Wet en / of Evangelie

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3456
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Johan100 » 19 jul 2018 11:37

gravo schreef:De beste uitleg over de verhouding Wet en Evangelie vind ik in de preken van ds. L. Huisman (bij leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten).
Er is een website waar veel preken van hem te lezen en te beluisteren zijn.

Wat dit thema betreft zou je de preek uit Gal. 3 (uit de bundel Wet en Evangelie) kunnen nalezen. Enigszins klassiek, maar nog steeds ongeëvenaard helder en scherp, vooral binnen de context van het kerkverband waarin hij predikant was.

HIER te vinden.

gravo

Bedankt gravo. Ga ik eens lezen.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

BasLaaitjeer

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor BasLaaitjeer » 19 jul 2018 11:42

Johan100 schreef:En naamloos, waarom zeg je niet :AMEN: ALLES UIT CHRISTUS.
Niet omdat ik het zeg, maar omdat het zo is.

Nee, je gooit er weer een lap tekst tegenaan wat je al eerder gezegd hebt.
Voor mijn gevoel zit je trots je gigantisch in de weg en ben je continu aan het strijden.
Ik bid voor je!

Beste Johan met alle respect: bij dit soort uitingen van jou komt de term 'projectie' wederom bij me op. Je gooit er toch zelf ook meerdere keren hele lappen tekst tegenaan? Je citeert jezelf nota bene. Weet je zeker dat jouw trots je niet gigantisch in de weg zit en jij niet continu aan het strijden bent?

'Niet omdat ik het zeg, maar omdat het zo is.' :-k

Overigens: strijden/worstelen is m.i. niks mis mee en hoort bij het geloofsleven.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 19 jul 2018 11:58

Johan100 schreef:En naamloos, waarom zeg je niet :AMEN: ALLES UIT CHRISTUS.
Niet omdat ik het zeg, maar omdat het zo is.

Nee, je gooit er weer een lap tekst tegenaan wat je al eerder gezegd hebt.
Voor mijn gevoel zit je trots je gigantisch in de weg en ben je continu aan het strijden.
Ik bid voor je!
Omdat het me te eenzijdig en te lijdelijk in mijn oren klinkt.
De Bijbel leert meer is dan alleen dat, en iets daarvan heb ik geprobeerd te delen.
Het heeft helemaal niks met trots te maken, ik kijk er gewoon een beetje breder tegenaan dan jij.
Verreweg de overgrootste 'helft' van de Bijbel gaat over de verantwoordelijkheid van de mens.
Juist die tekst uit Filippensen laat zo duidelijk zien dat er 2 kanten zijn, waarbij het werk van de mens als eerste genoemd wordt.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 19 jul 2018 12:02

BasLaaitjeer schreef:Een poging:

Onder de wet:

Na zonde --> straf/oordeel.

Onder de genade:

Na zonde --> vergeving, na belijden van die zonde(n).
:jaknikken: :jaknikken: :jaknikken:
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

BasLaaitjeer

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor BasLaaitjeer » 19 jul 2018 12:03

Johan100 schreef:Of de oude mens nu al voorgoed gestorven is, daar zijn de meningen over verdeeld.
Hoe bedoelt de Bijbel dat?
Ik kan niet zeggen dat ik zonder zonde ben.

Je kunt het wel zeggen/typen maar dat is dan niet waar. Geldt voor ons allemaal. Misschien is 'ego' een goede hedendaagse omschrijving voor 'de oude mens'? We hebben allemaal een ego en ik weet van mezelf in elk geval dat die alles behalve voorgoed gestorven is. Als gelovigen hebben we die twee naturen.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Jesaja40 » 19 jul 2018 12:50

Johan100 citeert:
Nog even kort een opmerking op je openingspost.
Wet en Evangelie moeten we mijns inziens onderscheiden zien en niet vermengen.

Zie Romeinen 3:
19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld voor God verdoemelijk zij.
20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van zonde.

Het Evangelie houdt onder meer in dat Christus gekomen is om de wet volmaakt te houden en dat we alleen door het ware geloof in Hem behouden kunnen worden.


In de eerste hoofdstukken van de Romeinen brief richt Paulus zich primair tot de Messiasbelijdende Joden. Hij spreekt hen aan als degenen die onder de Thora zijn. Dat is niet negatief, verre van dat. Met die uitdrukking bedoelt hij het Huis van Israël. Zij weten en kennen de inhoud van de Thora. Christenen hebben heel veel moeite met de Thora en denken dat die alleen maar voor het Huis van Israël is bestemd. Ook als er staat: u die uit de besnijdenis bent maakt Paulus een duidelijk onderscheid tussen Joden en heidenen. Jullie Joden weten immers wat Paulus bedoeld en vele heidenen komen maar net om de hoek kijken. Dat is niet denigrerende taal van Paulus. Met die woorden doet hij een dringend beroep op de Joden om zich te blijven gedragen en een voorbeeld te zijn. Zij zijn degenen die het getuigenis van Paulus richting de heidenen sterk maken. Natuurlijk is er ook het werk van G’ds Geest, die zich bediend van mensen

De opdracht van Paulus was actief bedoeld en hij doet er echt alles aan om de mensen onder zijn gehoor te overtuigen. Dat niet iedereen zich laat overtuigen gaat niet zomaar aan Paulus voorbij. Zijn diepste wens is om juist zijn eigen volksgenoten het Evangelie te brengen. Ik hoor de mitsen en maren al van mensen: ze willen niet luisteren. Is de missie van Paulus dan mislukt? Nee, die missie is niet mislukt in die zin dat u gelovigen uit de heidenen er een voorbeeld aan kunt nemen. Wijs niet direct die ongelovige Joden af. U kent hun verdere levensloop niet.

U heeft al huiswerk genoeg om doorlopend uw relatie met de Eeuwige vol te blijven houden. Hoe groot is de leegloop in de kerken in de afgelopen eeuw? Daar ligt uw roeping en taak, de velden zijn wit om te oogsten. Dat is een collectieve taak van iedere gelovige die zijn Verlosser kent. G’d schakelt mensen in en velen schuiven die verantwoordelijkheid door naar hun kerkelijke leiders. Zij, worden toch deskundig geacht door de massa, wel dan moeten die ook dat maar op hun schouders nemen. O ja, zit dat zo in elkaar? Dan gaat men volkomen voorbij aan de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Is het niet uw getuigenis op maandagmorgen als men aan u vraagt: hoe was uw weekend? Durft men dan nog te zeggen: ik ben naar de kerk geweest en ik heb geestelijk voedsel gekregen. Of ontwijkt men de vraag en komt er een antwoordt: ik ben zo druk geweest met van alles en nog wat en slikt u het woord kerkgang maar in.

Niet afgeven op elkaar maar constructief bezig zijn om, nu het nog kan, velen te brengen tot onze Messias Yeshua. Is dat wettisch om te onderwijzen net zoals in de dagen van Yeshua en de eerste apostelen?
Het Evangelie van genade en ontferming dient ook gehoord te worden. De mens weet dat het aardse leven eindig is. De tijd die men hier op aarde heeft is een voorbereiding op het komende koninkrijk.

Nogmaals Wet en Evangelie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deze kun je niet uitspelen tegen elkaar. Dat neemt het feit niet weg dat er in de prediking een duidelijk evenwicht moet zijn in Wet en Evangelie.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Marnix » 19 jul 2018 14:10

Volgens mij botsen hier twee dingen:

1. De angst voor de oproep tot heiliging vanuit de bevindelijke hoek omdat men bang is dat als mensen daar mee bezig gaan, ze denken dat ze het zelf kunnen verdienen. Dat kan een gevaar zijn om voor te waken, maar tegelijkertijd wordt het de niet-bevindelijke stroming te snel en te makkelijk verweten. Maar heiliging is juist goed als het de verlossing, alleen door het offer van Jezus Christus en niet uit eigen werken, ten grondslag heeft.

2. De angst voor de bewering "Wij kunnen niets doen, God moet alles doen" vanuit niet-bevindelijke hoek omdat men bang is dat het leidt tot passiviteit. Dat als je zegt: "Aan het werk, ga je inzetten voor het Koninkrijk" de reactie is: Nee, vanuit mezelf kan ik niets goeds doen, God moet alles doen, de Geest moet het werken. Dus ik ga niets ondernemen. Dat kan ook een gevaar zijn om voor te waken. Alles van Hem verwachten is goed, als het maar niet leidt tot passiviteit. Wie het volledig van Hem verwacht ontvangt ook de Geest en wordt opgeroepen om aan het werk te gaan. Niet omdat zij (of hij) dat uit zichzelf kan maar omdat hij/zij zich daarin volkomen van God afhankelijk weet en God zijn kinderen daar alles voor wil geven. Inclusief verantwoordelijkheid. Je helemaal afhankelijk weten van God is goed, als het niet leidt tot passiviteit en de aansporing tot heiliging en aan het werk gaan erdoor niet wordt afgedaan met "ik kan dat niet dus ik ga wachten want God moet het doen, de Geest moet het werken".
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 19 jul 2018 15:02

Arco schreef:Dat lijkt mij weer te simpel weergegeven, waarbij natuurlijk je uitgebreide bericht ook heb gelezen.

God heeft ons geschapen, zeer tof. Alleen wij hebben ervoor gekozen om Hem niet te gehoorzamen. Hij is rechtvaardig en duld geen ongehoorzaamheid. Aangezien de mens steeds naar eigen beoordeling gingen kijken naar goed of kwaad, heeft Hij de Torah gegeven. Torah betekent "onderwijzing" en "instructie". Op steen heeft Hij de basisregels gesteld, die wij kennen als de Tien Geboden, maar feitelijk worden aangeduid als de Tien Woorden.

Zonde, ongehoorzaamheid en overtreding kan God niet voor Zijn aangezicht verdragen, waardoor Hij direct na de eerste ongehoorzaamheid een belofte heeft gedaan om Iemand te sturen die de zonde, ongehoorzaamheid en overtreding kan wegdragen. Want Hij weet dat wij niet meer in staat zijn om ten volle gehoorzaam te zijn, en zelf de straf op de zonde te dragen.

Ondanks dat Christus gekomen is, is de Torah niet afgeschaft, zie Mat. 5. Hij heeft uit volle genade de mogelijkheid geboden dat wij onze straf kunnen overgeven. Alleen heeft Christus wel allerlei voorbeelden en instructies gegeven voor een geheiligd leven. De genade is wel gratis, maar niet voor niets. Daarom staat de wet, de Torah, niet tegenover genade. Maar door de wet weten wij wat zonde is, wat God niet wil, maar de straf voor ons is uit genade door Christus weggedragen.
Ik neem aan dat je weet wat Paulus leert over een verbond/testament: Zelfs een ​verbond​ van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.
Als een verbond eenmaal officieel is wordt er niets meer aan verandert. Er komt niks bij en er gaat niks af.
Dus je kijkt naar de inhoud en naar de verbondspartners: Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.
En Jezus was een Jood en stond dus onder het verbond. Hij zei dan ook: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Ik laat de profetieën even liggen. Vervullen = vol maken, volledig maken, aanvullen. Maar ook ten uitvoer brengen, tot stand brengen, verwezenlijken, tot een eind brengen.
Wel, dat heeft Hij allemaal gedaan. In de bergrede heeft Hij de wet aangevuld door er de volledige geestelijke betekenis aan te geven. En Hij heeft overeenkomstig de wet geleefd en heeft de offerdienst vervuld door Zelf het offer te zijn.
Israël heeft het verbond verbroken en de straf is gekomen (Balllingschap).
Bij de terugkeer is het verbond weer opgepakt (Nehemia) maar de inhoud ervan is niet gewijzigd. Het is nog steeds zegen of vloek. Alleen door Jezus is er uitkomst en kan (nu nog in beginsel) het nieuwe verbond in werking treden.
Dus ipv de wet van Mozes die tot straf en vloek leidt, is er een andere mogelijkheid nl. genade door geloof zonder werken.

En wat ons heidenen betreft: Voordat God het verbond met Abraham sloot was hem al beloofd dat Hij in hem alle geslachten van de aardbodem zou zegenen hfst.12.
Bij de verbondsluiting heeft hij die belofte in het verbond opgenomen, maar dat betekent nog steeds niet dat de verbonden ons gelden. Die zijn nadrukkelijk met Abraham en Israël gemaakt. (behoudens een paar andere verbonden zoals met Noach en David)
Door het geloof in Jezus hebben wij deel aan de beloften die hij voor ons gereserveerd heeft. En dat is niet de hele inhoud van de verbonden. We mogen delen in de zegeningen zoals God Abraham beloofd heeft,
En hij geeft zelfs nog meer nl. Zijn Geest: Opdat de ​zegen​ van ​Abraham​ in ​Christus​ ​Jezus​ tot de heidenen zou komen, en opdat wij (Jood en heiden) de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de ​vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het ​boek​ van de wet, om dat te doen.En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus​ heeft ons vrijgekocht van de ​vloek​ van de wet door voor ons een ​vloek​ te worden.

Conclusie, ik vind deze stelling van mij niet te simpel weergegeven:
Straf staat tegenover genade.
Bij overtreding van de wet hoort straf Deut. 28.
En omdat niemand de wet houdt staan wet/straf tegenover genade.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Arco » 19 jul 2018 15:49

Ik distilleer even een paar punten:

1. Aan wie is welk verbond gericht. De vraag is echter of het verbond van Sinaï daadwerkelijk alleen aan Israël is gericht. Mijn stelling is dat een verbond goed voor Israël ook goed is voor ons.
2. Is het verbond nog geldig? Israël heeft het verbroken, maar is het voor God dan ook afgelopen, ondanks de ballingschap?
3. De Heere Jezus is gekomen om de wet te vervullen, maar niet te ontbinden. Als vervullen betekent dat het ontbonden is, dan is het verschil tussen vervullen en ontbinden vervaagd. Lijkt me dat vervullen duidt op de straf/vloek, niet op de wet ansich.
4. Offerdienst, alsmede vele andere delen die als ceremonieel worden aangemerkt, is niet afgeschaft of ontbonden, aangezien Paulus offert en de offerdienst pas ophield bij de vernietiging van de tempel.
5. De Heere Jezus heeft het over het bloed van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed (Mattheüs 26:28), als wij (heidenen) mogen pleiten op dat bloed, zijn wij dan niet deel van het Nieuwe Verbond? En dus het Nieuwe Verbond waarin de Torah in het hart wordt geschreven.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 19 jul 2018 16:22

Marnix schreef:Volgens mij botsen hier twee dingen:

1. De angst voor de oproep tot heiliging vanuit de bevindelijke hoek omdat men bang is dat als mensen daar mee bezig gaan, ze denken dat ze het zelf kunnen verdienen. Dat kan een gevaar zijn om voor te waken, maar tegelijkertijd wordt het de niet-bevindelijke stroming te snel en te makkelijk verweten. Maar heiliging is juist goed als het de verlossing, alleen door het offer van Jezus Christus en niet uit eigen werken, ten grondslag heeft.

2. De angst voor de bewering "Wij kunnen niets doen, God moet alles doen" vanuit niet-bevindelijke hoek omdat men bang is dat het leidt tot passiviteit. Dat als je zegt: "Aan het werk, ga je inzetten voor het Koninkrijk" de reactie is: Nee, vanuit mezelf kan ik niets goeds doen, God moet alles doen, de Geest moet het werken. Dus ik ga niets ondernemen. Dat kan ook een gevaar zijn om voor te waken. Alles van Hem verwachten is goed, als het maar niet leidt tot passiviteit. Wie het volledig van Hem verwacht ontvangt ook de Geest en wordt opgeroepen om aan het werk te gaan. Niet omdat zij (of hij) dat uit zichzelf kan maar omdat hij/zij zich daarin volkomen van God afhankelijk weet en God zijn kinderen daar alles voor wil geven. Inclusief verantwoordelijkheid. Je helemaal afhankelijk weten van God is goed, als het niet leidt tot passiviteit en de aansporing tot heiliging en aan het werk gaan erdoor niet wordt afgedaan met "ik kan dat niet dus ik ga wachten want God moet het doen, de Geest moet het werken".
Omdat ik geloof dat God de oorsprong is van al wat er is kan ik instemmen met 'alles is uit Hem'.
Maar mijn wereld is groter dan de Bijbel (God ook trouwens), ik kan de realiteit niet loochenen.
En in die realiteit bestaan er ongelovigen, atheïsten, anders gelovigen, ietsisten ... en daar zijn heel wat betrouwbare, integere, vriendelijke mensen bij. Zij bewijzen dat ze wel in staat zijn tot iets goeds bijvootbeeld door zich in te zetten voor hun hulpbehoevende medemens; sommigen met gevaar van en ten koste van een luxe leventje.
Ik bedoel maar, of je je nu wel of niet afhankelijk weet van God, we zijn vrij om goede of verkeerde keuzes te maken.
En behoudens wat theologische leerstukken worden we in de Bijbel op deze manier ook zo aangesproken.
Daarom, en omdat het in de praktijk ook gewoon zo werkt praat ik ook gewoon als een vrij en verantwoordelijk mens.

Ik geloof eerder dat ik God tekort doe als ik me zo hulpbehoevend opstel dat het lijkt alsof Hij me niets heeft meegegeven bij mijn geboorte, en ik eigenlijk niet meer ben dan een marionet.
Want ook al mankeert er van alles en nog wat aan me, ik ben ben niet zo onbekwaam dat ik niet kiezen kan of ik mijn boodschappen netjes afreken of dat ik ze meejat als ik de kans zou krijgen. En dat geldt ook voor mijn ongelovige buurvrouw.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Jesaja40 » 19 jul 2018 16:47

Arco citeert:
Ik distilleer even een paar punten:

1. Aan wie is welk verbond gericht. De vraag is echter of het verbond van Sinaï daadwerkelijk alleen aan Israël is gericht. Mijn stelling is dat een verbond goed voor Israël ook goed is voor ons.


Een verbond wat gesloten is tussen twee partijen wordt ontbonden als een van deze partijen overlijdt. Israël houdt zich niet aan dat verbond en verlaat dit keer op keer. Er zijn wel tussentijdse restauraties die “vernieuwingen” worden genoemd, zie Jeremia 31. Daar wordt gesproken over een restauratie en niet zoals zeer velen daarin lezen een totaal nieuw verbond. Het verbond wat de Eeuwige aanging was primair aan het Huis van Israël gericht. Ook was daar een bescheiden deel uit de volkeren aanwezig. Ook zij stonden samen met het Huis van Israël onder dat verbond. Ook zij deelden met Israël in het manna. Ook zij mochten schuilen onder de wolkkolom op de dag en de vuurkolom in de nacht. Ook zij riepen om water en mochten net als hen drinken uit de rots waar het water uitvloeide.

2. Is het verbond nog geldig? Israël heeft het verbroken, maar is het voor God dan ook afgelopen, ondanks de ballingschap?


Jammer dat hier altijd negatief over wordt gesproken dat het verbond niet meer geldig zou zijn. Israël leeft nog steeds dus is het verbond volledig rechtsgeldig. Overigens u weet toch ook dat de Eeuwige onsterfelijk is. Dus wordt dat door de Eeuwige niet verbroken. Dat de Eeuwige spijt en verdriet heeft van mijn volksgenoten erken ik volledig. Maar zet u dan ook de tweede stap: was het Huis van Israël alleen toen zij het verbond ontvingen? Nee toch, dus de eenvoudige conclusie is dat ook de meelopers het verbond massaal hebben overtreden. Zij waren niet de heiligen onder ons. Het getuigt van een grote hoogmoed om neer te zien op het Huis van Israël als zij het verbond slordig hanteren. Ook hun medegenoten delen in dit slordige gedrag.

3. De Heere Jezus is gekomen om de wet te vervullen, maar niet te ontbinden. Als vervullen betekent dat het ontbonden is, dan is het verschil tussen vervullen en ontbinden vervaagd. Lijkt me dat vervullen duidt op de straf/vloek, niet op de wet ansich.


Is de Messias gekomen om de wet te vervullen? Ik denk het niet, want dan heeft die wet geen zeggingskracht meer lijkt mij. Ja maar zeggen velen onder u: Hij deed dat toch wel. O ja, en de wet op de kraamvrouwen en de krijgswetten heeft Yeshua daar ook aan voldaan? Hij leefde ons voor hoe goed de regels waren die de Eeuwige aan de gehele mensheid had gegeven. Het Huis van Israël staat representatief voor deze gehele wereld. Als zij al moeite hebben om zich aan de koninklijke regels en geboden te houden, hoeveel temeer de heidenen dan? Nee, die wet is niet ontbonden en ook niet afgezwakt. Die wet die ruime kaders aangeeft hoe men zich moet gedragen naar elkaar toe. Diezelfde wet die bescherming biedt aan het volk. Diezelfde wet die overtredingen vaststelt. Diezelfde wet die ook een strafmaat vaststellen en eisen. Waarom de doodstraf? Dit is de uiterste grens die een overtreder van die wet kan overkomen. Wie netjes leeft hoeft niet bang te zijn voor die wet. Wie het wat minder nauw neemt met die wet begeeft zich in de gevarenzone en komt in conflict met die wet. De sancties worden daarin benoemd, maar waarom staan die er dan? Zie het als een verkeersregels gevaar, verboden, en geboden.

4. Offerdienst, alsmede vele andere delen die als ceremonieel worden aangemerkt, is niet afgeschaft of ontbonden, aangezien Paulus offert en de offerdienst pas ophield bij de vernietiging van de tempel.


Klopt, zie Handelingen, waar Paulus nog keurig netjes een Nazireeër gelofte vervuld met 4 andere mannen met hem.

5. De Heere Jezus heeft het over het bloed van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed (Mattheüs 26:28), als wij (heidenen) mogen pleiten op dat bloed, zijn wij dan niet deel van het Nieuwe Verbond? En dus het Nieuwe Verbond waarin de Torah in het hart wordt geschreven.


De verzoening van Yeshua vindt plaats op Golgotha. Hij betaald met Zijn leven onze schuldenlast, dat is een eenzijdige actie van Hem, want de Eeuwige had de gehele mensheid weg kunnen vagen en opnieuw beginnen. Heel nadrukkelijk vertellen de evangelisten dit proces en stellen het uiteindelijk ook op perkament omdat de categorie ooggetuigen dreigt uit te sterven. Zo sterk was die Messias terugkeer bij alle apostelen. De Torah wordt op de 50e dag na Pesach mondeling aan de mens gegeven. Naderhand wordt deze door de Eeuwige op twee stenen tafels geschreven. Het handschrift is van de Eeuwige. Denk aan de hand die schrijft op de wand bij koning Belzazar. Na het verzoenende werk van Yeshua op Golgotha wordt exact 50 dagen later de Geest van de Eeuwige uitgestort op de apostelen. Wat gebeurde daarvoor? Kijk eens hoe fijntjes het staat twijfelaars onder u: na Zijn opstanding sprak Yeshua met Zijn leerlingen. Toen opende Hij hun verstand dat zij de schriften verstonden. Hun verstand was er al helemaal klaar voor en niets was hun onduidelijk meer. Zij blonken uit in kennis, meer dan alle hooggeleerde rabbijnen in Jeruzalem. Maar het verstand kan pas goed werken als het hart er ook bij betrokken is. Vandaar dat zo nadrukkelijk er staat: ik zal Mijn wet in jullie binnenste schrijven. Geen hart van steen, zoals u kunt lezen bij Ezechiël. Is dat dan ineens een nieuw verbond geworden? Dan klopt het niet als het verstand geopend wordt en zij de schriften leren doorgronden zou er dan opeens een heel ander verbond in hun hart worden gegeven. Waarom spreken zij daar dan niet van? Vertalingen kunnen niet altijd een op een worden weggezet. Hier is sprake van een dik onder het stof geraakte Torah, waarvan men wel de letter van de wet wist op te dreunen. De warmte en intentie van die wet was verkild en de geest van die wet was nagenoeg tot zwijgen gekomen. Ineens komt die harde kille wet, die dodelijk is voor de overtreder tot leven. Ineens beseft men dat die harde kille wet ook een bescherming biedt en leven geeft aan hen die zich houden aan de huisregels die de Eeuwige geeft op weg naar Zijn koninkrijk.

Hoe treffend staat het in de Psalmen Ik draag Uw heilige wet in het binnenst ingewand.

Het wonder wordt nog groter en onbegrijpelijker als wij lezen: het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging van deze wereld. Zo universeel is dit, maar ook zo kwetsbaar, want alleen zij die in dit Lam geloven zullen Zijn heerlijkheid mogen beërven. En de aartsvaders dan? Zij zagen dit niet en wisten dit niet, zou er voor hen dan geen redding mogelijk zijn? Zij wisten dat er een Verlosser zou komen en zagen er reikhalzend naar uit. Soms moeten we miet meer willen weten en ons meer buigen over het wonder dat de Eeuwige doet.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 19 jul 2018 17:34

Arco schreef:Ik distilleer even een paar punten:

1. Aan wie is welk verbond gericht. De vraag is echter of het verbond van Sinaï daadwerkelijk alleen aan Israël is gericht. Mijn stelling is dat een verbond goed voor Israël ook goed is voor ons.
2. Is het verbond nog geldig? Israël heeft het verbroken, maar is het voor God dan ook afgelopen, ondanks de ballingschap?
3. De Heere Jezus is gekomen om de wet te vervullen, maar niet te ontbinden. Als vervullen betekent dat het ontbonden is, dan is het verschil tussen vervullen en ontbinden vervaagd. Lijkt me dat vervullen duidt op de straf/vloek, niet op de wet ansich.
4. Offerdienst, alsmede vele andere delen die als ceremonieel worden aangemerkt, is niet afgeschaft of ontbonden, aangezien Paulus offert en de offerdienst pas ophield bij de vernietiging van de tempel.
5. De Heere Jezus heeft het over het bloed van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed (Mattheüs 26:28), als wij (heidenen) mogen pleiten op dat bloed, zijn wij dan niet deel van het Nieuwe Verbond? En dus het Nieuwe Verbond waarin de Torah in het hart wordt geschreven.


1. De vele teksten waarin staat dat God dat verbond met Israël (inclusief de proselieten) heeft opgericht ga ik hier niet opschrijven.
Één ter illustratie: Vervolg op Deut 28 over de zegen en vloek van dat verbond: 29: 1 Dit zijn de woorden van het ​verbond​ dat de Here ​Mozes​ geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land ​Moab, naast het ​verbond​ dat Hij met hen bij ​Horeb​ gesloten had.
2. Zoals ik al zei kun je in Nehemia lezen over vernieuwing van het verbond.
Verder: Voor de ​Joden​ ben ik als een ​Jood​ geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van ​Christus.
3. Zoals ik al zei: Vervullen kun je vertalen met vol maken, volledig maken, aanvullen. Maar ook ten uitvoer brengen, tot stand brengen, verwezenlijken, tot een eind brengen.
4. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen.
Ook heeft hij Timoteus besneden om der Joden wil.
Verder is het natuurlijk logisch dat de offerdienst niet ophield omdat Israël als geheel Jezus niet heeft aangenomen.
5. Heidenen hebben deel aan die beloften in de verbonden die ook voor hen zijn bedoelt.
Ze hebben ook de H.G. die de wet van Christus in het hart werkt.

Dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude ​verbond​ wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in ​Christus​ weggenomen.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor ereunao » 19 jul 2018 21:12

Ex. 20 en Deut.5 zijn net zo goed hoofdstukken uit Gods Woord als alle anderen. Daarom is er niets tegen als die op zijn tijd ook gelezen worden. Maar de plaats die de wetslezing in de liturgie inneemt spreekt boekdelen. Want hier zit de gedachte achter dat de n-testamentische gemeente hier nu zit als het ‘geestelijke Israël’. Het doet daarom vreemd aan als die Gemeente die belijdt met Chr. door de wet der wet gestorven te zijn haar eredienst begint zich de wet van Mozes voor te laten lezen

Want als wij nu door de dood van Christus van de wet vrijgemaakt en door Zijn opstanding een nieuw hemels leven deelachtig geworden zijn, zo kan de wet onmogelijk onze levensregel zijn. Het richtsnoer voor onze wandel moet in overeenstemming zijn met ons leven. Zijn wij in de toestand van de eerste Adam, dan is de wet ons richtsnoer, want zij is de levensregel voor de dood, omdat zij tot dode zondaars komt. Zijn wij echter in Christus geplant, dan kan de wet onmogelijk onze levensregel zijn, omdat wij niet meer dood, maar levend gemaakt zijn. Een levend gemaakte met Christus kan onmogelijk de levensregel van de dood tot richtsnoer voor zijn wandel aannemen. Is Christus ons leven, dan moet ook Christus Zelf onze levensregel zijn. Er is dan geen sprake van de wet, noch tot rechtvaardigmaking, noch als richtsnoer voor de wandel. Christus is het voorwerp van de beschouwing. Hij heeft de Vader volkomen verheerlijkt; in Hem vinden wij de werken voorbereid waarin wij moeten wandelen. Christus nu leeft in ons. En zoals het geloof in Christus dit leven doet ontstaan, zo is ook het geloof in Christus de kracht van dit leven. ‘En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij liefgehad heeft, en zichzelf voor mij overgegeven heeft’ (Gal.2:.20). Dezelfde Christus dus, die de Bron van het leven is, Die ons leven is, is ook het voorwerp van onze aanschouwing. De gelovige leeft niet door het zien op de wet, maar door het zien op Christus, en op Hem alleen. Door deze aanschouwing worden wij Hem ook in de wandel gelijkvormig. ‘Wij allen, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde Beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest’ (2 Kor. 3:18).
Maar de Reformatie is blijven steken in de rechtvardigingmaking en is nooit aan de Geest van Pinksteren toegekomen.;


De Thora is eeuwig, maar zij heeft in elke bedeling een andere gestalte en toepassing die past bij de positie en in situatie waarin Gods volk verkeert. De Thora in de vorm zoals God die aan Israël heeft gegeven is was helemaal toegesneden op het leven in het beloofde land .de seizoenen, de hoge feesten etc. En die is na de komst van Christus nooit op de heidenen overgegaan. De levensregel voor de met Christus gestorven en opgestane chr. gemeente vinden wij in de brieven van de apostelen, waarin al de geboden van de decaloog, behalve het sabbatsgebod dat alleen bij Israël past, impliciet terug te vinden zijn. Maar dan wel op het hogere niveau dat bij de met Christus gestorven en opgestane gemeente past. Zie hier voor het 1e en 2e 1Kor.10:14,Gal.3:5, het derde 2Tim.2:19 en voor het vijfde Ef. 6:1, het 6e 1Petr.4:15, zevende gebod Ef. 5 het achtste en het negende in Efeze 4.
Het zou dus m.i. beter bij de chr.Gemeente passen als i.p.v. de wet van Mozes uit de brieven gelezen werd


Bij de messiaanse Jood ligt het m.i. even anders; die is en blijft ook in de gemeente een jood en heeft daarom een heel andere relatie met de Thora dan de gelovigen uit de heidenen. Er is m.i. dan ook niets mis mee als zij de sabbat vieren en krachtens het verbond met Abraham hun kinderen besnijden. Want niet het verbond met Abraham, maar de beloften van het evangelie zijn na de komst van Christus tot de heidenen uitgebreid. Zie Gal.3:8. h.gr: ereunao

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor Marnix » 19 jul 2018 23:05

naamloos schreef:Omdat ik geloof dat God de oorsprong is van al wat er is kan ik instemmen met 'alles is uit Hem'.
Maar mijn wereld is groter dan de Bijbel (God ook trouwens), ik kan de realiteit niet loochenen.
En in die realiteit bestaan er ongelovigen, atheïsten, anders gelovigen, ietsisten ... en daar zijn heel wat betrouwbare, integere, vriendelijke mensen bij. Zij bewijzen dat ze wel in staat zijn tot iets goeds bijvootbeeld door zich in te zetten voor hun hulpbehoevende medemens; sommigen met gevaar van en ten koste van een luxe leventje.
Ik bedoel maar, of je je nu wel of niet afhankelijk weet van God, we zijn vrij om goede of verkeerde keuzes te maken.
En behoudens wat theologische leerstukken worden we in de Bijbel op deze manier ook zo aangesproken.
Daarom, en omdat het in de praktijk ook gewoon zo werkt praat ik ook gewoon als een vrij en verantwoordelijk mens.

Ik geloof eerder dat ik God tekort doe als ik me zo hulpbehoevend opstel dat het lijkt alsof Hij me niets heeft meegegeven bij mijn geboorte, en ik eigenlijk niet meer ben dan een marionet.
Want ook al mankeert er van alles en nog wat aan me, ik ben ben niet zo onbekwaam dat ik niet kiezen kan of ik mijn boodschappen netjes afreken of dat ik ze meejat als ik de kans zou krijgen. En dat geldt ook voor mijn ongelovige buurvrouw.


Mooi verwoord. De vraag is ook niet of mensen goede dingen kunnen doen. De vraag is alleen: kan je je daarmee redden? En wat is het verschil tussen niet-gelovigen en gelovigen? Benieuwd hoe je dit ziet. Verder kan ik me aardig in je reactie vinden.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wet en / of Evangelie

Berichtdoor naamloos » 20 jul 2018 06:34

Marnix schreef:Mooi verwoord. De vraag is ook niet of mensen goede dingen kunnen doen. De vraag is alleen: kan je je daarmee redden? En wat is het verschil tussen niet-gelovigen en gelovigen? Benieuwd hoe je dit ziet. Verder kan ik me aardig in je reactie vinden.
Mijn reactie gaat in tegen de uitspraak dat je van jezelf niets goeds kunt doen, je weet wel: onbewaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.
En nee, ik geloof niet dat je jezelf daar mee kunt redden, want hoe goed je ook leeft er zijn ook altijd verkeerde dingen te vinden.
Jezus is de Redder. Hij is een verzoening voor de zonden van de hele wereld, rn het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.
Ik geloof niet in alverzoening, wie Hem verwerpt heeft ook geen deel aan Hem.
Maar er is nog een derde groep nl. zij die nooit van Jezus en zijn evangelie gehoord hebben.
Iets wat je niet kent kun je ook niet geloven of niet geloven, en daarom ben ik heel blij met Rom. 2: Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ​ongehoorzaam​ aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

Niet dat goede werken het eeuwige leven verdienen, dat doet het geloof evenmin.
Maar God heeft er toch beloften aan verbonden, eeuwig leven!
En dat alleen om het volbrachte werk van Jezus.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast