Zeventig weken in Daniël

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 15 nov 2017 09:25

ereunao schreef:Antoon:


Precies! Maar als jij hier ook zegt dat de gr.verdr. nog toekomstig is dan is de 70 e week dus niet vervuld in het jr.29-36 zoals jij eerder beweerde. (En nu niet terugkrabbelen Antoon, dit zijn je eigen woorden!)

Want die 70e week en dan met name de 2e helft is de week van die gr.verdrukking! Bovendien bevinden wij ons in de Apocalyps duidelijk op Joodse bodem wat bewijst dat het centrum van het hele gebeuren in de eindtijd in Israël ligt.Het opmeten van de tempel en de stad waar ook onze Heere gekruisigd is, de berg Sion, Armageddon etc. bewijzen dit duidelijk. Daarom zie ik nationale herstel van Israël ook als een voorbereiding op het eschaton van de eindtijd. En dat bewijst weer het interval in de profetie tussen de komst en de wederkomst van de Messias waar ik hierboven reeds over schreef . Want Israël moet in die tijd weer in het land wonen en er moet een tempel staan om op te meten en waarin de a-christ zich zal zetten zich vertonende dat hij God is. 2 Tess. 2:4. Hier gaat de profetische klok dus pas weer lopen.

Maar de a-christ wordt nu nog weerhouden door het getuigenis van H.Geest in de Gemeente.(2 Thess.2:7) En dat houdt in dat als de H.Geest wordt weggenomen ook de Gemeente wordt ‘weggerukt’ (gr: harpazoo) zie Joh.6:15;Hand.8:39,Openb.12:5. De 1e opstanding wordt in de Schrift als een geheel gezien. Zoals de oogst in de 7e mnd de hele oogst completeerde. (Lev.23:39).zo ook de opstanding van de martelaren in Openb.20.
Jij pretendeert hier wel dat de geest van God je geleerd heeft alles in het juiste licht te zien terwijl ik nog maar een beginneling en nog op zoek naar de waarheid ben, maar je deed beter als je erkende dat wij allen slechts ten dele kennen en profeteren.( 2.Kor. 13:9 ) Hier laat ik het maar weer even bij. gr: ereunao


Ik heb zelden zo'n hoop onzin voorbij zien komen wat een verwarring, "" de profetische klok die weer gaat lopen"" volgens mij staat jou klok stil :)nico

deze hele eschatologische benadering met al die doom scenario's is een mooi speeltje van de duivel, om de kerk er onder te houden, angstig te maken, tis pure intimidatie, weg vlucht mentaliteit wordt gecreëerd,

Gelukkig staan er steeds meer leiders op die deze futuristen leer doorzien (waar overigens ook de jehova's in geloven) en zal weldra naar het rijk der fabelen verdwijnen, maar heeft helaas heel veel schade aangericht, waar het mensen ( de kerk) z,n visie ontnam voor een hoopvolle overwinnende kerk, want we gaan er toch binnen kort aan de duisternis neemt toe maar gelukkig komt Jezus ons ophalen "" wat een lozers mentaliteit is dit ""

en dan ook nog met wat knip en plakwerk aankomen uit de bijbel, jakkes, schaam je eurenao !!

Jezus verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en dit koninkrijk met Jezus als koning zal voor eeuwig duren en de poorten van de hel zullen de kerk nooit maar dan ook nooit kunnen overweldigen..

Fijne dag allemaal, jullie (de gelovige in Christus Jezus als de zoon van God ) regeren met Christus vandaag, dus ga ervoor :D
Laatst gewijzigd door Radical op 15 nov 2017 17:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor dalethvav » 15 nov 2017 10:20

Werkt op jouw computer de toetscombinatie SHIFT+j nog steeds niet radical?
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 16 nov 2017 14:04

dalethvav schreef:Werkt op jouw computer de toetscombinatie SHIFT+j nog steeds niet radical?


Dit is zo mooi stuk en tegelijkertijd zo misbruikt, ik zal het proberen uit te leggen :D

Terwijl ik nog sprak en bad , mijn zonde en de zonde van mijn volk israel beleed, en mijn smeekbede omwille van de Heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer (Daniel 9:20, 21).

Deze engel, Gabriel, gaf Daniël een profetie: Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd (Daniel 9:24)

Daarna noemde Gabriel zes activiteiten en zei hij dat zeventig zevens (Ned. vertalingen weken) voor hen en hun heilige stad aangewezen waren om deze zes dingen uit te voeren. Hij vervolgde:

Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken [Letterlijk: zeven zevens] verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeën zestig weken letterlijk: tweeënzestig zevens] duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn (Daniël 9:25)

Wanneer we dit zonder dispensationele bijgedachten lezen, zou de term 'een gezalfde vorst' onze gedachten automatisch richting de Messias moeten laten gaan. In de bijbel is dit een gebruikelijke manier om naar Hem te verwijzen, maar Darby een van de grote veroorzakers futuristen leer, interpreteerde dit tekstgedeelte daarentegen zelfs zo dat het naar de antichrist zou verwijzen. Dat is een monumentale ommezwaai.

De profetie van Gabriel over de Gezalfde ging verder
25Prent dit goed in je hoofd: Vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem tot aan het optreden van de gezalfde vorst zullen er zeven weken verlopen; eenmaal herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeënzestig weken lang zo blijven. Maar in de benarde tijd 26na die tweeënzestig weken zal een gezalfde gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en de tempel zullen verwoest worden door het leger van een vorst, die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampspoed. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog woeden. 27Met velen zal die vorst een vast verbond aangaan gedurende een week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht - en spijsoffers en op de vleugel van de tempel de gruwel der verwoesting plaatsen totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.'

Dit geeft zo'n duidelijk beeld van Jezus, die ter dood werd gebracht en een einde maakte aan offers en gaven. Futuristen zien het einde van offers en gaven (het oude verbond) echter als iets slechts, wat betekent dat de Gezalfde wel de antichrist moet zijn, die dit in onze toekomst zal doen.

We kunnen rustig stellen dat Daniël 9 door bijna iedereen vóór John Darby werd gezien als een profetie over Jezus Christus!

Matthew Henry, een vermaard commentaarschrijver, schreef het volgende over Daniël 9:24-27: "In Daniël 9 hebben we de luisterrijkste voorzegging van Christus en de genade van het evangelie die er maar in het oude Testament te vinden is

Het is wonderlijk hoe men zo duidelijke voorspelling van Jezus kan veranderen in een profetie over de antichrist en de eindtijd.

Om te kunnen begrijpen waar dit gedeelte werkelijk over gaat zullen we dieper graven. Eerst krijgen we dan de kwestie van de zeven 'zevens'. Geleerden van alle gezindten zijn het erover eens dat deze zin betekent 'zeventig eenheden van zeven' wat 490 maakt (70x7 490). Men is van mening dat met deze zevens jaren' bedoeld worden.
Sommige vertalingen gebruiken het woord weken in plaats van zevens; ze waren niet letterlijk bedoeld maar een Joodse profetische verwijzing naar tot Jaren. Het gaat hier dus over 490 Dan staat er in vers 25: tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken ‘’zevens’’ verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al
Hier zien we dus andere optelsom, 62 zevens worden opgeteld bij zeven zevens, dat wil dus zeggen 69 zevens (62+7- 69) Dit betekent dat van de 70 zevens (490) er al 69 verstreken waren.
Omdat 69 van de 70 al gebeurd zijn, brengt ons dat op 483 (69x7-483). Dat maakt dat er nog maar één zeven over is. Alle bijbelgeleerden zijn het hier over eens. Deze laatste zeven is de zeven waar het om draait.

Volgens de futuristisch gedachtegang is dit waar de zeven jaar durende verdrukking begint

De historische interpretatie van dit tekstgedeelte is echter nogal anders. Deze 490 jaar waren een tijdschema dat Daniël kreeg, waarin bepaalde dingen zouden gebeuren.

In vers 25 legt Gabriel uit dat deze tijdlijn niet direct van start zou gaan, maar pas wanneer het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen zou klinken. Vanaf dat bevel tot aan de tijd dat de Gezalfde zou komen zouden 483 jaren verstrijken (69 van de 70 zevens). Die opdracht om te herstellen en te herbouwen werd later in Ezra 7:12-26 gegeven door Koning Artaxerxes in het jaar 457 voor Christus.

De tijdlijn begon dus in 457 te lopen en liep 490 jaar door. De eerste 69 zevens brengen ons op de tijdlijn op het jaar 27 n.Chr.

Jezus werd in het jaar 3 voor Christus geboren, wat zeggen wil dat Hij in het jaar 27 n.Chr. dertig jaar oud was. Met andere woorden, Hij begon zijn openbare bediening precies aan het einde van de 483 jaar, de tijd waarvan was voorzegd dat de Gezalfde ten tonele zou verschijnen. Jezus' bediening hier op aarde duurde drieënhalf jaar, wat de tijdlijn op 30 n toen Hij ter dood werd gebracht en Hij door zijn dood een einde maakte aan het brengen van gaven en offers.

Toen Jezus stierf aan het kruis, had Hij in Gods ogen een einde gemaakt aan het brengen van gaven en offers, Hij had het overbodig gemaakt, verouderd, tot iets wat spoedig zou verdwijnen (zie hebr 8 ;13)

In vers 25 wordt over Jeruzalem gezegd: en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn". En dan: "Na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom Het eerste deel van dit vers spreekt van de kruisiging van Jezus.

Het tweede gedeelte begint te spreken over een andere persoon- de heerser die zal komen en Jeruzalem en de tempel zal vernietigen. Het is belangrijk om deze scheidslijn in vers 26 te zien Nadat de gezalfde ter dood was gebracht, werd een andere persoon logischerwijze het onderwerp. De profetie over de tweede persoon, de toekomstige vorst, gaat verder: "Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom En dan: "Het einde zal komen als een vloed"(NIV). "Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld" (Daniël 9:26). Dit alles gaat over een vorst die zich tegen de stad Jeruzalem zou keren. Gedurende het grootste deel van de kerkgeschiedenis werd dit geinterpreteerd als slaande op generaal Titus, die de stad en het heiligdom in 70 n.Chr. verwoestte. In vers 27 wordt Jezus weer het onderwerp, wanneer er staat: "Hij voor velen het zal verbond versterken, één week Halverwege de week zal Hij slachtoffer graanoffer Dit vers de aardse waarin Jezus met velen een verbond sloot door middel van zijn einde die zeven jaar maakte Hij door zijn dood een aan het brengen van gaven en offers. Omdat we dit in het Nederlands lezen en de structuur van de profetie niet begrijpen, kunnen we dit over het hoofd zien, ze wisselen van de hoofdrolspelers zo werdt het echter in de hele kerkgeschiedenis wel begrepen tot aan darby die daar verandering in bracht door te beweren dat enkel over de antichrist zou gaan.
Tot zo ver ..
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 16 nov 2017 14:24

Radical schreef:Dit is zo mooi stuk en tegelijkertijd zo misbruikt, ik zal het proberen uit te leggen :D

Terwijl ik nog sprak en bad , mijn zonde en de zonde van mijn volk israel beleed, en mijn smeekbede omwille van de Heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer (Daniel 9:20, 21).

Deze engel, Gabriel, gaf Daniël een profetie: Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd (Daniel 9:24)

Daarna noemde Gabriel zes activiteiten en zei hij dat zeventig zevens (Ned. vertalingen weken) voor hen en hun heilige stad aangewezen waren om deze zes dingen uit te voeren. Hij vervolgde:

Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken [Letterlijk: zeven zevens] verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeën zestig weken letterlijk: tweeënzestig zevens] duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn (Daniël 9:25)

Wanneer we dit zonder dispensationele bijgedachten lezen, zou de term 'een gezalfde vorst' onze gedachten automatisch richting de Messias moeten laten gaan. In de bijbel is dit een gebruikelijke manier om naar Hem te verwijzen, maar Darby een van de grote veroorzakers futuristen leer, interpreteerde dit tekstgedeelte daarentegen zelfs zo dat het naar de antichrist zou verwijzen. Dat is een monumentale ommezwaai.
Er worden zovelen 'gezalfde' genoemd in de Bijbel, het is echt niet zo dat dit automatisch op 'de' messias moet slaan.
De profetie van Gabriel over de Gezalfde ging verder
25Prent dit goed in je hoofd: Vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem tot aan het optreden van de gezalfde vorst zullen er zeven weken verlopen; eenmaal herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeënzestig weken lang zo blijven. Maar in de benarde tijd 26na die tweeënzestig weken zal een gezalfde gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en de tempel zullen verwoest worden door het leger van een vorst, die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampspoed. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog woeden. 27Met velen zal die vorst een vast verbond aangaan gedurende een week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht - en spijsoffers en op de vleugel van de tempel de gruwel der verwoesting plaatsen totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.'

Dit geeft zo'n duidelijk beeld van Jezus, die ter dood werd gebracht en een einde maakte aan offers en gaven. Futuristen zien het einde van offers en gaven (het oude verbond) echter als iets slechts, wat betekent dat de Gezalfde wel de antichrist moet zijn, die dit in onze toekomst zal doen.

Dat vind ik helemaal niet zo duidelijk. De genoemde gezalfde maakt er geen einde aan, maar een vreemde vorst die de stad verwoest.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 16 nov 2017 14:27

Radical schreef:
We kunnen rustig stellen dat Daniël 9 door bijna iedereen vóór John Darby werd gezien als een profetie over Jezus Christus!
Bijna iedereen, maar niet iedereen.

Om te kunnen begrijpen waar dit gedeelte werkelijk over gaat zullen we dieper graven. Eerst krijgen we dan de kwestie van de zeven 'zevens'. Geleerden van alle gezindten zijn het erover eens dat deze zin betekent 'zeventig eenheden van zeven' wat 490 maakt (70x7 490). Men is van mening dat met deze zevens jaren' bedoeld worden.
Daniël zelf onderscheidt tussen zeven, tweeënzestig en één week.

Sommige vertalingen gebruiken het woord weken in plaats van zevens; ze waren niet letterlijk bedoeld maar een Joodse profetische verwijzing naar tot Jaren. Het gaat hier dus over 490 Dan staat er in vers 25: tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken ‘’zevens’’ verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al
Hier zien we dus andere optelsom, 62 zevens worden opgeteld bij zeven zevens, dat wil dus zeggen 69 zevens (62+7- 69) Dit betekent dat van de 70 zevens (490) er al 69 verstreken waren.

Dat is een aanname.
Omdat 69 van de 70 al gebeurd zijn, brengt ons dat op 483 (69x7-483). Dat maakt dat er nog maar één zeven over is. Alle bijbelgeleerden zijn het hier over eens. Deze laatste zeven is de zeven waar het om draait.
niet allemaal.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 16 nov 2017 14:33

Radical schreef:De historische interpretatie van dit tekstgedeelte is echter nogal anders. Deze 490 jaar waren een tijdschema dat Daniël kreeg, waarin bepaalde dingen zouden gebeuren.

In vers 25 legt Gabriel uit dat deze tijdlijn niet direct van start zou gaan, maar pas wanneer het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen zou klinken. Vanaf dat bevel tot aan de tijd dat de Gezalfde zou komen zouden 483 jaren verstrijken (69 van de 70 zevens). Die opdracht om te herstellen en te herbouwen werd later in Ezra 7:12-26 gegeven door Koning Artaxerxes in het jaar 457 voor Christus.
Waarom ga je niet uit van het decreet in 538 vChr.? En als het gaat om Artaxerxes, moeten we uitgaan van 455 vChr.
De tijdlijn begon dus in 457 te lopen en liep 490 jaar door. De eerste 69 zevens brengen ons op de tijdlijn op het jaar 27 n.Chr.
Klopt niet. -457 plus 483 is 24 nChr. (edit: sorry, uiteraard ca 26 nC)
Jezus werd in het jaar 3 voor Christus geboren, wat zeggen wil dat Hij in het jaar 27 n.Chr. dertig jaar oud was. Met andere woorden, Hij begon zijn openbare bediening precies aan het einde van de 483 jaar, de tijd waarvan was voorzegd dat de Gezalfde ten tonele zou verschijnen.

Dat staat helemaal niet in Daniël.
Het eerste deel van dit vers spreekt van de kruisiging van Jezus.
Maar na 62 weken is in jouw voorbeeld 27 n Chr., toen is de kruisiging niet gebeurd.

Het tweede gedeelte begint te spreken over een andere persoon- de heerser die zal komen en Jeruzalem en de tempel zal vernietigen. Het is belangrijk om deze scheidslijn in vers 26 te zien Nadat de gezalfde ter dood was gebracht, werd een andere persoon logischerwijze het onderwerp. De profetie over de tweede persoon, de toekomstige vorst, gaat verder: "Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom En dan: "Het einde zal komen als een vloed"(NIV). "Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld" (Daniël 9:26). Dit alles gaat over een vorst die zich tegen de stad Jeruzalem zou keren. Gedurende het grootste deel van de kerkgeschiedenis werd dit geinterpreteerd als slaande op generaal Titus, die de stad en het heiligdom in 70 n.Chr. verwoestte. In vers 27 wordt Jezus weer het onderwerp, wanneer er staat: "Hij voor velen het zal verbond versterken, één week Halverwege de week zal Hij slachtoffer graanoffer Dit vers de aardse waarin Jezus met velen een verbond sloot door middel van zijn einde die zeven jaar maakte Hij door zijn dood een aan het brengen van gaven en offers. Omdat we dit in het Nederlands lezen en de structuur van de profetie niet begrijpen, kunnen we dit over het hoofd zien, ze wisselen van de hoofdrolspelers zo werdt het echter in de hele kerkgeschiedenis wel begrepen tot aan darby die daar verandering in bracht door te beweren dat enkel over de antichrist zou gaan.
Tot zo ver ..
Een erg slordige en willekeurige uitleg.
Laatst gewijzigd door Cicero op 16 nov 2017 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 16 nov 2017 15:08

Dat mag jij vinden volgens mij klopt dit perfect,

wat we in feite in Daniël 9 zien, is een vijfdelige profetie over de Messias en de gebeurtenissen rond de introductie van het nieuwe verbond:

1 Het jaar van de komst van de Messias wordt hier gegeven. Het voorzegde letterlijk het exacte jaar dat Jezus ten tonele verscheen- 27 n.Chr
2. Er wordt gesproken over de dood van de Messias.
3. Er wordt gesproken over het einde van het oude verbond "Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden" verwijst hier naar. Dat is het einde van het oude verbond
4. Er wordt gesproken over het bevestigen van een nieuw verbond. Dit wordt bedoeld met de uitspraak in vers 27 voor velen het verbond versterken, één week lang.
5. Er wordt gesproken over de verwoesting van Jeruzalem. Alle vijf punten zijn in deze vier verzen te vinden.

Kort gezegd is het zo, dat er 483 jaar (van 457 Chr. tot 27 n.Chr.) leidden tot de komst van Jezus als Messias. Jezus' aardse bediening besloeg de eerste helft Jezus van de laatste zeven jaar, met 30 n.Chr. als hoogtepunt, toen een einde maakte aan alle offers en door zijn dood en opstanding een nieuwe verbond sloot.

Hij hield hen niet daadwerkelijk tegen om dieren te offeren maar Hij maakte in de ogen van God de Vader een einde aan het oude verbond nu is Jezus het volmaakte offer, Hij maakte het oude verbond ongeldig en zonder waarde Hierna blijven er nog over, wat de tijdlijn op 33 n.Chr. brengt

voordat ik me uitlaat over de laatste drieënhalf jaar, is het erg waardevol om even hier naar te kijken, een verwijzing die Jezus deed naar deze profetie in Daniel 9

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven (Matt. 18:21-22)

Dit gebruik van zeventig maal zeven is een toespeling op Daniël 9 wat in de eerste eeuw een zeer bekend en veelbesproken profetie was. De Joden onderkenden dat de 69 weken van Daniël bijna ten einde waren en dat de Messias op het punt stond te verschijnen.
Dus keek iedereen vol spanning uit naar wat er zou gaan gebeuren. Dit is de reden waarom er in die periode van de geschiedenis zo'n toevloed aan valse messiassen was.
De heersende gedachte was: 'Wij completeren het einde van de profetie uit Daniël 9'.

Jezus gebruikte zo deze profetie om Petrus iets vergeving. Toen Jezus zei dat Petrus zeventig maal zeven' zou moeten vergeven, zinspeelde Hij op de periode van 490 jaar van genade die de Vader aan Israel had gegeven (in Daniël 9) om orde op zaken te stellen. Hij gebruikte hier niet, zoals dikwijls geleerd wordt, een groot getal om oneindigheid aan te duiden. Nee, Hij verwees hier naar een profetie die iedereen kende en waar iedereen over sprak, om aan te geven dat wij net zo vergevend zouden moeten zijn als God, die Israël 490jaar van genade had geschonken! De context is hier dat Daniël 9 in de eerste eeuw zeer bekend was.

De Joden stonden op de uitkijk voor de Gezalfde, toch kruisigden zij Hem omdat ze hun hart niet voldoende voorbereid om Hem en Zijn nieuwe verbond te ontvangen
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 16 nov 2017 15:28

Radical schreef:Dat mag jij vinden volgens mij klopt dit perfect,

wat we in feite in Daniël 9 zien, is een vijfdelige profetie over de Messias en de gebeurtenissen rond de introductie van het nieuwe verbond:

1 Het jaar van de komst van de Messias wordt hier gegeven. Het voorzegde letterlijk het exacte jaar dat Jezus ten tonele verscheen- 27 n.Chr

Maar dat is ten eerste 28/29 nChr.
Ten tweede ga je hier uit van een heleboel veronderstellingen over hoe je moet rekenen.
2. Er wordt gesproken over de dood van de Messias.

Niet waar. De dood van een gezalfde.
3. Er wordt gesproken over het einde van het oude verbond "Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden" verwijst hier naar. Dat is het einde van het oude verbond
Dubieuze interpretatie. Waarom niet letterlijk nemen.
4. Er wordt gesproken over het bevestigen van een nieuw verbond. Dit wordt bedoeld met de uitspraak in vers 27 voor velen het verbond versterken, één week lang.
Dubieuze uitleg. Het gaat hier over een bondgenootschap van 7 jaar door de vorst die de tempel verwoest.
5. Er wordt gesproken over de verwoesting van Jeruzalem.
Klopt.
Kort gezegd is het zo, dat er 483 jaar (van 457 Chr. tot 27 n.Chr.) leidden tot de komst van Jezus als Messias. Jezus' aardse bediening besloeg de eerste helft Jezus van de laatste zeven jaar, met 30 n.Chr. als hoogtepunt, toen een einde maakte aan alle offers en door zijn dood en opstanding een nieuwe verbond sloot.
Maar dat klopt niet. Alleen al niet, omdat een gezalfde wordt gedood na 62 (volgens jou 69) weken, niet na 62,5 (of 69,5) week.
Dus keek iedereen vol spanning uit naar wat er zou gaan gebeuren. Dit is de reden waarom er in die periode van de geschiedenis zo'n toevloed aan valse messiassen was.
De heersende gedachte was: 'Wij completeren het einde van de profetie uit Daniël 9'.
Daar heb je geen bewijs voor.

Jezus gebruikte zo deze profetie om Petrus iets vergeving. Toen Jezus zei dat Petrus zeventig maal zeven' zou moeten vergeven, zinspeelde Hij op de periode van 490 jaar van genade die de Vader aan Israel had gegeven (in Daniël 9) om orde op zaken te stellen. Hij gebruikte hier niet, zoals dikwijls geleerd wordt, een groot getal om oneindigheid aan te duiden. Nee, Hij verwees hier naar een profetie die iedereen kende en waar iedereen over sprak, om aan te geven dat wij net zo vergevend zouden moeten zijn als God, die Israël 490jaar van genade had geschonken! De context is hier dat Daniël 9 in de eerste eeuw zeer bekend was.
vergezocht.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 17 nov 2017 10:36

Als jij niet eens weet dat messias en gezalfde hetzelfde betekent dan lijkt mij verdere discussie niet zo zinvol :D
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 17 nov 2017 11:02

Radical schreef:Als jij niet eens weet dat messias en gezalfde hetzelfde betekent dan lijkt mij verdere discussie niet zo zinvol :D

Flauwe uitvlucht.

Er staat (een ) messias, niet de messias.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 17 nov 2017 11:06

Cicero schreef:Flauwe uitvlucht.

Er staat (een ) messias, niet de messias.


Flauw

met jou berekening op bijna 500 jaar waarop "" de messias "" zou komen zit je 2-3 jaar naast mij berekening
en we praten dan in een keer over een andere Messias ""of de gezalfde ""

Goede morge Cicero
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 17 nov 2017 12:34

Radical schreef:Flauw

met jou berekening op bijna 500 jaar waarop "" de messias "" zou komen zit je 2-3 jaar naast mij berekening
en we praten dan in een keer over een andere Messias ""of de gezalfde ""

Goede morge Cicero

Ik begrijp niet goed wat je bedoelt.
Het is een algemeen aanvaard gegeven dat het 20e jaar van Artaxerxes, toen Nehemia naar Jeruzalem ging, 445 vC is. Het is ook vrij algemeen aanvaard dat Johannes de Doper ging optreden in ca. 28 n.Chr. Dan spreken we dus over een periode van circa 473 jaar.

Mijn eigen uitleg klopt veel beter: de 62 weken dienen we te tellen vanaf Daniëls ballingschap, dus 605 vC (Dan. 1:1). Plus 434 (= 7 x 62) jaar is 171 vChr. In dat jaar werd een gezalfde vermoord, namelijk Onias III, de laatste Zadokitische hogepriester. Sluit als een bus.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Radical » 17 nov 2017 12:59

Cicero schreef:Ik begrijp niet goed wat je bedoelt.
Het is een algemeen aanvaard gegeven dat het 20e jaar van Artaxerxes, toen Nehemia naar Jeruzalem ging, 445 vC is. Het is ook vrij algemeen aanvaard dat Johannes de Doper ging optreden in ca. 28 n.Chr. Dan spreken we dus over een periode van circa 473 jaar.

Mijn eigen uitleg klopt veel beter: de 62 weken dienen we te tellen vanaf Daniëls ballingschap, dus 605 vC (Dan. 1:1). Plus 434 (= 7 x 62) jaar is 171 vChr. In dat jaar werd een gezalfde vermoord, namelijk Onias III, de laatste Zadokitische hogepriester. Sluit als een bus.


jou bus, ik zit in een andere bus, die volgens mij klopt, ik heb er volledig vrede mee, en zie in de profetie van Daniel duidelijk Jezus, en jij Onias de derde.

je moet je wel bewust zijn van deze darby uitleg die jij volgt, wat voor gevolgen dit heeft voor sommige om dit pad op te gaan !!

ik vind het erg glibberig,

Ik Hou me Vast aan Jezus en de vervulling van het betere verbond, en het Koninkrijk waar Hij nu Koning van Is, in Hem is alles vervuld..
en zijn koningschap kent geen einde !!
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3126
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 17 nov 2017 13:22

Radical schreef:je moet je wel bewust zijn van deze darby uitleg die jij volgt, wat voor gevolgen dit heeft voor sommige om dit pad op te gaan !!
Leg uit.

ik vind het erg glibberig,
Jij gaat uit van data die door alle oudhistorici worden verworpen, zoals 457 vChr. en 27 nChr. Bovendien verdraai je de profetie door de dood van een messias na 69,5 jaarweken te plaatsen, en dat staat er niet. Dat is pas glibberig.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 17 nov 2017 13:28

Mooi zo, zoeken jullie het verder samen maar uit; ik heb jullie d.m.v. Schrift met Schrift vergelijken uitgelegd hoe dat zit met die 70 weken en heb daar niets aan toe te voegen De mod denk daar blijkbaar ook zo over want ik krijg geen bericht meer als er een nieuwe reactie geplaatst is. En ook die Antoon heeft er blijkbaar ook geen zin meer in! h.gr:ereunao


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron