Gedichten en poëzie

Alles wat niet thuis hoort in de andere fora.
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: johannes1, Moderafo's

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 30 jul 2017 15:04

Gedicht om herstel Nederlandse kerk.

Het kan mijn geest ontstellen en verbazen,
Als 'k om het leed van 't heilig Sion denk
Wat wij weder in 's lands glorie lazen.

Toen vervolgden wij des Heeren wil en wenk,
maar nu, o God! hoe diep zijn wij gevallen,
en Neerlands hoop ligt in het stof geveld.

Ik voel de hoop mij uit het harte vallen
Dat God nog eens ons Nederland hersteld,
Och1 mocht Gij eens de staat van Neerland wenden.

En vorstin en volk doen buigen voor Uw troon
Ach! mocht Gij ons eens rukken uit ellenden
Doen knielen voor het kruis van Uwen Zoon!

O tijd! O land ! O volk.....
Weleer had hier Jehova Bond -God woning.
Waar nu niet één op Isrels harpe speelt.

Er is geen trouw noch kennis in den lande
Zij breken door, de schuld raakt aan de schuld.
Met bloed bevlekt zijn onze onreine handen.

't Gedierte kweelt, 't is al met rouw vervuld.
Uw hand doet Gij o Heer ons reeds gevoelen.
Hoe zwaar zij valt, 't is naar de zonde niet.

Gij heb er mee een Vaderlijk bedoelen!
't Is goed, schoon men nu d' uitkomst nog niet ziet.
\
Ds .L.G.C.Ledeboer
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 05 sep 2017 12:16

Een vriend

Een vriend is als een oase in een dorre woestijn,
waar je je dorst kunt lessen, bij wie je jezelf kunt zijn.

Een vriend is als een schaduw, als de zon te heet brandt,
waar je kunt schuilen, hij reikt jou de hand.

Een vriend is als een schouder waarop je huilen mag,
die niets aan je zal vragen, die wacht tot je lacht.

Een vriend is als een haven, zo vast als een huis.
je bent er altijd welkom, je bent er altijd thuis

Ik heb een vriend gevonden, bij hem voel ik me fijn,
Dank voor je begrip, dank dat ik je vriend mag zijn.


J.L
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5374
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor StillAwake » 05 sep 2017 14:26

Een vriend

Het is blijkbaar nodig dat je stil en oprecht,
geregeld betaalt, en het liefst niet te slecht.
Pas als het zo is dat er aan je wordt verdiend,
pas dan mag je zeggen: ‘Ik ben een vriend!’

Herman Finkers
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor Chaya » 25 sep 2017 11:05

Dyslexie-lied
Drie maal dire si ngeen
Leed zgnit z’n egein leid
Deir mala dier is neeng
Ki sanp dti leidej niet!


Autisme lied
Drie maal drie is negen
Ik zing hier mijn eigen lied
Zing ik dan door alles heen
Dan merk ik dat toch niet

ODD lied
Drie maal drie is zeven
Ik vind dit een heel stom lied
Als je wilt dat ik dit zing
Dan zing ik dat dus niet!


ADHD lied
DRIE MAAL DRIE IS NEEEEEEEGEEEEN!!!!!!
IEDER SCHREEUWT Z’N EIGEN LIED!!!!!!
IK ZING DIT LIED WEL HONDERD KEER!!!!!
WANT STOPPEN KAN IK NIEEEEEEEEEEET!!

ADD lied
Drie maal dr… he een vogel!
Zingen?,… oh ja Drie maal drie is negen
Ieder…. Mooi weer buiten zeg!
Wat? Oh ja. Ieder zingt z’n eigen lied
Drie maal….. ehhhhhhhh….
Wat deed ik hier ook al weer?
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 29 sep 2017 10:05

Asymphony of color
painted on the western sky
the thunder roars and the rain it falls
over fiels, over streams, over us,
You're over us....

Expressions of Your glory
Expressions of Your heart
In all You are
You speak to us
Expressions of Your love.

A message sent from heaven
walked among us a a man
The Son of God and Light of the world
love divine, crusified ( and ) made alive
You're all..

Oh Jesus make me
an expression of You.

Chris Tomlin
Matt Bronnleewe
Rebacca St James
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 11 nov 2017 11:29

Nadat zijn dochtertje Magdalena( Leentje) was gestorven schreef Maarten Luther dit grafschrift;

Hier slaap ik, Leentje, Docter Luther's dochterkijn,
Rust met alle heiligen in mijn bedekijn.
Ik, die in zonden was geboren
had eeuwig moeten zijn verloren,
Maar ik leef nu, en heb het goed,
Heere Christus, verlost door Uw bloed.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor Marnix » 15 nov 2017 09:50

Prachtig!

Afbeelding

What is dying?

A ship sails and I stand watching
till she fades on the horizon,
and someone at my side
says, "She is gone".

Gone where? Gone from my sight,
that is all; she is just as
large as when I saw her...
the diminished size and total
loss of sight is in me, not in her.

And just at the moment
when someone at my side
says "she is gone", there are others
who are watching her coming,
and other voices take up the glad shout,
"there she comes!" ...and that is dying.


-- Bishop Charles Henry Brent --
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 17 dec 2017 16:41

Hoe zal ik U ontvangen, Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, 's wereld hoog verlangen, des stervelings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichtte! Houd zelden fakkel bij,
Die, Heer! Ons onderrichtte Wat U behaaglijk zij!

Uw Sion strooit U palmen, En Twijgen voor den voet,
en ik breng U in psalmen Mijn jubelende groet;
Mijn hart zal 't feestkleed dragen Van altijd jeugdig groen,
En van Uw lof gewagen, Zoo veel mijn lied kan doen.

Ver van den troon der tronen, En 's hemels zonneschijn,
Wilt G' onder menschen wonen, Der mensen broeder zijn!
Met God wilt G' ons verzoenen; tot God heft G' ons omhoog
En onder miljoenen Hebt Gij ook mij in 't oog

k 'Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij;
Ik was bevlekt met zonden; Gij komt en reinigt mij.
Het leven was mij sterven, Tot Gij mij opdeedt staan;
Gij doet mij schatten erven, Die nimmermeer vergaan.

Wat deedt uit s' hemels zalen, O Heer 'der heerlijkheen!
Op aard U nederdalen? Ue grote liefd' aleen,
Uw eindeloos erbarmen Met onzen groten nood,
Dat als met zegenend' armen En reddend ons omsloot!

Ja, schrijf dat in uw harte, Gij diep bedroefde schaar!
Bij 't nijpen van de smarte, Bij 't barnen van gevaar:
Al scheurde 't kruis uw schouder, Al doofde 't laatste licht,
De Trooster en Behouder Staat voor uw aangezicht!

Nu hebt gij niet te vragen, Of God wel vree biedt:
In menschen welbehagen! "Zo klonk het Englenlied.
't Klinkt voort waarheen we zwerven, Uit Bethlem Ephrata;
Hoe klinkt ook onder 't sterven, Nog in ons harte na.

Hoe d 'afgrond ons bestrijde, De wereld ons verschrikk
'De Heer staat ons terzijde, Tot onzen jongsten snik
Zijn macht is alvermogen, en ieder vijand vliedt
Voor d' opslag van Zijn ogen, Waar Hij als vorst gebiedt.

Nog eenmaal zal Hij komen, Als Richter van't heelal
Die 't moede hoofd der vromen Voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen; Wacht hem gelovig af,
Terwijl de grote morgen, Reeds schemert boven 't graf.l
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 24 dec 2017 09:24


Kerst(ge)mis

kerstfeest, kerst(ge)mis ........
wat voor de één een feest is,
is voor een ander een Kerst van droefenis.
Er is een leegte ontstaan
een man, vrouw, kind, een dierbaar iemand is heen gegaan.
Nee, Kerstmis, nu liever niet...
jouw leven zit nog vol verdriet.

Maar toch, Kerst is het feest van het licht en vree,
het bracht Jezus hier benee.
Zouden wij dan niet blij moeten zijn,
dwars door al het gemis, verdriet en pijn?
Wie zijn hart opent voor den Geest
is toch dankbaar voor het kerstfeest.

Jezus, geboren als mens
kwam op deze aarde met één wens.
Ons zondaren te verlossen uit satans banden,
Zijn doorstoken zijde, zijn vastgenagelde handen
Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart,
Dankzij Kerst is dat al mogelijk gemaakt.

Kerst(ge)mis, ja dat doet pijn
maar ons vertrouwen op God moet er zijn!
Vouw de handen, bidt en dank dwars door alle pijn
God zal er ten alle tijde voor jou zijn!
Hij kent jouw zorgen, pijn en verdriet,
Vertrouw op Hem, verlaat Hem niet.

Heeft Jezus niet uitgesproken:
"Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld",
Ja, voor jouw, voor hen die ons zijn ontvallen
kwam Jezus met Kerst voor ons allen!!

#apache 06-12-2017
/elburger
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor MoesTuin » 22 feb 2018 08:51

Waarom heeft U mij verlaten
Alles is zo donker God
Zelfs de hemel voelt op slot
Ik wil zo graag met U praten

Waarom antwoordt U mij niet
dicht U voor mij Uw oren
wilt U niet maar mij horen
ben ik alleen in mijn verdriet?

God:

soms moet Ik hoogmoed breken
En ook al doet dat pijn
Ik zal er altijd zijn
Door Mijn zwijgen wil Ik spreken

Mijn Zoon riep Mij op Golgotha
ik hoorde niet, ja Ik moest zwijgen
Zodat jij leven kan verkrijgen
Ik deed het enkel uit gena

Thea den Hoedt
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Gedichten en poëzie

Berichtdoor elburger » 02 mar 2018 15:47


Gevoelig als het teere oog
Zoo, zij mijn hart, o God!
Steeds wakend, zie mijn ziel omhoog,
tot U in heel mijn lot.

Dat iedere struikling van mijn voet,
tot samrt zij voor mijn geest;
Mijn toevlucht zij gestaâg het bloed,
Dat iedre wond geneest.

Charles Wesley.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij


Terug naar “Algemene Zaken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron