Evolutietheorie

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor sjaqi » 21 mei 2018 19:57

naamloos schreef:Oei, pas maar op dan. In de Bijbel staat dat, wie in Jezus gelooft eeuwig leven heeft.
Je doet een beetje toe aan de Bijbel. :wink:


Openbaring 22

18 49Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;
19 tEn indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal 50zijn deel afdoen uit vhet boek des levens, en 51uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor naamloos » 21 mei 2018 20:29

sjaqi schreef:Openbaring 22

18 49Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;
19 tEn indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal 50zijn deel afdoen uit vhet boek des levens, en 51uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
Dat gaat over het boek Openbaring. (Onderstreepte van mij)
Toen Openbaring geschreven werd bestond de Bijbel zoals wij die hebben nog niet eens.

Bovendien, de Bijbel is geschreven in verschillende literaire genres. (historie, profetie, apocalyps, poëzie, proza, brieven)
Wie de eerste hoofdstukken van Genesis als proza en poëzie leest doet daarmee niks af van de Bijbel.
We verschillen dan alleen van mening met hen die Genesis letterlijk als historie lezen.
Gebeurd wel meer hoor dat de meningen verdeeld zijn over het genre, en wat letterlijk bedoeld is of vergeestelijkt moet worden ofzo.
Gelukkig hangt daar het eeuwige leven niet van af. Lijkt me beter om daar o.a. Joh 3 vers 16 gewoon voor aan te houden.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor sjaqi » 22 mei 2018 04:57

naamloos schreef:Dat gaat over het boek Openbaring. (Onderstreepte van mij)
Toen Openbaring geschreven werd bestond de Bijbel zoals wij die hebben nog niet eens.

Bovendien, de Bijbel is geschreven in verschillende literaire genres. (historie, profetie, apocalyps, poëzie, proza, brieven)
Wie de eerste hoofdstukken van Genesis als proza en poëzie leest doet daarmee niks af van de Bijbel.
We verschillen dan alleen van mening met hen die Genesis letterlijk als historie lezen.
Gebeurd wel meer hoor dat de meningen verdeeld zijn over het genre, en wat letterlijk bedoeld is of vergeestelijkt moet worden ofzo.
Gelukkig hangt daar het eeuwige leven niet van af. Lijkt me beter om daar o.a. Joh 3 vers 16 gewoon voor aan te houden.


En wat staat er in het boek openbaring over de schepping?

SV, Openbaring 3:14
En schrijf aan den engel van de gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

SV, Openbaring 4:11
Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

SV, Openbaring 10:6
En Hij zwoer bij Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;

Welke hoofdstukken van Genesis zou je overigens als proza of poëzie willen lezen? hfstd 1-3 of hfstd 1 -11? En waarom leg je waar de scheidslijn? Op basis van welke criteria?

Ik ben het met je eens dat er verschillende literaire genres zijn. En dat niet elke tekst als letterlijk geïnterpreteerd dient te worden.
Dit komt sterk tot uitdrukking als er gesproken word over God. God is een geest en toch word er diverse malen over Zijn handen, voeten, oren etc gesproken. Of wat denk je van de uitspraak van Jezus als Hij zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Of als Hij zegt dat Hij het licht der wereld is. Het zou lasterlijk zijn dit soort teksten letterlijk te lezen.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor naamloos » 22 mei 2018 05:58

sjaqi schreef: En wat staat er in het boek openbaring over de schepping?

SV, Openbaring 3:14
En schrijf aan den engel van de gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

SV, Openbaring 4:11
Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

SV, Openbaring 10:6
En Hij zwoer bij Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;
Daar heb ik geen problemen mee. Ik geloof ook dat God de schepper is, daar doe ik niets aan toe of af.
Maar ik geloof niet dat Hij dat gedaan heeft in 6 dagen van 24 uur.
Niets nieuws hoor, Augustinus en Calvijn bijvoorbeeld geloofden het scscheppingsverhaal ook niet letterlijk.
Er bestaan meerdere opvattingen van het scheppingsverhaal. Hoe je het scheppingsverhaal interpreteert heeft niets met eeuwig leven te maken.
Jij zegt: "Als je de Bijbel niet voor de volledige waarheid houd maar er zaken aan toe of af wilt doen, loopt je net het eeuwige leven mis."
En dat staat in geen enkel Bijbelboek. Logisch, want de Bijbel is pas later samengesteld.
Wat wel in Bijbelboeken staat is dat het eeuwige leven afhangt van het geloof in Jezus, en het volgen van hem.

(Ik lees Genesis 1 - 11 niet letterlijk)
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor Johan100 » 22 mei 2018 08:05

Johan100 schreef:Inderdaad. Sterker nog, mijn wetenschap is gebaseerd op de Bijbel.


Mortlach schreef:Gebruik je de Bijbel ook als je een keer van je huidvraat af wilt? Naar de priester, een duif offeren en dan komt het allemaal goed?

Ik heb het over de ware Wijsheid die over Zichzelf zegt : 'Ik ben de Waarheid'.
Die wetenschap heb ik en daar baseer ik mijn geloof op.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor Johan100 » 22 mei 2018 08:13

naamloos schreef:
Niets nieuws hoor, Augustinus en Calvijn bijvoorbeeld geloofden het scscheppingsverhaal ook niet letterlijk.

Ze zeiden dat God de aarde ook wel in een ogenblik geschapen kan hebben. Ze geloofden wel in de zondeval.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor sjaqi » 22 mei 2018 08:23

naamloos schreef:Daar heb ik geen problemen mee. Ik geloof ook dat God de schepper is, daar doe ik niets aan toe of af.
Maar ik geloof niet dat Hij dat gedaan heeft in 6 dagen van 24 uur.
Niets nieuws hoor, Augustinus en Calvijn bijvoorbeeld geloofden het scscheppingsverhaal ook niet letterlijk.
Er bestaan meerdere opvattingen van het scheppingsverhaal. Hoe je het scheppingsverhaal interpreteert heeft niets met eeuwig leven te maken.
Jij zegt: "Als je de Bijbel niet voor de volledige waarheid houd maar er zaken aan toe of af wilt doen, loopt je net het eeuwige leven mis."
En dat staat in geen enkel Bijbelboek. Logisch, want de Bijbel is pas later samengesteld.
Wat wel in Bijbelboeken staat is dat het eeuwige leven afhangt van het geloof in Jezus, en het volgen van hem.

(Ik lees Genesis 1 - 11 niet letterlijk)


39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

41 Ik neem geen eer van mensen;

42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.

43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

45 Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt hebt.

46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

Zeker is het eeuwige leven te verkrijgen door het geloof in Jezus, maar daar is niet alles mee gezegd.
Kijk maar wat Jezus in bovenstaande zelf zegt over de boeken van Mozes, dus ook over Genesis.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor naamloos » 22 mei 2018 09:30

Johan100 schreef:Ze zeiden dat God de aarde ook wel in een ogenblik geschapen kan hebben. Ze geloofden wel in de zondeval.
Weet ik, maar daar had ik het niet over.
Overigens geloof ik ook in "de" zondeval, en wel op het moment dat iemand bewust en tegen beter weten in voor het kwaad kiest.
Een persoonlijke zondeval dus, die iedereen die tot zijn verstand gekomen is meemaakt, omdat ieder mens geboren wordt met een zondenatuur.


sjaqi schreef: 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

41 Ik neem geen eer van mensen;

42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.

43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

45 Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt hebt.

46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

Zeker is het eeuwige leven te verkrijgen door het geloof in Jezus, maar daar is niet alles mee gezegd.
Kijk maar wat Jezus in bovenstaande zelf zegt over de boeken van Mozes, dus ook over Genesis.
Dus wie Genesis leest als poëzie ipv letterlijk gelooft Genesis niet?
Raar hoor, zeg je dat ook van de Psalmen?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

BasLaaitjeer

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor BasLaaitjeer » 22 mei 2018 10:45

naamloos schreef:Daar heb ik geen problemen mee. Ik geloof ook dat God de schepper is, daar doe ik niets aan toe of af.
Maar ik geloof niet dat Hij dat gedaan heeft in 6 dagen van 24 uur.
Niets nieuws hoor, Augustinus en Calvijn bijvoorbeeld geloofden het scscheppingsverhaal ook niet letterlijk.
Er bestaan meerdere opvattingen van het scheppingsverhaal. Hoe je het scheppingsverhaal interpreteert heeft niets met eeuwig leven te maken.
Jij zegt: "Als je de Bijbel niet voor de volledige waarheid houd maar er zaken aan toe of af wilt doen, loopt je net het eeuwige leven mis."
En dat staat in geen enkel Bijbelboek. Logisch, want de Bijbel is pas later samengesteld.
Wat wel in Bijbelboeken staat is dat het eeuwige leven afhangt van het geloof in Jezus, en het volgen van hem.

(Ik lees Genesis 1 - 11 niet letterlijk)

Over die dagen van 24 uur: onze huidige beleving van een dag is gebaseerd op één rotatie van de aarde om de aardas met de zon als referentiepunt. Ik vind persoonlijk de Theia theorie c.q. grote inslaghypothese een interessante, aannemelijke theorie over het ontstaan van de maan. Het schijnt dat toen de maan nog niet zo lang als concrete bol om de Aarde draaide, de dagen slechts 5 uur lang waren.

BasLaaitjeer

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor BasLaaitjeer » 22 mei 2018 10:49

(Hier ging iets niet goed met kwoten)
Laatst gewijzigd door BasLaaitjeer op 24 mei 2018 14:11, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Mortlach
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 16133
Lid geworden op: 06 sep 2008 20:11
Locatie: Cork, Ierland
Contacteer:

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor Mortlach » 22 mei 2018 11:12

BasLaaitjeer schreef:Over die dagen van 24 uur: onze huidige beleving van een dag is gebaseerd op één rotatie van de aarde om de aardas met de zon als referentiepunt. Ik vind persoonlijk de Theia theorie c.q. grote inslaghypothese een interessante, aannemelijke theorie over het ontstaan van de maan. Het schijnt dat toen de maan nog niet zo lang als concrete bol om de Aarde draaide, de dagen slechts 5 uur lang waren.


Volgens de wiki was draaide de Aarde 600 miljoen jaar geleden inderdaad wat sneller om haar as, in 21 uur in plaats van 24. Maar ze stellen ook dat de snelheidsafname vroeger veel lager moet zijn geweest dan tegenwoordig. Een dag van 5 uur lijkt me behoorlijk vergezocht (en al helemaal minder dan 10.000 jaar geleden)
"Hydrogen is a light, odorless gas that, given enough time, starts wondering where it came from."
Edward Robert Harisson

BasLaaitjeer

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor BasLaaitjeer » 22 mei 2018 11:20

Mortlach schreef:Volgens de wiki was draaide de Aarde 600 miljoen jaar geleden inderdaad wat sneller om haar as, in 21 uur in plaats van 24. Maar ze stellen ook dat de snelheidsafname vroeger veel lager moet zijn geweest dan tegenwoordig. Een dag van 5 uur lijkt me behoorlijk vergezocht (en al helemaal minder dan 10.000 jaar geleden)

Wat is een wiki was? :D

Ik was er zelf niet bij dus ik weet het niet. Maar volgens de info op Wikipedia is er een tijd geweest dat de rotatie van de aarde 5 uur duurde. Dat was (veel) langer dan 10.000 jaar geleden.

"Onafhankelijk van de rotatieperiode en inclinatie van de Aarde voor de inslag zou ze na de inslag een rotatieperiode ("dag") van ongeveer 5 uur hebben gehad, terwijl de evenaar door de inslag meer parallel met het baanvlak van de Maan ging liggen."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_inslaghypothese

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor sjaqi » 22 mei 2018 12:18

naamloos schreef:Dus wie Genesis leest als poëzie ipv letterlijk gelooft Genesis niet?
Raar hoor, zeg je dat ook van de Psalmen?


Dus Mozes schreef als een poëet in genesis 1 tot en met 11 en hij deed dit niet meer in Genesis 12?
Bijzonder onderscheid. Waar komt dat vandaan?

En waarom neem je de woorden wel letterlijk dat God de aarde geschapen heeft? Waar baseer je dat dan op?
Is dat geen poëzie?

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3343
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor naamloos » 22 mei 2018 14:14

sjaqi schreef:Dus Mozes schreef als een poëet in genesis 1 tot en met 11 en hij deed dit niet meer in Genesis 12?
Bijzonder onderscheid. Waar komt dat vandaan?

En waarom neem je de woorden wel letterlijk dat God de aarde geschapen heeft? Waar baseer je dat dan op?
Is dat geen poëzie?
Eerlijk gezegd is poëzie en proza mn ding niet zo. Een jaar of 2 terug heb ik het allemaal moeten leren, en het zit nog wel een beetje in mijn hoofd maar ik vind het lastig om het onder woorden te brengen. http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/ ... en.1.poezi
Voor dit soort onderwerpen vind ik het makkeljker om gewoon te zeggen dat ik het niet letterlijk neem.
We nemen ook niet letterlijk dat de zon om de aarde draait, ondanks dat Jozua zei "zon, sta stil;" en we weten dat de aarde niet plat is en op pilaren rust enzo.
Dat vinden we nu wel normaal, maar eerder was dat helemaal niet zo.
Als de feiten een letterlijke lezing van de Bijbel inhalen, dan accepteer ik dat gewoon.
Dat doet niets aan mijn geloof in Jezus af. Voor mij doet het ook niets aan de boodschap van de Bijbel af.
Dat ik in God geloof heeft te maken met mijn rede, intuïtie, geweten en vast nog wel wat dingen.
kZou niet weten waarom God de Schepper niet zou zijn, alleen omdat ik niet in de letterlijke lezing van Genesis geloof.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

sjaqi
Verkenner
Verkenner
Berichten: 83
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Evolutietheorie

Berichtdoor sjaqi » 23 mei 2018 10:43

naamloos schreef:<knip>
Voor dit soort onderwerpen vind ik het makkeljker om gewoon te zeggen dat ik het niet letterlijk neem.
We nemen ook niet letterlijk dat de zon om de aarde draait, ondanks dat Jozua zei "zon, sta stil;" en we weten dat de aarde niet plat is en op pilaren rust enzo.
Dat vinden we nu wel normaal, maar eerder was dat helemaal niet zo.
Als de feiten een letterlijke lezing van de Bijbel inhalen, dan accepteer ik dat gewoon.
Dat doet niets aan mijn geloof in Jezus af. Voor mij doet het ook niets aan de boodschap van de Bijbel af. <knip>


De grote vraag is dan natuurlijk of wat je hier boven schrijft te verenigen is met onderstaande tekst uit Openbaring.
Doe je met bovenstaande iets toe of af aan de tekst uit openbaring?

SV, Openbaring 10:6
En Hij zwoer bij Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;

Ik voel me niet geroepen om te oordelen, dat kan ieder voor zichzelf doen.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Andries H en 1 gast