en de Perzen; de H.Geest woont in de Gemeente tot de dag van de wederkomst. Ik sluit dus niet bij voorbaat uit dat de huidige structuur onder de leiding van de H.Geest ontstaan is. Maar de principes blijven wel dezelfde. En dan leert de Schrift dat strict genomen alleen ouderlingen en diakenen ambtsdragers zijn. Herders en leraars zijn echter gaven van de verhoogde Christus aan de Gemeente Ef.4:11. En dat ‘mitsdien van God geroepen’ is ook niet zonder meer waar. Zeker, God verwerkelijkt Zijn roeping d.m.v. de Gemeente, maar hier zit altijd nog een menselijke factor tussen. Immers, hoe vaak gebeurt het niet dat een predikant meerdere beroepen tegelijk ontvangt? En wat te zeggen van de predikanten die al meer dan 10 bedankjes op hun naam hebben staan? H.gr: ereunao

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor MoesTuin » 17 aug 2018 21:47

benefietdiner schreef:
Daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor het geweten te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat kan dienen om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, en allen te doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God.

Hiervoor is vereist de uitsluiting uit de gemeenschap van de kerk overeenkomstig Gods Woord, en wat daarmee verbonden is.


Hier krijg ik heel veel vragen bij als ik kijk naar de huidige verdeeldheid in gemeenten.
Waar is het streven naar eenheid om maar 1 vraag er uit te nemen?
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor MoesTuin » 17 aug 2018 21:49

ereunao schreef:In de tijd van de apostelen en hun directe opvolgers werden ouderlingen door hen aangesteld en diakenen door de Gemeente gekozen. zie Tit.1:5 en Hand.6;5. Maar de Gemeente leefde toen als een kleine minderheid onder de heidenen. Maar als de context verandert zijn er ook andere regels nodig. God regeert zijn Gemeente niet volgens de wet van de Meden en de Perzen; de H.Geest woont in de Gemeente tot de dag van de wederkomst. Ik sluit dus niet bij voorbaat uit dat de huidige structuur onder de leiding van de H.Geest ontstaan is. Maar de principes blijven wel dezelfde. En dan leert de Schrift dat strict genomen alleen ouderlingen en diakenen ambtsdragers zijn. Herders en leraars zijn echter gaven van de verhoogde Christus aan de Gemeente Ef.4:11. En dat ‘mitsdien van God geroepen’ is ook niet zonder meer waar. Zeker, God verwerkelijkt Zijn roeping d.m.v. de Gemeente, maar hier zit altijd nog een menselijke factor tussen. Immers, hoe vaak gebeurt het niet dat een predikant meerdere beroepen tegelijk ontvangt? En wat te zeggen van de predikanten die al meer dan 10 bedankjes op hun naam hebben staan? H.gr: ereunao

Hier zitten zeker menselijke factoren tussen die als waar geclaimd worden.
Soms lijkt het wel om men banger is voor de leiding van de Heilige Geest als mensen geroepen worden in het kerkelijk ambt door God....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor benefietdiner » 18 aug 2018 10:20

MoesTuin schreef:Hier zitten zeker menselijke factoren tussen die als waar geclaimd worden.
Soms lijkt het wel om men banger is voor de leiding van de Heilige Geest als mensen geroepen worden in het kerkelijk ambt door God....

Dat zou zomaar kunnen dat er vragen in je opborrelen (bij mij ook) maar je vraag was: ‘wie het kerkelijk ambt heeft ingesteld’. Daar heb ik een antwoord op gegeven vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Wat de eenheid van de Christelijke kerken betreft zijn die ook één in Christus. De verdeeldheid komt niet omdat ze Christus verwerpen maar veel meer over de beleving van hoe en wat met Christus.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor ereunao » 18 aug 2018 10:55

Moestuin:
Hier zitten zeker menselijke factoren tussen die als waar geclaimd worden.
Soms lijkt het wel om men banger is voor de leiding van de Heilige Geest als mensen geroepen worden in het kerkelijk ambt door God.


Ja, soms vraag ik mij af op er wel iets van de Heere bij is als er in zijn Naam ouderlingen bevestigd worden. Want, zoals gezegd, die werden nooit door de Gemeente gekozen , maar door de apostelen en hun directe opvolgers aan gesteld. En waar vinden wij zulke mannen die met apostolisch gezag bekleed zijn? En kan de Heere zonder al die door mensen opgerichte kerkverbanden te erkennen wel ambtsdragers laten bevestigen?

Wel kan de Heere ook nu mannen roepen om het werk van een ouderling te doen. Ik ken van zeer nabij een geval waarin een man een roeping van Hem ontving om in zijn wijngaard te arbeiden. Opgevoed in de Reformatorische traditie geloofde hij daarom vast dat hij ouderling moest worden, temeer omdat in die gemeente al bijna een jaar een vacature was die maar niet vervuld kon worden. Er hadden al 2 of 3 gekozen en benoemde brs. voor bedankt. Maar de Heere heeft die roeping heel anders ingevuld dan hij dacht. Want toen die vacature eindelijk toch vervuld was en hij met een groot raadsel bleef zitten vielen deze woorden in zijn hart: ‘De God die door vuur antwoorden zal die zal God zijn’ (1Kon.18:24) Daar gingen 6 weken overheen. Toen de mensen bijna allemaal terug van vakantie waren kwam het vuur: De Heere legde zijn Geest op hem en zond hem de gemeente in. In die jaren is hij overal geweest en de Heere zegende zijn werk zo dat de wijkpredikant er verslagen bij stond. Hij is toen bij hem geweest en zei. ‘Br….. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, wat is uw positie in de gemeente met welke opdracht werkt u hier? Die br. heeft hem toen zijn roeping verklaard en die predikant was daar erg blij mee en heeft hem altijd gesteund en aangemoedigd. Zij hebben in die jaren nauw samengewerkt in het pastoraat. Zo kan het dus ook gaan. Nu wil ik van uitzonderlijke gevallen geen regel maken. maar heb wel mijn vragen en twijfels op het terrein van de bevestiging van ouderlingen. H.gr: ereunao

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1283
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor gravo » 18 aug 2018 13:08

Laten we het een beetje praktisch houden. Je kunt niet 2000 jaar lang een kerk die uitgroeit tot een wereldwijde gemeenschap van gelovigen besturen zonder af en toe wat beslissingen te nemen. Nou goed, die beslissingen zorgen dan voor een bepaalde structuur, en die structuur bepaalt weer een zekere cultuur. Zo gaan die dingen.
Had het anders gekund? Natuurlijk! Had het hier en daar anders gemoeten. Best wel!
Maar je kunt de loop van de geschiedenis niet meer terugdraaien, al was het maar omdat de mensen van nu zich maar moeilijk kunnen inleven in vroegere tijden, laat staan dat zij serieus alle gewoonten, praktijken, gebruiken en instellingen in heroverweging kunnen nemen, om zogezegd weer van meet af aan, vanuit een nieuw nulpunt te beginnen.

Ik weet wel dat er altijd een stelletje puristen zijn die daar wél in geloven en niet aflaten om alle staande praktijk te verfoeien om te suggereren dat er ergens lang geleden iets fundamenteels mis is gegaan en dat dat onverwijld hersteld moet worden, willen zij zich nog kunnen vereenzelvigen met de huidige situatie. Puristen voor wie het nooit goed genoeg is.

Maar dat puristische geneuzel beschouw ik als een hobby die vooral het eigen ego streelt (de purist beschouwt namelijk vooral zichzelf als volstrekt puur), stuitend onpraktisch is, schisma's en scheuringen veroorzaakt en altijd eindigt in het armzalige bewonen van een of ander geestelijk eiland, omringd door een eindeloze oceaan van eigen gelijk.

Hou het praktisch, vertrouw op de Heer van de Kerk, zoek de eenheid waartoe Hij opgeroepen heeft en wees constructief.
Té puur smaakt bitter, net als chocola.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wie heeft het kerkelijk ambt ingesteld?

Berichtdoor ereunao » 18 aug 2018 18:24

gravo:
Laten we het een beetje praktisch houden. Je kunt niet 2000 jaar lang een kerk die uitgroeit tot een wereldwijde gemeenschap van gelovigen besturen zonder af en toe wat beslissingen te nemen. Nou goed, die beslissingen zorgen dan voor een bepaalde structuur, en die structuur bepaalt weer een zekere cultuur. Zo gaan die dingen.
Had het anders gekund? Natuurlijk! Had het hier en daar anders gemoeten. Best wel!
Maar je kunt de loop van de geschiedenis niet meer terugdraaien, al was het maar omdat de mensen van nu zich maar moeilijk kunnen inleven in vroegere tijden, laat staan dat zij serieus alle gewoonten, praktijken, gebruiken en instellingen in heroverweging kunnen nemen, om zogezegd weer van meet af aan, vanuit een nieuw nulpunt te beginnen.

Ik weet wel dat er altijd een stelletje puristen zijn die daar wél in geloven en niet aflaten om alle staande praktijk te verfoeien om te suggereren dat er ergens lang geleden iets fundamenteels mis is gegaan en dat dat onverwijld hersteld moet worden, willen zij zich nog kunnen vereenzelvigen met de huidige situatie. Puristen voor wie het nooit goed genoeg is.

Maar dat puristische geneuzel beschouw ik als een hobby die vooral het eigen ego streelt (de purist beschouwt namelijk vooral zichzelf als volstrekt puur), stuitend onpraktisch is, schisma's en scheuringen veroorzaakt en altijd eindigt in het armzalige bewonen van een of ander geestelijk eiland, omringd door een eindeloze oceaan van eigen gelijk.

Hou het praktisch, vertrouw op de Heer van de Kerk, zoek de eenheid waartoe Hij opgeroepen heeft en wees constructief.
Té puur smaakt bitter, net als chocola.Ik ben het v/h.met je eens dat een kerk geen museum is en dat gewoonten, praktijken en tradities met de tijd veranderen, dat behoort gewoon bij het leven. En zolang het alleen over de vorm gaat en het principe gehandhaafd wordt is dar ook niets mis mee. En ik weet ook wel dat het niet realistisch is om restloos terug te koppelen naar de tijd van de apostelen. Maar met die verkiezing van ouderlingen door de gemeente i.p.v. door daarvoor bevoegde personen is het toch iets anders. Of heb jij wel eens van een school gehoord waar de docenten door de leerlingen gekozen worden? Gr: ereunao


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast