Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7106
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor elbert » 12 jul 2018 08:17

Cicero schreef:Het probleem met 'geen oordeler over de Bijbel willen zijn', is dat jij onvermijdelijk zo bent opgetreden. Je hebt immers in je post impliciet het oordeel geveld dat het verhaal over de overspelige vrouw bij het Woord van God hoort.
Als je het aanvaarden van de Bijbel als Woord van God een oordeel vindt, dan mag dat wat mij betreft, dat is dan jouw oordeel. Ik aanvaard de Bijbel als Woord van God, zonder reserves.
Mijn opmerking over het oordeler van de Bijbel zijn, ging vooral over het feit dat je niet met goed fatsoen kunt cherrypicken in de Bijbel: "dit gedeelte spreekt me aan, maar het andere gedeelte niet, dus kan dat niet van God zijn". Als je zo gaat beginnen, heb je ook geen Heilige Schrift nodig. Dan bedenk je ten diepste zelf wat heilig is en wat niet, wie (en hoe) God is en wie (en hoe) niet. De Bijbel is dan hooguit een bron waaruit je illustraties kunt halen bij wat je zelf eigenlijk vindt. De Bijbel is dan een illustratieboekje bij je eigen overtuiging, in plaats van een normerende bron die je overtuiging vormt.
Normerend of illustrerend, dat is hier de vraag.

De christelijke kerk heeft de Heilige Schrift zoals we die nu kennen in zijn geheel aanvaard. Het klopt dat er daarbij bij delen van die Schrift enige tijd geaarzeld is, maar uiteindelijk is er wel een algemene aanvaarding gekomen van heilige boeken. Die hebben inderdaad de tand des tijds doorstaan.
Cicero schreef:Terwijl het vrij zeker is dat het pas in de derde eeuw aan het evangelie van Johannes is toegevoegd.
Hoeveel foutmarge zit er in dat "vrij zeker"? ;)
Cicero schreef:Je hebt criteria van buiten de Bijbel nodig om hierin een beslissing te maken.
Die criteria zijn ook Woord van God?
Zo ja, hoe komen die overeen met de boodschap van de Bijbel dat Jezus de Redder is? Want daar hebben we het over als we het over "gezag" en "onfeilbaarheid" hebben.
Ik snap best dat je de vinger wilt leggen bij een wetenschappelijke benadering van de Bijbel, hoe oud bijbelboeken zijn enz. en wie de mogelijke schrijvers zijn. Daarbij krab ik me weleens achter de oren als ik je zie beweren dat iets met (vrij) grote zekerheid in die en die periode geschreven zou zijn door die en die persoon. Zoveel zekerheid kun je wetenschappelijk gezien gewoonweg niet hebben, zeker niet als we ons bedenken dat je verdraaid weinig direct bewijs voor je stellingen hebt. Je kunt hooguit zeggen dat je met de huidige stand van inzicht een bepaalde waarschijnlijkheid kunt aangeven van datering van bijbelboeken en auteurs. Dat inzicht kan wijzigen (want daar ben je wetenschapper voor), zodat je weer een andere inschatting moet maken. Allemaal prima, maar het lost de vraag van het gezag van de Bijbel natuurlijk niet op en kan daar ook geen antwoord op geven. Dat is een geloofskwestie, geen kwestie van wetenschappelijke criteria.
naamloos schreef:Hier wil ik nogmaals Romeinen 2 aanhalen. Je kunt je referentiekader ook in je eigen hart en geweten vinden.
De apostel Paulus schrijft dit in het kader van zijn betoog dat niemand te verontschuldigen is tegenover God, omdat allen zondaars zijn. Het referentiekader waar hij daarbij aan refereert, is het referentiekader van het doen van het goede, met name over het niet zondigen. Bijna iedereen heeft daarbij een ingeboren kennis van wat wel en niet kan: niet stelen, niet doodslaan enz. Dat ontken ik ook niet (trouwens: ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt op basis van Rom. 2 dat we God uit zowel de natuur als de Bijbel kunnen kennen). Maar wat ik wel ontken, is dat we alleen met ons eigen hart en geweten reddende kennis van God kunnen krijgen. Nee, dat komt toch echt van buiten ons, door de verkondiging van het Evangelie zoals dat vanuit de Bijbel tot ons komt.
naamloos schreef:Overigens, 2 Tim. 3:16 gaat over de toenmalige schrift van dat moment.
Daar ben ik me van bewust. Maar de reikwijdte van deze tekst gaat wel verder. Want we kunnen niet met droge ogen beweren dat Paulus daar de verkondiging van het Evangelie van Christus buiten zou sluiten. Die verkondiging is in de vorm van het Nieuwe Testament tot ons gekomen. Dus slaat 2 Tim. 3:16 ook daar op.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

BasLaaitjeer

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor BasLaaitjeer » 12 jul 2018 12:07

elbert schreef:Nee, dit klopt niet. In mijn vorige post geef ik een contrast weer in wat de Bijbel met mensen kan doen, niet alle mogelijke tussenvormen.
Ik neem aan dat je van me niet volledigheid verwacht in alle mogelijke reacties die mensen op de Bijbel kunnen hebben.
Je vragen zijn herkenbaar. Mijn eerste reactie bij dit bijbelgedeelte is ook: "nou moe, wat streng zeg".
Maar als ik wat verder lees en niet alleen 1 tekst zonder de context eruit licht, dan zie ik dat er wat ernstigers aan de hand is dan "enkel wat hout sprokkelen". Want in de context (de verzen hieraan voorafgaand) lezen we iets over het opzettelijk doen van zonde. Dat wordt door God heel ernstig genomen. Nu geldt van het schenden van de sabbat dat dit een opzettelijk doen van zonde is. Dit incident gebeurde nadat God zijn wetten (dus ook over de sabbat) had gegeven. Die man overtrad de sabbatswet dus expres.
Over opzettelijke zonden wordt door God gezegd: "want hij heeft het woord van de HEERE veracht en Zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem." (Numeri 15:31).
Wat leer ik hieruit? Dat God onze zonden heel ernstig neemt en dat Hij het niet neemt als we zondigen terwijl we beter weten.
God is niet een slappe God die alles maar door de vingers ziet. Dat is wat we eruit kunnen leren.
Ik benoem leren, omdat de Bijbel ons gegeven is om iets te leren. De Bijbel is er niet om zich aan ons oordeel te onderwerpen. Dat willen we misschien wel, maar dan heb je niks aan de Bijbel.

Ik ben met je eens dat de context belangrijk is. Toch vraag ik me af met wat voor gemoed 'de gehele vergadering' de houtsprokkelaar stenigde. Of er wellicht gewetensbezwaarden tussen zaten. Of dat men hem eensgezind stenigde, zonder wroeging of andere emoties. Ik besef dat daar nooit een antwoord op zal komen.

In Exodus 20:13 had m.i. beter kunnen staan

Gij zult niet doodslaan. Maar gij zult wél stenigen tot de dood erop volgt wanneer Ik het zeg.
elbert schreef:Het contrast dat je ziet met Johannes 8 (de overspelige vrouw), zie ik niet op dezelfde manier. Ja, Jezus snoert de Farizeeërs de mond, maar niet omdat ze een probleem zagen in het gedrag van die vrouw. De vrouw had gezondigd, dat stond wel vast. Maar Jezus snoert hen de mond omdat Hij hun doortrapte hypocrisie doorziet en dat aan de kaak stelt. God is heilig tegenover alle mensen, niet alleen tegenover de zondige mensen, maar ook tegen de hypocriete "vrome" mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen.
Ik denk daarbij ook dat deze Bijbelgedeelten elkaar aanvullen: God is tegelijk streng en rechtvaardig, maar ook liefdevol en genadig. Je moet die 2 niet tegen elkaar uit willen spelen. Het is allebei waar.
Begrijp ik daarmee alles van de 2 schriftgedeelten die je aanhaalt? Nee, maar hopelijk wel iets. Ik kan uit beide iets leren over God en over mezelf.

Daarnaast wil ik ook in dit verband zeggen dat wij geen oordeler over God en over de Bijbel moeten willen zijn. Want wat is ons referentiekader dan? Iets buiten de Bijbel? Hoe ben je daaraan gekomen en komt dat dan wel van God? Hoe weet je dat zo zeker? Zijn het niet meer je eigen gedachten over wat goddelijk en rechtvaardig moet zijn, in plaats dat God bepaalt wat goed en rechtvaardig is? Ik geloof dat alleen het laatste zal helpen om ons dichter bij God te brengen. God is alleen de bron van al het goede, niet onze gedachten over God.

Mijn persoonlijke referentiekader staat inderdaad gelijk aan mijn eigen gedachten, gevoelens, intuïtie e.d. Mijn eigen 'bril'. Die is beperkt en gekleurd. Gevormd door wat ik tot op heden heb gezien, gehoord, gevoeld, gelezen, meen te hebben begrepen. Denk dat dat voor iedereen geldt. Komt dat referentiekader van God? Geen idee. Ieders referentiekader vormt zich vanaf het moment dat hij/zij ongevraagd op deze aardkloot terecht komt. Heel nuchter bekeken is ieder mens er ook alleen maar door een bepaalde daad van zijn/haar ouders. In geloof kun je beweren dat we er allemaal individueel zijn omdat God dat heeft gewild. Er zijn zelfs opvattingen dat je als ziel zelf voor bepaalde ouders hebt gekozen. Ik geloof daar zelf overigens niet in.
elbert schreef:Daarom aanvaard ik de hele Bijbel als Woord van God, niet alleen de (in mijn ogen) aangename gedeelten, maar ook de lastige en weerbarstige en probeer ik te verstaan wie God is, wie ikzelf ben en wat God met mij voorheeft.
Want: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid," (2 Tim. 3:16).

Net als jij probeer ik ook te verstaan wie God is, wie ikzelf ben en wat God met mij voorheeft. Maar daarvoor vind ik het niet nodig de huidige Bijbel als onfeilbaar Woord van God te aanvaarden.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor naamloos » 12 jul 2018 21:44

elbert schreef:De apostel Paulus schrijft dit in het kader van zijn betoog dat niemand te verontschuldigen is tegenover God, omdat allen zondaars zijn. Het referentiekader waar hij daarbij aan refereert, is het referentiekader van het doen van het goede, met name over het niet zondigen. Bijna iedereen heeft daarbij een ingeboren kennis van wat wel en niet kan: niet stelen, niet doodslaan enz. Dat ontken ik ook niet (trouwens: ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt op basis van Rom. 2 dat we God uit zowel de natuur als de Bijbel kunnen kennen). Maar wat ik wel ontken, is dat we alleen met ons eigen hart en geweten reddende kennis van God kunnen krijgen. Nee, dat komt toch echt van buiten ons, door de verkondiging van het Evangelie zoals dat vanuit de Bijbel tot ons komt.
Zij die het evangelie nooit gehoord hebben en geen Bijbel hebben, maar met volharding het goede doen schenkt hij eeuwig leven.
Niet buiten Jezus om, want Jezus heeft de zonde der wereld weggenomen, en is een verzoening voor de zonde van de hele wereld.
"God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door ​onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en ​vrede, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken..... Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God ​rechtvaardig​ zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun ​hart​ geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het ​evangelie​ dat ik verkondig, God door ​Christus​ ​Jezus​ oordeelt over wat er in de mens verborgen is."
Ze kunnen dus zeker gered worden, maar het lijkt me dat ze daar geen kennis van kunnen hebben aangezien ze het evangelie niet kennen.
elbert schreef:Daar ben ik me van bewust. Maar de reikwijdte van deze tekst gaat wel verder. Want we kunnen niet met droge ogen beweren dat Paulus daar de verkondiging van het Evangelie van Christus buiten zou sluiten. Die verkondiging is in de vorm van het Nieuwe Testament tot ons gekomen. Dus slaat 2 Tim. 3:16 ook daar op.
Ik geloof ook dat de verkondiging van het Evangelie erbij hoort. Maar er staat nog heel wat meer in het N.T.
2 Tim. 3:16 bewijst dus zeker niet dat Paulus (als hij de schrijver al is, dat is nog maar zeer de vraag) het hier over het hele N.T. heeft.
Dat was er immers nog niet, zelfs het O.T. was nog niet definitief: http://www.hervormdhuizen.nl/fileadmin/ ... bruari.pdf
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3133
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Cicero » 13 jul 2018 08:08

elbert schreef:Als je het aanvaarden van de Bijbel als Woord van God een oordeel vindt, dan mag dat wat mij betreft, dat is dan jouw oordeel. Ik aanvaard de Bijbel als Woord van God, zonder reserves.
Mijn opmerking over het oordeler van de Bijbel zijn, ging vooral over het feit dat je niet met goed fatsoen kunt cherrypicken in de Bijbel: "dit gedeelte spreekt me aan, maar het andere gedeelte niet, dus kan dat niet van God zijn". Als je zo gaat beginnen, heb je ook geen Heilige Schrift nodig. Dan bedenk je ten diepste zelf wat heilig is en wat niet, wie (en hoe) God is en wie (en hoe) niet. De Bijbel is dan hooguit een bron waaruit je illustraties kunt halen bij wat je zelf eigenlijk vindt. De Bijbel is dan een illustratieboekje bij je eigen overtuiging, in plaats van een normerende bron die je overtuiging vormt.
Normerend of illustrerend, dat is hier de vraag.

Volgens mij is dat te simpel. De Bijbel biedt namelijk verschillende visies en overtuigingen aan. Dus je moet altijd binnen de Bijbel kiezen wat je als belangrijkste ziet. Het is natuurlijk niet verstandig die canon binnen de canon afhankelijk te laten zijn van wat je zelf lekker vindt. Vandaar dat ik al wees op 'de grote lijn', wat de traditie zegt over wat belangrijk is, het gezonde verstand.
Daarnaast geloof ik niet in een gesloten systeem. En dus is het ook te simpel om onderscheid te maken tussen of dit wel of dit niet Gods Woord is. Want ook als je de kern van Gods Boodschap voor ogen hebt, wil dat niet zeggen dat je niet onvermoede aspecten van die Boodschap in gedeelten van de Bijbel tegen kunt komen waarin je het niet zou verwachten.

De christelijke kerk heeft de Heilige Schrift zoals we die nu kennen in zijn geheel aanvaard. Het klopt dat er daarbij bij delen van die Schrift enige tijd geaarzeld is, maar uiteindelijk is er wel een algemene aanvaarding gekomen van heilige boeken. Die hebben inderdaad de tand des tijds doorstaan.

Over veel boeken bestaat geen verschil van mening, maar dat geldt niet voor de boeken aan de 'rand'.
Hoeveel foutmarge zit er in dat "vrij zeker"? ;)

Niet veel. Dus is het vrij zeker.
Die criteria zijn ook Woord van God?
Zo ja, hoe komen die overeen met de boodschap van de Bijbel dat Jezus de Redder is? Want daar hebben we het over als we het over "gezag" en "onfeilbaarheid" hebben.
Ik snap best dat je de vinger wilt leggen bij een wetenschappelijke benadering van de Bijbel, hoe oud bijbelboeken zijn enz. en wie de mogelijke schrijvers zijn. Daarbij krab ik me weleens achter de oren als ik je zie beweren dat iets met (vrij) grote zekerheid in die en die periode geschreven zou zijn door die en die persoon. Zoveel zekerheid kun je wetenschappelijk gezien gewoonweg niet hebben, zeker niet als we ons bedenken dat je verdraaid weinig direct bewijs voor je stellingen hebt. Je kunt hooguit zeggen dat je met de huidige stand van inzicht een bepaalde waarschijnlijkheid kunt aangeven van datering van bijbelboeken en auteurs. Dat inzicht kan wijzigen (want daar ben je wetenschapper voor), zodat je weer een andere inschatting moet maken. Allemaal prima, maar het lost de vraag van het gezag van de Bijbel natuurlijk niet op en kan daar ook geen antwoord op geven. Dat is een geloofskwestie, geen kwestie van wetenschappelijke criteria.

Het verhaal van de overspelige vrouw werd hierboven als voorbeeld genomen als onproblematisch stukje Woord van God. Ik wijs erop dat het maar de vraag is of het bij de Bijbel hoort, nu we vrij zeker weten dat het verhaal een latere toevoeging aan Johannes is. En dus vóórdat je over gezag en onfeilbaarheid van het Woord kunt spreken, moet je al oordelen of iets bij de Bijbel hoort of niet. Heel veel christenen uit de eerste eeuwen kenden dit verhaal niet, of niet als deel van een van de bekende evangeliën.
Daarnaast hebben wetenschappelijke criteria wel degelijk invloed op de geloofskwestie. Want als je de Bijbel net zo benadert als je elk ander boek zou doen (wat wetenschappelijk moet), komt met volle kracht naar voren hoe menselijk (en dus in sommige opzichten gebrekkig) de Bijbel is. Dat maakt het lastig om een massieve opvatting over de Bijbel als Woord van God te handhaven.

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2686
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Yoshi » 13 jul 2018 08:19

Toch is dat cherrypicking presies wat gedaan is toen men de deuterocanonieke boeken eruit sensureerde. 2 Makkabeeën strookte niet met de ideeën van de refomatoren en dus bedacht men een reden om dat boek te verwijderen uit de bijbel.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Johan100 » 13 jul 2018 12:18

naamloos schreef:Zij die het evangelie nooit gehoord hebben en geen Bijbel hebben, maar met volharding het goede doen schenkt hij eeuwig leven.
Niet buiten Jezus om, want Jezus heeft de zonde der wereld weggenomen, en is een verzoening voor de zonde van de hele wereld.
Zonder wedergeboorte kunnen we Gods Koninkrijk niet binnengaan.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Johan100 » 13 jul 2018 12:24

elbert schreef: Want wat is dan wel Woord van God in de Bijbel en wat niet? Wat is de maatstaf dan om dat te beoordelen? Hoe kom je dan aan die maatstaf? Van buiten de Bijbel? Als dat laatste het geval is, heb je dan niet een Bijbel naast de Bijbel? Enz. enz.
Een andere vraag is wel of je alles wat je in de Bijbel leest ook meteen als Gods wil moet zien. Bijvoorbeeld de beschrijving van afgoderij of andere zonden door het volk Israel. Dat was niet Gods wil (tenminste, dat zegt de Bijbel er ook bij), maar wordt ons wel beschreven als zijnde een werkelijkheid met een boodschap voor ons. Zo kun je daar natuurlijk over nadenken, er vragen bij stellen en hopelijk er ook antwoorden op vinden.
Christus wordt het Woord genoemd. Hij is vlees geworden. Datgene wat geïnspireerd is door de Heilige Geest is Gods Woord.
Sommige dingen staan tussen haakjes in de Bijbel en zijn later toegevoegd. Staat niet in de grondtekst.
Ik geloof dat Zijn Woord in de Bijbel staat. Alles wat nodig is tot behoud van onze ziel staat erin.
God moet Zijn Woord met Zijn Geest in ons hart brengen en het zegenen.
Ik geloof dat verreweg het meeste wat er in de Bijbel staat Zijn Woord is en dat Hij dat bewaard heeft.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor naamloos » 13 jul 2018 13:06

Johan100 schreef:Zonder wedergeboorte kunnen we Gods Koninkrijk niet binnengaan.
God lijkt me machtig genoeg om dat te realiseren, al is het door ee dood heen.
En verder moet je bij Paulus zijn, die heeft Rom. 2 geschreven.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Johan100 » 13 jul 2018 13:09

naamloos schreef:God lijkt me machtig genoeg om dat te realiseren, al is het door de dood heen.
God gaat alleen nooit tegen Zijn eigen Woord in.
naamloos schreef:En verder moet je bij Paulus zijn, die heeft Rom. 2 geschreven.

Paulus is overleden, maar ik ga Rom.2. lezen.

Het gaat om de besnijdenis van het hart, zie Rom.2: 29. Dat gaat niet buiten Christus om.
Zie Rom.2:25 leert ons dat we de wet moeten houden. Niemand doet dat, we zijn van nature allemaal wetsovertreders.
1 zonde tegen een eeuwige God is genoeg om ons te verdoemen.
Daarom hebben we wedergeboorte nodig.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor naamloos » 13 jul 2018 13:21

Johan100 schreef:God gaat alleen nooit tegen Zijn eigen Woord in.
We hebben het over de onfeilbaarheid van de Bijbel.
Hoe verklaar dit over de wet van Mozes: Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
Zacharias en Elisabeth waren daar een voorbeeld van, want over hen staat: Zij waren beiden ​rechtvaardig​ voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.
Maar toch zegt Petrus over de wet van Mozes: Welnu dan, waarom verzoekt u God door een ​juk​ op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?

Is de wet van Mozes nu wel niet te zwaar?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Johan100 » 13 jul 2018 13:27

naamloos schreef:
Is de wet van Mozes nu wel niet te zwaar?

Zonder wedergeboorte wel. Sommige mensen willen wat verdienen door de wet proberen te houden en leggen mensen lasten op te zwaar om te dragen. Maar Jezus zegt: Kom tot mij, vermoeiden en belasten, en Ik zal u rust geven. Geloof in Mij, Ik vervul de wet en als je in Mij gelooft krijg je de Geest en zul je Mijn wil doen door die Geest, door de liefde werkende.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor naamloos » 13 jul 2018 13:33

Johan100 schreef:Paulus is overleden, maar ik ga Rom.2. lezen.

Het gaat om de besnijdenis van het hart, zie Rom.2: 29. Dat gaat niet buiten Christus om.
Zie Rom.2:25 leert ons dat we de wet moeten houden. Niemand doet dat, we zijn van nature allemaal wetsovertreders.
1 zonde tegen een eeuwige God is genoeg om ons te verdoemen.
Daarom hebben we wedergeboorte nodig.
Er staat nog een paar keer dat God oordeeld naar wat we gedaan hebben, goed of kwaad. Openbaring en Korinthe meen ik.

Dat het niet buiten Christus omgaat heb ik zelf al meerdere malen benoemt.
Johan100 schreef:Zonder wedergeboorte wel. Sommige mensen willen wat verdienen door de wet proberen te houden en leggen mensen lasten op te zwaar om te dragen. Maar Jezus zegt: Kom tot mij, vermoeiden en belasten, en Ik zal u rust geven. Geloof in Mij, Ik vervul de wet en als je in Mij gelooft krijg je de Geest en zul je Mijn wil doen door die Geest, door de liefde werkende.
In de Thora gaat het helemaal niet over wedergeboorte. Er staat gewoon dat het niet te zwaar is.
Bovendien was de H.G, nog niet uitgestort, en woonde nog niet in mensenharten.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor Johan100 » 13 jul 2018 13:39

naamloos schreef: In de Thora gaat het helemaal niet over wedergeboorte. Er staat gewoon dat het niet te zwaar is.
Bovendien was de H.G, nog niet uitgestort, en woonde nog niet in mensenharten.

Ik volg je niet. In het O.T. moest het hart ook besneden worden. Het staat er alleen in andere term dan wedergeboorte.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

BasLaaitjeer

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor BasLaaitjeer » 13 jul 2018 14:21

Johan100 schreef:Ik volg je niet. In het O.T. moest het hart ook besneden worden. Het staat er alleen in andere term dan wedergeboorte.

Besnijdenis van het hart staat inderdaad ook in het O.T.

Deuteronomium 10:

16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.

Deuteronomium 30:

6 En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.

Jeremia 4:

4 Besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Artikel op Refoweb:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18664/wedergeboren-in-het-oude-testament/

Stukje van Tim Keller over besnijdenis van het hart:


naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Het gezag en de onfeilbaarheid van de Bijbel: hoezo eigenlijk?

Berichtdoor naamloos » 13 jul 2018 14:29

Johan100 schreef:Ik volg je niet. In het O.T. moest het hart ook besneden worden. Het staat er alleen in andere term dan wedergeboorte.
Ik heb bet over Thora (de eerste 5 Bijbelboeken) daar staat niets over de H.G. Wel dat de wet van Mozes niet te moeilijk is.
Kijk, ik beweer niet dat het niet om je hart gaat, want ook in de Thora staat "u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht."
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast