de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor schaapje » 18 dec 2017 11:40

ereunao schreef:

Dat Gods macht en goedheid zo groot is dat Hij zelfs uit het grootste kwaad nog iets goeds geboren kan laten worden. De kruisiging van Zijn Gezalfde was het toppunt van de goddeloosheid in de loopbaan van de gevallen mens. Maar God heeft nooit een grotere en heerlijkere overwinning behaald op de macht van satan, dood en hel dan door het kruis!

schaapje schreef
Dat is de almacht van onze God.
En dat betekent niet dat mensen met onzuivere motieven en zonden, verdraaien van het Woord van God niet worden schuldig geacht.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1890
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor mona » 18 dec 2017 11:49

Chaya schreef:Dat ben ik niet met je eens Mona. Want in de Bijbel staan ook voorbeelden van heidense heersers die God toch gebruikte om Zijn plan te volvoeren.
Heel aktueel, Maria en Jozef moesten naar Bethlehem.
Dit was ook vanwege onzuivere motieven. Toch gehoorzaamden zij en God leidde hen.


Dat God Zijn plan volvoert door verkeerde motieven heen, betekent niet dat wij zondige, menselijke motieven opeens goed moeten gaan noemen.
Het betekent wel dat God oneindig meer genadig is dan dat wij verdienen.


rotterdam schreef:U wilt zich niet laten leiden en toetsen aan 20 eeuwen grote denkers binnen de kerk.
Alleen uw eigen verzinsels zijn voor u de bron van uw mening.

Grote denkers moeten zichzelf toetsen uit welke bron zij verlicht worden.
Augustinus heeft werkelijk goede en mooie dingen gezegd, maar ook verschrikkelijk gedwaald. Net als Luther en vele, vele anderen.
Hoe komt dit? Omdat ze zondig zijn geweest, net als wij zijn. Wij hoeven hun fouten niet te verdoezelen, en hen zeker niet als heiligen te vereren, of op een voetstuk plaatsen.
We moeten ons laten leiden door Gods Geest en niet door grote denkers.

En als we kijken naar de impact van de vervangingstheologie, dan zie je dat in de holocaust terug.
Hitler zei in 1933 tegen bezwaarde r.-k. bisschoppen: ''Ik doe wat de Katholieke Kerk al vijftien eeuwen doet.'' Hij herinnerde een vriend aan Mattheüs 27. (Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen) ''Ik moet misschien deze vervloeking voltrekken.'' Hitler zelf beriep zich dus op de kerk!
Een visie die ontstaan is door verlichte geesten, zoals jij ze noemt.
Rotterdam, verdiep je eens in de geschiedenis van de kerk, er is zoveel over te vinden.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor Jesaja40 » 18 dec 2017 12:39

Moes Tuin merkt op: Er is zoveel onwetendheid en alles wordt automatisch voor waar aangenomen omdat het nu eenmaal zo is of de dominee dit zegt of het kerkverband.
Waar is het zelfonderzoek
Denk aan de Joden in Berea die het Woord hoorden (niet van de dominee want die was er helemaal niet in de eerste christengemeenten) maar ze hoorden het woord van verschillende leraars en onderzochten zelf nogeens de Schriften of het wel waar was en het klopte.

De dwalende kerk....als je dit opschrijft schiet iedereen in een kramp van boosheid want dat mag je niet zo stellen.
En we slapen weer verder in de luiers en we wipperen in de wippertjes weer op onze zo geliefde en vertrouwde kerkorde en dogma s en het is te hopen dat we van onze blindheid eens ziende mogen worden.


Terecht een juiste opmerking. Het voorbeeld wat aangehaald wordt terzake van de Joodse gemeenschap in Berea heeft ook een aanleiding. Wij, Joden, kregen drie keer per jaar de gelegenheid om op een van de Bijbelse feesten naar Jeruzalem te gaan. Slechts de rijken onder hen konden zich dat veroorloven. Zij gaan en horen dat Yeshua in Israël optreed en veel wonderen daar verricht. Vanuit de schriften weten zij dat dit alles voorzegd is. Iedere keer krijgen zij de reisverslagen te horen van hen die daar geweest waren en hun getuigenis weergaven. Er was al een zekere kennis aanwezig in deze kleine Joodse gemeenschap. De kruiziging die heeft plaats gevonden zal ook hen ter ore zijn gekomen. Het was een belangrijk gegeven en de nadrukkelijke instructie die er volgden vanuit de Hoge Raad, die voornamelijk bestond uit Sadduceeën, die de lichamelijke opstanding uit de dood ontkenden was hen niet onbekend.

De connectie vanuit Jeruzalem naar de individuele Joodse gemeenschappen werden in stand gehouden door hen die regelmatig naar de feesten konden gaan. Er waren dus geruchten dat Yeshua opgestaan was uit de dood en de vele ooggetuigen die dat konden bevestigen zorgden voor de nodige verwarring en gingen rechtstreeks in tegen de leer van de Saduceeën. De groep van de Farizeeën, waar de kerk (helaas) zo vaak op afgeeft geloofden wel in de opstanding uit de doden, maar zij waren slechts een minderheid. Wij zien dat ook in onze dagen: het gros van de mensheid gelooft niet dat de doden weer tot leven kunnen komen.

Hoe betrouwbaar is het verslag van een persoon, die op weg gaat naar een van de Hoge Feesten in Jeruzalem? Dikt deze dit aan, om daarmee een verhoogde status te krijgen en zich op te werpen als een specialist in het overbrengen van de verhalen? Kijk, daar zit nu het grote gevaaar, de boodschap van een mens kan zeer geloofwaardig overkomen. En zo hoort het ook te zijn, anders geef je een vals getuigenis af. Hoe kan je toetsen of iets waar is wat er allemaal gezegd wordt? Dan moet je onhafhankelijke bronnen raadplegen. Een van die bronnen is de Thora en de profeten, de psalmen en kronieken en vastgelegde geschiedenis van Israël. De Joodse bevolking in Berea hoorden van Paulus en Silas wat er werkelijk was gebeurd. Zo ongeloofwaardig, want ook zij kenden het standpunt van de Hoge Raad inzake de opstanding. Paulus die als een Farizeeër is opgeleid behoorde tot de minderheid. Hij zal met enkele teksten de gouden lijn hebben weergegeven aangaande de Messias.

Meer had hij niet nodig. Wat is de reactie daarop? Niet Paulus gaat hen verder overtuigen maar de Joodse samenleving in Berea gaat zelf, na een hint van Paulus op onderzoek uit. Wat leert ons dat in deze dagen? Zelfonderzoek om letterlijk te lezen wat er staat. Zij hadden de juiste vertaling en geschriften voorhanden en konden daarin de lijn herontdekken die de Eeuwige daarin had laten opschrijven. Velen onder u beheersen de grondtaal niet en ook het Grieks is ook maar een vertaling van het Hebreeuws. Ineens beseft u dat u afhankelijk bent geworden van iemand die wel de taal kent. Maar dan bent u er nog niet, ook de beleving van de context en de cultuur horen daarbij vertaald te worden.

Dan heb je een probleem want een beeldspraak moet dan uitgelegd worden en daar heb je gewoon wat meer woorden voor nodig. Ineens beseft men dat de predikant de zwakste schakel is geworden. Als deze het niet begrijpt en kan uitleggen dan ontgaat de intentie van de boodschap. Hij zal zich er ook niet aan wagen om een moeilijk onderwerp ter hand te nemen. De meest eenvoudige zaken, die wel te begrijpen zijn, zal hij ten gehore brengen. Vele predikanten hebben wel degelijk een roeping ontvangen om het Evangelie te verkondigen en ook ik eer hen in die functie. Net als de Joodse samenleving in Berea, luister ik naar wat zij hebben te vertellen en tegelijkertijd lees ik wat er werkelijk staat geschreven. Wij missen een man als Paulus, die je om raad zou kunnen vragen. Hij denkt als een Joodse Farizeeër en legt vanuit die invalshoek de schriften uit. Dan past hij ook nog iets toe door paradoxen te gebruiken en missen wij de klankkleur in zijn stem.

Dan kom ik hel dicht bij het onderwerp wat wij met elkaar bespreken. Hoe is het geestelijke niveau in de gemeente? Zijn wij bereidt om te luisteren naar een uitleg die wat verder van onze cultuur af staan en die uitstekend past in de context van die tijd waarin het woord woord op schrift werd gesteld? Zitten we midden in een proces van het nog steeds verschonen van luiers of zijn we toe aan geestelijk volwassen te worden. Het respect voor elkaars mening dient tot opbouw. Net zoals de eerste ooggetuigen die met berichten kwamen uit Jeruzalem. Geloven wij die nog of gaan we het toch maar onderzoeken.Dan bent u en ik op weg naar de volwassenheid en kunnen wij een bouwsteen worden voor de gemeente / synagoge waar wij ons thuis voelen en de Eeuwige dienen. Laat het geen dwalende kerk gesprek worden maar een zoekende gemeenschap. Er is meer wat ons samenbind dan wat ons van elkaar scheidt.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor Teus » 18 dec 2017 13:21

Jesaja40 schreef:Beste Teus,
Laten we het detail bekijken: Yeshua gaat iedere Sjabbat naar de synagoge en slaat niets over. Als een jonge man krijgt Hij ook de gelegenheid om voor te lezen uit de Thora. Dat gebeurt al vanaf de leeftijd dat je bar-mitzwe wordt. Het voorlezen was Hen dus niet onbekend en vanaf Ziin jeugdige leeftijd al stond Hij bekend om zijn fenomenale kennis. Echter Hij werd vele malen onderuit gehaald door de opmerking: Jozef is niet Zijn natuurlijke vader en Hij werkt in de timmermanswerkplaats. Uit Nazareth is nog nooit een profeet gekomen. Er wordt het nodige verteld in het Evangelie als Yeshua in Nazareth volwassen wordt. Men vergeet daarbij dat Jona uit GatHefer komt. een onderhorige plaats van Nazareth. Jona was niet zo geliefd omdat zijn opdracht was om de de vijand van Israël om daar een vonnis aan te zeggen.

Ik neem aan dat u echt bedoeld tat Yeshua wel naar de synagoge ging, daarmee eerde Hij Zijn Vader. Yeshua leefde tot eer van Zijn Vader en gehoorzaamde ook aan de plaatselijke gebruiken. Hij was daar niet boven verheven. Verder is het zo dat ook Yeshua het ochtendgebed uitspreekt. Waarom zou Hij daar vanaf wijken? De reden dat Zijn discipelen aan Hem vragen: Meester leer ons bidden geeft aan dat zij bij Zijn ochtendgebed een heel andere intentie en klankkleur hoorden die zij misten.

Weet u Teus dat iedere dag dat u beseft om geborgen te zijn in de Messias een zegen is. Wij leren in de synagoge dat dit altijd voorwaardelijk is. Dat wil zeggen genade wordt geschonken en kan zomaar worden ingetrokken als men geen genade heeft tegenover anderen. Let goed op de gelijkenis van de man die (voorwaardelijk) de schuld vergeven kreeg. Hij kon ook niet vergeven en zijn heer eiste alles van hem wat hem eerst voorwaardelijk was kwijtgescholden. Zo teer zit het evangelie in elkaar en deze gelijkenis komt uit de mond van onze messias Yeshua.


Het zal wel aan mij liggen Jesaja, maar ik weet niet waar je op doelt. Je reactie doet niets van het feit af dat Jezus niets, maar dan ook totaal niets uit gewoonte deed jegens Zijn Vader.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor rotterdam » 18 dec 2017 13:27

mona schreef:Rotterdam, verdiep je eens in de geschiedenis van de kerk, er is zoveel over te vinden.


Arrogantie ten top - dit advies.
Denk je soms dat je belezener bent dan ik op het gebied van kerkgeschiedenis.
Ach waarom reageer ik eigenlijk nog. ](*,)

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1890
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor mona » 18 dec 2017 13:45

rotterdam schreef:Arrogantie ten top - dit advies.
Denk je soms dat je belezener bent dan ik op het gebied van kerkgeschiedenis.


Het is maar een advies, en dat is nooit arrogant. Het kan wel op een arrogante manier gegeven worden, maar ik vind niet dat ik dat gedaan heb.
Je kunt het advies naast je neerleggen en dat mag, daar ben je helemaal vrij in.
Ik ben maar een eenvoudige boerin/huisvrouw en ik neem aan dat jij veel meer weet dan ik.
Maar ons beider blikveld is beperkt, zowel de jouwe als de mijne.
Het gaat er om of je bereid bent te leren, dat geldt voor jou en voor mij.

Hartelijke groet van Mona
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor schaapje » 18 dec 2017 13:50

rotterdam schreef:Arrogantie ten top - dit advies.
Denk je soms dat je belezener bent dan ik op het gebied van kerkgeschiedenis.
Ach waarom reageer ik eigenlijk nog. ](*,)

Oh daarom quote je maar een derde van ereuano's bericht.
En dat over bloedvergieten, en door de paus geinspireerde kruistochten
en andere godsdienstoorlogen door de machtshonger van de paus die zich hoger achtte dan keizer en koningen, dat sla je dat voor het gemak maar over.
Wel wat selectief :mrgreen:
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor schaapje » 18 dec 2017 14:03

-----
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: de geestelijke staat van de gemeente (in de luiers of volwassen)

Berichtdoor rotterdam » 18 dec 2017 17:20

schaapje schreef:Oh daarom quote je maar een derde van ereuano's bericht.
En dat over bloedvergieten, en door de paus geinspireerde kruistochten
en andere godsdienstoorlogen door de machtshonger van de paus die zich hoger achtte dan keizer en koningen, dat sla je dat voor het gemak maar over.
Wel wat selectief :mrgreen:


Als je geschiedenis beoordeeld (veroordeeld) vanuit de kennis en normen van nu kom je altijd verkeerd uit.
Je zult het tijdsbeeld moeten meenemen in je beoordeling.
Deze discussie ging primair over de goede keizer Constantijn de Grote.
Geloof me, op 100% zeker, dat alle christenen, in het jaar 313 God geprezen en gedankt hebben voor deze Keizer die toen zelf nog geen christen was.
Pas op zijn sterfbed in mei 337 bekeerde hij zich en werd hij gedoopt.
Zijn moeder, Helena al eerder. Omstreeks het jaar 325 ondernam ze een reis door het oosten van het Romeinse Rijk. Volgens de beschrijving die kerkvader Eusebius van haar omzwervingen door Palestina geeft in zijn Vita Constantini, hield ze zich voortdurend bezig met bidden, het uitreiken van aalmoezen, het bezoeken van heilige plaatsen en het stichten van kerken


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast