Vervangingstheologie

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2686
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Yoshi » 17 feb 2018 15:45

Jodenhaat? Daar was geen sprake van. Dat de zondag de rustdag is geworden is natuurlijk en geleidelijk zo gegroeid. Totdat keizer Constantijn het officieel bekrachtigde.

Toen de volgelingen van Jezus nog joden waren ging men op zaterdag naar de tempel en deelde men op zondag de maaltijd met elkaar. Op een gegeven moment kwamen er meer en meer niet joden in het christendom. Die gingen logischerwijs niet naar de tempel en hielde de zaterdag ook niet als rustdag. Die deelden echter wel de maaltijd op zondag met elkaar. enzovoort en zo verder.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Johan100 » 17 feb 2018 16:42

Verschillende zogenoemde 'kerkvaders' (waaronder Origenes) zijn beïnvloedt door de geschriften van de Jood Philo van Alexandrie. 20 v. Ch.- 50 n.Ch. Filosoof en bediende zich van allegorische Schriftuitlegging.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Philo_van_Alexandri%C3%AB
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1283
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor gravo » 18 feb 2018 19:15

ereunao schreef:Maar ook de geref.theologie heeft slechts met de mond afscheid genomen van de verv-theorie. Maar metterdaad en consequent kan zij dit niet zonder de tak waar zij op zit af te zagen! Want wanneer je daadwerkelijk afstand gaat nemen van de vervangingsleer, raak je aan iets dat de klassieke theologie tot in de haarvaten heeft gekleurd. Je bent er dus niet door te stellen dat je als kerk de vervangingstheologie als zijnde niet bijbels afwijst. Of dichter bij huis: ’Dat je als kerk onopgeefbaar verbonden bent met het volk Israël’. Dat is een cruciale stap, maar tegelijk een stap die volgens Soulen onvermijdelijk een nieuwe bezinning op het geheel van de klassieke theologie vraagt. Het valt te begrijpen dat velen voor deze stap terugschrikken. Maar sinds het duidelijke, zij het indirecte, verband tussen de vervangingstheologie en de Shoah door een scala aan theologen, historici en filosofen onweerlegbaar aan het licht is gebracht, is er voor kerk en theologie in feite geen weg meer terug. Theologiseren zonder de Shoah in rekening te brengen is net zo iets als astronomie bedrijven en tegelijk Copernicus negeren. Overigens is het geen wonder dat er na pakweg vijftig jaar postholocaust theologie nog geen breed gedragen nieuwe consensus is ontstaan over de relatie Kerk-Israël en de verdere implicaties voor het geheel van de (systematische) theologie. Een theologische traditie van ruim 1800 jaar antijudaistische exegese en dogmatiek reviseer je niet even binnen een tijdsbestek van vijftig jaar.ereuna


Laat ik me maar even als de misschien wat naïeve theoloog voordoen om ereunao nu eindelijk eens te vragen welke concrete stappen er in zijn ogen gezet zouden moeten worden om de misstappen die er al vanaf het begin aanwezig zijn in de christelijke theologie en kerk te verhelpen. De eenvoudige constatering dat dit na 1800 jaar anti-judaïstische exegese en dogmatiek niet even gereviseerd kan worden moge in zijn ogen een waarheid zijn, maar die constatering brengt ons, ereunao en mij op zichzelf natuurlijk geen stap verder. Liever dan slechts constateren zou ik willen werken aan veranderingen of althans aan het in kaart brengen van noodzakelijke veranderingen. Ik zou het echt concreet willen maken.

Mijn vragen zijn dan ook:
1.
Acht ereunao het überhaupt wel mogelijk dat de door hem gewenste ommekeer, revisering plaatsvindt? Als het antwoord nee is, kunnen we wel ophouden. Dan heeft ereunao tot in lengte van tijd weliswaar de mogelijkheid om aan te klagen, te beschuldigen en te verwijten, maar enige verandering is dan niet meer te verwachten, aangezien een ommekeer niet meer kan plaatsvinden. Een sleutelvraag derhalve.
2.
Welke concrete dogma's of punten uit de geloofsleer dienen de christelijke kerken te veranderen of te laten vervallen? Ik zie het liefst zo concreet mogelijke antwoorden, die aansluiten op wat de kerk(en) officieel leren. Het heeft niet zoveel zin om wat lokale gebruiken of afwijkende, zeg maar: ketterse, leringen hierin te betrekken. Nee, welk officieel geloofsgoed moet worden herzien?
3.
Welke concrete praktisch stappen dienen er gezet te worden om de ommekeer cq. revisering van het huidige geloofsgoed handen en voeten te geven? Vaak gaat een ommekeer gepaard met een rigoreuze andere praxis. Welke handelingen moet de kerk / moeten de kerken/ gemeenten opgeven, welke handelingen moeten zij veranderen, welke handelingen moeten zij aan hun liturgie of praktijk toevoegen?

Ik heb het natuurlijk heel breed omschreven. Maar het is wel een serieuze vraag. Als er dan zoveel mis is in de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, dan moet daar ook in concreto over gesproken kunnen worden. Daarom lijken mij deze vragen terecht. Met opzet wil ik niet sturend zijn. Ik stel me open voor eender welk punt ook ingebracht wordt. Dan pas weten we wat de kerk, wat de christelijke theologie te doen staat, wil de pijn die er kennelijk is, weggenomen worden.

Voor de goede orde: ik vraag alleen een opsomming die het werkelijke diepliggende probleem waarop jij doelt (dus niet slechts de oppervlakkige kleinigheden) oplost. Na de inwilliging van alle dingen die jij noemt, zou alle kou uit de lucht moeten zijn. Je mag, je moet wat mij betreft dus volledig zijn, willen we werkelijk weten en begrijpen wat er speelt en willen we de zaak grondig recht kunnen zetten.

Vraag 1 is wel cruciaal natuurlijk. Maar ik vertrouw er op dat je klacht zich niet in het domein van de onmogelijkheid heeft geklonken en dat we dus ook ten aanzien van punt 2. en 3. concrete zaken benoemd mogen zien.

Eén belangrijke vraag moet ook nog worden beantwoord: als de Kerk, de kerken gevraagd wordt enige van haar geloofsvoorstellingen, dogma's of belijdenissen te wijzigen, daaraan af te doen of daaraan toe te doen, dan is van belang dat je aangeeft wie jij in dat gesprek allemaal vertegenwoordigt. Namens wie heb je al je klachten over de kerk / de kerken verzameld? En namens wie openen wij het gesprek hierover?
Zijn dat uitsluitend christelijke groeperingen, zijn dat Messias belijdende joden, zijn dat ook vertegenwoordigers van het Jodendom of spreek je namens alle drie?
Het spreekt vanzelf dat christelijke kerken niet snel hun belijdenis die door honderden miljoenen mensen wordt gedeeld aanpassen, wanneer het gesprek slechts met een klein aantal mensen of groeperingen plaatsvindt.
Alhoewel we natuurlijk altijd open moeten staan voor de kracht van het argument, dat de macht van het getal kan breken.

Uiteraard mag je net zoveel tijd nemen voor het antwoord als je wilt of als je daarvoor nodig acht.
Ik zie het met belangstelling tegemoet,

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 19 feb 2018 02:06

gravo:
Mijn vragen zijn dan ook:
1.Acht ereunao het überhaupt wel mogelijk dat de door hem gewenste ommekeer, revisering plaatsvindt? Als het antwoord nee is, kunnen we wel ophouden. Dan heeft ereunao tot in lengte van tijd weliswaar de mogelijkheid om aan te klagen, te beschuldigen en te verwijten, maar enige verandering is dan niet meer te verwachten, aangezien een ommekeer niet meer kan plaatsvinden.
2.Welke concrete dogma's of punten uit de geloofsleer dienen de christelijke kerken te veranderen of te laten vervallen? Ik zie het liefst zo concreet mogelijke antwoorden, die aansluiten op wat de kerk(en) officieel leren. het heeft niet zoveel zin om wat lokale gebruiken of afwijkende, zeg maar: ketterse, leringen hierin te betrekken.
3.Welke concrete praktisch stappen dienen er gezet te worden om de ommekeer cq. revisering van het huidige geloofs-gedachtegoed handen en voeten te geven. Vaak gaat een ommekeer ook gepaard met een rigoreuze andere praxis. Welke handelingen moet de kerk moeten de kerken/ gemeenten opgeven, welke handelingen moeten zij veranderen, welke handelingen moeten zij aan hun liturgie of parktijk toevoegen? etc…etc…


Nu daar kan ik kort over zijun, ik zal echter je puntverdeling niet volgen, maar een compact antwoord geven waarin al je punten verwerkt zijn:
Er is sinds de oprichting van de staat Israël door de theologen al heel wat gezegd en geschreven. Of ze nu Rooms of Protestant zijn, dat maakt hier geen verschil,. Want wat Rome ook van de Reformatie scheidt, hier zijn Pilatus en Herodes altijd vrienden gebleven. Maar ik doe niet aan symptoombestrijding en pak het probleem liever bij de wortel aan. En die wortel ligt bij het feit dat Israël in de theologie nooit een eigen identiteit gehad heeft en dus ook nu niet hebben kan. Het is dus een fenomeen dat eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Want het historische Israël was slechts een voorlopige gestalte, een wegwerpverpakking van de alleenzaligmakende Kerk die reeds bij Adam begonnen, voortduurt tot de jongste dag zie art XXVII N.G.B En toen bij de geboorte van de Gemeente op de Pinksterdag de vlinder uit de rups kwam had de cocon natuurlijk geen enkele heilsfunctie meer! Alles draait hier dus om de vraag of Israël nog steeds recht op een eigen identiteit heeft. Daarom is het hier van cruciaal belang te weten dat de Reformatie de Kerk wel de Schrift, maar nooit haar eigen identiteit in de opgestane Christus heeft teruggegeven . Het geheimenis van de Gemeente v. Chr. als een totaal nieuwe schepping die er tevoren niet was en ook niet zijn kon voordat Hij als de Eersteling (1 Kor.15:20) was opgestaan en de H.Geest had uitgestort ( Joh.7:39,1Kor.12:13) werd niet onderkend. Deze Gemeente is door de inwonende Geest organisch als Hoofd en lichaam met Chr .verbonden in Zijn opstandingsleven. En dat is een nieuwe schepping (2Kor.5:17) en niet Israël

En zij heeft ook een heel andere relatie met de Messias van Israël Die naar Zijn mensheid nog steeds de wettige erfgenaam van de troon van David is ( Luk.1:32 .) En als de Koning straks komt dan komt Hij niet om met Israël te trouwen, maar om te regeren. ( Ezech 37:24, Hos.3;4,5). Want de troon van David staat niet in de hemel, dat is Gods troon. Jes.66: 1 en ook niet in de Kerk, maar in Jeruzalem Jer.3:17 en 1Kron. 29:23. Israëls bekering en herstel zal dan ook geen inlijving in de Kerk, maar een herstel van de theocratie onder de dynastie van David inluiden. Ezech.37:24,25 en Hos.3:4,5.
Maar de Gemeente is de hemelse bruid van de Koning en zal dan met Hem in Zijn troon zitten en regeren. (Openb.3:21 ) Maar de Kerk heeft reeds in de 4e eeuw toen het christendom staatsgodsdienst werd het hemelse standpunt waarop Christus haar door Zijn opstanding en hemelvaart geplaatst had verlaten en is in de huid van Israël gekropen. En nu de ware erfgenaam van de beloften van het verbond met Abraham als een fenix uit de as verrezen is is Leiden in last. Het fenomeen Israël is dus in feite een identiteitscrisis.
Want nu gebleken is dat de Kerk niet het ‘geestelijk Israël’ is wie is zij dan wel? Dan loopt zij al eeuwenlang met het van Israël gestolen paspoort op zak en moet nu op zoek naar haar eigen indentiteit!
Daarom heb ik een concept geschreven voor een alternatieve verbondstheologie waarin m.i alles op zijn plaats valt en heel de Schrift tot zijn recht komt. Dan wordt dit bericht echter veel te lang; daarom bewaar ik dat voor morgen gr:ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 19 feb 2018 14:31

De in de traditionele kerken vigerende verbondstheologie is sinds lang de bron van veel problemen en blinde vlekken in de geref. theologie. Daarom heb ik een concept geschreven voor een alternatief:

a.De verzoening door het bloed van het Lam loopt als een rode draad door heel de Schrift van Gen-Openb. en geldt voor alle gelovigen van Adam tot de voleinding. Daarom noem ik dat het basale verbond.

b.Maar zo is het niet met het verbond met Abraham en al de binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden. Dat zijn sub-verbonden die dienstbaar zijn aan de uitwerking van heilshistorie. Want niet Israël en niet de kerk, maar de Messias is het middelpunt van Gods gedachten. En omdat Hij uit het geslacht van Abraham geboren moest worden en naar Zijn mensheid als de zoon van David nog steeds een bijzondere relatie met dat volk heeft sloot God een verbond met Abraham en zijn fysieke nageslacht. Dit verbond en al de later binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden rust dus wel op het basale verbond, maar is slechts daaraan dienstbaar en betreft dus niet alle gelovigen maar alleen het fysieke zaad van Abraham. Daarom heeft het basale verbond eeuwenlang door de bedding van het verbond met Abraham gestroomd; de beloften vielen toen althans voor het oog, praktisch samen. Maar sinds de komst van de Messias heeft zich dat uitgekristalliseerd en hebben alleen die uit het geloof zijn deel aan de basale beloften van het N.V.

c.De rechtvaardiging uit het geloof en de belofte van de besnijdenis van het hart door de H.Geest hebben wij dus wel gemeenschappelijk met de Joden. Want die berusten op het basale verbond dat sinds de Messias het door Zijn dood en bloedstorting bevestigd heeft nu het N.V. in Zijn bloed heet. Maar dat geldt dus niet voor de specifieke beloften uit het verbond met Abraham m.b.t. het beloofde land, Jeruzalem en de troon van David etc. Daarom noemt Paulus in Hebr.8 en 10 wel de basale beloften van het N.V. maar laat de context waarin deze belofte in Jer.31 en bij al de profeten staat weg. Maar daarmee is het verbond met Abraham niet uitgewerkt. Want als de Gemeente ‘vol’ is (Rom.11:25)KEERT DE STROOM VAN GODS GENADE IN HET .N.V. WEER TERUG IN DE BEDDING VAN HET VERBOND MET ABRAHAM en zullen ook al de beloften van het N.V. in de context waarin deze bij de profeten staat vervuld worden. En zo en zo alleen komt heel de Schrift tot zijn recht. Zo is het ook niet langer nodig om wat niet bij de kerk, maar alleen bij Israël past te vergeestelijken, dan kunnen wij het gewoon laten staan. Het verbond met Abraham rust dus wel op hetzelfde basale verbond der genade en der verzoening in de Messias, maar is nooit op de kerk overgegaan; daar is geen enkel Schriftbewijs voor te vinden.

d. En dat de hele Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond samenvatten heeft natuurlijk ook zijn desastreuze gevolgen voor lezen van het hele O.T. Want zo is er natuurlijk ook geen ruimte voor de geheel eigen en van de Gemeente v.Chr. onderscheiden identiteit en positie van Israël als heilsorgaan in het eschaton van het Koninkrijk.. En daarom zitten we nu al bija70jr tegen het fenomeen Israël aan te hikken en weten het theologisch geen plaats te geven. Wat ik dus in die geref.verbondsleer mis is het inzicht in deze bredere relaties van de Schrift. Ik heb het hier zo kort en bondig mogelijk samengevat en meen hier een bijbels alternatief te bieden voor die geref. verbondstheologie en breng dit in alle bescheidenheid onder aller aandacht.

nb: Ik ben er dus van overtuigd dat God in een stappenplan dat wij niet kennen reeds werkt aan het herstel van Israël. Maar niet als voorbereiding op een inlijving in de chr. kerk, maar op het herstel van de theocratie onder de dynastie van de Zoon van David. Natuurlijk is dit maar een ruwe schets, een blauwdruk. Ik laat het graag aan een professionele theoloog over om dit nader uit te werken. Misschien iets voor jou gravo? Je zou er een proefschrift van kunnen maken, dan zou je er op kunnen promoveren. Dan kun je ook Dr. voor je naam zetten! Dan pronk je weliswaar met mijn veren, maar dat geeft niets, als de waarheid maar een keer boven water komt. gr: ereunao

(wil mona even in haar pb box kijken?)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 22 feb 2018 13:46

Van onze theoloog gravo hebben wij tot op heden geen enkele reactie gezien. Mogelijk is hij reeds druk bezig om mijn concept tot een proefschrift om te werken. En wie weet, als hij cum laude daarop promoveert of hij niet zo loyaal is dat ik nog een % van de winst krijg! Ik kreeg onlangs nog bericht van een onder ons zeer bekende doctor in de theologie dat er weer een nieuw boek van hem verschenen was waarin hij veel van mijn gedachtegoed verwerkt heeft. Maar toen ik naar de winst informeerde bleek dat er niets te verdelen viel omdat hij er zelf niets aan verdiende. Hij had daarvan afgezien om de verkoopprijs laag te houden. En ik heb aan mijn laatste bericht niets toe te voegen, maar als er onder mijn lezers nog zijn met vragen en/of opmerkingen dan sta ik daar voor open. Gr: ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Origenes » 22 feb 2018 15:11

Ereunao schreef:Ik kreeg onlangs nog bericht van een onder ons zeer bekende doctor in de theologie dat er weer een nieuw boek van hem verschenen was waarin hij veel van mijn gedachtegoed verwerkt heeft.

Mogen we ook de naam weten van de "onder ons zeer bekende doctor in de theologie", en ook graag de titel van het bewuste boek erbij?
Ook hecht ik er belang aan te weten hoe je gedachtengoed verwerkt is in dat boek. Was het kritisch van toon of instemmend?
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 22 feb 2018 16:05

Origenes:
Mogen we ook de naam weten van de "onder ons zeer bekende doctor in de theologie", en ook graag de titel van het bewuste boek erbij?
Ook hecht ik er belang aan te weten hoe je gedachtengoed verwerkt is in dat boek. Was het kritisch van toon of instemmend?


Het spijt mij, maar ik mag om de privacy van die theoloog niet schenden. Het is een goede vriend en br.in Christus van mij. Op je 2e vraag antwoord ik dat hij in dat boek de eigen en van de Gem.v. Chr verschillende identiteit en relatie tot dezelfde Messias van Israël erkent. En dat is een noodzakelijke doorbraak in deze materie. h.gr:ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Origenes » 22 feb 2018 16:13

Origenes schreef:Mogen we ook de naam weten van de "onder ons zeer bekende doctor in de theologie", en ook graag de titel van het bewuste boek erbij?

Ereunao schreef:Het spijt mij, maar ik mag om de privacy van die theoloog niet schenden. Het is een goede vriend en br.in Christus van mij.

Merkwaardig antwoord op een logische vraag.
Eerst schrijf je over een "onder ons zeer bekende doctor in de theologie" en vervolgens mogen we zijn naam niet weten.
Waarom is het nodig geheimzinnig doen over een boek van een zeer geleerde eerwaarde heer waarin jouw gedachtengoed verwerkt is? Ik begrijp niet wat dat met privacy te maken heeft.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 22 feb 2018 19:12

origenes:
Merkwaardig antwoord op een logische vraag.
Eerst schrijf je over een "onder ons zeer bekende doctor in de theologie" en vervolgens mogen we zijn naam niet weten.
Waarom is het nodig geheimzinnig doen over een boek van een zeer geleerde eerwaarde heer waarin jouw gedachtengoed verwerkt is? Ik begrijp niet wat dat met privacy te maken heeft.


Ik ben niet geheimzinnig over dat boek, maar kan dat niet noemen zonder de naam van de auteur te vermelden. Wel kan ik naar waarheid verklaren dat ik hem destijds hetzelfde concept voor een alternatieve verbondstheologie gestuurd heb en hij mij berichtte dat hij dit in grote lijnen beamen kon. Hij schreef zelfs dat hij dit zelf ook altijd al gedacht en gevonden had. Maar dat laatste neem ik met een korreltje zout want hij heeft mij in het verleden juist op dit cruciale punt altijd te vuur en te zwaard bestreden! .Maar zeer recent sloeg hij weer naar de andere kant door en beweerde dat ik de grootste theoloog ben die de kerk nooit gekend heeft! Hij schreef letterlijk: ‘Hoe je het ook wendt of keert, u weet zelfstandig te theologiseren en dat is een verademing bij al die onvoorstelbare voorspelbaarheid in de huidige theologie!’ Maar ik beroep mij op niemand, alleen op Gods Woord.
h.gr:ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Origenes » 22 feb 2018 19:42

Ereunao schreef:Ik ben niet geheimzinnig over dat boek, maar kan dat niet noemen zonder de naam van de auteur te vermelden.

Als het dan zo geheim is dan had je er beter niet over kunnen beginnen. Als ik nu een boek in handen krijg, geschreven door een dr. theologie die grote bekendheid geniet in de refowereld, en waarin jouw visie min of meer wordt verdedigd, dan denk ik natuurlijk van bingo!

Ereunao schreef:Wel kan ik naar waarheid verklaren dat ik hem destijds hetzelfde concept voor een alternatieve verbondstheologie gestuurd heb en hij mij berichtte dat hij dit in grote lijnen beamen kon. Hij schreef zelfs dat hij dit zelf ook altijd al gedacht en gevonden had. Maar dat laatste neem ik met een korreltje zout want hij heeft mij in het verleden juist op dit cruciale punt altijd te vuur en te zwaard bestreden!

Op zich een goede methode om de houdbaarheid van een theorie te testen.

Ereunao schreef:Maar zeer recent sloeg hij weer naar de andere kant door en beweerde dat ik de grootste theoloog ben die de kerk nooit gekend heeft! Hij schreef letterlijk: ‘Hoe je het ook wendt of keert, u weet zelfstandig te theologiseren en dat is een verademing bij al die onvoorstelbare voorspelbaarheid in de huidige theologie!’

Dat er in de huidige theologische wereld veel voorspelbaars beweerd wordt is inderdaad een feit. Maar dat van de grootste theoloog die de kerk ooit gekend heeft kan je natuurlijk ook met een flinke korrel zout nemen. Als hij dat alleen maar baseert op het gegeven dat je zelfstandig kan theologiseren dan is zo'n uitspraak niet meer dan theologenjargon en dan betekent dat dus niet dat hij het onverdeeld met je eens is.

Ereunao schreef:Maar ik beroep mij op niemand, alleen op Gods Woord.

Dat beweert elke schrifttheoloog. Wat dan weer niet een garantie is dat elke schrifttheoloog tot dezelfde conclusie komt als jij.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor ereunao » 22 feb 2018 22:50

Origenes:
Dat er in de huidige theologische wereld veel voorspelbaars beweerd wordt is inderdaad een feit. Maar dat van de grootste theoloog die de kerk ooit gekend heeft kan je natuurlijk ook met een flinke korrel zout nemen. Als hij dat alleen maar baseert op het gegeven dat je zelfstandig kan theologiseren dan is zo'n uitspraak niet meer dan theologenjargon en dan betekent dat dus niet dat hij het onverdeeld met je eens is.


Dat zeg ik ook niet, hij zei van in de grote lijnen, in de details zal er altijd wel verschil blijven.

Ereunao schreef:Maar ik beroep mij op niemand, alleen op Gods Woord.

Dat beweert elke schrifttheoloog. Wat dan weer niet een garantie is dat elke schrifttheoloog tot dezelfde conclusie komt als jij


Idd. maar dit is net als bij een legpuzzel, als je maar een stukje verkeerd legt krijg je hem nooit dicht. En ik ben ervan overtuigd dat zo en zo alleen alles op zijn plaats valt en heel de Schrift tot zijn recht komt. En nu is het dus aan jou en aan gravo om te bewijzen wat er niet klopt. Dus als je reageert dan wel inhoudelijk. Gr: ereunao

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2686
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Yoshi » 22 feb 2018 23:29

Het is me nog volstrekt onduidelijk hoe je de moderne staat Israël gelijk kan trekken met het Israël van bijbelse tijden.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor Johan100 » 22 feb 2018 23:55

Yoshi schreef:Het is me nog volstrekt onduidelijk hoe je de moderne staat Israël gelijk kan trekken met het Israël van bijbelse tijden.

Wat wil je dan? Zeggen dat de landbelofte niet meer geldt?
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1283
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Vervangingstheologie

Berichtdoor gravo » 23 feb 2018 01:18

@ ereunao

Ik bemerk dat je je tot nu toe beperkt tot het herhalen van dezelfde analyses die we al zo vaak hebben gehoord. Het zijn herhalingen van zetten. Wat je constateert weten we nu wel. Ik wilde een stap verder zetten. Niet alleen analyse van het verleden, maar voorstellen voor de toekomst, te beginnen vanaf nu. Vandaar mijn concrete vragen, waarbij ik aan jou het initiatief laat voor die voorstellen die wat mij betreft over alles mogen gaan.

Ik voel me senang bij de gereformeerde verbondstheologie, heb geen kwaad geweten als het gaat om mijn houding tegenover Joden of Israël. Ik ben alleen benieuwd naar jouw concreet toe te passen wensen tot verandering (als die ten minste nog mogelijk zijn in jouw ogen, anders haak ik af) en naar het antwoord op de vraag wie je nu eigenlijk vertegenwoordigt.

Dat laatste is wel van belang, wanneer je het opneemt tegen aspecten van een eeuwenoud geloof, dat door honderden miljoenen gelovigen wordt gedeeld en dat zich toen, maar ook nu in zeer veel verschillende organisaties, kerken of gemeenten heeft verenigd. Het ligt niet zo voor de hand dat de uitroep "jullie moeten allemaal naar mij luisteren, mijn "theologie" overnemen en daarmee radicaal veranderen" veel impact heeft als je niet op z'n minst enige delen van het christendom, misschien een groep Messiasbelijdende joden of een deel van het jodendom vertegenwoordigt in je ferme terechtwijzingen. Als je wat dat betreft teveel alleen staat in je filippica, vind ik het gesprek niet meer interessant. Sowieso is de start van een gesprek problematisch wanneer één van beide kanten begint met een telkens herhaalde tirade. Maar daar wil ik me wel even overheen zetten.

Als ik de gereformeerde verbondstheologie verdedig, doe ik dat in lijn met vele generaties gelovigen voor mij, waarin zonde en genade beide een rol speelden (in de traditie vinden we zowel prachtige als volstrekt verkeerde voorbeelden) en ik spreek velen na die voor mij hebben gedacht, gesproken, gebeden, gezocht en gevonden. Dat geheel aan stemmen, die wolk van getuigen is altijd groter, diepgaander en breder dan wat ik als enkeling kan bieden. Dat is het volk-van-God-karakter van een gelovige gemeenschap. Ik heb geestelijke vaders. Mijn stem klinkt krachtiger, omdat ik kan citeren. Wie citeer jij?

Theologie is geen individualistische bezigheid. Theologische individualisten zijn over het algemeen ketters. Niet persoonlijk bedoeld, maar het is wel een gouden regel. Eén getuige is géén getuige.
Theologie heeft twee taken: (1.) het ontwerpen van goede mens- en Godsbeelden (leer) om daarmee (2.) wezenlijke positieve impact te hebben op de praktijk van mensen in kerk en wereld (leven). Dat kan alleen in verbondenheid en gemeenschap.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast