Genesis 1 en 2.

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

hettys
Majoor
Majoor
Berichten: 2413
Lid geworden op: 11 jan 2006 21:33

Genesis 1 en 2.

Berichtdoor hettys » 19 feb 2015 20:31

Genesis 1 en 2.

In Genesis vinden we 2 scheppingsverhalen. Het eerste Scheppingsverhaal staat in Genesis 1 en in Gen 2 t/m vers vier. Vanaf vers vijf begint het 2e scheppingsverhaal.
Deze verhalen verschillen nogal qua volgorde en stijl. Ook lezen we in het eerste verhaal niets over een paradijs, en in het tweede niets over een 6 daagse scheppingsweek en een rustdag. De verschillen zijn overduidelijk,
Verschillen die er uit springen zijn:

1 God heeft in Genesis 1 een andere naam dan in Genesis 2.
In Gen 1 heet God ‘Elohim’, wat Goden betekent.
In Genesis 2 heet God Jawhe.
(theologen spreken over een Jawhist en een Elohist voor zover ik weet. )

2 planten en dieren worden na Adam geschapen en voor Eva.
In Gen 1 schiep God de planten op de 3e dag en de mens op de 6e dag. in Gen 2 groeide er nog geen enkel veldgewas op aarde toen de mens werd geschapen.

3. De mens moest over de aarde heersen versus de hof van Eden bewaken.
Gen 1: 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen 2: 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.
Het grootste verschil is misschien wel dat de mens succesvol was wat betreft de eerste opdracht en faalde voor het tweede.

4. God schept met zijn woord (uit het niets) versus Hij schept uit de aarde.
Gen 1 26En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen2: 7toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Mensen die menen dat ze de bijbel letterlijk opvatten zijn druk bezig om al die verschillen weg te poetsen, voor zover dat mogelijk is.
Met name de volgende link zou ik even willen bespreken. Dit ivm met de topic: “Wat moet je nou met..”
http://evolutie.eu/index.php/FAQ-VLA/sp ... tegen.html

Deze gaat trouwens alleen over de twee verschillen ´ volgorde planten en dieren´ ..

De site noemt zich evolutie.eu. Waar dat op slaat is me onduidelijk, maar het klinkt me redelijk misleidend in de oren, als een creationische site zich zo noemt.
Het begint al met de ontkenning dat genesis 2 een scheppingsverhaal is. Dat is heel vreemd, als je ziet wat er allemaal geschapen wordt. Het argument is als volgt:
evolutie.eu schreef:Genesis 2 kan echter niet als een opzichzelfstaand ‘scheppingsverhaal’ gezien worden, aangezien er bijvoorbeeld niets gezegd wordt over het ontstaan van de zee, zon, maan en sterren
Alle bekende scheppingsverhalen uit het Oude Nabije Oosten gaan uitgebreid op die zaken in, maar Genesis 2 zwijgt er volledig over.

Er wordt wel degelijk in Gen 2 een schepping van hemel en aarde genoemd en verder is er meestal voor creationistische mensen geen enkele reden om te vinden dat het bijbelse scheppingsverhaal op andere mythen moet lijken, integendeel. Dus waarom ineens wel?
En ook zijn Scheppinsverhalen altijd selectief als het gaat om wat er precies geschapen wordt.
In mijn ogen is het argument gewoon verzonnen omdat creationisten geen 2 scheppingsverhalen in de bijbel kunnen verdragen.

evolutie.eu schreef:De oplossing zit hem erin dat hier wordt gesproken over een specifieke groep planten, namelijk planten die gecultiveerd dienen te worden. Deze planten worden namelijk ‘veldgewassen’ (Hebreeuws: ha-sadeh siyach) en ‘kruid des velds’ (ha-sadeh eseb) genoemd. Het Hebreeuwse woordje ha-sadeh (veld) kan de betekenis ‘akker’ hebben. De toevoeging ha-sadeh wordt niet gegeven bij de planten die volgens Genesis 1 op de derde dag werden geschapen. Dus kan aangenomen worden dat de planten van Genesis 2:5 een specifieke groep planten betreft die niet op dag 3 werd geschapen.

Dit zou ooit, zonder kennis van planten en het cultiveren van wilde gewassen een punt kunnen zijn. Maar tegenwoordig leven we in een tijd dat we weten dat elke gecultiveerde plant al in het wild voorkomt. En dat trouwens elke wilde plant gecultiveerd kan worden voor een bepaald doel. Het is dan ook totaal onduidelijk welke groep planten er bedoeld wordt. (bananen, mais, wiet, broccoli, appels, peren, perziken, noem maar op. Alles is al vanuit het wild te cultiveren.
Goed bedoeld misschien...
Verder lijkt het me dat als er niet één gecultiveerde plant werd geschapen, maar door de mens gecultiveerd moest worden vrijwel onmogelijk dat er al één plant bestond. En dat mensen binnen één generatie landbouwer zouden kunnen zijn. >Maar dit terzijde.

evolutie.eu schreef:Dat de ‘veldgewassen’ en het ‘kruid des velds’ specifiek verwijst naar gecultiveerde planten zien we ook aan het feit dat deze planten volgens Genesis 2:5 afhankelijk zijn van mensen die de aardbodem moeten bewerken. Bovendien gaat de bredere context van dit vers over de aanleg van de Hof van Eden, een tuin die door Adam en Eva bewerkt moest worden, hetgeen wederom bevestigt dat het hier om cultuurgewassen moet gaan.

Er staat trouwens ook dat behalve mensen regen nodig is om gewassen te cultiveren. Dan hebben we meteen het sprookje uit de wereld dat het nooit geregend heeft tot de zondvloed.
Adam en Eva moeten echt rotwerk hebben verricht in dat paradijs, als ze alle gewassen moestren cultiveren.

evolutie.eu schreef:Dan nu de derde. Genesis 2:19 zegt: ‘En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels.’ Dit lijkt in Genesis 2 plaats te vinden na de schepping van Adam, terwijl de vogels en landdieren in Genesis 1 voor de mens werden gemaakt.
Voor deze ogenschijnlijke contradictie bestaan twee mogelijke oplossingen. Ten eerste zou het kunnen dat de hier genoemde vogels en landdieren slechts de dieren waren die zich in de Hof van Eden bevonden, en dat dit niet over alle vogels en landdieren ter wereld gaat.

Dit valt direct af,
18En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels.
Wie de tekst letterlijk opvat zal moeten inzien dat het om alle landdieren gaat en alle vogels.
Waarom zou God er wat dieren bijschapen voor het paradijs, en er bijzeggen dat het om ALLE dieren gaat?
.
Een tweede optie betreft de vertaling van het woordje ‘formeerde’. In het Hebreeuws hangt de exacte tijdsbepaling van een werkwoord af van de context. In het licht van Genesis 1 kan dit woordje dus ook vertaald worden met het voltooid deelwoord ‘had geformeerd’. Dat is ook de keuze die de Statenvertaling maakt (‘had gemaakt’).

Dan vervalt de hele context van Gen 2. En werden ze niet geschapen als hulp voor Adam, maar waren ze er al. Dan is de hele tekst een zinloos vertelsel.

18En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19En de Here God formeerde (heeft geformeerd) uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21

En dat terwijl door het woord alle beesten al bestonden¬¬??

Dus even een andere link:
http://www.apologetica.katholiekelsloo. ... 2C4b-25.29.

Aanvullingen en kritiek zijn welkom.
Ook gif is geschapen.

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10996
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor mohamed » 19 feb 2015 21:57

Merk ook op dat de vrouw uit Genesis 1 niet uit de rib van Adam geschapen is en evenmin onder diens heerschappij staat. De verschillen zijn duidelijk en een verklaring zou kunnen zijn dat Genesis 1 over het absolute begin gaat en Genesis 2 over het begin van Israël.
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Arco » 19 feb 2015 22:49

Genesis 2 is een uitwerking van Genesis 1.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

jaapo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 991
Lid geworden op: 19 jan 2011 16:03

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor jaapo » 19 feb 2015 23:10

Interessant discussiestuk, maar al oud en heel vaak ter sprake gekomen. Vrij algemeen wordt aanvaard, dat tijdens de ballingschap er meerdere schrijvers van verschillend geloofsmilieu de eerste Bijbelboeken (opnieuw) hebben opgeschreven. Toevallig heb ik nu het boekje De Bijbel van Karen Armstrong in huis. Daar staat het helder in beschreven, maar meerdere theologen gingen haar voor. Door een latere, niet zo handige "redacteur" zijn die twee scheppingsverhalen aan elkaar geplakt. De Godsnaam is ook verschillend inderdaad. Elohim duidt op de opvatting, dat er meerdere goden zijn, maar El staat daarboven, als een Almachtige Oppergod (zoals Zeus bij de Grieken en Wodan bij de Germanen) De andere naam, die niet mocht worden uitgesproken, JHWH, duidt op het geloof in één God. Overigens zijn de bijbelse Scheppingsverhalen gebaseerd op nog oudere verhalen uit de Babylonische cultuur over het ontstaan van de aarde, die sterk op de bijbelse verhalen lijken.
Mijn motto: gezang 7, Liedboek voor de Kerken = Lied 316 NLB

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10996
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor mohamed » 20 feb 2015 09:56

Het grote verschil is het ontbreken van de vloek in Genesis 1, dat is veelzeggend als je er over nadenkt. Immers doordat Adam en Eva in Genesis 2 onder de vloek kwamen moesten ze vertrekken uit Eden. Door de vloek moest de mens verlost worden en door de vloek ontstond het oude verbond.

Wat mij benieuwt is waarom zouden de twee verhalen gelijk moeten zijn?
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

hettys
Majoor
Majoor
Berichten: 2413
Lid geworden op: 11 jan 2006 21:33

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor hettys » 20 feb 2015 13:19

jaapo schreef:Interessant discussiestuk, maar al oud en heel vaak ter sprake gekomen.


Tja, het kwam nu weer voorbij in een andere discussie, en dan vooral de manier waarop verschillen weggepoetst moeten worden. Het lijkt me zinvoller om te kijken wat die verschillen nu precies betekenen, dan ze gewoon te ontkennen.Vrij algemeen wordt aanvaard, dat tijdens de ballingschap er meerdere schrijvers van verschillend geloofsmilieu de eerste Bijbelboeken (opnieuw) hebben opgeschreven. Toevallig heb ik nu het boekje De Bijbel van Karen Armstrong in huis. Daar staat het helder in beschreven, maar meerdere theologen gingen haar voor. Door een latere, niet zo handige "redacteur" zijn die twee scheppingsverhalen aan elkaar geplakt. De Godsnaam is ook verschillend inderdaad. Elohim duidt op de opvatting, dat er meerdere goden zijn, maar El staat daarboven, als een Almachtige Oppergod (zoals Zeus bij de Grieken en Wodan bij de Germanen) De andere naam, die niet mocht worden uitgesproken, JHWH, duidt op het geloof in één God.


Ik vond de volgende link wel interessant.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Documentaire_hypothese


Overigens zijn de bijbelse Scheppingsverhalen gebaseerd op nog oudere verhalen uit de Babylonische cultuur over het ontstaan van de aarde, die sterk op de bijbelse verhalen lijken.


Heb je daar meer info over?
Ook gif is geschapen.

jaapo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 991
Lid geworden op: 19 jan 2011 16:03

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor jaapo » 20 feb 2015 15:22

Ik ben niet zo van in een discussie allerlei links of filmpjes op te voeren, om je eigen argumenten kracht bij te zetten. Als je gaat googlen op Scheppingsverhalen vind je genoeg. Hier gaat het mij meer om een gedachtenwisseling met wat meer persoonlijke trekjes. Niet, dat je ineens je hele hebben en houwen op het net moet gooien, dat is nogal gevaarlijk. Maar ik wil niet het gevoel hebben, in de collegebanken te zitten en dat gebeurt hier en op andere forums nog wel eens.
Mijn motto: gezang 7, Liedboek voor de Kerken = Lied 316 NLB

Harmonica
Mineur
Mineur
Berichten: 103
Lid geworden op: 24 jul 2014 14:03

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Harmonica » 20 feb 2015 18:42

Dat is wel lekker makkelijk. Je hoeft wat mij betreft ook zeker niet elke bewering van bron te voorzien, alleen wel als je bewering - zoals de jouwe - vrij controversieel is.
My 2 cents is free

Harmonica
Mineur
Mineur
Berichten: 103
Lid geworden op: 24 jul 2014 14:03

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Harmonica » 20 feb 2015 18:58

Heb hier trouwens wel een link: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Enoema_Elisj

Vind dit echt totaal niet overtuigend en de gelijkenissen gaan bovendien ook nog eens uit van een specifieke interpretatie van Genesis. Veel theologen zijn het er namelijk over eens dat 'de hemelen en de aarde' een uitdrukking is voor het universum en dus de sterren niet later apart werden geschapen.
My 2 cents is free

hettys
Majoor
Majoor
Berichten: 2413
Lid geworden op: 11 jan 2006 21:33

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor hettys » 20 feb 2015 20:03

jaapo schreef:Ik ben niet zo van in een discussie allerlei links of filmpjes op te voeren, om je eigen argumenten kracht bij te zetten. Als je gaat googlen op Scheppingsverhalen vind je genoeg. Hier gaat het mij meer om een gedachtenwisseling met wat meer persoonlijke trekjes. Niet, dat je ineens je hele hebben en houwen op het net moet gooien, dat is nogal gevaarlijk. Maar ik wil niet het gevoel hebben, in de collegebanken te zitten en dat gebeurt hier en op andere forums nog wel eens.


Nou, Volgens de link die ik gaf in de openingsposting kan het 2e scheppingsverhaal niet als scheppingsverhaal geclassificeerd worden, omdat het totaal niet lijkt op andere scheppingsverhalen uit de wijde regio, omdat de schepping van hemel en aarde niet genoeg aan bod komt. Nu vroeg ik me al af waarom een bijbels scheppingsverhaal zou moeten lijken op dat van andere mythen, maar ik ben ook wel benieuwd of dat waar is.

Ik dacht altijd dat Genesis 2, vanaf vers 4 al heel oud was, ouder dan Genesis 1. En dus ergens vandaan komt.

Nu denk ik sowieso dat Genesis 2 een op zichzelf staand scheppingsverhaal is, los van Gen 1. We lezen dan dat, Na de Hemel en de aarde, Adam wordt geschapen, de dieren en de planten, en later een vrouw. Dus misschien heeft iemand mee info over de herkomst van Genesis 2.
Ook gif is geschapen.

hettys
Majoor
Majoor
Berichten: 2413
Lid geworden op: 11 jan 2006 21:33

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor hettys » 21 feb 2015 19:24

Arco schreef:Genesis 2 is een uitwerking van Genesis 1.


De bezwaren tegen jouw stelling staan in de openingsposting. En historisch literair zijn daar nog veel meer bezwaren tegen.
Dus als je zoiets komt met zo'n bericht, kun je misschien beter inhoudelijk reageren op de eerste posting.
Ook gif is geschapen.

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1561
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Pcrtje » 22 feb 2015 13:47

Ik vind dit topic heel interessant, maar ik heb op dit moment niet de tijd om heel uitgebreid te reageren op alles. Een tijdje terug heb ik me hierin verdiept en ik zou het leuk vinden om hierover door te praten. Helaas ben ik geen historicus of iets dergelijks...

Wat mij betreft zijn de verschillen tussen de verslagen van Genesis 1 en 2 inderdaad onoverkomelijk en ik ben het eens met wat Hettys hier zegt:
Hettys schreef:Het kwam nu weer voorbij in een andere discussie, en dan vooral de manier waarop verschillen weggepoetst moeten worden. Het lijkt me zinvoller om te kijken wat die verschillen nu precies betekenen, dan ze gewoon te ontkennen.Wat betreft de overeenkomsten met oudere, Babylonische en Soemerische verhalen: daar is heel veel over te vinden. Echter, Harmonica, lees dergelijke pagina's niet in het Nederlands want de Nederlandse Wikipedia is ver onder de maat. Alleen de Engelstalige artikelen zijn van hoogstaande kwaliteit. (Bron? Nou, vooruit. Seven years after Nature, pilot study compares Wikipedia favorably to other encyclopedias in three languages, 2012; Special Report Internet encyclopaedias go head to head, Nature, 2005; google voor meer informatie.)

Ik vond het heel interessant om te lezen over al die oude Soemerische verhalen en de overeenkomsten zijn echt overduidelijk. Harmonica noemt reeds de Enûma Eliš, maar ik zou ook nog willen verwijzen naar het epos van Gilgamesh, de Atra-hasis, Ziusudra, Eridu Genesis, Barton Cylinder, the debate between sheep and grain, the debate between Winter and Summer en creatio ex nihilo. Maar dit is slechts een opzetje van Soemerische verhalen; er is natuurlijk nog veel meer te vinden aan verhalen uit die regio. Wat Jaapo zegt over de implementatie van dergelijke verhalen uit Babylonië in de Joodse context klopt volgens mij.

ps. Ik heb linkjes geplaatst onder de titels. Zo kun je makkelijk alles opzoeken en bekijk ook zeker de verwijzingen naar externe bronnen. Verder is het ook heel leuk om vertalingen van de betreffende werken te lezen. Ze zijn echt prachtig om te lezen. "Creation myths address questions deeply meaningful to the society that shares them, revealing their central worldview and the framework for the self-identity of the culture and individual in a universal context." (Bron.)
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Boerin » 22 feb 2015 22:53

hettys schreef:In Gen 1 heet God ‘Elohim’, wat Goden betekent.
In Genesis 2 heet God Jawhe.
(theologen spreken over een Jawhist en een Elohist voor zover ik weet. )

Dat is verderop toch ook allebei? In Genesis 1 zegt Hij laat Ons mensen maken naar Ons beeld en vervolgens schept Hij ze naar Zijn beeld, Drieëenheid.
2 planten en dieren worden na Adam geschapen en voor Eva.
In Gen 1 schiep God de planten op de 3e dag en de mens op de 6e dag. in Gen 2 groeide er nog geen enkel veldgewas op aarde toen de mens werd geschapen.

Maar vervolgens ging Hij dat niet scheppen, maar er steeg een damp op, dan was het er toch al, alleen niet uitgesproten lijkt me?

Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. 12En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten.
3. De mens moest over de aarde heersen versus de hof van Eden bewaken.
Gen 1: 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen 2: 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.
Het grootste verschil is misschien wel dat de mens succesvol was wat betreft de eerste opdracht en faalde voor het tweede.

Heersen over de aarde en de hof bewaren, allebei lijkt me, het tweede is ingezoomd voor hen toen en het eerste de opdracht voor de mens, niet alleen voor Adam.

4. God schept met zijn woord (uit het niets) versus Hij schept uit de aarde.
Gen 1 26En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen2: 7toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Een verschil is mij overigens nooit opgevallen, want ik ging er automatisch van uit dat Genesis 2 is ingezoomd. Dat is dan allebei waar. Hij schiep hem door hem te formeren.

In het licht van Genesis 1 kan dit woordje dus ook vertaald worden met het voltooid deelwoord ‘had geformeerd’. Dat is ook de keuze die de Statenvertaling maakt (‘had gemaakt’).
Dan vervalt de hele context van Gen 2. En werden ze niet geschapen als hulp voor Adam, maar waren ze er al. Dan is de hele tekst een zinloos vertelsel.

18En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19En de Here God formeerde (heeft geformeerd) uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21

En dat terwijl door het woord alle beesten al bestonden¬¬??

Waarom een zinloos vertelsel? Hij moest ze een naam geven.

20En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 21Toen schiep God ..
Dus Hij schiep ze door te spreken en dan te formeren, samenwerking van Jezus en de Vader en de Heilige Geest. Als Jezus zei: Wees gezond, dan zorgde de Heilige Geest ervoor dat iemand ook echt gezond werd, die deed dat.
Nooit geweten overigens dat de dieren ook uit het stof der aarde waren geformeerd. Interessant.
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10996
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor mohamed » 23 feb 2015 00:24

Hoi Boerin. op zich vind ik je uitleg zo gek nog niet maar wat dan te denken van Genesis 1 waar alleen staat dat God mensen mannelijk en vrouwelijk maakte i.t.t. Genesis 2 waar de vrouw uit de rib van de man geschapen werd?
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Genesis 1 en 2.

Berichtdoor Arco » 23 feb 2015 09:09

hettys schreef:Genesis 1 en 2.
In Genesis vinden we 2 scheppingsverhalen. Het eerste Scheppingsverhaal staat in Genesis 1 en in Gen 2 t/m vers vier. Vanaf vers vijf begint het 2e scheppingsverhaal.
Deze verhalen verschillen nogal qua volgorde en stijl. Ook lezen we in het eerste verhaal niets over een paradijs, en in het tweede niets over een 6 daagse scheppingsweek en een rustdag. De verschillen zijn overduidelijk,


Genesis, dat eigenlijk Bereshiet heet, is niet geschreven in hoofdstukken, perikopen en verzen. Een scheiding maken tussen hoofdstukken of delen van hoofdstukken is puur plastisch en gaat in tegen de eenheid die het boek vormt.

Het woord "paradijs" komt niet voor in Genesis. Dat komt omdat het woord "paradijs" een oud-Perzisch woord is en betekend: tuin van de koning.

Zoals ik al eerder zei, Genesis 2 is een uitwerking van Genesis 1. Beter nog, Genesis 2 is een uitwerking van de zesde scheppingsdag.

1 God heeft in Genesis 1 een andere naam dan in Genesis 2.
In Gen 1 heet God ‘Elohim’, wat Goden betekent.
In Genesis 2 heet God Jawhe.
(theologen spreken over een Jawhist en een Elohist voor zover ik weet. )


Waarom wordt in bijvoorbeeld Ex. 20 en Deut. 6 gesproken over: JHWH, uw Elohiem ?

Even voor de helderheid: Elohiem is geen eigennaam, het is een aanduiding, een titel. Het betekent: de machtige of de sterke. De meervoudsvorm heeft niet direct te maken met een meervoudigheid van de Allerhoogste, zoals dat wordt aangeduid met de drie-eenheid. Maar met de hogere kwaliteit van Hem.

2 planten en dieren worden na Adam geschapen en voor Eva.
In Gen 1 schiep God de planten op de 3e dag en de mens op de 6e dag. in Gen 2 groeide er nog geen enkel veldgewas op aarde toen de mens werd geschapen.


Waarom kan dit niet naast elkaar bestaan? De essentie van elke plant zit verborgen in het zaad van die plant.

3. De mens moest over de aarde heersen versus de hof van Eden bewaken.
Gen 1: 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen 2: 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.
Het grootste verschil is misschien wel dat de mens succesvol was wat betreft de eerste opdracht en faalde voor het tweede.


Waaruit blijkt dat de mens de eerste opdracht wel succesvol was en faalde bij de tweede?

Tegenwoordig falen wij voor de eerste opdracht, want er sterven dieren uit, verschillende zeeën worden leeggevist en de woestijn rukt op.

4. God schept met zijn woord (uit het niets) versus Hij schept uit de aarde.
Gen 1 26En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen2: 7toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.


Waarom is dit een tegenstelling? Wanneer Elohiem de aarde uit het niets maakte, dan is de mens uiteindelijk ook uit het niets.


Is het je weleens opgevallen dat het niet gaat om de schepping zelf, maar om de Schepper? Alle andere scheppingsverhalen, zoals die uit het Midden-oosten/Nabije oosten, gaan over hoe het zo gekomen is. Genesis (1 en 2 samen) gaan niet over het hoe, maar over het Wie.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast