Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Prisma23
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29

Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Prisma23 » 09 jan 2018 21:55

Onderstaand bericht komt op mij wat eigenaardig over.
Moet nu ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling hebben? Is dit geen doorgeschoten vorm van individualisme? Er is toch genoeg (te veel ?) keuze uit Bijbelvertalingen?

Laten de Gereformeerde Gemeenten (GG) zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een goede, leesbare Bijbelvertaling.

https://www.rd.nl/kerk-religie/neem-als ... -1.1458548

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 762
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Nina » 09 jan 2018 22:11

Ik heb geen abonnement op het RD en kan het stuk dus niet lezen. Jammer, ben er wel nieuwsgierig naar.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Marnix » 09 jan 2018 22:16

Huh ik kan het zonder abo gewoon lezen. Goed dat er gekeken wodt naar een begrijpelijker vertaling maar de illusie dat men het beter kan dan de vertalers van bijvoorbeeld de HSV is jammer. Je krijgt altijd kritiek uit bepaalde hoek als je met iets nieuws komt. De HSV lijkt me prima geschikt voor in de Ger Gem of op de Driestar.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Prisma23
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Prisma23 » 09 jan 2018 22:31

Nina schreef:Ik heb geen abonnement op het RD en kan het stuk dus niet lezen. Jammer, ben er wel nieuwsgierig naar.

Even de koekjes van je browser wissen, dan zal het wel lukken.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Cicero » 10 jan 2018 10:00

Het komt er inderdaad op neer dat ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling krijgt.

Want stel dat de GG op wonderbaarlijke wijze eensgezind een (zoveelste) herziening van de SV voor elkaar weet te krijgen. Dan zal dat op verzet stuiten bij de mensen die ook kritiek hadden op de Bijbel met Uitleg, bijvoorbeeld.

Mijn advies zou zijn dat de GG een beproevingscommissie aanstelt die de bestaande HSV gaat beproeven. En dat ze dan ook met de HSV-commissie om tafel gaan om eventuele pijnpunten te bespreken. Wellicht volgt daar dan uit dat de HSV voor gebruik wordt vrijgegeven.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat zo'n commissie bestaat uit deskundigen. Neerlandici zal niet zo'n probleem zijn, maar volgens mij zijn er nauwelijks mensen in de GG die wetenschappelijk in een bijbelvak zijn afgestudeerd, laat staan gepromoveerd. Dus het zal wel weer amateurisme troef worden.

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Teus » 10 jan 2018 20:08

We hebben al diverse vertalingen voorbij zien komen en elke keer vraag ik me af waarom?
We leven in een tijd van geloven, mensen zeggen God te geloven en weten Wie Hij is maar weten Wie God is wil nog niet zeggen dat je Hem kent. Om God te leren kennen heb je de Heilige Geest nodig, verkregen door het lijden en het sterven en weer opstaan van Jezus aan het kruis. Voor hen die oprecht hun zonden hebben beleden en hun leven aan Jezus gegeven hebben en Hem geloven en volgen op de weg die God wil dat we gaan.
Ik ben bevreest en heb de indruk dat we met het weten wie God is ook de Bijbel willen begrijpen. Maar om de Bijbel te kunnen begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig. De Psalmist schrijft: Heer, ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Daarom vind ik het zorgelijk dat we de Bijbel zo moeten maken dat we Hem “zomaar” moeten kunnen lezen en begrijpen.
We moeten hem direct kunnen begrijpen, we hebben de Heilige Geest, God, niet meer nodig.
De intentie van “Het Bijbellezen” is weg. Wanneer we alles begrijpen wat er staat hebben we God niet nodig om ons op de hoogte te stellen van wat Hij met ons wil. Het gaat ten koste van de relatie met Hem. Het is zo geweldig God te vragen wat bepaalde teksten betekenen en Hem om uitleg te vragen. Je zoekt God, je wil iets van Hem, je vertrouwen en geloof gaat weer groeien.
De intentie, die diepe betekenissen van Zijn Woorden die Hij wil gebruiken om je te bemoedigen, verdwijnt.

Ik heb eens wat Bijbelteksten onder de loep genomen en ben zeer verontrust.
Kijk maar eens wat er vanaf de Statenvertaling (SV) tot de Bijbel in gewone taal (BGT)geworden is.
We dwalen af, gaan de kerken mee?

In Bijbel in gewone taal (BGT) staan de woorden waar God, Jezus en de Heilige Geest mee bedoeld worden niet in hoofdletters. Dat vind ik zelf een onderwaardering. Juist omdat het dan ook moeilijker te zien is, als je dan toch met je verstand wil lezen, wie er steeds bedoeld wordt. Vaak kun je in de eerdere vertalingen zien aan deze vorm van schrijven over wie het gaat.

Vreze komt in de SV 78x voor in de BGT 0x.
Genade komt in de SV 201x voor in de BGT 0x.

Genesis 1:1
SV In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
BGT In het begin maakte God de hemel en de aarde.

Hier zien we dat de ultieme eigenschap van God, het scheppen, niet meer aan de orde is maar Hij maakte net zoals mensen iets maken. Gods werk wordt vereenvoudigd, het komt hier over dat het niet zo bijzonder meer is.

Genesis 1:2
SV En de Geest Gods zweefde op de wateren.
BGT Er waaide een hevige wind over de aarde.

In de SV wordt gezegt dat Gods aanwezigheid op de wateren zweefde. God was er, Hij was bezig de hemel en de aarde te maken. Hij was Zijn MeesterPlan aan het volvoeren.
Wat zegt de harde wind in de BGT over Gods aanwezigheid? Net zo gewoon we het nu vinden dat het waait terwijl het ook Gods Hand is.

Genesis 6:8
SV Maar Noach vond Genade in de ogen des Heeren.
BGT Maar de Heer vond dat er één mens dat wel goed leefde. Dat was Noach.

Genade in de ogen des Heeren vinden (SV) is niet toegerekent worden van het kwade, vergeven van de zonden die hij deed en doet. Dat vond Noach in God, Zijn Genade, niet zijn eigen goede werken.
Het doet hier vermoeden (BGT) dat wanneer je goed leeft wel Genade van God ontvangt, helaas is het dan geen Genade meer.
Mattheus 16:23
SV Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

BGT Maar Jezus draaide zich om en zei tegen Petrus: ‘Achteruit jij, Satan! Houd me niet tegen. Jij denkt aan wat mensen willen, maar niet aan wat God wil.

Dit is wel heftig en verdrietig wanneer je ziet hoe de betekenis van “Ga achter Mij” te niet gedaan wordt.
De intentie van de woorden van Jezus zijn hier helemaal niet meer zichtbaar. Dit is echt erg, juist de woorden die een kind van God elke keer weer moet ervaren. Achter Jezus gaan staan om Hem weer te volgen. Wanneer we fouten gemaakt hebben wil God ons daar hebben om Jezus' voetstappen te drukken. Opnieuw terug naar Jezus.
Dat kan alleen wanneer je achter Hem aangaat. De BGT spreekt van “achteuit”, nog verder van Jezus af.


Mattheus 17:19-21
SV 19 Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? 120 En Jezus zeide tot hen: Om uw ongeloof; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoud tegen deze berg zeggen: Ga heen van hier daarheen, en hij zal heengaan en niets zal u onmogelijk zijn. 21 Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.


BGT 19 Toen Jezus en de leerlingen alleen waren, vroegen de leerlingen: ‘Waarom konden wij die kwade geest niet wegjagen?’
20-21 Jezus antwoordde: ‘Dat komt doordat jullie geloof te klein is. Luister goed naar mijn woorden: Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een berg zegt: ‘Ga eens opzij,’ dan gaat die berg opzij.’


Vers 21 over bidden en vasten doet hier kennelijk niet mee, het lijkt van ondergeschikt belang te zijn.

Romeinen 3:24
SV En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

BGT Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn.


BGT: Zomaar? God doet nooit iets zomaar, God wilde Zijn Liefde delen en de mensen een geweldig leven geven, omdat Hij zoveel van ze houdt. En wat daaruit volgt; om Jezus Christus de Eer, Lof en Aanbidding toe te brengen.

BGT: Redden.
SV: Gerechtvaardigd.
God heeft mensen niet alleen gered van de straf die ze verdient hebben, opdat ze de verdoemenis ontlopen(BGT). maar heeft ze gerechtvaardigd, in Jezus' positie gebracht, ze zijn “die in Jezus Christus is” zegt de SV. Een leven, Jezus volgend, om te groeien in het geloof en er achter zien te komen wat Hij met ons wil. Om te mogen wandelen voor het Aangezicht van God.

BGT: Voor niets.
SV Genade.
“Genade” is in wezen voor niets maar wanneer we “Genade” gaan vervangen voor “voor niets” missen we de intentie van “Genade”.
Genade is krijgen voor niets maar nooit geven om niets. Om de Genade van God enigzins te begrijpen, we kunnen dat nooit volledig, moeten we nagaan wat Het Hem gekost heeft om de mens weer terug te krijgen waar Hij het bedoelt heeft. Het heeft Zijn Enig Geliefde Zoon gekost. Wat denk je wat het voor Hem betekende toen Jezus aan het kruis zei “ Mijn God, Mijn God, Waarom heeft U mij verlaten?
“Voor niets” is “te goedkoop”.

BGT: Vergeving.
SV: Verlossing.
Vergeven is niet meer erop terug komen, niet meer toerekenen van hetgeen gebeurd is. We hebben het alle maal nodig, en Jezus heeft er aan voldaan, Hij heeft geleden voor alle mensen. Alleen zij, die Hem oprecht Lief hebben door een oprecht geloof en vertrouwen in Hem, mogen uitzien naar De eeuwige Zalige Toekomst.
Verlossing betekend vele malen meer. Verlossing is verlost zijn van de schuld die op ons ligt waardoor we de dood verdient hebben, verlost van satan in de positie wie we zijn in Jezus Christus. Geliefd door onze Heiland en God. Verlost van verslavingen, zonden, onzekerheden en angsten, vrij in Jezus Christus.

BGT: Die gelooft in Jezus Christus.
SV: Die in Christus Jezus is.
Er wordt gesproken over “in Jezus Christus zijn” (SV) dat beteket in Zijn hoedanigheid, zijn authoritiet leven.
In Jezus Christus geloven ligt op een minder diep niveau.

Dit zijn zomaar enkele teksten.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Marnix » 10 jan 2018 21:10

Sorry maar je zet dingen tegeover elkaar die totaal niet tegenover elkaar staan. Natuurlijk moet de Geest je leren Gods Woord te verstaan. Het is flauwekul dat nieuwe vertalingen worden gemaakt omdat men denkt de Geest niet nodig te hebben. Als je de hele dag een Chinese Bijbel leest heb je daar na een dag niets van geleerd. Dan kan je zeggen: De Geest moet het je leren verstaan. Dat klopt, maar daarmee is de tekst en dat je die kan begrijpen, nog wel belangrijk. Daarom komen er nieuwe Bijbelvertalingen zodat de Bijbel in de eigen taal die iedereen kan begrijpen, te lezen is.

En vergelijk de teksten die je noemt ook eens met de NBV en de HSV dan. Die hadden als doelstelling om zo goed mogelijk de grondtekst te vertalen. De BGT heeft een hele andere doelstelling en is volgens mij in geen enkele kerk de standaard vertaling.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Arco » 11 jan 2018 10:34

Precies, vertalingen met een ander uitgangspunt vergelijken heeft geen zin. Maar ergens is vertalingen vergelijken met hetzelfde uitgangspunt ook niet echt zinvol. Als je nu de SV, NBG'51, Naardense Bijbel, HSV en NBV gaat vergelijken met elkaar, wat zie je dan? Weet nu wat er staat in de grondtekst?
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

blijblij
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1308
Lid geworden op: 29 dec 2010 10:09

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor blijblij » 11 jan 2018 11:46

Teus schreef:Vers 21 over bidden en vasten doet hier kennelijk niet mee, het lijkt van ondergeschikt belang te zijn.


Nee, niet van ondergeschikt belang, maar in de zoektocht naar de meest oorspronkelijke tekst van Matheüs is gebleken dat dit vers in de meest betrouwbare handschriften ontbreekt. De SV maakt gebruik van een andere grondtekst, de textus receptus, en daar staat dit vers wel in. De BGT maakt gebruik van de kritische tekst van Nestle-Aland en daarin wordt gesteld dat dit vers niet oorspronkelijk is, maar een latere toevoeging. Vandaar dat dit vers ontbreekt.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Arco » 11 jan 2018 13:50

Met deze reactie is het wachten op een tegenreactie van Cicero, maar toch:

De kritische tekst van Nestle-Aland is niet de meest betrouwbare tekst van de oorspronkelijke tekst. Er wordt vaak heel wat gewicht gelegd bij de leeftijd van die teksten, maar zolang het niet het originele handschrift dat geschreven is door de oorspronkelijke auteur, is er een redelijke kans dat het handschrift afwijkt.

Daarnaast is er voor Mattheus nog door kerkvaders gemeld dat deze geschreven heeft in het Hebreeuws, niet in het Grieks. Dat maakt de Griekse handschriften per definitie tot een vertaling, waardoor de kans op afwijkingen meer dan aanwezig is.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor naamloos » 11 jan 2018 13:59

Arco schreef:De kritische tekst van Nestle-Aland is niet de meest betrouwbare tekst van de oorspronkelijke tekst. Er wordt vaak heel wat gewicht gelegd bij de leeftijd van die teksten, maar zolang het niet het originele handschrift dat geschreven is door de oorspronkelijke auteur, is er een redelijke kans dat het handschrift afwijkt.
Aangezien we geen originele handschriften hebben geldt dat net zo zo voor de textus receptus.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Arco » 11 jan 2018 14:12

naamloos schreef:Aangezien we geen originele handschriften hebben geldt dat net zo zo voor de textus receptus.


Dat is ook zo. Zowel de kritische tekst van Nestle-Aland als de textus receptus zijn kopieën van kopieën. Er is nog een meerderheidstekst, die tenminste rekening houd met alle tekstbronnen. Want de textus receptus houdt geen rekening met latere vondsten en de kritische tekst leunt te veel op de leeftijd van teksten.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

blijblij
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1308
Lid geworden op: 29 dec 2010 10:09

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor blijblij » 11 jan 2018 14:32

Arco schreef:Dat is ook zo. Zowel de kritische tekst van Nestle-Aland als de textus receptus zijn kopieën van kopieën. Er is nog een meerderheidstekst, die tenminste rekening houd met alle tekstbronnen. Want de textus receptus houdt geen rekening met latere vondsten en de kritische tekst leunt te veel op de leeftijd van teksten.


De NA 'leunt' met name op lectio difficilior potior en lectio brevior (de moeilijkere tekst is oorspronkelijker/de kortste tekst is oorspronkelijker).
Leeftijd is geen argument.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Arco » 11 jan 2018 14:55

blijblij schreef:De NA 'leunt' met name op lectio difficilior potior en lectio brevior (de moeilijkere tekst is oorspronkelijker/de kortste tekst is oorspronkelijker).
Leeftijd is geen argument.


Dat is de theorie. Maar het feit is dat bij de beoordeling van teksten vijf categorieën zijn gemaakt, waarbij "toevallig" alle oudste teksten in categorie 1 terecht zijn gekomen. Terwijl de Codex Sinaiticus wel een verdachte tekst is, omdat het verhaal van Von Tischendorf rammelt aan alle kanten en het aantal correcties is teveel om van een betrouwbare tekstbron te spreken. Tussen Vaticaanse codex en de Sinaiticus zitten alleen al voor de Evangeliën 3.036 tekstuele verschillen.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
Prisma23
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29

Re: Ieder kerkgenootschap zijn eigen Bijbelvertaling

Berichtdoor Prisma23 » 11 jan 2018 19:10

Gezien de reacties van allerlei wijsneuzen kan de titel van dit draadje beter "Iedere gelovige zijn eigen Bijbelvertaling" worden,


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast