Kon de Heere Jezus zondigen?

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor naamloos » 23 dec 2017 22:48

CorsdeKort schreef:Jezus noemde zichzelf niet de zoon van God maar Mensenzoon. Het enige verschil tussen Hem en ons was dat Hij was verwekt door de Heilige Geest en daardoor van zijn geboorte al de Heilige Geest had; hij was bekeerd van af zijn geboorte.
De H.G. daalde bij Jezus' doop op hem neer: En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
Waarvan was Jezus bekeerd? :shock: Wat was er eerst?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Bambi2

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Bambi2 » 23 dec 2017 23:53

Ik denk altijd maar:" Hij was God in een mensenlichaam"
Hij werd niet pas een Godheid nadat de Heilige Geest over Hem kwam. Want dan zou Hij dus al die tijd alleen mens geweest zijn. Dat klopt toch ook niet?

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3457
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Johan100 » 24 dec 2017 00:18

CorsdeKort schreef:Jezus kon wel zondigen...
slik! Heiligschennis. Alleen de gedachte al dat Jezus zou kunnen zondigen.
CorsdeKort schreef:Jezus noemde zichzelf niet de zoon van God maar Mensenzoon.
Wel de Zoon van de Vader! Matth. 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren.

In Mattheus 11 lees ik:
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?
16 En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

CorsdeKort schreef: Het enige verschil tussen Hem en ons was dat Hij was verwekt door de Heilige Geest en daardoor van zijn geboorte al de Heilige Geest had; hij was bekeerd van af zijn geboorte.
Bekeerd vanaf Zijn geboorte? Waarvan bekeerd? Ik lees in Johannes 1 dat Hij Zelf God is.

Het vlees geworden Woord
1 IN den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.

Je hebt geen goed beeld van wie Jezus nu werkelijk is. Dat blijkt wel uit je schrijven.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Cicero » 24 dec 2017 00:49

Bambi2 schreef:Ik denk altijd maar:" Hij was God in een mensenlichaam"
Dat is niet volgens het klassieke dogma, want dan zeg je eigenlijk dat God een halve mens gebruikt als een avatar. En dat Jezus dus niet waarlijk mens was.
Hij werd niet pas een Godheid nadat de Heilige Geest over Hem kwam. Want dan zou Hij dus al die tijd alleen mens geweest zijn. Dat klopt toch ook niet?
Bij Jezus spreken we volgens het klassieke dogma niet over een godheid, maar over de tweede Persoon/Hypostase van de Triniteit.
God De Zoon was preëxistent, en verenigde zich met een menselijke natuur.

Bambi2

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Bambi2 » 24 dec 2017 02:38

Cicero schreef:Dat is niet volgens het klassieke dogma, want dan zeg je eigenlijk dat God een halve mens gebruikt als een avatar. En dat Jezus dus niet waarlijk mens was.
Bij Jezus spreken we volgens het klassieke dogma niet over een godheid, maar over de tweede Persoon/Hypostase van de Triniteit.
God De Zoon was preëxistent, en verenigde zich met een menselijke natuur.

En toch kan dat eerste niet.
Want Hij is en was God
Kijk maar bij Johannes 1, daar staat dat Hij alles schiep. Daarom staat er waarschijnlijk ook in Genesis:" Laat ONS mensen maken"
God liet Hem alles uitdenken en maken. Daarom worden we denk ik in Hem uitverkoren. We zijn Zijn schepping. (die Hij misschien daarom ook wel wilde redden)
En als die God dan als mens geboren wordt, kan Hij nooit Zijn Godheid afgelegd hebben. Hij blijft naast dat Hij mens is, ook God

Dus voor mij dan de simpele conclusie: God in een mensenlichaam

Ik moet hierbij denken aan een programma jaren geleden op de tv
De baas van een megabedrijf, ging dan in cognito als werknemer aan de slag. en leerde dan alles van de werkvloer, ook hoe hij het werk moest doen daar en wat het allemaal als werknemer inhield. Maar hij bleef wel de directeur, ook al wisten die werknemers dat niet

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor naamloos » 24 dec 2017 08:42

Bambi2 schreef:Ik denk altijd maar:" Hij was God in een mensenlichaam"
Hij werd niet pas een Godheid nadat de Heilige Geest over Hem kwam. Want dan zou Hij dus al die tijd alleen mens geweest zijn. Dat klopt toch ook niet?
Jezus was vanaf het begin God de zoon én mens, maar hij leefde als mens en en niet als God: Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een ​slaaf​ en werd gelijk aan een mens.
Bij zijn doop ontving hij de H.G. Hij leefde in afhankelijkheid van God de Vader door de kracht van de H.G. Hij deed niets uit zichzelf.
Zoals hij door de kracht van de H.G. wonderen deed (niet op eigen houtje want hij was op de Vader afgestemd} deden de apostelen dat later ook.
Hij heeft ons het leven voorgeleefd.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3457
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Johan100 » 24 dec 2017 14:12

naamloos schreef:
Bij zijn doop ontving hij de H.G. Hij leefde in afhankelijkheid van God de Vader door de kracht van de H.G. Hij deed niets uit zichzelf.


Vanuit de eeuwigheid was Hij al één met de Heilige Geest. Toen Hij in het vlees kwam, was Hij ook direct één met de Heilige Geest.


Lukas 1:35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Ontvangen en geboren door de Heilige Geest dus.

Hij ontving dus niet de Heilige Geest bij Zijn doop, maar de Geest daalde daar op Hem neer in de gedaante van een duif.
Als je schrijft dat Hij toen bij Zijn doop de Geest ontving, dan zeg je m.a.w. dat Hij de Geest voor Zijn doop niet had.
Bedenk dus goed voor je iets schrijft, wat je schrijft.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Cicero » 24 dec 2017 14:47

Bambi2 schreef:En toch kan dat eerste niet.
Want Hij is en was God
Kijk maar bij Johannes 1, daar staat dat Hij alles schiep.

Er staat: "Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat."
Daar staat dus niet dat het Woord alles schiep, maar dat alles door het Woord ontstaan is. God schept door zijn Woord.
Dus voor mij dan de simpele conclusie: God in een mensenlichaam
Zoals gezegd zeg je hiermee dat Jezus niet echt mens was. En zet je de verlossing dus op losse schroeven.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor naamloos » 24 dec 2017 14:52

Johan100 schreef:Vanuit de eeuwigheid was Hij al één met de Heilige Geest. Toen Hij in het vlees kwam, was Hij ook direct één met de Heilige Geest.
Ik geloof in de drie-eenheid vanuit de eeuwigheid. Maar ook dat, in zekere zin (vooral in 'hun' specifieke werkingen), de Vader niet de Zoon en H.G. is; de Zoon niet de Vader en H.G. is; en de H.G. niet de Vader en de Zoon is.
Jezus als mens is pas in de tijd ontstaan. En ik geloof dat hij de H.G. -met zijn specifieke werking- bij zijn doop ontvangen heeft.
Dan heb ik het niet over de onafscheidelijke drie-eenheid die bij het wezen van God hoort.
Johan100 schreef:Lukas 1:35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Ontvangen en geboren door de Heilige Geest dus.
Ja, maar de drie-ene God heeft ons ook geschapen, daar volgt niet uit dat Gods schepping automatisch de H.G. heeft.

Citaat van W. Ouweneel: Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt.
Johan100 schreef:Hij ontving dus niet de Heilige Geest bij Zijn doop, maar de Geest daalde daar op Hem neer in de gedaante van een duif.
Als je schrijft dat Hij toen bij Zijn doop de Geest ontving, dan zeg je m.a.w. dat Hij de Geest voor Zijn doop niet had.
Bedenk dus goed voor je iets schrijft, wat je schrijft.
Zoals je hierboven kunt lezen heb ik heus wel nagedacht voor ik iets opschrijf.
Dat we niet tot dezelfde inzichten komen is een ander verhaal. ( het is natuurlijk niet zo dat wie nadenkt automatisch tot dezelfde conclusies komt als jij)
Na zijn doop en het ontvangen van de H.G. met zijn specifieke gaven (vergelijk met de gaven van de Geest in 1 Korinte 12) begon zijn openbare bediening. Dus in zijn wezen is hij 1 met de H.G. Maar de H.G. met zijn werking ontving hij bij zijn doop. Dat is mijn overtuiging.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

coby5
Sergeant
Sergeant
Berichten: 339
Lid geworden op: 09 nov 2016 10:15

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor coby5 » 24 dec 2017 15:39

naamloos schreef:Ik geloof in de drie-eenheid vanuit de eeuwigheid. Maar ook dat, in zekere zin (vooral in 'hun' specifieke werkingen), de Vader niet de Zoon en H.G. is; de Zoon niet de Vader en H.G. is; en de H.G. niet de Vader en de Zoon is.
Jezus als mens is pas in de tijd ontstaan. En ik geloof dat hij de H.G. -met zijn specifieke werking- bij zijn doop ontvangen heeft.
Dan heb ik het niet over de onafscheidelijke drie-eenheid die bij het wezen van God hoort.Ja, maar de drie-ene God heeft ons ook geschapen, daar volgt niet uit dat Gods schepping automatisch de H.G. heeft.

Citaat van W. Ouweneel: Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt.Zoals je hierboven kunt lezen heb ik heus wel nagedacht voor ik iets opschrijf.
Dat we niet tot dezelfde inzichten komen is een ander verhaal. ( het is natuurlijk niet zo dat wie nadenkt automatisch tot dezelfde conclusies komt als jij)
Na zijn doop en het ontvangen van de H.G. met zijn specifieke gaven (vergelijk met de gaven van de Geest in 1 Korinte 12) begon zijn openbare bediening. Dus in zijn wezen is hij 1 met de H.G. Maar de H.G. met zijn werking ontving hij bij zijn doop. Dat is mijn overtuiging.

Dat dacht ik ook altijd, maar Hij was verwekt door de Geest. Hij had de Geest al, maar kreeg gewoon de doop in de Geest later. Hij zei ook tegen de discipelen: ontvang de Heilige Geest, toen Hij op ze blies, maar pinksteren, de volheid was later.

Bambi2

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Bambi2 » 24 dec 2017 17:48

Cicero schreef:Er staat: "Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat."
Daar staat dus niet dat het Woord alles schiep, maar dat alles door het Woord ontstaan is. God schept door zijn Woord.
.

Lees vers 10 en 11 maar, De Heere Jezus heeft alles gemaakt. En als Hij nu alleen mens was, wie moesten mensen dan herkennen en aannemen?

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.


Maar als je Spreuken 8 dan weer leest, dan was de Heere Jezus erbij toen God het maakte

22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.
23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;
25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.
26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.
27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;
30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;
31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.


Terwijl ik aan de andere kant dan weer denk, dat hier juist duidelijk te zien is, hoe God en de Heere Jezus 1 zijn. Terwijl God het deed, deed de Heere Jezus het ook, ze waren toen al 1 God
Oftewel, de Heere Jezus is een deel van God. Zoals ook de Heilige Geest een deel van God en de Heere Jezus is

En de menswording, is toch in mijn ogen, ook weer een deel van God

coby5
Sergeant
Sergeant
Berichten: 339
Lid geworden op: 09 nov 2016 10:15

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor coby5 » 24 dec 2017 19:15

Immanuel: God met ons. Niet alleen maar God de Zoon met ons. Jezus is de perfecte manier om je de Drieeenheid voor te stellen: Vader, Zoon en Heilige Geest die samenwerken in een lichaam. Hij is dan ook de Verschijning van de Vader en in Hem woont de volheid der Godheid lichamelijk.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3457
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Johan100 » 24 dec 2017 21:12

naamloos schreef:
Jezus als mens is pas in de tijd ontstaan.

Aparte benaming gebruik je daarvoor.

naamloos schreef: En ik geloof dat hij de H.G. -met zijn specifieke werking- bij zijn doop ontvangen heeft.
Nu zeg je er iets bij.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor naamloos » 24 dec 2017 22:03

Johan100 schreef:Nu zeg je er iets bij.
Als je goed gelezen had had je dat er makkelijk uit kunnen halen.
Want achter die ene zin je je uit mn post geplukt heb schreef ik: Zoals hij door de kracht van de H.G. wonderen deed (niet op eigen houtje want hij was op de Vader afgestemd} deden de apostelen dat later ook. (Dat gaat dus duidelijk over de H.G. met zijn specifieke werking/gaven)
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3457
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Kon de Heere Jezus zondigen?

Berichtdoor Johan100 » 24 dec 2017 23:19

naamloos schreef:Als je goed gelezen had had je dat er makkelijk uit kunnen halen.
Want achter die ene zin je je uit mn post geplukt heb schreef ik: Zoals hij door de kracht van de H.G. wonderen deed (niet op eigen houtje want hij was op de Vader afgestemd} deden de apostelen dat later ook. (Dat gaat dus duidelijk over de H.G. met zijn specifieke werking/gaven)
Dat heb je er later bijgezet. Dan nog reageer ik op het feit dat je zegt dat Hij bij Zijn doop de Heilige Geest ontving. Maar het blijft waar dat Hij als Mens vanaf Zijn ontvangenis al de Heilige Geest had. Dus je zegt het niet helemaal goed. Zie het als een verduidelijking van mijn kant.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast