Hoe was de preek vandaag?

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: De preek

Berichtdoor ereunao » 26 mei 2018 15:56

Ja, zulke theorieën hoor ik voortdurend in deze geesteloze tijd. ‘Je moet in Jezus geloven en de H.Geest toelaten in je hart en leven. Dan gebeuren er pas wonderen’. Maar dat dan eerst de onreine geest waar de gevallen mens vol van is uitgedreven moet worden hoor je niet over, dat kan hij zelf wel, hij moet het alleen ook willen. En nu pleit ik hier niet voor een dodelijke lijdelijkheid, de mens is verantwoordelijk voor wat hij met het Woord doet. Maar juist dan leert hij dat hij dat niet waar kan maken en moet er weer iets gebeuren wat van de mens uit helemaal niet kan. Zoals een kind altijd geboren wordt als het niet meer kan. Maar dat valt niet uit te leggen, alleen te beleven. Maar hier lag het accent van mijn bericht niet, ik had het over de bedroefde, diep vervallen geesteloze staat van de Kerk der eeuwen als instituut. En dan blijft er niets anders over dan de belijdenis: ‘O.Heere ontferm u ,want wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben uw wacht niet waargenomen; in uw vreze hebben wij niet gewandeld, uw woord hebben wij niet zuiver bewaard en in hoogmoed en heerszucht verteren wij elkander zodat er bijna geen twee meer kunnen samen gaan en de schapen verstrooid zijn als beenderen aan de mond van het graf. Ja wij zijn nu geworden als het volk dat naar uw Naam niet is genoemd en waarover Gij vanouds niet hebt geheerst. En in dit alles is er niemand die zich opwekt dat hij U aangrijpt. Want Gij verbergt uw aangezicht voor ons en doet ons smelten in onze ongerechtigheid’. Je mag in onze dagen gerust godsdienstig zijn, graag zelfs, dominee en kerkenraad hebben natuurlijk meer aan mensen die naar de kerk komen dan aan hen die zondags liever in het stadion zitten. Maar wie God vreest en zich voor het recht in de poort begeeft stelt zijn ziel tot een roof , Die wordt er onherroepelijk uitgetrapt of op zijn minst onder censuur gezet. Maar wat er ook gebeurt, het lichaam is een geheel en ieder lidmaat is op zijn eigen plaats verantwoordelijk voor het geheel. Daarom lost het ook niets op als wij het voor gezien houden, als lid bedanken en een andere gemeente naar onze smaak en snit zoeken zoeken. h.gr: ereunao

BasLaaitjeer

Re: De preek

Berichtdoor BasLaaitjeer » 26 mei 2018 17:29

Chaya schreef:Nicodemus dacht zo klein van zichzelf dat hij amper naar Jezus durfde te gaan. Hij ging in het donker, daarom werd hij de nachtdiscipel genoemd.
...

MoesTuin schreef:Dat is nu juist het bijzondere en het gaat nog veel verder.
Nicodemus wil meer weten en gaat ’s nachts, als niemand hem ziet, naar de Heer Jezus toe.
...

Ik was wel al op de hoogte van het gesprek tussen Nicodemus en de Heer maar dat dit 's nachts plaats vond heb ik eigenlijk altijd overheen gelezen. Dus bedankt Chaya en MoesTuin! Hierdoor ook met meer aandacht het volgende vers uit Johannes 19 gelezen:

39 En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloe, ongeveer honderd pond.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De preek

Berichtdoor Marnix » 26 mei 2018 20:36

Chaya schreef:Nicodemus dacht zo klein van zichzelf dat hij amper naar Jezus durfde te gaan. Hij ging in het donker, daarom werd hij de nachtdiscipel genoemd.
En voor de rest hussel je weer van alles door elkaar.


Zou dat de reden zijn geweest? Ik dacht altijd dat hij het deed uit angst voor zijn collega’s die Jezus afkeurdem, maar hij wel geinteresseerd was en daarom Jezus ‘s nachts opzocht zodat de anderen er geen lucht van zouden krijgen.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

BasLaaitjeer

Re: De preek

Berichtdoor BasLaaitjeer » 26 mei 2018 20:55

Een andere vermelding van Nicodemus - Johannes 7:

43 Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem;
44 En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem.
45 De dienaars dan gingen naar de overpriesters en Farizeeen en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht?
46 De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt!
47 De Farizeeen dan antwoordden hun: Zijt gij soms ook verleid?
48 Heeft soms een van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeen?
49 Maar die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij!
50 Nikodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, zeide tot hen:
51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?
52 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.
53 En zij begaven zich een ieder naar zijn huis.

Gebruikersavatar
Race406
Majoor
Majoor
Berichten: 2033
Lid geworden op: 28 mar 2004 13:04
Locatie: Wierden
Contacteer:

Re: De preek

Berichtdoor Race406 » 26 mei 2018 21:30

Chaya schreef:Nicodemus dacht zo klein van zichzelf dat hij amper naar Jezus durfde te gaan. Hij ging in het donker, daarom werd hij de nachtdiscipel genoemd.
En voor de rest hussel je weer van alles door elkaar.
Chaya: vaak ben ik het met je eens, maar nu niet. Dat Nicodemus in de nacht maar Jezus ging was helemaal niet omdat hij klein van zichzelf dacht. Dat staat er niet namelijk. Dat is inlegkunde. De meest aannemelijke mogelijkheid is dat hij die tijd uitkoos om een rustig gesprek te kunnen voeren. En dat in de nacht hoeft helemaal niet letterlijk de nacht te zijn geweest. "Des nachts" in de Bijbel betekent ook nogal eens na zonsondergang of voor zonsopgang. In de tijd voor zonsopgang waren de schriftgeleerden nogal eens gewend om de Thora te bestuderen. Dus is het heel aannemelijk dat Nicodemus dat tijdstip heeft uitgekozen om rustig met Jezus te kunnen praten.
Wat jij nu doet is inlegkunde van de bovenste plank. Tenzij je mij kunt laten zien dat jouw stelling in de Bijbel naar voren komt.
Ik zie een poort wijd open staan... Die open poort leidt tot Gods Troon. GAAT DOOR! Laat NIETS (maar dan ook werkelijk niets of niemand!) u hinderen!

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Hoe was de preek vandaag?

Berichtdoor ereunao » 26 mei 2018 22:04

Vermoedelijk is Nicodémus het gesprek met Jezus aangegaan omdat hij één van de ‘velen’ was die ‘in Zijn Naam geloofden, ziende de tekenen die Hij deed (Joh. 2:23). Hij was een Farizeeër, als zodanig was hij een schriftgeleerde (een leraar van Israël, vs. 10). Een vooraanstaand figuur, ‘een overste’(letterlijk: ‘leider’). In tegenstelling tot vele andere Joodse leiders (zie 2:18) nam hij tegenover de Heere geen vijandige houding aan. Nicodémus had dus ‘tekenen’ gezien, maar wilde hij een eerlijk oordeel vellen over Jezus, dan moest hij Hem eerst zelf hebben gesproken, zo was zijn mening (vgl. 7:50,51).
De reden dat Nicodémus Jezus ’s nachts bezocht zal niet zijn geweest dat Jezus op de dag geen tijd voor hem zal hebben gehad. Het ‘des nachts’ kan volgens Joodse tijdsrekening ook opgevat worden als aanduiding voor ‘na zonsondergang, in de avonduren’. Het is wel mogelijk dat hij mensenvrees had en niet gezien wilde worden dat hij, als overste van de Farizeeën contact zocht met Jezus. Maar het was niet ongewoon dat rabbijnen in de nacht de Tora bestudeerden, dan kon men zo min mogelijk gestoord worden.
Het is niet onwaarschijnlijk dat hij door andere Farizeeën gestuurd is. Johannes schrijft het op een zodanige manier dat we sterk de indruk krijgen dat hij bij het gesprek aanwezig is geweest. Het was bij halfofficiële bezoeken gewoon dat er bij het gesprek een getuige aanwezig was. Die later, als er eventueel een misverstand was ontstaan, getuige kon zijn. h.gr: ereunao

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De preek

Berichtdoor MoesTuin » 26 mei 2018 22:49

Chaya schreef:
Nicodemus was een Joodse rabbi die Jezus normaal begroet als Hij hem ontmoet
Hij begreep echter de betekenis van de wedergeboorte niet en wilde daar uitleg over.


Plaats dan eens meditaties waarin deze separatie verkondigd wordt!


In dit gesprek openbaarde de Heer Jezus hem een van de belangrijkste waarheden die Hij ooit heeft onderwezen.
De mens moet een geestelijke wedergeboorte hebben om God en Zijn Koninkrijk te verstaan!
Nicodemus moet opnieuw onderwezen worden
Het antwoord op wat de Heer Jezus had gezegd was eenvoudig en oprecht: "Hoe kan dit geschieden?"
Jezus antwoordde en zei tot Hem: "Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?" (Johannes 3:9,10)
Eigenlijk zei de Heer Jezus: Je denkt dat je door je opleiding en afkomst heel veel van God weet, maar je snapt er nog helemaal niets van.

Verderop in Johannes 3 lezen we de daad bij het Woord
Na het gesprek met Nicodemus gaat de Heer Jezus met zijn leerlingen ook dopen .....water en Geest....wedergeboorte.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De preek

Berichtdoor Chaya » 28 mei 2018 13:13

Race406 schreef:Chaya: vaak ben ik het met je eens, maar nu niet. Dat Nicodemus in de nacht maar Jezus ging was helemaal niet omdat hij klein van zichzelf dacht. Dat staat er niet namelijk. Dat is inlegkunde.

Het is een zekere mate van inlegkunde Race, dat gebeurt nu eenmaal en hoeft niet altijd negatief te zijn, als alles overeenstemt. Er staat e.e.a. over deze man geschreven, ook ervoor. Bekend is dat hij in het Sanhedrin zitting heeft. Bovendien had een groot deel van het volk een hekel aan Jezus, of haatte hem zelfs.
Dingen staan niet terloops in de Bijbel opgetekend. De nacht heeft altijd een andere betekenis dan de dag.
Er ligt een grote troost in voor de schuchteren. Die niet tot Jezus durven gaan, vanwege hun zonden.
Race406 schreef:"Des nachts" in de Bijbel betekent ook nogal eens na zonsondergang of voor zonsopgang.

Er staat geen tijd bij, of het nu 11 of 4 uur was, maakt in deze toch niet zoveel uit?

Ik heb verschillende preken hierover, o.m. van ds. Vreugdenhil, ds. Klomp, en die komen in grote lijnen overeen.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De preek

Berichtdoor Marnix » 28 mei 2018 13:45

Chaya schreef:Het is een zekere mate van inlegkunde Race, dat gebeurt nu eenmaal en hoeft niet altijd negatief te zijn, als alles overeenstemt. Er staat e.e.a. over deze man geschreven, ook ervoor. Bekend is dat hij in het Sanhedrin zitting heeft. Bovendien had een groot deel van het volk een hekel aan Jezus, of haatte hem zelfs.
Dingen staan niet terloops in de Bijbel opgetekend. De nacht heeft altijd een andere betekenis dan de dag.
Er ligt een grote troost in voor de schuchteren. Die niet tot Jezus durven gaan, vanwege hun zonden.

Er staat geen tijd bij, of het nu 11 of 4 uur was, maakt in deze toch niet zoveel uit?

Ik heb verschillende preken hierover, o.m. van ds. Vreugdenhil, ds. Klomp, en die komen in grote lijnen overeen.


Ik denk dat het niet zozeer om durven vanwege de zonden ging. Jezus leerde echter dat er vergeving is voor wie in Hem gelooft. Een andere mogelijkheid is: Nicodemus was een farizeeer, een Joodse leider, stond in aanzien bij het volk en bij zijn collega's. En dan komt Jezus en hij raakt geinteresseerd. Maar Jezus gaan volgen houdt in dat hij alles moet opgeven wat hij heeft, zijn status, zijn baan. Want als hij Jezus gaat volgen zullen de andere farizeeërs en schriftgeleerden hem laten vallen. Dus hij gaat in het geheim (dat is vaak de betekenis in de Bijbel als dingen 's nachts gebeuren) naar Jezus toe, om er meer van te horen want hij moet er meer van weten. Let op de vragen die hij Jezus stelt in Johannes 3. Hoe word je opnieuw geboren, kan dat wel? Nergens zie je dat hij klein van zichzelf dacht. Hij twijfelde aan wat hij van jongs af geleerd had, hoe hij was opgevoed en geschoold. Jezus zei andere dingen. Zou hij dan misschien toch gelijk hebben? Hij moet het weten en zoekt in het geheim (anders zouden zijn collega's hem verstoten) Jezus op. Vanuit de Bijbel weten we dat hij steeds meer overtuigd raakte van wat Jezus zei. In Johannes 7 verdedigt Nikodemus Jezus (wat hem op kritiek van de andere hogepriesters / farizeeers komt te staan) en in Johannes 19 lezen we dat hij en Jozef van Arimatea Jezus lichaam haalden, verzorgden en begroeven)
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De preek

Berichtdoor benefietdiner » 28 mei 2018 15:38

ereunao schreef:Ja, zulke theorieën hoor ik voortdurend in deze geesteloze tijd. ‘Je moet in Jezus geloven en de H.Geest toelaten in je hart en leven. Dan gebeuren er pas wonderen’. Maar dat dan eerst de onreine geest waar de gevallen mens vol van is uitgedreven moet worden hoor je niet over, dat kan hij zelf wel, hij moet het alleen ook willen. En nu pleit ik hier niet voor een dodelijke lijdelijkheid, de mens is verantwoordelijk voor wat hij met het Woord doet. Maar juist dan leert hij dat hij dat niet waar kan maken en moet er weer iets gebeuren wat van de mens uit helemaal niet kan. Zoals een kind altijd geboren wordt als het niet meer kan. Maar dat valt niet uit te leggen, alleen te beleven. Maar hier lag het accent van mijn bericht niet, ik had het over de bedroefde, diep vervallen geesteloze staat van de Kerk der eeuwen als instituut. En dan blijft er niets anders over dan de belijdenis: ‘O.Heere ontferm u ,want wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben uw wacht niet waargenomen; in uw vreze hebben wij niet gewandeld, uw woord hebben wij niet zuiver bewaard en in hoogmoed en heerszucht verteren wij elkander zodat er bijna geen twee meer kunnen samen gaan en de schapen verstrooid zijn als beenderen aan de mond van het graf. Ja wij zijn nu geworden als het volk dat naar uw Naam niet is genoemd en waarover Gij vanouds niet hebt geheerst. En in dit alles is er niemand die zich opwekt dat hij U aangrijpt. Want Gij verbergt uw aangezicht voor ons en doet ons smelten in onze ongerechtigheid’. Je mag in onze dagen gerust godsdienstig zijn, graag zelfs, dominee en kerkenraad hebben natuurlijk meer aan mensen die naar de kerk komen dan aan hen die zondags liever in het stadion zitten. Maar wie God vreest en zich voor het recht in de poort begeeft stelt zijn ziel tot een roof , Die wordt er onherroepelijk uitgetrapt of op zijn minst onder censuur gezet. Maar wat er ook gebeurt, het lichaam is een geheel en ieder lidmaat is op zijn eigen plaats verantwoordelijk voor het geheel. Daarom lost het ook niets op als wij het voor gezien houden, als lid bedanken en een andere gemeente naar onze smaak en snit zoeken zoeken. h.gr: ereunao

Ach ach wat zit je toch naast Elia onder die jeneverboom.
Hier heb je een paar preekjes om je op te beuren.
http://elimcapelle.nl/preken-beluisteren/

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De preek

Berichtdoor benefietdiner » 28 mei 2018 15:55

Chaya schreef:Er ligt een grote troost in voor de schuchteren. Die niet tot Jezus durven gaan, vanwege hun zonden.

Die zijn er inderdaad maar….. het is wel een doodlopend weg of een derde weg die niet naar Jezus leid. Het is zeker niet de bedoel van de geschiedenis van Nicodemus om er een derde weg bij te creëren zoals jij doet proclameren. [-X

Gebruikersavatar
Race406
Majoor
Majoor
Berichten: 2033
Lid geworden op: 28 mar 2004 13:04
Locatie: Wierden
Contacteer:

Re: Hoe was de preek vandaag?

Berichtdoor Race406 » 04 jun 2018 23:10

Hoe was de preek. Tsja...
We hadden een gastpredikant, helemaal geen behoudende broeder overigens.
De preek ging over 1 Johannes 3 : 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Strekking van de preek: we kunnen heel mooi praten. We kunnen van onszelf oprecht menen een kind van God te zijn. Ook anderen kunnen overtuigd zijn dat jij echt een kind van God bent. Maarrrr: als de praktijk van je leven niet strookt met wat jij of anderen denken dan ben je geen kind van God, maar een kind van de duivel.
Stevig uitgewerkt. We hebben huiswerk meegekregen....
Het was stevig tegen het zere been geschopt, deze verkondiging. Maar het is goed om de zaken op scherp te zetten.
En de (ernstige) waarschuwing hoort daar wel zeker bij!
Je hoeft echt niet net zo lang te duwen en te trekken totdat je een "flink Gereformeerde portie hel en verdoemenis" in de tekst hebt geramd.
Aan de andere kant: je moet het Woord aan het woord laten. En als de tekst spreekt over oordeel en dergelijke, dan hoef je ook niet net zo lang te duwen en te trekken totdat je weer voldoende liefde in de preek hebt versleuteld. De Bijbel laten spreken, ook al is dat tegen het zere been.
En zeer deed het... Goddank overigens. Het zet je even stil en je wordt teruggeworpen op Hem, waar je met al je zonde, onwil en onmacht heen mag gaan. Bijzondere zondag..
Ik zie een poort wijd open staan... Die open poort leidt tot Gods Troon. GAAT DOOR! Laat NIETS (maar dan ook werkelijk niets of niemand!) u hinderen!

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hoe was de preek vandaag?

Berichtdoor MoesTuin » 26 aug 2018 14:55

Het heeft me ontzettend geraakt en bezig gehouden de dienst van Zondag 12 Augustus vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Alkmaar.

De 1e dienst na het verongelukken van hun Predikant Sietse Greving op 39 jarige leefdtijd tijdens hun vakantie in Zwitserland.

Een krater is geslagen in zijn gezin met 4 jonge kinderen en in de kerkelijke gemeente.
De dienst die ik nu ga delen houdt me al dagen bezig en zal ik nog veel beluisteren....
Er gaat veel van uit...groot verdriet gemis verwardheid boosheid allerlei emoties maar de kracht ook van een rotsvast vertrouwen en geloof op de Heer Jezus Christus in al het verdriet.....de Hoop....vertrouwen....

http://geluid.gkv-alkmaar.nl/GKV%20Alkm ... 2.0955.mp3

Via bovenstaand link te beluisteren vanaf minuut 5

Bron: http://www.gkv-alkmaar.nl/geluidsopnames/

De uitvaartdienst is ook hartverscheurend maar tegelijk vertroostend en bemoedigend zeer getuigend voor velen.....Christus alle Eer ondanks alles
...

God is zeer nabij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

krid
Sergeant
Sergeant
Berichten: 273
Lid geworden op: 26 jun 2015 10:06

Re: Hoe was de preek vandaag?

Berichtdoor krid » 26 aug 2018 17:28

Vandaag een prachtige preek gezien, was al een "oudje", maar toch heel actueel, Wie de Zoon heeft, heeft het leven:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rX7BHdFGNxQ
Wij verkondigen het evangelie, en Christus bevestigt het Woord door tekenen, genezingen en wonderen!


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast