De zondag.

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De zondag.

Berichtdoor Jesaja40 » 04 sep 2018 15:18

marnix citeert:

Ik geloof dat we het meer eens zijn dan het misschien lijkt.
Verder met je eens. De gaven in 1 Kor 12 zijn er natuurlijk wel meer dan leren en profeteren, juist zo allemaal lid van het lichaam en de een kan niet zonder de ander. Daarom vind ik dat er naast nadruk op leren, er ook in de samenkomsten ruimte zou moeten zijn voor die andere aspecten ipv er nog een leerdienst bij te doen. Dat wil ik niet uit luiheid, lauwheid of laksheid maar juist om wat je hier ook zegt: De Geest verbindt ons als lichaam van Christus aan elkaar en zorgt dat we geen eilandjes moeten zijn / worden. Juist daarom zouden we op de zondag mijns inziens niet alleen de focus moeten leggen op de preek, het onderwijs maar ook samen die verbinding Hem en met elkaar zoeken. (bewust in deze volgorde geformuleerd ;-) )Wat dat betreft ervaar ik vaak juist op zondag wel een groot gemis. Men zit naast elkaar in de banken, zingt, luistert naar het gebed en de preek. En dan gaat men weer naar huis. Ik zou dat graag anders zien en ik geloof dat ik daar ook wel bijbelse gronden voor heb. En nogmaals, dan vind ik het pijnlijk als dat door mensen direct wordt uitgelegd als lauwheid, er geen moeite voor willen doen, desinteresse etcetera. Het is het tegenovergestelde.


Bijbelse tijden zijn anders dan de hedendaagse, die kan en mag men niet gaan vergelijken. Er is wel een doorgaande lijn, dat wil zeggen het vasthouden aan de Bijbelse principes: het uitleggen van de Bijbelse boodschap met als doel om naar die regels te leven. Het woord regel is voor velen een beladen woord, want het schrijft je iets voor. Maar is dat zo? Schrijft een regel werkelijk iets voor of is het meer een minimale richtlijn hoe je de Eeuwige moet dienen en hoe je omgaat met je naaste. Ben je opbouwend bezig of blijf je maar ronddraaien in die kleine gemeenschap. Kan je niet verder kijken of wil je niet verder kijken omdat het niet mag volgens wie dan ook?

U allen, gelovige heidenen, hebben niet het familieverband zoals die er bestonden in de Bijbelse tijden. U bent niet in die unieke positie en u kunt dat ook niet van elkaar verlangen. Zou dat ook ten diepste een reden kunnen zijn waarom u in zoveel denominaties naast (langs) elkaar leeft? En is het Bijbelse gegeven wel een uitnemende situatie? Ik denk het niet, want binnen mijn eigen stammen was het ook niet altijd even tof. Wat is dan wel de ideale situatie en hoe vullen wij dan onze G'dsdienstige beleving? De wekelijkse Sjabbat, om even verplicht uit te kunnen rusten was een gezamenlijk gebeuren waarin ook de vreemdeling mocht delen. Ook deze kreeg de bescherming van de Eeuwige om even uit te blazen van zijn/haar werk. De jaarlijkse Bijbelse feesten gaven in ieder geval een gevoel van saamhorigheid. Vele honderdduizenden trokken al zingend en juichend op naar Jeruzalem om daar de Eeuwige te loven en te prijzen. Alle families en stammen beleefden daar hun diepe verbondenheid met elkaar.

Hoe kan je vanuit dat perspectief de zondagse invulling daaraan verbinden? De kerk, hoe en waar dan ook, is in de verste verte niet te vergelijken met de tempel. Het is maar een plaats waar mensen samenkomen. Voor sommigen onder u is hun kerkgebouw uitbundig versierd met afbeeldingen. Wat beoogt men met die versieringen? Probeert men dan niet iets na te bootsen of is het toch pronken met schatten.

Is de Bijbel een centraal gebeuren in de samenkomst. Gaat dit schatboek open om hen, die samengekomen zijn geestelijk voedsel te geven? Als u met deze intentie uw kerk bezoekt geniet er dan ook met volle teugen van. Een interactie is niet altijd mogelijk, maar kan zo verhelderend zijn. Hoe geweldig is het als iemand een vraag stelt in de samenkomst over iets wat deze niet heeft begrepen. Als dat niet past in de kerkelijke cultuur dan wordt de lat steeds lager neergelegd. Vergeet niet dat kerkgangers leerlingen zijn, net als de predikanten ook leerlingen zijn. Het niveau verschilt uiteraard, daar gaat het niet om, maar mag het eens een tandje hoger worden. Dat is namelijk wel het Bijbelse principe als u dat tenminste over zou willen nemen. Het staat er tenslotte niet voor niets: Mijn volk gaat ten onder omdat het geen kennis meer heeft.

Die kennis doe je echt niet op in een tweede dienst. Die doe je wel op door in gesprek te gaan met elkaar en er met vallen en opstaan achter te komen O, dát staat er, zo zit de context in elkaar en vanuit dat perspectief is deze tekst geschreven. De Bijbel staat vol met boodschappen die primair gericht zijn aan het Huis van Israël. U kunt daar uitstekend van genieten, maar besef ten allen tijde dat u daar een gast aan tafel bent. U hebt uw eigen cultuur en achtergrond en die respecteer ik. U wordt niet uitgesloten maar juist van harte uitgenodigd om de belangrijkste Bijbels principes te leren en daar naar te leven. Dat doet u niet voor uw eigen ego maar tot eer van de Eeuwige die door Israël heen nog steeds tot u komt. Ook dat kunt u op uw wekelijkse rustdag horen in uw geloofsgemeenschappen.

Wat leert ons dat? Is dat om elkaar naast een meetlat te bekijken? Of leert ons dat: met vallen en opstaan ging het volk van Israël voort en zij dienden de Eeuwige. Doe dan uw uiterste best om ook kerkelijk gezien een familie te zijn en niet elkaar bevechten.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 584
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: De zondag.

Berichtdoor hans0166 » 05 sep 2018 08:46

hans0166 schreef:
arme volgelingen van Jezus in het NT... zij gingen nooit naar de kerk...


Chaya schreef:Zij verkeerden dagelijks bij Jezus en kregen dus dagelijks onderwijs!


Chaya, hoe lang duurde het publieke optreden van Jezus? volgens de verhalen ging Hij toen pas leerlingen aannemen.. en hoe ver loopt het NT door?... Ze kwamen daarna samen, vertelden SAMEN de belevenissen met de Heer, en wat er verder gebeurd was, en braken het brood. Dat was echt niet een rijtje ouderlingen, een predikant die een half uur staat te bidden ( gebruik geen omhaal van woorden...dat herinner je vast wel uit de Bijbel) en daarna een preek van minstens een uur met 50 herhalingen .... Je verdedigt een vorm van kerk-zijn met kerk-gang, die niet Bijbels gestoeld is.

Daar is niets mis mee, maar dat is traditie en mensenwerk, je kunt dus niet zo oordelend spreken over de gemeenten/kerken die hun bijeenkomsten op andere manieren invullen, en ook hoe vaak ze de zondagse diensten houden.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5342
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 05 sep 2018 10:13

hans0166 schreef:Chaya, hoe lang duurde het publieke optreden van Jezus? volgens de verhalen ging Hij toen pas leerlingen aannemen.. en hoe ver loopt het NT door?... Ze kwamen daarna samen, vertelden SAMEN de belevenissen met de Heer, en wat er verder gebeurd was, en braken het brood.

Hoe kun je nu de discipelen, die door Jezus zelf werden verkozen en jaren in Zijn nabijheid verkeerden, vergelijken met ons? Zoveel eeuwen later.
Aan wie schrijft Paulus dan zijn brieven? Hij vraagt en eist zelfs van de gemeenten dat zij bepaalde zonden moeten laten, en dat een ieder trouw moet blijven in die gemeente.
Paulus stichtte die gemeentes, hij was immers de apostel van de heidenen.
hans0166 schreef: je kunt dus niet zo oordelend spreken over de gemeenten/kerken die hun bijeenkomsten op andere manieren invullen

Waarom geldt dit niet voor jou, gezien deze vervelende opmerking?
hans0166 schreef:Dat was echt niet een rijtje ouderlingen, een predikant die een half uur staat te bidden ( gebruik geen omhaal van woorden...

Ik ken geen enkele predikant die zo lang bidt! Houd alsjeblieft op met het verspreiden van karikaturen.
Verwijt anderen niet wat je zelf doet.
hans0166 schreef:Je verdedigt een vorm van kerk-zijn met kerk-gang, die niet Bijbels gestoeld is.

De kerkgang is wel bijbels gestoeld. Dat is nu al zo vaak aangetoond.
Maar de tegenstand komt van de betweters, degenen die de kerk van hun vaderen hebben verlaten, de mensen die elke traditie willen verbreken, de doe-het-zelvers, de gelegenheidschristenen.
Het gaat er niet om wat er zou moeten, maar waar je hart naar uitgaat!
De kerkdienst is geen passiviteit, die vraagt inzet van allemaal.
Je kunt naar de Mac gaan en een snelle hap halen, dan heb je na 2 uurtjes alweer trek, of je kunt een voedzame maaltijd eten van volkorenbrood.
Beide vullen, maar niet beide verzadigen en zijn gezond.

Laat de kerk niet verworden tot een instituut van zingeving, meedoen aan de tijdgeest door alles zo makkelijk en gezellig te maken. Maar God vraagt van ons dat wij het vuur brandende houden. Zoutend zout te zijn. En dat zijn wij niet meer als we maar een uurtje de moeite nemen om tezamen te komen.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De zondag.

Berichtdoor Jesaja40 » 05 sep 2018 11:06

Chaya citeert:
Zij verkeerden dagelijks bij Jezus en kregen dus dagelijks onderwijs!


Op zich is uw opmerking correct. De discipelen (leerlingen) waren de ooggetuigen van de Messias Yeshua. Het was een aanschouwelijk onderwijs en beslist geen theologische opleiding. Theologische vorming was de taak van de Levieten. De Messias bezocht, naar gewoonte, iedere Sjabbat de synagoge. Het wekelijkse leesrooster werd niet terzijde geschoven maar keurig uitgevoerd. Iedere synagoge bezoeker was geïnteresseerd in de uitleg door Yeshua. Velen onder hen beschouwden Hem nog niet als dé Messias en waren erg blij met zijn grondige kennis. De gewone man/vrouw zag terdege een kwaliteitsverschil in het onderwijs van Yeshua ten opzichte van de Levieten en de rabbijnen.

Iemand heeft zijn hele leven lang gestudeerd en weet de diepte van een tekst haarfijn uit te leggen. Op een zekere dag komt er een ander persoon, die én de diepte én de breedte van de tekst eveneens haarfijn uitlegt. Hoe zouden de geestelijke leiders hebben gekeken en geluisterd naar Yeshua? Vol verwondering of ook met blikken van afgunst omdat zij niet konden tippen aan de leer en kennis van Yeshua?

Met dit gegeven moesten ook de discipelen leren omgaan. Het leren luisteren naar de Schriften en de juiste interpretatie "waarom het er zo" staat geschreven. Dat was hun training naast nog specifieke leeropdrachten om als een duo zieken te genezen. Het bracht hen "maatschappelijk gezien" niet op een hoger niveau. Zij bleven gewoon dienaar van Yeshua, hun Zender. Ook de omgangsvormen met elkaar kwamen naar voren en ook die vinden wij terug in het Evangelie.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 584
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: De zondag.

Berichtdoor hans0166 » 05 sep 2018 12:31

Chaya schreef:Maar de tegenstand komt van de betweters, degenen die de kerk van hun vaderen hebben verlaten, de mensen die elke traditie willen verbreken, de doe-het-zelvers, de gelegenheidschristenen.en je vraag je af hoe je aan de bijnaam polder taliban komt?

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5342
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 05 sep 2018 13:49

hans0166 schreef:en je vraag je af hoe je aan de bijnaam polder taliban komt?

Voel me niet aangesproken, dus nee.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3342
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De zondag.

Berichtdoor naamloos » 05 sep 2018 14:56

Chaya schreef:Maar de tegenstand komt van de betweters, degenen die de kerk van hun vaderen hebben verlaten, de mensen die elke traditie willen verbreken, de doe-het-zelvers, de gelegenheidschristenen.
Chaya schreef:Maar God vraagt van ons dat wij het vuur brandende houden. Zoutend zout te zijn
Misschien is het handig om eerst met je mede-gelovige naaste te beginnen.
Als je die al niet fatsoenlijk kunt behandelen als ze net even anders denken dan jij vraag ik me af boe je voor de wereld een zoutend zout kunt zijn.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 425
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De zondag.

Berichtdoor Jesaja40 » 05 sep 2018 15:48

Chaya citeert:
De kerkgang is wel bijbels gestoeld. Dat is nu al zo vaak aangetoond.


Daar is in ieder geval aandacht aan geschonken en gelet op de oproep van Paulus heeft u een goed argument alhoewel deze iets anders was als in de Bijbelse tijden.

Maar de tegenstand komt van de betweters, degenen die de kerk van hun vaderen hebben verlaten, de mensen die elke traditie willen verbreken, de doe-het-zelvers, de gelegenheidschristenen.
Het gaat er niet om wat er zou moeten, maar waar je hart naar uitgaat!


Mag ik het hier heel hartelijk mee oneens zijn Chaya omdat het niet volledig is.

Ik neem tenminste aan dat u tot de Reformatorische kerken behoort. Dan hoort u én uw voorgeslacht ook tot de categorie die de RKK "moederkerk" heeft verlaten. Daar werd met de "kerkelijke traditie" gebroken. Waren de heren reformatoren soms betweters? In de ogen van de RKK zeer zeker en de brandstapels hebben echt bestaan. Waar komt de traditie vandaan en wat is de oorsprong? Is traditie vaak niet mensenwerk? Dat is heel wat anders als Bijbelse voorschriften. Die zijn helder al zullen velen zeggen: dat hoeft van mij niet meer.

De kerkdienst is geen passiviteit, die vraagt inzet van allemaal.
Je kunt naar de Mac gaan en een snelle hap halen, dan heb je na 2 uurtjes alweer trek, of je kunt een voedzame maaltijd eten van volkorenbrood.
Beide vullen, maar niet beide verzadigen en zijn gezond.


De kerkdienst kan zowel passief als actief zijn. Mensen kunnen wel eens te actief bezig zijn en met dat alles vergeet men de uiteindelijke doelstelling. Nee, dan is het passieve toch niet zo heel erg zwart-wit.

Laat de kerk niet verworden tot een instituut van zingeving, meedoen aan de tijdgeest door alles zo makkelijk en gezellig te maken. Maar God vraagt van ons dat wij het vuur brandende houden. Zoutend zout te zijn. En dat zijn wij niet meer als we maar een uurtje de moeite nemen om tezamen te komen.


Mag ik u wijzen op de tijdgeest in de positieve zin: er komt door onderzoek heel veel voortschrijdend inzicht naar boven. Het is de kunst om datgene er uit te filteren wat werkelijk toevoegt aan de kerkdienst. Nee, die brandende kaarsenactie bij de aanvang van de dienst stichten in mijn ogen ook niet. Maar ik kan hen daar wel op aanspreken in die zin: nu brand het lichtje in de dienst en straks blaast de koster die weer uit.

U kunt ook de kerkgangers bevragen bevragen: Wat heeft u gehoord? Laat u ook uw lichtje schijnen in deze duistere wereld? We moeten niet altijd negatief denken over zaken en meer nadenken wat de functie ervan is. Als men dan tot de conclusie komt het is het opleuken van een kerkdienst schaf het dan maar direct af. Heel veel onzin dient zich aan in de kerken: zoals het liturgisch bloemschikken. Het heeft niets meer te maken met het geloof. Het is een persoonlijke impressie van een kunstenaar die daar zijn/haar eer mee wil oogsten.

Hoe vullen wij de wekelijkse rustdag in? Is dat om ons te behagen, door mensen gezien te worden als zijnde: wat een meelevend gemeentelid is hij/zij. Of zijn wij als een korrel zout die bederf voorkomt en smaak weet aan te brengen? Weet u Chaya dat er velen zijn die uw bijdragen op prijs stellen. Er zijn gewoon zichtbare verschillen in geloofsbeleving die men van huis uit heeft meegekregen. En als dat niet zo is, dan worden de meningen en inzichten gevormd in de gemeente waar men zich gewoon thuis voelt.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5342
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 05 sep 2018 19:31

Jesaja40 schreef:Ik neem tenminste aan dat u tot de Reformatorische kerken behoort.

Nee. Ik behoor tot een midden/links CGK gemeente en dat valt niet onder de noemer reformatorisch. Helaas.
Jesaja40 schreef:Hoe vullen wij de wekelijkse rustdag in? Is dat om ons te behagen, door mensen gezien te worden als zijnde: wat een meelevend gemeentelid is hij/zij. Of zijn wij als een korrel zout die bederf voorkomt en smaak weet aan te brengen? Weet u Chaya dat er velen zijn die uw bijdragen op prijs stellen. Er zijn gewoon zichtbare verschillen in geloofsbeleving die men van huis uit heeft meegekregen. En als dat niet zo is, dan worden de meningen en inzichten gevormd in de gemeente waar men zich gewoon thuis voelt.

Aangezien ik in een seculiere omgeving woon, valt er niets te behagen.
Sterker nog, ik krijg veel respect van de islamitische buren, de mensen "die nergens aan doen". Ik heb nimmer een probleem gehad, integendeel, omdat ik altijd mezelf blijf.
Hier op het forum krijg je toegegooid dat je onverdraagzaam bent, poldertaliban, ik krijg het verwijt van anoniem dat ik mijn medegelovige niet fatsoenlijk behandelt.
Maar dit ervaar ik nooit hier.
Mensen krijgen respect voor je juist omdat je jezelf blijft, tweemaal naar de kerk gaat.
Ik preek niet, ik evangeliseer niet, ik verhef me niet boven mijn andersdenkende buren.
Maar ik richt de zondag anders in en dat zal ik blijven doen.
En dan is het opmerkelijk dat ik in mijn wijk daar geen denigerende opmerkingen over krijgt, i.t.t. hier op het forum.
Het zij zo.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2649
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: De zondag.

Berichtdoor Yoshi » 05 sep 2018 19:38

Trek het je niet zo aan Chaya, op internet wordt nou eenmaal veel meer gepolariseerd dan in het echte leven. Ik heb wel eens fanatieke forummensen ontmoet waar ik geregeld mot mee had en met een biertje en een zonnetje erbij is het een stuk gemoedelijker.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De zondag.

Berichtdoor Marnix » 05 sep 2018 19:42

Chaya schreef:
Laat de kerk niet verworden tot een instituut van zingeving, meedoen aan de tijdgeest door alles zo makkelijk en gezellig te maken. Maar God vraagt van ons dat wij het vuur brandende houden. Zoutend zout te zijn. En dat zijn wij niet meer als we maar een uurtje de moeite nemen om tezamen te komen.


Kijk. En daar ben ik het nou helemaal mee eens. Wat dat betreft, de visie en het doel, zijn we het helemaal eens. Dat is het belangrijkst. Over de exacte invulling zullen we vast nog regelmatig het met elkaar oneens zijn maar wel goed om te bedenken dat een andere invulling niet altijd wil zeggen dat de visie en het doel ook anders zijn. Maar goed ook want anders was er buiten gereformeerd Nederland geen christen te vinden. Want in de meeste landen is een tweede dienst bijvoorbeeld totaal ongebruikelijk. Gelukkig houdt dat niet in dat iedereen lauw is en geen zoutend zout kan zijn. Maar als het goed is beperkt het gemeenteleden daar zich ook niet tot een uurtje in de week.

En om even helder te zijn: niemand hier heeft moeite met het feit dat je twee keer naar de kerk gaat. De enige moeite die mensen hier hebben is dat je in tegenstelling tot in de buurt blijkbaar, hier heel snel met een oordeel klaarstaat over mensen die hier iets anders over denken dan jij. Zoals ik, waar ik juist pleit voor meer samenzijn als gemeente van Christus, maar op andere manieren dan wat nu de gewoonte is. Maar zo zijn er meer argumenten te bedenken. Sta dan toch niet gelijk met je oordeel over anderen klaar. Dat zou je een mooier mens maken (hier op het forum, in de buurt sta je al wel goed bekend hoor ik). Want die houding zorgt hier wel eens voor frustatie bij je medeforummers, wat leidt tot conflicten. En daar word je zelf ook niet vrolijk van valt me op.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5342
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 06 sep 2018 15:27

Marnix schreef: Sta dan toch niet gelijk met je oordeel over anderen klaar. Dat zou je een mooier mens maken (hier op het forum, in de buurt sta je al wel goed bekend hoor ik). Want die houding zorgt hier wel eens voor frustatie bij je medeforummers, wat leidt tot conflicten. En daar word je zelf ook niet vrolijk van valt me op.

Ik ben hier niet om jullie naar de mond te praten en te behagen. Ik hoef geen mooier mens te worden, mijn eigenwaarde hangt echt niet af van een paar forummers.
Wat ik in mijn omgeving hoor van de heidenen!: waarom is er in die kerk en in die kerk maar 1 keer dienst? Waarom hebben ze in die kerk een top 2000 kerkdienst?
Ik luister op wat de wereld tegen me zegt, over de kerken en hun mensen.
Ik werk o.m. bij mensen die totaal afgeknapt zijn op het instituut kerk, omdat er zoveel lauwheid en onechtheid was. Ze geloven in veel gevallen nog wel in God en lezen ook wel hun Bijbel.
En dan zou ik komen met zo'n halfwas praatje, ja ik ga ook wel s'ochtends hoor, maar twee keer is me te veel, ik mag heus wel met mijn gezin naar het strand of iets leuks doen. God ontmoet je ook in de natuur tenslotte.
Ze zouden me heel vreemd aankijken.
Als een gesprek mogelijk is, ik laat dat altijd van de mensen zelf afhangen, gaat het daar in de regel niet over. Maar meer wat het nu betekent om in God te geloven en hoe je op Hem kunt vertrouwen in het verdriet.
Een mevrouw heeft onlangs haar zoon verloren, "praat me er niet van, ik wil er niets over horen.".
En dan laat ik het. Voor God moet plaats gemaakt worden.
Echt, de wereld let op onze daden. Dat is me keer op keer duidelijk.
Yoshi schreef:Trek het je niet zo aan Chaya, op internet wordt nou eenmaal veel meer gepolariseerd dan in het echte leven. Ik heb wel eens fanatieke forummensen ontmoet waar ik geregeld mot mee had en met een biertje en een zonnetje erbij is het een stuk gemoedelijker.

Mag het ook een rose'tje zijn? :wink:
Nee joh, men kent mij hier maar voor een klein gedeelte en ik word nu eenmaal als een hardcore refose gezien.
Terwijl ik diverse keren heb gezegd dat ik dat helemaal niet ben.
Kun je nagaan, als ik dat wel zou zijn. :mrgreen:
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3342
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De zondag.

Berichtdoor naamloos » 06 sep 2018 16:30

Chaya schreef:Aangezien ik in een seculiere omgeving woon, valt er niets te behagen.
Sterker nog, ik krijg veel respect van de islamitische buren, de mensen "die nergens aan doen". Ik heb nimmer een probleem gehad, integendeel, omdat ik altijd mezelf blijf.
Hier op het forum krijg je toegegooid dat je onverdraagzaam bent, poldertaliban, ik krijg het verwijt van anoniem dat ik mijn medegelovige niet fatsoenlijk behandelt.
Maar dit ervaar ik nooit hier.
Mensen krijgen respect voor je juist omdat je jezelf blijft, tweemaal naar de kerk gaat.
Ik preek niet, ik evangeliseer niet, ik verhef me niet boven mijn andersdenkende buren.
Maar ik richt de zondag anders in en dat zal ik blijven doen.
En dan is het opmerkelijk dat ik in mijn wijk daar geen denigerende opmerkingen over krijgt, i.t.t. hier op het forum.
Het zij zo.
1. Al ben ik het absoluut niet met je eens, ik respecteer je mening over de zondag en de kerkgang.
2. Jij respecteert een andere mening dan je jouwe niet want dan kom je met denigrerende en veroordelende opmerkingen.
3. Als daar wat van gezegd wordt doe je net alsof men geen respect heeft voor jouw overtuigingen, en zo verdraai je de zaak want de kritiek gaat niet over jouw overtuiging.
En waarom zou jouw overtuiging superieur zijn aan die van een ander?
Chaya schreef:Ik ben hier niet om jullie naar de mond te praten en te behagen. Ik hoef geen mooier mens te worden, mijn eigenwaarde hangt echt niet af van een paar forummers.
En ik (wij denk ik) zijn hier niet om jouw naar de mond te praten.
Verder is het nou juist wel de bedoeling dat we mooiere mensen worden.
Chaya schreef:Wat ik in mijn omgeving hoor van de heidenen!: waarom is er in die kerk en in die kerk maar 1 keer dienst?
Nou ja, bij evangelischen hebben ze maar 1x dienst. Wel een stuk langer dan bij jullie.
Chaya schreef:Ik luister op wat de wereld tegen me zegt, over de kerken en hun mensen.
Ik werk o.m. bij mensen die totaal afgeknapt zijn op het instituut kerk, omdat er zoveel lauwheid en onechtheid was.
Tja, wie de schoen past ... Ik hoor nogal eens zeggen dat er zoveel veroordeling is, en als ik o.a. jouw en en de posts van je evenknie zo hoor snap ik dat prima.
Chaya schreef:En dan zou ik komen met zo'n halfwas praatje,.....
Ennn, ..... daar gaan we weer!
Laatst gewijzigd door naamloos op 06 sep 2018 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17374
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De zondag.

Berichtdoor Marnix » 06 sep 2018 20:11

Chaya schreef:Ik ben hier niet om jullie naar de mond te praten en te behagen. Ik hoef geen mooier mens te worden, mijn eigenwaarde hangt echt niet af van een paar forummers.
Wat ik in mijn omgeving hoor van de heidenen!: waarom is er in die kerk en in die kerk maar 1 keer dienst? Waarom hebben ze in die kerk een top 2000 kerkdienst?
Ik luister op wat de wereld tegen me zegt, over de kerken en hun mensen.
Ik werk o.m. bij mensen die totaal afgeknapt zijn op het instituut kerk, omdat er zoveel lauwheid en onechtheid was. Ze geloven in veel gevallen nog wel in God en lezen ook wel hun Bijbel.
En dan zou ik komen met zo'n halfwas praatje, ja ik ga ook wel s'ochtends hoor, maar twee keer is me te veel, ik mag heus wel met mijn gezin naar het strand of iets leuks doen. God ontmoet je ook in de natuur tenslotte.
Ze zouden me heel vreemd aankijken.
Als een gesprek mogelijk is, ik laat dat altijd van de mensen zelf afhangen, gaat het daar in de regel niet over. Maar meer wat het nu betekent om in God te geloven en hoe je op Hem kunt vertrouwen in het verdriet.
Een mevrouw heeft onlangs haar zoon verloren, "praat me er niet van, ik wil er niets over horen.".
En dan laat ik het. Voor God moet plaats gemaakt worden.
Echt, de wereld let op onze daden. Dat is me keer op keer duidelijk.


- je hoeft ook geen mooier mens te worden om forummers te plezieren. Wij hebben de oproep om niet gelijk met een oordeel niet verzonnen. Die komt bij Jezus vandaan. En naar Zijn beeld hervormd te worden is wel een mooi streven. En een bijbelse opdracht. En je staat er om bekend om snel met je oordeel klaar te staan...
- ik hoor heel andere dingen van niet-gelovigen. Niemand daar die het vreemd vind als je niet altijd 2x naar de kerk gaat of dat lauw vindt
- die lauwheid zegt niets over twee diensten want die mensen die zijn afgeknapt komen veelal uit het tijdperk dat iedereen 2x naar de kerk ging. En vervolgens weer naar huis. Ik vind met het teruglopen van de bezoekers van de middagdienst die lauwheid juist afnemen, er is meer gemeenteleven, de kerk is meer zichtbaar naar buiten toe. Daarom blijft het opmerkelijk dat je de lauwheid zo aan het dubbele kerkbezoek blijft koppelen. Misschien moet je dan ook eens kijken naar belangrijkere zaken dan of men zich aan bepaalde tradities houdt.
- mensen die ik spreek die niet meer geloven zijn juist meestal afgeknapt op dat gedrag, dat je gelijk veroordeeld wordt als je niet in het keurslijf van de kerk meeloopt, als je je niet aan menselijke gewoonten, regeltjes en tradities houdt... dat andere gelovigen dan gelijk met hun vingertje zwaaien en je van alles verwijten.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2413
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De zondag.

Berichtdoor MoesTuin » 07 sep 2018 07:26

Geheel eens met Marnix....
( ook met Naamloos hoor...maar dat mocht blijkbaar niet....ik vertelde dat gisteren al hier in een reactie maar die is weg gebezemd...... :shock: :roll: :lol: )
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast