Zwanger in deze (eind)tijd

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor benefietdiner » 01 apr 2018 14:06

gravo schreef:De Heer is waarlijk opgestaan!

Wie de wereld waarin hij leeft alleen maar beschouwt als een godverlaten plek die op haar einde loopt en waar alles van nu af aan alleen maar slechter, zondiger, gevaarlijker en onveiliger wordt (als onderdeel van de reeds ingezette eindtijd), komt aan de lofzang niet meer toe. Dan regeert de angst, is het Evangelie onder de voet gelopen door de Apocalyps en wordt ons persoonlijk leven gedomineerd door een teruggetrokken geïsoleerd leven, waarin slechts gewacht wordt op het einde.
Maar de lofzang moet op aarde gaande gehouden worden! Niet uit wanhoop, maar uit de hoop die in ons is. Verblijd u ten allen tijd!
Het kenmerk van het christelijk geloof is de overwinning van het kwade door het goede. De dood wordt overwonnen! De duistere tonen van zonde, geweld en dood komen volop aan de orde in de Bijbelse boodschap, maar daar loopt het niet op uit. Het loopt uit op Gods genadige verlossing, op een herstel van alle dingen. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat nieuwe leven wordt hier al, op aarde, gevonden. In de wedergeboorte.
Laat je leven niet de kleur aannemen van alles wat voorbij gaat of is gegaan (het oude leven, met haat, zonde, geweld, dood, eenzaamheid, twist, nijd, angst en afgunst). Nee, laat het gekleurd worden door het nieuwe leven, door Jezus' overwinning op de dood. Het Evangelie is een goede boodschap. Omdat het gaat om vergeving, verlossing, overwinning, vrede, trouw, genezing, toekomst.
Somberheid, pessimisme, angst, ongeloof, ze zijn weinig vruchtbaar. Als je leven daardoor wordt bepaald, ben je niet gelukkig.
Kortom, ik zou het er met God op wagen. Dan ben je niet alleen nu, maar alle dagen van je leven gelukkig.

In het vraag- en antwoordenboekje van de Heidelberger Catechismus, een leerboekje over de kernzaken van het christelijk geloof, is de eerst vraag:
Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Het antwoord is (heel kort samengevat): dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus.
En dat is Christus Pantokrator (de Almachtige) die in de hemel is, gezeten aan de rechterhand van God.
Wat zou je nog meer willen wensen als je er over nadenkt om een gezin te willen stichten?
Hij zal ons niet verlaten.

gravo

Het zal waar en zeker zijn Amen. d:)b

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2213
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor Teus » 01 apr 2018 22:10

gravo schreef:De Heer is waarlijk opgestaan!

Wie de wereld waarin hij leeft alleen maar beschouwt als een godverlaten plek Bij een rood verkeerslicht moet je stoppen. De wereld is sowieso geen godverlaten plek, dan zou er geen leven meer zijn. die op haar einde loopt en waar alles van nu af aan alleen maar slechter, zondiger, gevaarlijker en onveiliger wordt (als onderdeel van de reeds ingezette eindtijd), komt aan de lofzang niet meer toe. Absoluut wel, juist daarom is het besef zoveel waard wat Jezus gedaan heeft, alleen dan kun je roemen in Hem. Dat Hij het ten beste keren wil. Dan regeert de angst, Als je uitziet naar Jezus' komst is er geen angst, dan is er haast om dienstbaar te zijn voor God. Als het om Hem gaat, gaat het altijd gepaard met vreugde. is het Evangelie onder de voet gelopen door de Apocalyps en wordt ons persoonlijk leven gedomineerd door een teruggetrokken geïsoleerd leven, waarin slechts gewacht wordt op het einde. Het verlangen naar Jezus komst is ontstaan door het Evangelie. Degene die uitzien naar Jezus komst en Hem liefhebben speelt het Evangelie het meest omdat dat hun houvast is om anderen te vertellen Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Omdat zij het verlangen hebben, wat God in hun gewerkt heeft, om het koninkrijk uit te breiden.
Maar de lofzang moet op aarde gaande gehouden worden! Niet uit wanhoop, maar uit de hoop die in ons is. In wanhoop kan geen lofzang zijn. Verblijd u ten allen tijd! Inderdaad, ook op de terugkeer van Jezus.
Het kenmerk van het christelijk geloof is de overwinning van het kwade door het goede. De dood wordt overwonnen! Niet het christelijk geloof is het kenmerk van de overwinning van het kwade, het werk van Jezus aan het kruis is het kenmerk van de overwinning van het kwade. Het christelijk geloof heeft het kenmerk vertrouwen op Jezus te hebben, te doen wat hij wil dat we doen. Dat we dagelijks vragen “Vader wat wilt u dat ik doen zal?” en ons daar naar uitstrekken. Het verlangen hebben een ontmoeting met Jezus te hebben. Dat je leven op God en Zijn dienst gericht is in voor en tegenspoed. Dat je in alles Gods Hand legt en Zijn hand in alles ziet. De duistere tonen van zonde, geweld en dood komen volop aan de orde in de Bijbelse boodschap, maar daar loopt het niet op uit. Het loopt uit op Gods genadige verlossing, op een herstel van alle dingen. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat nieuwe leven wordt hier al, op aarde, gevonden. In de wedergeboorte.
Laat je leven niet de kleur aannemen van alles wat voorbij gaat of is gegaan (het oude leven, met haat, zonde, geweld, dood, eenzaamheid, twist, nijd, angst en afgunst). Nee, laat het gekleurd worden door het nieuwe leven, door Jezus' overwinning op de dood. Het Evangelie is een goede boodschap. Omdat het gaat om vergeving, verlossing, overwinning, vrede, trouw, genezing, toekomst.
Somberheid, pessimisme, angst, ongeloof, ze zijn weinig vruchtbaar. Als je leven daardoor wordt bepaald, ben je niet gelukkig.
Kortom, ik zou het er met God op wagen. Dan ben je niet alleen nu, maar alle dagen van je leven gelukkig.


Het nieuwe leven is niet alleen door Jezus' overwinning, dan zou ieder mens het eeuwige leven hebben. Hij heeft de dood overwonnen voor degene die in Hem geloven, die zijn of haar leven in Zijn handen gelegd hebben.


gravo schreef:In het vraag- en antwoordenboekje van de Heidelberger Catechismus, een leerboekje over de kernzaken van het christelijk geloof, is de eerst vraag:
Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Het antwoord is (heel kort samengevat): dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Onbegrijpelijk maar geweldig toch! Zou je dan niet, indien je dat besef hebt, bij Hem willen zijn?
En dat is Christus Pantokrator (de Almachtige) die in de hemel is, gezeten aan de rechterhand van God.
Wat zou je nog meer willen wensen als je er over nadenkt om een gezin te willen stichten?
Hij zal ons niet verlaten.

gravo


Achterover leunen in de afwachting van wat komen gaat is m.i. geen brandend hart of liefde voor Jezus hebben. Wanneer je van iemand houdt, wil je hem of haar ontmoeten. Wanneer we denken “ach het zal wel een keer gebeuren” lijkt mij dat er geen verlangen is. Ik wil niet dat het me zo vergaat zoals het de dwaze maagden verging.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1283
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor gravo » 02 apr 2018 10:02

@Teus

Ik begrijp je reactie niet.

Ten eerste komt dat natuurlijk omdat je niet goed leest wat er staat en je vervolgens kritisch uitlaat over die verkeerde lezing. Je begrijpt mijn post niet wanneer je zegt: "Niet het christelijk geloof is het kenmerk van de overwinning van het kwade,(...)".
Ik zei niet dat het christelijk geloof het kenmerk is van de overwinning van het kwade, maar ik zei dat de overwinning van het kwade door het goede het kenmerk is van het christelijk geloof. Je draait het om en je schept daardoor verwarring voor jezelf en voor anderen.

Wat ik ook niet begrijp is de idee dat het besef in de eindtijd te leven zo'n beetje de maat wordt voor het gehalte van ons geloof. Uiteraard verlangen wij allen naar de komst van Jezus Christus. Dat doen christenen al zo'n 2000 jaar. Maar dat hoeft toch niet te betekenen dat we onze tijd dan persé als dé eindtijd dienen te bestempelen. Zijn we minder gelovig als we een normaal christelijk leven leven, waarbij we oog hebben voor onze omgeving, onze naaste en als rentmeesters met de aarde omgaan? In de verwachting dat onze kinderen ook op deze aarde zullen moeten leven?

En zo komen we weer op de vraag uit het begin-topic. Het is nogal wat wanneer jonge christenen zo in de ban van de eindtijd worden gebracht dat zij aarzelen om kinderen te willen krijgen. Als dat de vrucht is van de constante dwang om onze tijd als eindtijd te zien, dat vervliegen er heel veel christelijke idealen, omdat, nogmaals, angst en onzekerheid, verlamming of in-de-schulp-kruiperij het leven van christenen dan gaat bepalen.

Om nog maar niet te spreken van de verloochening van het pro-life standpunt. Enerzijds te hoop lopen tegen abortus of voorbehoedsmiddelen, maar anderzijds wel jonge mensen zoveel schrik aanjagen (met een geproclameerde eindtijd die in chaos en geweld uitloopt) dat ze maar afzien van kinderen krijgen? Nee, dan gaat er iets grondig mis mijns inziens.

Als je toch een focus op het einde wilt hebben, dan is het veel beter om de realiteit van ons korte bestaan ter sprake te brengen. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het verschil met het eindtijd-gewaarschuw is echter dat die realiteit ons niet verlamt, maar ons aanzet om dit leven goed te gebruiken, het aan onze kinderen door te geven in de wetenschap dat de sterfelijkheid van ons allen, door de generaties heen, wordt overwonnen, wanneer wij leven uit het geloof in Jezus Christus.
Wij zijn niet van Hem verlaten. Zijn wederkomst op de wolken des hemels verwachten wij met vreugde. Maar het is niet zo dat wij nog genade, geloof of enig geestelijk goed missen zolang Hij nog vertoeft.
Wij hebben nu reeds, in dit leven, de volle zaligheid ontvangen. Het eeuwige leven is ons al gegeven. Daarom kan een christen, eindtijd of niet, altijd leven vanuit de volkomen verdiensten van Jezus Christus. Zo kunnen we leven en zo kunnen we sterven.
Ik krijg wel eens het gevoel dat de verwachting dat wij de eindtijd nog zullen meemaken een afleiding is van het denken over ons eigen einde vóór die tijd. Die gedachte kunnen we dan uitbannen door die focus op de eindtijd met alle bijbehorende spectaculaire fenomenen. Dat is toch vele malen interessanter dan als demente oudere je laatste adem uitblazen in een verpleeghuis. Punt is dat dat laatste waarschijnlijker is dan dat eerste.

Naar mijn gevoel doet de mate waarin wij wel of niet in de eindtijd zijn beland helemaal niets toe of af aan de geestelijke rijkdom die wij in Jezus Christus hebben. Ook als we eenzaam en ontluisterd ontslapen in Christus zijn we zalig.

Je legt volgens mij met je alertheid op Jezus' komst (en het letten op de tekenen der tijden) veel te veel druk op je omgeving. Die eindtijd lijkt bij jou wel met alle geweld (sic!) aanstaande te moeten zijn. En het lijkt ook wel zo te zijn dat alleen deze verwachting kan leiden tot de juiste liefde, het ware verlangen of het echte brandende hart voor Jezus.
Wie zegt dat anderen, die hun christelijk geloof eenvoudig, maar daarom niet minder indrukwekkend wijden aan zorg, omzien en oog voor de naaste, dat niet doen vanuit een diepe bron van liefde voor God? Volgens mij hebben zij ook olie in hun lamp, maar zie jij dat niet zo. Of zou jij zo'n leven, waarin een christen niet constant gericht is op het einde der tijden, ook "achterover leunen" willen noemen?

Je loopt het gevaar om in je enthousiasme (vrees?, obsessie?) je taak in deze tijd en op deze plaats te verzaken en anderen daarin mee te slepen.
Nogmaals, waarschijnlijk word je in je verwachting van Jezus' komst gewoon ingehaald door je eigen dood. Daarom: "Weest nuchter en waakt". Dat laatste doe je zeker, maar dat eerste...dat vraag ik me echt af.
Enige nuchterheid is hier op z'n plaats. Al was het alleen maar voor de kinderen.

Ook ik verwacht de komst van Christus in heerlijkheid. Maar bij gebrek aan het hoe, wat, wanneer, tijd of plaats hou ik het maar bij het leven hier en nu. In het land dat de Here mijn God mij gegeven heeft. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis of dat ik me ergens aan schuldig maak.

En ik ben blij met mijn kinderen. Een zegen van God.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor Origenes » 02 apr 2018 10:34

gravo schreef:waarschijnlijk word je in je verwachting van Jezus' komst gewoon ingehaald door je eigen dood. Daarom: "Weest nuchter en waakt". Dat laatste doe je zeker, maar dat eerste...dat vraag ik me echt af.
Enige nuchterheid is hier op z'n plaats. Al was het alleen maar voor de kinderen.

Volkomen terechte opmerking. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Ik heb, lang geleden inmiddels, mensen zien ontsporen naar aanleiding van een uit de hand gelopen eindtijdverwachting: Jezus zou heel snel komen in het kader van de wegrukking; ze hoefden niet meer te werken; gevolg: executieverkoop huis; 2 kinderen die ineens niet meer op school kwamen en vertrokken met onbekende bestemming.

Niet lang daarna zei ik tegen een gereformeerde dominee, die er prat op ging dat de wederkomst morgen kon plaatsvinden, dat het best nog heel lang kan gaan duren en dat het welbeschouwd in elk geval voor ieder mens niet langer duurt dan een mensenleven. En het leven is niet zo lang. Na mijn overlijden is het moment van de wederkomst het eerste wat ik meemaak. Op die manier hou ik mijn eigen eindtijdverwachting binnen de proporties. Volgens de dominee was dat een ouderwetse benadering. Het was toen nogal hip onder christenen om een snelle wederkomst te verwachten en de desbetreffende dominee was zowel modern als bijbelgetrouw. Later hoorde ik hem via de EO-radio hetzelfde beweren als wat ik tegen hem had gezegd.
Misschien inmiddels ook wat ontsporingen meegemaakt in het pastoraat?
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor Marnix » 04 apr 2018 09:09

Voor doemdenkers is het inderdaad een lastige tijd. Maar ja, dat geldt voor elke tijd. Ja, een paar honderd jaar geleden was het allemaal veel beter he want geen islam. En verder een enorm verschil tussen arm en rijk, 6 dagen werken en geen geld en tijd voor leuke dingen, reizen, uitstapjes, lekker eten. Gemiddelde levensverwachten veel lager dan nu. Spanjaarden, de pest en allerlei andere ziekten die veel meer slachtoffers eisten dan terrorisme. Slechte gezondheidszorg. Zet dat eens af tegen de welvaart en luxe die we hier hebben en klaag niet dat het geen leuke tijd is om kinderen te krijgen. Je hebt als je zo bent ingesteld in elke tijd wel wat om bang voor te zijn en nu een hoop minder dingen dan vroeger....
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor Marnix » 04 apr 2018 09:34

Mams1 schreef:Hoi
Ik ben nieuw hier.
Ik ben sinds februari 2016 bekeerd nadat de Heer mij op een bijzondere manier heeft aangeraakt.
Ook in dat jaar zwanger geraakt van de eerste en getrouwd.
Omdat we ons verder hebben verdiept in het geloof kwamen we tot de conclusie dat we in de eindtijd leven.
We zitten nog al eens over een tweede te denken alleen zou dat wel verstandig zijn om in deze tijd nog zwanger te zijn? Of is het een kwestie van vertrouwen om dat Hij uiteindelijk de Maker is en niet wij zelf?Welkom. Dat we in de eindtijd leven klopt allicht. Maar Jezus kan morgen terugkomen en over een paar honderd jaar. Daar maar mee beginnen.

Daarnaast snap ik niet waarom het zo erg zou zijn als je zwanger bent als Jezus terugkomt. Kan je dat uitleggen?

Je hoeft / kan deze tekst dus niet te gebruiken als: Dus ik moet zorgen dat ik niet meer zwanger wordt want als ik niet zwanger ben en Hij komt terug word ik gered en als ik wel zwanger ben en Hij komt terug niet. Als dat zo was zou Gods kerk over 100 jaar uitgestorven zijn omdat niemand meer zwanger zou willen / durven worden. Het gaat om de eindtijd en dat dat een zware tijd zal zijn vanwege vervolging.

Overigens is over deze teksten nog wel wat te zeggen. Want een deel lijkt ook te gaan over de verwoesting van Jeruzalem. Er wordt specifiek gesproken over Israel, Judea en Jeruzalem en dat de mensen van Judea de bergen in moeten vluchten... dus ik weet niet of deze tekst zo toegepast kan worden op iedereen. (lees Mattheus 24 en dan ook Lucas 21 maar eens na. In Lucas 21 zie je dat er veel wordt gezegd over de verwoesting van Jeruzalem. En denk dan ook aan wat Jezus zegt als hij naar Golgotha gaat, er vrouwen achter hem aanlopen (gewone vrouwen uit Jeruzalem) die over hem weeklagen en om hem huilen en Hij draait zich dan om en zegt: Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij maar om jezelf en je kinderen want weet dat de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: Gelukkig de schoot die geen kinderen heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen: Bergen val op ons, heuvels bedek ons.

Hoe het ook is, nergens wordt gewaarschuwd om kinderen te krijgen. Er wordt gewaarschuwd voor vervolging en verdrukking en als dat ons te wachten staat moeten en mogen we dat ondergaan, zoals veel broers en zussen in andere landen dat ook ondergaan. Maar nergens wordt gezegd: Beter geen kinderen krijgen daarom. Als het zwaar is gaat God met je mee en draagt Hij ons er doorheen. En zo mag je ook in vertrouwen op Hem kinderen krijgen als Hij dat geeft. En weet dat hoe zwaar het zou kunnen zijn (en momenteel valt dat allemaal best mee hier en mogen we dankbaar zijn voor zoveel goede dingen) God is erbij en heeft een prachtige toekomst voor ons klaar. Ook voor onze kinderen. Daarom zijn er genoeg christenen die nu kinderen krijgen. Zelf zijn we in verwachting van ons tweede kind. :)

Veel zegen met alles gewenst!
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Mams1
Verkenner
Verkenner
Berichten: 5
Lid geworden op: 28 mar 2018 10:03

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor Mams1 » 04 apr 2018 12:24

Ik heb er voor gebeden samen met mijn man en ik kreeg de volgende droom:
Ik deed een zwangerschapstest en er kwam in beeld te staan: 1,2,3..4, 7
En daarna: niet zwanger en dat beeld knipperde.. zou dat betekenen dat t toch niet verstandig is dan of heeft dit een andere betekenis? Daarop kreeg ik een droom waarin ik bloedde en die droom heb ik twee nachten achter elkaar gehad!

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Zwanger in deze (eind)tijd

Berichtdoor ben db bd » 09 apr 2018 14:02

Eindtijd of niet. Dit is geen leuke tijd om kinderen te hebben.
Het is een constante zorg voor de toekomst. Je hebt geen glazen bol nodig om te begrijpen dat de zaken er niet veel beter op gaan worden

lieve mams, ik ben wel niet zo hoog op dit forum als de tegensprekers, niet genoeg bijgedragen wellicht, maar ik ben het toch met Bruno eens.
Wij weten de dag en het uur wel niet, maar op wat grotere schaal is er veel zwaar weer te zien als aankomend hoor, tenminste voor wie de kop boven het zand houdt en eerlijk alternatieve media leest.
(dat is nog lang geen wederkomst, maar kan wel grote verdrukking zijn, barensweeën van de nieuwe tijd.)

Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, anders had de Heere wel een grens gesteld aan het kinderen krijgen. (vermenigvuldigen dus)
En heerlijkerwijs behoeft die grens er voor ons ook niet te zijn; 12 stuks behoort nog steeds onder kinderzegen, als wij die kinderen maar opdragen als voor de Heere. En kinderen zijn geheiligd in het geloof van de ouders, was het zo niet?
En al waren ze een dag oud en de Heere riep ze Thuis, dan was uw moeite en verdriet nog steeds niet tot verlies. Want de eeuwige heerlijkheid is voor hen dan alleen maar eerder aangevangen, toch? En die eeuwige heerlijkheid, welke de Heere ons zo graag gunt en tot Zijn eer is, gaat nooit meer over. En zelfs de miskraamkinderen kom je straks nog in de eeuwige heerlijkheid tegen, leerde ik eens van een moeder met ervaring in- en dus zicht op wat voor ons wonderen zijn, dienaangaande.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast