Er zijn 43 resultaten gevonden

door Nathan
10 jun 2018 12:26
Forum: [Religie] - Geloof & Leven
Onderwerp: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens
Reacties: 77
Weergaves: 9001

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Geachte reageerder veendam: Opnieuw uitspraken zonder Bijbelteksten. Jammer hoor, zo kan ik geen discussie met u voortzetten. Nog even over de dopen (meervoud) het staat geschreven in Hebreeën 6 vers 2: 2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van h...
door Nathan
09 jun 2018 22:44
Forum: [Religie] - Geloof & Leven
Onderwerp: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens
Reacties: 77
Weergaves: 9001

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Ik baseerde met op Bijbelverzen want ik kan wel van alles beweren. Van jou lees ik slechts een mening zonder het bewijs daarvan uit Bijbelverzen. Zo kan ik niet discussiëren. Lees ook Hebreeën, die het heeft over de leer der dopen (meervoud dus) hetgeen betekent, de waterdoop en de doop met vuur. Je...
door Nathan
09 jun 2018 22:33
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?
Reacties: 36
Weergaves: 2639

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

De overige mensen, die op aarde leven zullen de Here Jezus niet zien komen om Zijn bruid en bruiloftsgasten te halen. Het is namelijk de Parousia, het bij de Heer komenen bij Hem aanwezig blijven voor diegenen, die tot deze eerste wederkomst behoren en niet de Epifaneia of het zichtbaar worden van d...
door Nathan
09 jun 2018 19:50
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?
Reacties: 36
Weergaves: 2639

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

1 Korinthe 15:21-24 ‘Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zij...
door Nathan
09 jun 2018 19:32
Forum: [Religie] - Geloof & Leven
Onderwerp: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens
Reacties: 77
Weergaves: 9001

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Na alles gelezen te hebben over de Heilige Geest blijft bij mij de indruk achter dat niemand precies weer wat de Heilige Geest is, hoe je de Geest kan ontfvangen en wat de werking van de Heilige Geest is in kerk en in de harten van de christen. Ik lees Johannes 14:Johannes 14:15-18,23 ‘Wanneer gij M...
door Nathan
14 aug 2014 09:08
Forum: Actualiteit & Politiek
Onderwerp: Situatie in Israel (deel 2)
Reacties: 1550
Weergaves: 68169

Re: Situatie in Israel (deel 2)

Wil even reageren op Ineke-Kitty. We zijn het er over eens dat de grote oorlog Gog en Magog tegen de kinderen Israëls plaats zal vinden na afloop van het 1000 jarig vredenrijk. Er zal echter eerder nog een oorlog worden gevoerd. Een oorlog tijdens de aanstaande grote verdrukking. Volgens mij Hier do...
door Nathan
13 aug 2014 16:48
Forum: Actualiteit & Politiek
Onderwerp: Situatie in Israel (deel 2)
Reacties: 1550
Weergaves: 68169

Re: Situatie in Israel (deel 2)

Ik vrees dat het nog veel erger zal worden. Ik moest denken aan de profetiën uit Ez. en Jesaja. Rusland wordt genoemd in de eerste verzen van Ez 38 en 39 en lees i.p.v. hoofdvorst "de vorst van ROS". Dan herken je het woord "Rus" hoewel we "mesech" of mosech terugvinde...
door Nathan
12 aug 2014 07:31
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: De ganse schepping zucht...
Reacties: 38
Weergaves: 3957

Re: De ganse schepping zucht...

Mattheüs 24: 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zi...
door Nathan
12 aug 2014 07:15
Forum: [Religie] - Geloof & Leven
Onderwerp: Leven en dood zijn een mysterie
Reacties: 20
Weergaves: 1277

Re: Leven en dood zijn een mysterie

Ja er waren enkele herdenkingsdiensten in kerken. De uitzondering bevestigt de regel. Erg christelijk vond ik het gebeuren in de Joriskerk niet, met vrouwelijke dominees en als ik het goed heb ook een imam. Maar dit terzijde. Ik denk dat ik in mijn vorige post toch het grote geheel geschetst heb dus...
door Nathan
12 aug 2014 06:00
Forum: [Religie] - Geloof & Leven
Onderwerp: Leven en dood zijn een mysterie
Reacties: 20
Weergaves: 1277

Re: Leven en dood zijn een mysterie

Er is veel te vertellen over de moderne rouwverwerking. Ten aanzien van de vliegramp is het volk door de media opgezweept met sentimenten. Ook een lange stoet van lijkwagens over de snelweg is voor de gewone mens een indrukwekkend schouwspel. Persoonlijk doet het mij denken aan de dans rond het goud...
door Nathan
12 aug 2014 04:53
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Mag een vrouw een broek dragen?
Reacties: 255
Weergaves: 24247

Re: Mag een vrouw een broek dragen?

*Off topic*
door Nathan
12 aug 2014 04:50
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)
Reacties: 28
Weergaves: 2505

Re: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)

De prediking van Jezus in het dodenrijk is reeds onderbouwd door Marnix. Opnieuw moet ik opmerken dat Marnix het bij het rechte eind heeft en op een bijbelse manier heeft gereageerd. Ten aanzien van de prediking van Jezus in het dodenrijk kennen we de Bijbelteksten 1 Petr. 3 vers 19-20, Efese 4 vers...
door Nathan
11 aug 2014 16:48
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)
Reacties: 28
Weergaves: 2505

Re: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)

We kunnen stellen dat dat de aardse doden voortleven in het dodenrijk, dus het eeuwige leven bezitten. Jezus zelf heeft in het dodenrijk gepredikt, toen hij aan het kruis gestorven is. Hieruit hebben we geleerd dat de verkondiging van de blijde boodschap ook in het dodenrijk door gaat en bekering in...
door Nathan
11 aug 2014 09:39
Forum: [Religie] - Bijbel
Onderwerp: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)
Reacties: 28
Weergaves: 2505

Re: Levend afdalen in het dodenrijk (Numeri 16:30,33)

De enige die het juiste antwoord heeft gegeven is Marnix, zie bericht van 18 juli j.l. Er is onderscheid tussen de opname van de bruid tijdens de eerste opstanding en de grote oordeelsdag na het 1000 jarig vredenrijk. Alle zielen van de overleden mensen rusten dus in het dodenrijk. De eerste afdelin...
door Nathan
06 aug 2014 09:17
Forum: Actualiteit & Politiek
Onderwerp: Situatie in Israel (deel 2)
Reacties: 1550
Weergaves: 68169

Re: Situatie in Israel (deel 2)

https://www.youtube.com/watch?v=_Ugsv5u-sW0#t=18 Hypocrisie omtrent Gaza, moet pure Jodenhaat verhullen Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte en Libië, toen er meer slachtoffers dan ooit wer...

Ga naar uitgebreid zoeken