Zeventig weken in Daniël

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3067
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 08 okt 2017 23:20

ereunao schreef:Het gaat in die 70e week over de parousia, de komst des Heeren.

Welnee, dat verzin je er zelf bij. In Daniël 9 gaat het in de 70e week over de onderdrukking van Antiochus IV.

In plaat van dingen te poneren, zou je ook kunnen argumenteren. Al vrees ik dat dat erg lastig is met jouw standpunt, want je moet het wel overschreeuwen omdat je het nergens in Daniël 9 kunt verankeren.
En die vangt aan met de in 1 Thess.4:13-18 en in 1Kor.15 :51,52 vermeldde verandering en opstanding van de ontslapen gelovigen die samen met de dan nog levende gelovigen opgenomen zullen worden.

Aha hier komt de aap uit de mouw. Je gelooft in de zogenaamde 'opname'. Dat is een 19e-eeuws verzinsel. Dat weet je toch wel hè? 1 Tess. 4 gaat over de komst van Jezus op aarde, niet over de opname van de gelovigen.

En die zijn er dan in de hemel getuigen van als het Lam door het openen van de zeven zegels de eindgerichten over de aarde brengt met als climax zijn persoonlijke wederkomst als zijn voeten zullen staan op de olijfberg en Hij tot Koning zal zijn over de ganse aarde.
Volgens mij gooi je hier twee bijbelgedeelten door elkaar. En dat giet je weer in je spoorboekjestheologie.
Dat kun niet van elkaar losmaken.

Waarom niet?
En ook Daniël spreekt daar over in hst 7:13.14. En de laatste halve jaarweek (tijd, tijden en een gedeelte eens tijds Dan.11:25) wordt in Dan.uitdrukkelijk genoemd. En dat zijn dan weer die 42 mnd 1260 dagen van Openb.11 en tijd tijden en een halve tijd in Openb.12.Deze parousia valt m.i. dus samen met de nog steeds niet vervulde 70e jaarweek al is het dat het bij Dan. ook nog een voorlopige vervulling heeft
gr: ereunao

Allereerst betekent dat Openbaring een schema uit Daniël gebruikt uiteraard niet dat ze op hetzelfde betrekking hebben.

En verder is het niet zo dat Dan óók nog een voorlopige vervulling heeft. Dan. 9 is nagenoeg vervuld, en je kunt er hoogstens een type in zien van latere gebeurtenissen.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 09 okt 2017 15:13

Welnee, dat verzin je er zelf bij. In Daniël 9 gaat het in de 70e week over de onderdrukking van Antiochus IV.
In plaat van dingen te poneren, zou je ook kunnen argumenteren. Al vrees ik dat dat erg lastig is met jouw standpunt, want je moet het wel overschreeuwen omdat je het nergens in Daniël 9 kunt verankeren.


Ik hoef het toch niet exclusief uit Dan.9 te bewijzen? Heel de Schrift getuigt dat er geen volledige en definitieve vervulling van de profetie bestaat voor de komst van de Messias in heerlijkheid bij de 7e bazuin. Zie Openb.10:7 e 11:15. Ook Dan.9 heeft dus wel een voorlopige vervulling met Antiochus als typre van de a-christ, maar het gaat er beslist niet in op
En die vangt aan met de in 1 Thess.4:13-18 en in 1Kor.15 :51,52 vermeldde verandering en opstanding van de ontslapen gelovigen die samen met de dan nog levende gelovigen opgenomen zullen worden.
Aha hier komt de aap uit de mouw. Je gelooft in de zogenaamde 'opname'. Dat is een 19e-eeuws verzinsel. Dat weet je toch wel hè? 1 Tess. 4 gaat over de komst van Jezus op aarde, niet over de opname van de gelovigen.


Hier moet ik even wat langer bij stilstaan: Ik schud geen apen uit mijn mouw en het is ook geen 19e eeuws verzinsel, maar net als de leer van de Reformatie in de 19e eeuw weer opnieuw uit de Schrift opgedolven nadat het eeuwenlang onder een dikke duisternis begraven gelegen had. Het was de hoop van de 1e christengemeente waar ze vol verlangen naar uitgezien heeft.zie 1Thess. 1:10. , ‘Want God heeft ons niet gesteld tot toorn’. En de dagen van de gr.verdr. zijn de dagen van die toorn. Zie Openb.8:13 en 16:1-12. En Jezus belooft in Openb.3:10 dat hij de zijnen bewaren zal niet in, maar uit de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal . Maar deze hoop en verwachting is al eeuwenlang zo goed als verdwenen uit de gezichtskring van de gelovigen.Waar horen wij er nog over spreken in heel de belijdende kerk? De enkele geliefde dienstknechten van Christus die Zijn komst verwachten durven er nauwelijks over te spreken uit vrees verworpen te zullen worden. En de opstanding van Christus en allen die in Hem ontslapen zijn is een opstanding uit het midden van de doden. Dit ligt ook helemaal in de analogie van het geloof. Want al de leden Zijns lichaam zijn één plant met Hem in de gelijkmaking aan Zijn dood en opstanding en ook in Zijn Hemelvaart en wederkomst (Joh.13:36: Coll.3:4).En Jezus zegt op de vraag van Petrus dat hij hem nu niet kan volgen, maar hem namaals zal volgen. En waarheen? Dat zegt hij in Joh.14: 3: naar het vaderhuis met de velen woningen! En als hij in Openb.19 met al de zijnen nederdaalt op aarde dan is het toch duidelijk dat die tevoren moeten zijn opgenomen?
Maar het is met het verval van de kerk nog sneller gegaan dan met Israël dat de Heere nog gediend heeft zolang Jozua en de oudsten van Israël leefden. Nog tijdens het leven van de apostelen is het zaad van van allerlrei vederfelijke leringen en de heidense filosofie van Plato de kerk binnengedrongen. Zie Koll.2:8. En nauwelijks hadden de 1e arbeiders het veld verlaten of een dikke duisternis daalde over de christenheid neer. Hier zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik wil het voor ditmaal hierbij laten.

En die zijn er dan in de hemel getuigen van als het Lam door het openen van de zeven zegels de eindgerichten over de aarde brengt met als climax zijn persoonlijke wederkomst als zijn voeten zullen staan op de olijfberg en Hij tot Koning zal zijn over de ganse aarde.
Volgens mij gooi je hier twee bijbelgedeelten door elkaar. En dat giet je weer in je spoorboekjestheologie.


Niks geen spoorboekjestheologie, ik vergelijk Schrift met Schrift en dat is nog altijd een legitieme methode

Dat kun niet van elkaar losmaken.
Waarom niet?


Om dat in de Schrift niets los verkrijgbaar is; alles hangt met alles samen.
En ook Daniël spreekt daar over in hst 7:13.14. En de laatste halve jaarweek (tijd, tijden en een gedeelte eens tijds Dan.11:25) wordt in Dan.uitdrukkelijk genoemd. En dat zijn dan weer die 42 mnd 1260 dagen van Openb.11 en tijd tijden en een halve tijd in Openb.12.Deze parousia valt m.i. dus samen met de nog steeds niet vervulde 70e jaarweek al is het dat het bij Dan. ook nog een voorlopige vervulling heeft
Allereerst betekent dat Openbaring een schema uit Daniël gebruikt uiteraard niet dat ze op hetzelfde betrekking hebben.
En verder is het niet zo dat Dan óók nog een voorlopige vervulling heeft. Dan. 9 is nagenoeg vervuld, en je kunt er hoogstens een type in zien van latere gebeurtenissen.


Het gaat hier niet zomaar over een schema. Heel de Openbaring staat bol van verwijzingen naar de profeten, waaronder Daniël een grote plaats inneemt. Gr: eruanao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 10 okt 2017 08:21

Ditmaal wil ik beginnen met een beginselverklaring:
De belijdenis en geloofsleer van de kerk der reformatie is mij lief. Wat dat betreft als iemand van jullie meent gereformeerd te zijn, ik ook. Ik kan er van genieten als ik bij Luther lees: ‘Gij zijt mijn zonde,dood en hel, ik ben Uw gerechtigheid, leven en hemel. 'De nagedachtenis van de Hervormers houd ik graag hoog in ere. Zij waren geliefde, vrome en ernstige dienstknechten van Christus. Waren er maar meer zoals zij onder ons in deze tijd van herlevend pausdom! Voor niemand willen wij dan ook onderdoen in liefde en achting voor Luther, Melanchton, Zwingli, Farel en Knox. Maar dit alles betreft de geloofsleer en is goed voor hart en huis. Maar het gaat God om de wereld, Hij wil zijn hele schepping terug. En dan is het een onweerlegbaar feit dat als de hele Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond gebracht wordt de grenzen van kerk en Koninkrijk natuurlijk ook samenvallen. Zij predikten de grote waarheid van de rechtvaardiging door het geloof en gaven de kerk de Bijbel, maar niet haar eigen identiteit terug.
Want ook de Reformatie heeft geen kerkherstel gebracht in haar oorspronkelijke toestand. Het is ermee gegaan als met Israël ten tijde van de Maccabeeën, die als helden gestreden hebben, maar Israël nooit zijn nationale onafhankelijkheid en vroegere heerlijkheid hebben kunnen teruggeven. Want de heerlijkheid des Heeren had het huis verlaten (Ezech.10) en is sindsdien nooit meer teruggekeerd, ook niet in de tweede tempel. Zo is ook ten tijde van de Reformatie de kerk met een kleine hulp geholpen (Dan 11:34), maar het verval was niet meer te keren. Ook Luther en Calvijn verhieven zich nooit tot het Goddelijke denkbeeld van de verborgenheid der gemeente, als het lichaam van Christus. De inhoud van de profetie begrepen ze niet, ze waren, althans op dit terrein, onbevoegd het woord der waarheid recht te snijden'.C.H.Mackintosh

Ook bij Calvijn valt alle nadruk op het geestelijk karakter van Christus´s koningschap en koninkrijk. Christus´ koningschap heeft buiten de kerk bij Calvijn kennelijk geen taak. De enige keer dat hij in dit verband de cirkel wijder trekt en over de volkeren spreekt is het in deze zin dat Christus hun rechter is om de aarde te bedekken met lijken!!.(Inst.II, XV,5) hier lijkt mij ieder commentaar overbodig.! Hier ligt de oorzaak van het verduisteren van de geheel eigen positie van de Gemeente in het eschaton. Want die aparte opstanding en opname van de Gemeente kan men niet meer in overeenstemming brengen met wat de Schrift leert over de opstanding en het laatste oordeel in het algemeen. In b.v. Matt. 25. lezen wij met geen woord over de opstanding; het gaat daar over het oordeel over de dan nog levende volken die geoordeeld worden naar hetgeen zij met zijn broeders, en dat is hier Israël ,gedaan hebben. Hier wordt het antisemitisme geoordeeld en eindelijk gewroken. Ik herhaal hier nog een keer dat Jezus hier nog helemaal spreekt als profeet van Israël. En dat zijn waarheden die niet op de Gemeente, die een heel andere relatie met Hem heeft, toegepast mogen worden. Voor ditmaal weer genoeg. Alleen nog een link voor een schematisch overzicht van de bijbelse toekomstleer ( eschatologie) waarin ook naar de profeet Daniël en ontmoeting van Christus en Zijn Bruid verwezen wordt.

http://watkrijgenwe.nu/maranathakerk.nu ... komst.html

En hoor eens Cicero,als jij hier Dan 9 aan de orde. stelt moet je geen half werk willen leveren door in de historische context te blijven hangen. Daniël moest het boek verzegelen omdat er toen nog vele dagen toe waren.(Dan.12) Maar Jezus beveelt Johannes het niet te verzegelen omdat de tijd nabij is. En moeten wij nu het veel helderder llcht dat het N.T. over de profetie werpt moedwillig verwaarlozen? Matt.24:15 en Openb. 10:7 en 11:15 bewijzen afdoende dat er geen volledige en definitieve vervulling van de profetie bestaat voor de ( weder)komst van de Messias.gr.ereunao

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3067
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 10 okt 2017 16:36

ereunao schreef:Ik hoef het toch niet exclusief uit Dan.9 te bewijzen?
Nee, maar jij gaat naar het andere uiterste. Namelijk dat je betekenissen in Daniël 9 inwringt die niet natuurlijkerwijze uit de tekst voortvloeien.
Het was de hoop van de 1e christengemeente waar ze vol verlangen naar uitgezien heeft.
Nee hoor. De opname van de gemeente steunt alleen op 1 Tess 4. Die tekst wordt verkeerd uitgelegd, omdat men geen weet heeft van de wereld van de Bijbel. Het gaat daar namelijk om het beeld van de aankomst van de vorst/keizer, die tegemoet wordt gegaan en zo binnengehaald.
Nog tijdens het leven van de apostelen is het zaad van van allerlrei vederfelijke leringen en de heidense filosofie van Plato de kerk binnengedrongen. Zie Koll.2:8. En nauwelijks hadden de 1e arbeiders het veld verlaten of een dikke duisternis daalde over de christenheid neer. Hier zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik wil het voor ditmaal hierbij laten.

Oke, dus je verwerpt ook het homoousion (Nicea) en de tweenaturenleer (Chalcedon) en de hypostatische unie? Allemaal niet mogelijk zonder Platoonse filosofie.
...

Ik zie slechts een brei van aan elkaar geplakte teksten, waaruit dan een heel precies eindtijdschema komt. Dat is spoorboekjestheologie.
...

Dat klinkt als een complottheorie.Dat doe je maar ergens anders; het is off topic.
...
Maar daar gaat het topic nu eenmaal over. Als jij strikt vanuit Daniël 9 kunt aantonen dat de 70e jaarweek op iets anders moet slaan dan 171-164, vind ik dat prima.
...
Nee maar wat jij doet is dat je zó ondergedompeld bent in een theorie die gebaseerd is op een reeks aan elkaar geflanste bijbelteksten, dat je niet meer helder naar Daniël kunt kijken.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 10 okt 2017 18:01

Hier kan ik niets mee, de qouts zijn niet ingevuld

antoon
Majoor
Majoor
Berichten: 1705
Lid geworden op: 28 jun 2008 16:53
Locatie: Noordwijk
Contacteer:

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor antoon » 11 okt 2017 04:48

Wat een praterij, wat een praats, wat een 1/2tweetje die in een slob verzand.
God kennende gaat hij geen hogepriester gebruiken om zijn doelstellingen voor de aarde en de mens aan te kondigen /verwezenlijken.
Als wij het als Messiaanse profetie beschouwen vallen veel meer dingen op hun plaats
69 weken komen uit op najaar 29ad
De laatste week verdeeld in twee laat zien dat precies in het midden 33ad de dood van de gezalfde Jezus is
36 ad werd Cornelis gedoopt , het Abramitische verbond voor de velen, alleen recht voor de Joden liep af, iedereen iedereen kon aanspraak erop maken

Dit even heel beknopt, als ik er voor ga zitten zal ik meer details geven
Bezoek eens
[url]http://www.bloggen.be/egyptische_rijk/[/url]

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3067
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 11 okt 2017 10:12

antoon schreef:Dit even heel beknopt, als ik er voor ga zitten zal ik meer details geven

Hou je dan wel aan de richtlijnen in de openingspost alsjeblieft.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 11 okt 2017 11:00

Antoon:
Wat een praterij, wat een praats, wat een 1/2tweetje die in een slob verzand.
God kennende gaat hij geen hogepriester gebruiken om zijn doelstellingen voor de aarde en de mens aan te kondigen /verwezenlijken.
Als wij het als Messiaanse profetie beschouwen vallen veel meer dingen op hun plaats
69 weken komen uit op najaar 29ad
De laatste week verdeeld in twee laat zien dat precies in het midden 33ad de dood van de gezalfde Jezus is
36 ad werd Cornelis gedoopt , het Abramitische verbond voor de velen, alleen recht voor de Joden liep af, iedereen iedereen kon aanspraak erop maken

Dit even heel beknopt, als ik er voor ga zitten zal ik meer details geven


B.Antoon.
Voor dat je ervoor gaat zitten bedenk dat:
1.Dit helemaal niet kan omdat wij die 3 ½ jr ( 1260 dagen,42 mnd , tijd tiiden en een ½ tijd ) terugvinden in de Openbaring (hst. 11.12 en 13) die nog steeds toekomstig is (Openb.10:7.) Alle pogingen om de profetie van Israël af te trekken en door te laten lopen in de kerkgeschiedenis en Openbaringen kerk-historisch te verklaren hebben tot nu toe jammerlijk gefaald. Want zulke ontzettende, kosmische rampen als er daar beschreven worden bij het openen van de zeven zegelen heeft deze aarde tot nu toe nooit gekend. En Jezus zegt zelf dat die ook nooit meer zijn zullen Matt.24:15.
Want de dag des Heeren komt niet voordat de a-christ geopenbaard is ( 2 Thess.2:3,4. En de Wederhouder is hier de H.Geest door het getuigenis van de Gemeente. Want alleen een goddelijk Persoon is machtig om de ontzettende helse machten en krachten die dan losbreken te bedwingen. En als Hij weggenomen wordt wordt met Hem ook de Gemeente weggenomen. Want Hij woont in haar en is haar gegeven tot de dag der verlossing Ef.1:13,14.Daarom vinden wij die Gemeente reeds voor het openen van de zegels in een opstandinglichaam terug in die 24 ouderlingen. Want zielen dragen geen gouden kronen en zitten niet in witte klederen op tronen! Vgl. hier vooral met de beschrijving van de Gemeente in Openb.1:6.Witte kleren zijn priesterkleren en kronen wijst op het koningschap

En het is de a-christ die zich in de tempel Gods zet, het slachtoffer en het spijsoffer doet ophouden en de aanbidding voor zichzelf op zal eisen. Want historisch is dat pas 40 jr later gebeurd bij de verwoesting van stad en tempel in het jr.70.Bovendien eindigt de heerschappij van het rijk van het beest met de met de komst van van de Heere die hem teniet zal doen door de Geest zijns monds en door de verschijning zijner toekomst 2 Thess.2:8.envooral Openb.19:11-21. Dat is dus ook niet gebeurd in het jr.33 of 36.En Israël is toen ook niet hersteld en verzoend.

En wat je verwijzing naar het verbond met Abraham betreft, hier zit nu juist de crux van het hele verhaal. Want dat is nooit op de kerk overgegaan, dat is weer die verv-leer. Alleen de beloften van het evangelie dat God tevoren aan Abraham verkondigd heeft Gal.3:8. Maar dat betreft de rechtvaardiging uit het geloof die op de verzoening rust en
in oud- en nieuw testament dezelfde is. Maar de specifieke beloften van het verbond met Abraham en al de binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden betreffen het beloofde land,Jeruzalem, de troon van David en zijn nooit op de kerk overgegaan, daar is gen enkel bewijs voor in de Scrift te vinden. Hier zal ik het maar weer even bij laten gr: ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 13 okt 2017 10:47

Als aanvulling en toelichting op mijn laatste bericht het volgende:

a.De verzoening door het bloed van het Lam loopt als een rode draad door heel de Schrift van Gen-Openb. en geldt voor alle gelovigen van Adam tot de voleinding. Daarom noem ik dat het basale verbond.

b.Maar zo is het niet met het verbond met Abraham en al de binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden. Dat zijn sub-verbonden die dienstbaar zijn aan de uitwerking van heilshistorie. Want niet Israël en niet de kerk, maar de Messias is het middelpunt van Gods gedachten. En omdat Hij uit het geslacht van Abraham geboren moest worden en naar Zijn mensheid als de zoon van David nog steeds een bijzondere relatie met dat volk heeft sloot God een verbond met Abraham en zijn fysieke nageslacht. Dit verbond en al de later binnen dat verbond met Israël gesloten verbonden rust dus wel op het basale verbond, maar is slechts daaraan dienstbaar en betreft dus niet alle gelovigen maar alleen het zaad van Abraham.Daarom heeft het basale verbond eeuwenlang door de bedding van het verbond met Abraham gestroomd; de beloften vielen toen althans voor het oog, praktisch samen. Maar sinds de komst van de Messias heeft zich dat uitgekristalliseerd en hebben alleen die uit het geloof zijn deel aan de basale beloften van het N.V.

c.De rechtvaardiging uit het geloof en de belofte van de besnijdenis van het hart door de H.Geest hebben wij dus wel gemeenschappelijk met de Joden. Want die berusten op het basale verbond dat sinds de Messias het door Zijn dood en bloedstorting bevestigd heeft nu het N.V. in Zijn bloed heet. Maar dat geldt dus niet voor de specifieke beloften uit het verbond met Abraham m.b.t. het beloofde land, Jeruzalem en de troon van David etc. Daarom noemt Paulus in Hebr.8 en 10 wel de basale beloften van het N.V. maar laat de context waarin deze belofte in Jer.31 en bij al de profeten staat weg. Maar daarmee is het verbond met Abraham niet uitgewerkt. Want als de Gemeente ‘vol’ is (Rom.11:25)KEERT DE STROOM VAN GODS GENADE IN HET .N.V. WEER TERUG IN DE BEDDING VAN HET VERBOND MET ABRAHAM en zullen ook al de beloften van het N.V. in de context waarin deze bij de profeten staat vervuld worden. En zo alleen komt heel de Schrift tot zijn recht. Zo is het ook niet langer nodig om wat niet bij de kerk, maar alleen bij Israël past te vergeestelijken, dan kunnen wij het gewoon laten staan. Het verbond met Abraham rust dus wel op hetzelfde basale verbond der genade en der verzoening in de Messias, maar is nooit op de kerk overgegaan; daar is geen enkel Schriftbewijs voor te vinden.

d. En dat de hele Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond samenvatten heeft natuurlijk ook zijn desastreuze gevolgen voor lezen van het hele O.T. Want zo is er natuurlijk ook geen ruimte voor de geheel eigen en van de Gemeente v.Chr. onderscheiden identiteit en positie van Israël als heilsorgaan in het eschaton van het Koninkrijk..En daarom zitten we nu al bija70jr tegen het fenomeen Israël aan te hikken en weten het theologisch geen plaats te geven. Wat ik dus in die geref.verbondsleer mis is het inzicht in deze bredere relaties van de Schrift. Ik heb het hier zo kort en bondig mogelijk samengevat en meen hier een bijbels alternatief te bieden voor die geref. verbondstheologie en breng dit in alle bescheidenheid onder aller aandacht.

Nb: Ik ben er dus van overtuigd dat God in een stappenplan dat wij niet kennen reeds werkt aan het herstel van Israël. Maar niet als voorbereiding op een inlijving in de chr. kerk, maar op het herstel van de theocratie onder de dynastie van de Zoon van David

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3067
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Cicero » 13 okt 2017 23:46

Ga je nu mijn topic kapen?

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 14 okt 2017 08:57

Cicero:
Ga je nu mijn topic kapen?


Welnee, ik ben alleen zo kort mogelijk ingegaan op die verwijzing van Antoon naar het verbond met Abraham

Keren wij dus nu weer terug naar die 70 weken. Wij hebben hier dus totnogtoe alleen maar prietpraat verkocht, maar Antoon is er voor gaan zitten en zal ons ware wijsheid leren, Ik houd mijn adem in en wacht af!
gr: ereunao

Nina
Luitenant
Luitenant
Berichten: 732
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Nina » 14 okt 2017 09:59

-
Laatst gewijzigd door Nina op 14 okt 2017 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Nina
Luitenant
Luitenant
Berichten: 732
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Nina » 14 okt 2017 10:28

@ereunao:

Wat betreft de opname, het volgende. Ik begrijp uit de Bijbel dat de komende toorn die over deze wereld gaat komen, bestemd is voor de ongelovigen. Maar ik geloof niet dat de vader Zijn kinderen van de wereld wegneemt, want wat dat zou in tegenstelling zijn met dit gebed van de Here Jezus:

“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.” Joh. 17:15

En waarom zou de Here dan dit hebben gezegd, als Hij de mensen zou opnemen naar de hemel: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen!"

Op grond van onderstaande 2 verzen, denk ik dat de Here de gelovigen zal brengen naar een plaats op aarde waar ze veilig zullen zijn. Zoals het volk Israel tijdens de slagen die Egypte te verduren kreeg in Gosen veilig woonde, zo geloof ik dat de Here ons zal behoeden tijdens het einde der tijden. Hoe en waar (ergens in de bergen, in woestijngebied?) dat weet ik niet, maar ik vertrouw op God dat Hij voor mij zal zorgen als ik die tijd zal meemaken.

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. - En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd." (Op. 12)

"Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." (Op, 3:10)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1582
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor ereunao » 14 okt 2017 11:08

Nina:
Wat betreft de opname, het volgende. Ik begrijp uit de Bijbel dat de komende toorn die over deze wereld gaat komen, inderdaad bestemd is voor de ongelovigen. Maar ik geloof niet dat de vader Zijn kinderen van de wereld wegneemt, want wat dat zou in tegenstelling zijn met dit gebed van de Here Jezus:

“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.” Joh. 17:15


Dit bidt Hij voor de discipelen en allen die door hun woord in Hem geloven zouden Joh.17:20. Dat is dus voor allen die tot de Gemeente vergaderd worden in de tijd tussen Zijn komst en wederkomst, het interval in de profetie. Maar die parousia vangt aan met Zijn komst voor de Zijnen (1 Thess. 4:16 ) en eindigt met Zijn komst met de Zijnen. En die komst is de manifeste wederkomst ( Apocalyps ) als alle oog Hem zal zien (Openb.1:7 )zie vooral ook de link met het schematisch overzicht die ik hier nogmaals plaats:
http://watkrijgenwe.nu/maranathakerk.nu ... komst.htmlEn waarom zou de Here dan dit hebben gezegd, als Hij de mensen zou opnemen naar de hemel: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen!"


Omdat Hij hier nog helemaal spreekt als profeet van Israël die een heel andere positie inneemt in het eschaton van het Koninkrijk omdat Israël een andere relatie met de Koning heeft dan Zijn Gemeente

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. - En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd." (Op. 12)


Die vrouw is hier Israël en niet de Gemeente, want de Gemeente heeft de Messias niet gebaard maar andersom, Hij heeft haar gebaard! zie Jak.1:18. Maar naar het vlees is Hij uit Israël zie Jes.9:5 en Rom.9:5. Ook dit misverstand is dus weer een direct gevolg van de verv.leer die de Gemeente op de plaats van Israël gezet heeft.

"Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." (Op, 3:10)

Op grond van bovengenoemde 2 verzen, denk ik dat de Here de gelovigen zal brengen naar een plaats op aarde waar ze veilig zullen zijn. Zoals tijdens de slagen die Egypte te verduren kreeg het volk Israel in Gosen veilig woonde, zo geloof ik dat de Here ons zal behoeden tijdens het einde der tijden. Hoe en waar (ergens in de bergen, in woestijngebied?) dat weet ik niet, maar ik vertrouw op God dat Hij voor mij zal zorgen als ik die tijd zal meemaken.


De S.V.heeft hier niet voor, maar uit de ure der verzoeking , zo ook Palm en de Leidse vert.
gr: ereunao

Nina
Luitenant
Luitenant
Berichten: 732
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Zeventig weken in Daniël

Berichtdoor Nina » 14 okt 2017 15:44

Die vrouw is hier Israël en niet de Gemeente, want de Gemeente heeft de Messias niet gebaard maar andersom, Hij heeft haar gebaard! zie Jak.1:18. Maar naar het vlees is Hij uit Israël zie Jes.9:5 en Rom.9:5. Ook dit misverstand is dus weer een direct gevolg van de verv.leer die de Gemeente op de plaats van Israël gezet heeft.


Laten we voorop stellen dat ik absoluut geen aanhanger ben van de vervangingsleer.
Ik denk uit bovengenoemd vers te begrijpen dat de vrouw inderdaad Israel is (en niet Maria en of de Kerk)
Ik denk dat het over het gelovige deel gaat uit Israel, en de gelovigen uit de volkeren die zich hebben bekeerd tot de God van Israel.
Het valt me trouwens op dat je het vers niet verder uitlegt. Hoe zie je dit vers dan Ereunao? Wat denk jij dat hier wordt bedoeld?


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast