Situatie in Israël (deel 3)

Discussies over het nieuws en de politiek.
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: Memmem, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 420
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Jesaja40 » 11 jun 2018 13:49

Stilawake citeert:
Je zult toch met me eens zijn dat er zo'n 1900 jaar (een heleboel generaties) NIET in dat land gewoond hebben. Als je het niet vergeestelijkt kom je toch in de knoop...


Je raakt juist in de knoop door dit te vergeestelijken. Hier gaat het om een collectieve straf van de Eeuwige, waaronder ook de Messiasbelijdende Joden de dupe van waren.

Nina bericht u het volgende:
Ez. 34:13
IK ZAL ZE UITLEIDEN UIT DE VOLKEN, ZE BRENGEN NAAR HUN LAND. IK ZAL ZE WEIDEN OP DE BERGEN VAN ISRAEL, BIJ DE WATERSTROMEN EN IN ALLE BEWOONBARE PLAATSEN VAN HET LAND.

StillAwake reageert hierop:
Dit lijkt meer te slaan op de gelovigen uit de heidenen.


Dat zou u wel willen StillAwake. U spreekt heel veel grote woorden richting mijn volksgenoten maar u begrijpt ons niet.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 13:50

Jesaja40 schreef:Nee, dat is geen blasfemie. Dat weet u heel goed, maar willens en wetens blijft u zich verzetten tegen Israël. Saat er ook niet in uw Bijbel de uitspraak van de Messias: in Israël heb ik zo een groot geloof niet gevonden. Met andere woorden seculier was het ook in die tijd.

Knap dat u weet wat ik heel goed weet.
Helaas weet ik dat niet.
Ik verzet mij niet tegen Israel, en al helemaal niet willens en wetens.
Ik verzet mij tegen de automatische rechtvaardiging van alles wat Israel fout doet.
Ik verzet mij tegen de arrogantie van bepaalde Israel-freaks die Gods beloften voor een eigen karretje spannen.
Ik verzet mij tegen de wijze waarop Israel in sommige gevallen tegen de Palestijnen optreedt.

De Palestijnen zijn geen lieverdjes, maar de Israeli's in dezen ook niet.
De Arabische wereld en Israel liggen behoorlijk in de clinch. Waar twee vechten hebben er echter, ook in dit geval, twee schuld.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 13:52

Jesaja40 schreef:Dat zou u wel willen StillAwake. U spreekt heel veel grote woorden richting mijn volksgenoten maar u begrijpt ons niet.

Waar haalt u vandaan dat ik uw volksgenoten niet begrijp?
Ik ben er zelf 1...
Nederlander, net als u.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 420
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Jesaja40 » 11 jun 2018 14:08

StillAwake citeert:

Ik verzet mij tegen de arrogantie van bepaalde Israel-freaks die Gods beloften voor een eigen karretje spannen.Mag ik mij op mijn beurt ook verzetten tegen hen die menen dat G'ds beloften achterhaald zijn omdat zij niet passen in hun visie. Ik behoor als Jood niet tot de categorie "Israël freak". Ik weet dat zeer veel christenen ons doodknuffelen om wie wij zijn.

Ik weet ook dat er zeer velen zijn die ons willen doden en willen vernietigen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 14:11

Jesaja40 schreef:Mag ik mij op mijn beurt ook verzetten tegen hen die menen dat G'ds beloften achterhaald zijn omdat zij niet passen in hun visie. Ik behoor als Jood niet tot de categorie "Israël freak". Ik weet dat zeer veel christenen ons doodknuffelen om wie wij zijn.

Ik weet ook dat er zeer velen zijn die ons willen doden en willen vernietigen.

En er is een behoorlijk grote groep, waar ik mijzelf ook toe reken, die de Joden, en tot op zekere hoogte ook de staat Israel een warm hart toedragen, maar daarin kritisch blijven op bepaalde aspecten van die Joodse staat.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Nina » 11 jun 2018 14:41

Nina schreef:
Ik vraag me dan werkelijk af wat je uit die teksten haalt. 'Vergeestelijken' misschien?

Zach 8:7,8
Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar de zon ondergaat.
Ik zal hen hierheen brengen,
zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in waarheid en in gerechtigheid.


Stillawake schreef:
Verlossen uit de landen waar ze wonen, en brengen naar Jeruzalem. Wat kan (wil) je er anders van maken?
De landen waar de zon opgaat en waar deze ondergaat zijn overdrachtelijk bedoeld.
Waarom het geografishce Jeruzalem niet dan?
Bovendien: gaat deze profetie over onze huidige aarde, of de nieuwe?Als een Psalm 72:8 of Psalm 67:8 spreken over de 'einden der aarde' (de aarde heeft natuurlijk geen einde, dus is dit poëtisch bedoeld), ga je dan ook de rest van het vers niet letterlijk nemen?
Op de andere vraag ga ik even niet in, want dat leidt alleen maar van de vraag of God het echt zo heeft bedoeld dat Hij Israel belooft dat Hij hen terug brengt naar hun land.

Nina schreef:

Zach 10:6,7 6 Ik zal het huis van Juda versterken,
en het huis van Jozef zal Ik verlossen.
Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd.
Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had.
Ik ben immers de HEERE, hun God:
Ik zal hen verhoren!


Stillawake schreef:
Terugbrengen naar het geloof, naar het vertrouwen in Hem.

Lees even verder, behalve dat zij zich weer tot God zullen keren, keren ze ook terug naar het land.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Nina » 11 jun 2018 14:45

Nina schreef:
Jesaja 14:1
Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond.


Stillawake schreef:
Maar waar dat stuk grond dan ligt daar maakt deze profetie geen melding van.


Hun eigen grond. Het staat er gewoon bij.

Nina schreef:
Jesaja 34: 17Want Hij, Hij heeft voor hen het lot geworpen,
Zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint.
Tot in eeuwigheid zullen zij het bezitten,
van generatie op generatie zullen zij er wonen.


Stillawake schreef:
Je zult toch met me eens zijn dat er zo'n 1900 jaar (een heleboel generaties) NIET in dat land gewoond hebben. Als je het niet vergeestelijkt kom je toch in de knoop...


God heeft hen het land als bezit gegeven. Als ik op vakantie ga (ik heb wel eens een half jaar gereisd met mijn man), dan is mijn huis nog gewoon van mij hoor. Zo gold het ook voor Israel, zij gingen in ballingschap, maar het land bleef van hen. Daar hoef je niks voor te vergeestelijken.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Nina » 11 jun 2018 14:51

Nina schreef:
Ez. 34:13
IK ZAL ZE UITLEIDEN UIT DE VOLKEN, ZE BRENGEN NAAR HUN LAND. IK ZAL ZE WEIDEN OP DE BERGEN VAN ISRAEL, BIJ DE WATERSTROMEN EN IN ALLE BEWOONBARE PLAATSEN VAN HET LAND.


Stillawake schreef:
Dit lijkt meer te slaan op de gelovigen uit de heidenen.


M'n neus, met je heiden
en! Welke heidenen zijn in verstrooiing gegaan en door God teruggebracht naar hun land? En welk volk zou hier mee bedoeld worden dat mag weiden op de bergen van Israel?
Heb je het hoofdstuk wel gelezen? De profetie begint met 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israel...'

Nina schreef:

Ez 36: 8-11
1 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van de HEERE!
2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden,
3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was
4 – luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn –
5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.
6 Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt.
7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!
8 Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.
9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.
10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden.
11 Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
12 Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven.
13 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tegen u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land dat uw volken van kinderen berooft,
14 daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van kinderen beroven, spreekt de Heere HEERE.
15 Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet meer doen horen en u zult de schande van de volken niet langer dragen. U zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.


Stillawake:
Dit lijkt inderdaad te duiden op een geografisch Israel. Ezechiel werkte echter vanuit de Ballingschap, en in hoeverre deze belofte op onze tijd slaat durf ik niet te zeggen.


Stillawake: het is overduidelijk dat je je best doen andere verklaringen te vinden, om maar aan te tonen dat het niet om het volk Israel gaat. Vanwaar jouw weerzin dat God trouw is aan Zijn Verbondsvolk?

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 14:58

Nina schreef:Stillawake: het is overduidelijk dat je je best doen andere verklaringen te vinden, om maar aan te tonen dat het niet om het volk Israel gaat. Vanwaar jouw weerzin dat God trouw is aan Zijn Verbondsvolk?

Daar voel ik total geen weerzin tegen.
Ik ben er echter van overtuigd dat:
A: Het verbondsvolk breeder is dan alleen het Joodse volk
B: De staat Israel niet 1 op 1 in verband kan worden gebracht met deze profetieen
C: Het Israelische volk (12 stamen) breeder is dan de Joden (1 stam)
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Nina » 11 jun 2018 15:07

Nina schreef:
Ez 37:21,22 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.
22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.
23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.


Stillawake:Nogmaals, ook hier geldt dat Ezechiel leeftde in ballingschap. Het lijkt me ook duidelijk dat met die ene Koning de Messias bedoeld wordt, en niet die koekenbakker die daar tegenwoordig als staathoofd fungeert. Jezus als Koning duidt op een tijd NA de wederkomst.
Bovendien is de stam Juda (de Joden) nog wel redelijk te traceren, het tienstammenrijk is "kwijt".


De Here geeft in bovengenoemd vers, maar ook in Ezechiel 37 aan dat Hij het hele volk Israel wil terugbrengen. Sinds de ballingschap zijn nooit alle stammen terug gekeerd. Ook in de tijd dat de Here Jezus op aarde liep, was dat niet het geval. Om Netanyahu een koekenbakker te noemen vind ik volslagen respectloos, de man heeft een uiterst moeilijke job waar hij zich als gelovige Jood prima aan wijdt, maar dat terzijde.
God is nooit iets 'kwijt', ook de tien stammen niet. Je bent slecht geïnformeerd, want die keren nu terug naar Israel. (de stam van dan, de stam van Menashe etc)


Nogmaals Stillawake, je moet jezelf onderzoeken waar jouw weerzin tegen Gods oogappel vandaan komt. (En ja: oogappel slaat niet op 'onze' dominees, zoals ik hier wel eens lees, maar op het volk Israel)
God heeft een diepe liefde voor dit volk, het volk waarvan Hij zei dat Hij het had getrouwd maar wat Hem ontrouw was. Zou jij dan niet op je knieen liggen voor dit volk? Dat ze spoedig de Here zullen kennen en dienen? Van alle volken op de aarde is er maar een volk waarvoor de Heer ons oproept te bidden, en dat is Zijn uitverkoren volk, dat nog altijd dwaalt ter wille van ons, heidenen.

Wij hebben als land dit volk flink in de kou laten staan in de 2e W.O. Ik denk wel eens: wanneer krijgen we daar de rekening van? Want in veel kerken is er nog steeds weinig gebed voor Israel. God zal on eens ter verantwoording roepen.

In Hosea staat dat Hij hen weer zal aannemen, omdat Hij hen niet kan vergeten: 'Hosea 2:18 ' Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen, ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.'Hosea 11: 8Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm,
u uitleveren, Israël?
Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama,
met u doen als met Zeboïm?
Mijn hart keert zich in Mij om,
al Mijn medelijden is opgewekt.
9 Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen,
Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten.
Want Ik ben God, en geen mens,
de Heilige in uw midden,
en in de stad zal Ik niet komen.
10 Zij zullen achter de HEERE aan gaan,
Hij zal brullen als een leeuw.
Ja, Híj zal brullen,
en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee.
11 Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte,
als een duif uit het land Assyrië.
Dan doe Ik hen wonen in hun huizen,
spreekt de HEERE.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 420
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Jesaja40 » 11 jun 2018 15:16

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 14:58

Nina schreef:
Stillawake: het is overduidelijk dat je je best doen andere verklaringen te vinden, om maar aan te tonen dat het niet om het volk Israel gaat. Vanwaar jouw weerzin dat God trouw is aan Zijn Verbondsvolk?


Daar voel ik total geen weerzin tegen.
Ik ben er echter van overtuigd dat:
A: Het verbondsvolk breeder is dan alleen het Joodse volk
B: De staat Israel niet 1 op 1 in verband kan worden gebracht met deze profetieen
C: Het Israelische volk (12 stamen) breeder is dan de Joden (1 stam)


Wat is de diepe gedachte daarachter StillAwake? Mag mijn G'd niet trouw zijn aan het Huis van Israël? Is het dan een leugen van de profeet als hij namens de Eeuwige spreekt: ik zal Mij over u ontfermen o huis van Jaacov en u doen terugkeren in het land.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 15:20

Nina schreef:De Here geeft in bovengenoemd vers, maar ook in Ezechiel 37 aan dat Hij het hele volk Israel wil terugbrengen. Sinds de ballingschap zijn nooit alle stammen terug gekeerd. Ook in de tijd dat de Here Jezus op aarde liep, was dat niet het geval. Om Netanyahu een koekenbakker te noemen vind ik volslagen respectloos, de man heeft een uiterst moeilijke job waar hij zich als gelovige Jood prima aan wijdt, maar dat terzijde.
God is nooit iets 'kwijt', ook de tien stammen niet. Je bent slecht geïnformeerd, want die keren nu terug naar Israel. (de stam van dan, de stam van Menashe etc)
Over slecht geinformeerd zijn: Netanyahu is voor zover ik weet nog nooit staatshoofd van Israel geweest.

Nina schreef:Nogmaals Stillawake, je moet jezelf onderzoeken waar jouw weerzin tegen Gods oogappel vandaan komt. (En ja: oogappel slaat niet op 'onze' dominees, zoals ik hier wel eens lees, maar op het volk Israel)
Dat God's oogappel bestaat uit predikanten is een stelling die door mij altijd bestreden is;-)
Ik geloof dat "Ieder die Zijn wil doet" Zijn oogappel is.
En het loslaten van tankvuur op een nederzetting met kleine kinderen is, volgens het NT, Zijn wil NIET.
Nina schreef:God heeft een diepe liefde voor dit volk, het volk waarvan Hij zei dat Hij het had getrouwd maar wat Hem ontrouw was. Zou jij dan niet op je knieen liggen voor dit volk? Dat ze spoedig de Here zullen kennen en dienen? Van alle volken op de aarde is er maar een volk waarvoor de Heer ons oproept te bidden, en dat is Zijn uitverkoren volk, dat nog altijd dwaalt ter wille van ons, heidenen.
Op je knieen liggen voor dit volk? Aanbid God, niet Israel zou ik zeggen...
Nina schreef:Wij hebben als land dit volk flink in de kou laten staan in de 2e W.O. Ik denk wel eens: wanneer krijgen we daar de rekening van? Want in veel kerken is er nog steeds weinig gebed voor Israel. God zal on eens ter verantwoording roepen.
Mij eigen grootouders zijn gedeporteerd vanwege hulp aan een Joods echtpaar. Dat echtpaar heeft dankzij mijn grootouders de oorlog overleefd. Die mensen hebben echter ons als familie (6 kinderen die als wezen achterbleven) na de oorlog ook flink in de kou laten staan.
Nina schreef:In Hosea staat dat Hij hen weer zal aannemen, omdat Hij hen niet kan vergeten: 'Hosea 2:18 ' Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen, ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.'Hosea 11: 8Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm,
u uitleveren, Israël?
Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama,
met u doen als met Zeboïm?
Mijn hart keert zich in Mij om,
al Mijn medelijden is opgewekt.
9 Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen,
Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten.
Want Ik ben God, en geen mens,
de Heilige in uw midden,
en in de stad zal Ik niet komen.
10 Zij zullen achter de HEERE aan gaan,
Hij zal brullen als een leeuw.
Ja, Híj zal brullen,
en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee.
11 Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte,
als een duif uit het land Assyrië.
Dan doe Ik hen wonen in hun huizen,
spreekt de HEERE.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 15:21

Jesaja40 schreef:Wat is de diepe gedachte daarachter StillAwake? Mag mijn G'd niet trouw zijn aan het Huis van Israël? Is het dan een leugen van de profeet als hij namens de Eeuwige spreekt: ik zal Mij over u ontfermen o huis van Jaacov en u doen terugkeren in het land.

God mag trouw zijn aan Zijn Volk.
Echter, Jezus zelf heeft gezegd dat dat volk ook uit schapen uit andere stallen bestaat.
Toen al tegen het zere been van de Joden, en nu nog blijkbaar.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor Nina » 11 jun 2018 15:28

StillAwake schreef:God mag trouw zijn aan Zijn Volk.
Echter, Jezus zelf heeft gezegd dat dat volk ook uit schapen uit andere stallen bestaat.
Toen al tegen het zere been van de Joden, en nu nog blijkbaar.


Die andere schapen zijn de schapen die in verstrooiing leefden. In Jezus' tijd was alleen Juda in het land. De heidenen waren niet in beeld; de Here Zelf zei al dat hij toen alleen tot de verloren schapen van Israel was gekomen.
Wederom wordt er een vers betrokken op de heidenen, wat gewoon te betrekken was op het volk Israel.

Voor de Joden was een van de kenmerken van de Messias dat hij blinden zou laten zien, stommen zou laten spreken, en alle verstrooiden zou verzamelen.

Ik vind je erg vijandig Stillawake, ook je laatste opmerking is onnodig. Je vergeestelijkt waar je maar kan en betrekt zaken op de heidenen waar je maar kan. Maar weet je, als je de Bijbel nu gewoon letterlijk neemt, is de Bijbel zo mooi!
We hoeven niet jaloers te zijn op Israel (want daar komt deze houding meestal uit voort), wij zijn een geheimenis, zegt Paulus. Wij mogen nu zien wat (het grootste deel van) Israel nog steeds niet ziet. Wat een voorrecht!

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5224
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Situatie in Israël (deel 3)

Berichtdoor StillAwake » 11 jun 2018 15:31

Nina schreef:Die andere schapen zijn de schapen die in verstrooiing leefden. In Jezus' tijd was alleen Juda in het land. De heidenen waren niet in beeld; de Here Zelf zei al dat hij toen alleen tot de verloren schapen van Israel was gekomen.
Wederom wordt er een vers betrokken op de heidenen, wat gewoon te betrekken was op het volk Israel.

Voor de Joden was een van de kenmerken van de Messias dat hij blinden zou laten zien, stommen zou laten spreken, en alle verstrooiden zou verzamelen.

Ik vind je erg vijandig Stillawake, ook je laatste opmerking is onnodig. Je vergeestelijkt waar je maar kan en betrekt zaken op de heidenen waar je maar kan. Maar weet je, als je de Bijbel nu gewoon letterlijk neemt, is de Bijbel zo mooi!
We hoeven niet jaloers te zijn op Israel (want daar komt deze houding meestal uit voort), wij zijn een geheimenis, zegt Paulus. Wij mogen nu zien wat (het grootste deel van) Israel nog steeds niet ziet. Wat een voorrecht!

Jaloers op Israel ben ik geenszins.
Op religieus vlak niet, want als gered kind van God staan we naast elkaar.
Op staatkundig vlak niet, ik woon in een oorlogsvrij land...
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.


Terug naar “Actualiteit & Politiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast